Safety Management System II – Sigurnost pri izvođenju radova na brodu - PowerPoint PPT Presentation

Safety management system ii sigurnost pri izvo enju radova na brodu
Download
1 / 28

 • 70 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Safety Management System II – Sigurnost pri izvođenju radova na brodu. Sigurnost ( safety first ) 80 % nesreća događa se kao poslijedica ljudske pogreške.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Safety Management System II – Sigurnost pri izvođenju radova na brodu

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Safety management system ii sigurnost pri izvo enju radova na brodu

Safety Management System II – Sigurnost pri izvođenju radova na brodu


Safety management system ii sigurnost pri izvo enju radova na brodu

Sigurnost (safety first)

80 % nesreća događa se kao poslijedica ljudske pogreške.

Dužnost svakog člana posade je da brine o sigurnosti. Sigurnost se postiže stvaranjem sigurne radne okoline. Rad na brodu postaje opasan kada:

opasnosti nisu adekvatno sagledane,

rizik posla nije podrobno objašnjen posadi koja ga izvršava,

postoji nemar i površnost kod člana posade,

je zaštitna oprema oštećena ili neadekvatna,

se koriste oštećeni ili neispravni alati.

Sigurnosni posteri/znakovi, lista dužnosti u slučaju nužde, sigurnosni planovi, protupožarni planovi, izlazi u slučaju nužde, itd, moraju biti u skladu sa međunarodnim konvencijama, te jasno i čitko označeni na vidljivom mjestu na jeziku koji razumije cijela posada.


Safety management system ii sigurnost pri izvo enju radova na brodu

Lista dužnosti u slučaju nužde mora biti potpisana od strane Zapovjednika i u njoj treba biti imenom naveden svakičlan posade svojim dužnostima. Takva lista mora biti izložena na više vidljivih mjesta po brodu a u skladu sa međunarodnim konvencijama. Svaku promjenu posade treba najhitnije ažurirati na listi.

Sigurnosni planovi i protupožarni planovi također trebaju biti izvješeni na više vidljivih mjesta po brodu i sve u skladu sa međunarodnim konvencijama. Planovi koji su izvan nadgrađa trebaju biti čuvani u vodo nepropusnim kutijama.

Koridori i izlazi u slučaju nužde:

moraju biti jasno i nedvosmisleno označeni,

moraju biti oslobođeni od bilo kakvih prepreka - ne smiju biti blokirani rezervnim dijelovima ili opremom,

vrata se moraju otvarati i zatvarati bez poteškoća i moraju imati mogućnost da se otključaju iznutra s ili bez ključa.


Safety management system ii sigurnost pri izvo enju radova na brodu

Sigurna radna okolina

Manje se povreda na radu događa na dobro održavanom i urednom brodu. Kako su poskliznuća, posrnuća i padovi jedan od glavnih uzroka povreda na radu na brodu, treba:

adekvatno osvijetliti sve prostore na brodu,

ograde i držači održavati u dobrom stanju,

prepreke kao što su stepenice, povišeni podovi, spušteni plafoni, dijelovi konstrukcije koji strše jasno označiti, po mogućnosti kontrastnom fluorescentnom bojom,

držati čistim palube, hodnici, koridori - hidraulične cijevi na palubi moraju se preventivno održavati da iz njih ne kapa ulje, sve smeće treba redovito uklanjati sa palube,

obnoviti protukliznu boju ako je izgubila svojstva,

obratiti pozornost na ulaze na brod kada se zbog hladnoće zaledi paluba,

odgovarajući znaci upozorenja moraju biti predočeni.


Safety management system ii sigurnost pri izvo enju radova na brodu

Radno područje na brodu ako je u interakciji s lučkim radnicima, putnicima, posadom sa drugih brodskih odjela tada treba biti propisno ograđeno, dobro osvijetljeno i označeno odgovarajućim znakom upozorenja.

Brodska skladišta

Ulazi u brodska skladišta mogu predstavljati opasnost za posadu i lučke radnike. Prva opasnost je od upada u ulaz, a druga od plinova u samom skladištu.

Da bih se izbjegle nesreće od upada, sam ulaz mora biti dobro osvijetljen i skale u dobrom stanju bez slomljenih rukohvata i stepenica.

Dosta nesreća se dogodilo zato jer je smjesa plinova u brodskom skladištu bila otrovna. Zato prije svakog ulaza u brodsko skladište treba izmjeriti sastav zraka (manjak kisika) u brodskom skladištu i utvrditi prisutnost otrovnih plinova. Jasno treba naznačiti na ulazu brodskog skladišta da je smjesa zraka testirana i pogodna za ulaz.


Safety management system ii sigurnost pri izvo enju radova na brodu

Strojarnica, pumpna stanica, radione i skladišta rezervnih dijelova

Stalno održavanje čistoće u strojarnici je ključni element sigurnosti. Pažljivo planirano održavanje u skladu sa uputama tvrtke i proizvođača brodskih strojeva je osnova za prevenciju kvarova i problema uzrokovanih nefunkcioniranjem istih. Radna okolina mora biti čista bez odbačenih krpa i bez mazuta da netko ne zapne ili da se posklizne.

Općenito u strojarnici pažnja bi se trebala obratiti na:

urednost i čistoću - što manje zaprljanosti uljima,

kaljuže ispod podnica u strojarnici treba držati čistim i što manje tekućine u njima,

bilo kakvo propuštanje treba hitno sanirati,

popravke treba evidentirati u dnevnik stroja.


Safety management system ii sigurnost pri izvo enju radova na brodu

Zapovjednik mora utvrditi da nisu napravljene preinake u sistemu za obradu i ispumpavanje zauljenih kaljužnihvoda. Često u prošlosti su nesavjesni članovi posade prepravljali sistem ispumpavanja tako da su zauljene kaljužne vode direktno ispumpavali van broda, premošćujući uređaj za pročišćavanje (separator zauljene vode) pomoću tzv. Magic pipes (cijevi koje bi uklanjali kada bi inspektori dolazili na brod). Time su sebi štedjeli vrijeme koje bi inače utrošili na rad sa sistemom za obradu zauljenih voda.

Nikakva preinaka sistema nije dozvoljena, ako PCS inspektor utvrdi bilo kakve preinake, brod se trenutno zaustavlja i ako se utvrdi kršenje važećih propisa slijede drastične kazne, novčane i zatvorske.

Treba napomenuti da pravni sistem Sjedinjenih Američkih Država ima instituciju «zviždača» (eng. whistle blower) gdje član posade može prijaviti takvu nezakonitu radnju uz nemalu novčanu nagradu. Dakle član posade prijavi Zapovjednika i Upravitelja Stroja uz novčanu nagradu za kršenje međunarodnih konvencija.


Safety management system ii sigurnost pri izvo enju radova na brodu

Zaštitna oprema

Zaštitna odjeća je prva zaštita od povreda i treba uključivati:

radno odijelo (trliš),

radne cipele sa ojačanjem na prstima,

kacigu,

zaštitne naočale,

zaštitu za uši protiv buke,

zaštitne rukavice,

pojas za rad na visini,

fluorescentni prsluk.

Svakog člana posade prije preuzimanja dužnosti na brodu treba upoznati sa alatima i njihovom upotrebom. Pažljivo treba upotrebljavati brzo-rotirajuće alate kao i perače pod visokim tlakom.


Safety management system ii sigurnost pri izvo enju radova na brodu

Sigurnost i planiranje poslova na brodu

Svaki posao na brodu općenito bih trebao biti pravilno isplaniran uključujući:

analizu rizika posla,

članove posade zadužene za izvršenje radnih zadaća,

časnika koji je odgovoran za nadzor posla.


Safety management system ii sigurnost pri izvo enju radova na brodu

Zabrana pušenja na brodu

Pušenje bih trebalo strogo ograničiti samo na prostore u kojima je to dozvoljeno. Politiku nepušenja treba striktno provoditi na:

tankerima,

brodovima za prijevoz suhih tereta kada se vrše trgovačke operacije ukrcaja/iskrcaja i kad prevoze opasni teret čak i kad je u kontejnerima,

na palubi kad je brod u luci,

u brodskim skladištima,

u brodskoj strojarnici,

u krevetu u brodskoj kabini.

«No smoking» upozorenja moraju biti na vidljivim mjestima.


Safety management system ii sigurnost pri izvo enju radova na brodu

Siguran ulaz/pristup brodu

Brodska skala ili siz mora:

biti bez oštećenja,

biti ispravno postavljena s rukohvatima i zaštitnom mrežom,

imati kolo za spašavanje sa svjetlećom plutačom,

stalno (24 sata) biti nadzirana od strane posade broda,

biti cijela osvijetljena po noći.

Posebnu pažnju treba obratiti u lukama gdje je velika razlika između plime i oseke.


Safety management system ii sigurnost pri izvo enju radova na brodu

Sigurnost kod vezivanja i odvezivanja broda

Vez broda treba shvatiti jako ozbiljno, svaki nepromišljen potez može završiti tragičnim posljedicama.

Sile na brodske konope koje se javljaju prilikom veza broda su velike i svako daljnje naprezanje ili greška na vitlima su izuzetno opasni. Zato oprema za vez broda mora biti uvijek u besprijekornom stanju.

Osim toga za vez broda uvijek mora biti dovoljno posade ako iz nekog razloga nema dovoljno posade palube tada Zapovjednik mora odrediti nekoga iz bijelog osoblja ili službe stroja da prisustvuje vezu broda.


Safety management system ii sigurnost pri izvo enju radova na brodu

Časnik treba nadgledati i upravljati posadom na vezu, bilo na pramcu ili na krmi:

panduli (bacala) i konopi za vez moraju biti u dobrom stanju, propisno složeni i spremni za uporabu,

razmotati konope na automatskom priveznom vitlu i voditi računa da nisu «zagrizli»,

organizirati vez tako da ispuštanje konopa nikoga ne ugrožava,

obvezatno koristiti propisanu zaštitnu opremu,

voditi računa da palubni teret ne zatvori pristup brodskim bitvamaza privez tegljača,

ako tegljač koristi svoje konope za privez tada treba ocijeniti stanje konopa i ako se smatra da su u lošem stanju ponuditi brodske,

komunikacijska oprema (UHF radio ili unutarbrodski komunikacijski sistem) ne smije biti prekidan upadanjem drugih komunikacija ili radio emisija.


Safety management system ii sigurnost pri izvo enju radova na brodu

Siguranrad u brodskoj strojarnici

Prvenstveni problem rada u brodskoj strojarnici je buka i vrućina, što ionako težak rad čini još težim. Treba stvoriti sigurne radne uvjete i koristiti zaštitnu opremu. Svaki eventualni popravak mora biti isplaniran i svi uključeni dobro informirani, a komunikacija (koja je zbog buke otežana) gestikuliranjem ruku mora biti dogovorena unaprijed.

U kontrolnoj kabini trebaju biti jasno istaknuti znakovi upozorenja za uređaje koji se popravljaju. Ako je moguće treba ih isključiti. Područje gdje su otvorene kaljuže treba ograditi i označiti.

Alat i dijelove koji su izvađeni treba provjeriti da je sve na broju, tako da slučajno ne ostane što u motoru ili pumpi pa ošteti uređaj i dovede u pitanje sigurnost cijeloga broda.


Safety management system ii sigurnost pri izvo enju radova na brodu

Sigurnost kod trgovačkih operacija ukrcaja i iskrcaja tereta

Najvažnije je da lučki radnici i posada ne dovode jedni druge u opasnost. Ukrcaj ili iskrcaj je opasan i treba strogo zabraniti bilo kakvo nepotrebno zadržavanje u području rada brodske dizalice.

Prije davanja na uporabu brodske dizalice lučkim radnicima, ona treba biti pregledana i testirana i jedino tehnički i sigurnosno ispravna dizalica se može dati na uporabu. Dizalice nakon što su predane lučkim radnicima na korištenje prolaze njihove inspekcije sigurnosti prije uporabe.

Svaka dizalica ima tzv. graničnike (eng. limit switch), elektroničke ili mehaničke, i ne smije ih se ni u kom slučaju premošćivati ili isključivati. Osiguranje neće nadoknaditi štetu nastalu svjesnim isključivanjem zaštite na dizalici.


Safety management system ii sigurnost pri izvo enju radova na brodu

Siguran rad u brodskim tankovima ili zatvorenim prostorima (void space, cofferdam)

Apsolutno nikad se ne smije ulaziti u tankove ili zatvorene prostore ako atmosfera u tanku prije toga nije provjerena. Ulazak i rad u tankove i zatvorene prostore mora odobriti zapovjednik broda, bez obzira koliko je vremena planirano ostati unutra. Posao treba isplanirati u skladu sa brodskim SMS (Safety Management System).

Zapovjednik može odobriti ulazak i rad u tanku da maksimalno 24 sata, nakon toga atmosferu treba ponovo ispitati i izdati novo odobrenje.

Ako se slučajno netko nađe u nevolji u tanku ili zatvorenom prostoru tada ne valja srljati unutra nego prije ulaska obvezatno staviti masku i boce sa zrakom.


Safety management system ii sigurnost pri izvo enju radova na brodu

Slijedeći postupak treba slijediti kao minimum zahtijevane procedure:

svi uključeni u ulazak ili rad u tanku moraju biti upozoreni na rizik ulaska ili rada,

instrumenti za ispitivanje atmosfere u tanku moraju biti ispravno kalibrirani i testirani,

prije ulaska tankove i zatvorene prostore treba ventilirati a također i tijekom boravka u istima,

svi ispitani parametri moraju biti zabilježeni u pisanoj formi u skladu sa SMS,

procedura komunikacije mora biti dogovorena prije ulaska,

mora bit omogućeno dobro osvjetljenje,

ako atmosfera nije pogodna tada treba koristiti maske i boce sa zrakom,

svakako treba imati u pripremi boce sa zrakom i maske kao i čovjekana ulazu za komunikaciju i pripravnost.


Safety management system ii sigurnost pri izvo enju radova na brodu

Sigurnost prilikom vježbi

Bilo kakva vježba ili trening ne smije nikada dovesti u opasnost niti jednoga člana posade, ako se član posade se nađe u životnoj opasnosti, vježbu odmah treba prekinuti. Sve vježbe treba uredno voditi u brodskom dnevniku s kratkim rezimeom događanja tijekom vježbe.

Čamci za spašavanje na brodovima građenim nakon 01.07.1986. su opremljeni kukama koje se mogu otkačiti dok čamac visi na sohama. Baš ti čamci su uzrokovali najviše nesreća, neke i sa tragičnim posljedicama na brodovima prilikom vježbi. Naime kuke su se otkačile dok je posada bila u čamcu za vrijeme vježbe.

Razlog za iznenadno otpuštanje je u ljudskoj grešci:

nedostatak treninga i razumijevanja kako mehanizam kuke radi,

neodgovarajući položaj kuke kada je zakačena zadnji put za čamac i

nedostatak održavanja.


Safety management system ii sigurnost pri izvo enju radova na brodu

Kako mnogo različitih vrsta čamaca za spašavanje ima tako i mnogo različitih mehanizama za otpuštanje se može naći u praksi, zato općenito bih trebalo voditi računa o sljedećem:

moraju se striktno poštovatiupustva proizvođača da bih se čamci i splavi za spašavanje mogle sigurno koristiti u datom trenutku,

posada treba biti upoznata sa upustvima i redovito ih ponavljati kod svake vježbe,

prije vježbe treba provjeriti cijeli sistem za spuštanje čamca i potvrditi ispravnost,

prije vježbe treba provjeriti da je mehanizam za otpuštanje ispravno namješten,

treba redovito servisirati mehanizam za otpuštanje u skladu sa upustvima proizvođača,

prije svakog pregleda ili servisa mehanizma za otpuštanje, čamac treba osigurati nezavisno od postojećih čelik čela na koje je obješen, tj. čamac učvrstiti dodatnim čelik čelima.


Safety management system ii sigurnost pri izvo enju radova na brodu

01.07.2006. stupilo je na snagu pravilo SOLAS konvencije da inspekcija i održavanje čamacas mehanizmon za otpuštanje mora jednom godišnje servisirati proizvođač ili predstavnik proizvođača.

Splavi za spašavanje su predmet godišnjeg pregleda tvrtke koja je za to ovlaštena.

Zapovjednik i časnik zadužen za sigurnost na brodu trebaju voditi računa i provjeriti da su splavi i hidrostatska kuka pravilno instalirani tako da je posada može u svakom trenutku koristiti ili da se može automatski aktivirati kada splav uroni.


Safety management system ii sigurnost pri izvo enju radova na brodu

Siguran rad u nadgrađu, brodskoj kuhinji i hladnjacima za hranu

Rad u brodskoj kuhinji i opasnosti koje se mogu pojaviti su uglavnom vezane uz pripremu hrane i drugi razlog može biti sklizak pod.

Pažnju treba obratiti na posude za pripremu hrane kad brod valja, treba ih učvrstiti na za to predviđena mjesta na štednjaku, nikada ih prepuniti tako da se vruća tekućina prospe i uzrokuje opekline. Ako je žestoko valjanje treba razmisliti na prelazak na suhu hranu. Prehrambeni proizvodi koji dolaze u velikim pakovanjima moraju biti osigurani protiv pomicanja (kante sa jestivim uljem).

Brodske rashladne komore moraju imati mogućnost da se otvore iznutra ili ako se vrata sama zatvore tada treba biti ugrađen alarm.


Safety management system ii sigurnost pri izvo enju radova na brodu

Siguran rad u nevremenu

Treba ograničiti izlazak na palubu posadi i putnicima u nevremenu i nikakav rad na palubi osim prijeko nužnoga (kao što je zatvaranje ventilacija, dodatno osiguranje pomičnih stvari itd.). Obavijestiti posadu i putnike preko razglasa o nevremenu.


Safety management system ii sigurnost pri izvo enju radova na brodu

Siguran rad s vanjske strane broda

Rad posade s vanjske strane broda dok je brod u plovidbi je općenito nedozvoljen osim u slučajevima kada je ugrožen ljudski život, brod ili teret.

Rad s vanjske strane broda mora biti odobren od Zapovjednika i podrobno planiran, zbog razloga što je danas sve manje luka u kojima je dozvoljeno bojanje broda izvana i treba tražiti posebnu dozvolu od lučkih vlasti. Kada je brod na sidru tada treba također provjeriti dali je dozvoljeno bojanje.

Treba uzeti u obzir vremenske uvjete, stanje morski struja i stanje mora.


Safety management system ii sigurnost pri izvo enju radova na brodu

Posada mora striktno slijediti sve sigurnosne uvjete i osoba koja radi s vanjske strane oplate mora:

biti vezana sigurnosnim pojasom,

nositi radni prslukza spašavanje i

stalno nadgledana od člana posade s palube broda, a

kolut za spašavanje sa svjetlećom plutačom biti spreman.

Član posade na palubi mora biti u radio vezi sa službujućim Časnikom.


Safety management system ii sigurnost pri izvo enju radova na brodu

Siguran rad na visini

Rad na visini mora biti odobren od zapovjednika broda. Treba poštovati sve sigurnosne mjere za rad na visini i provjeriti moguća zračenja od radarskih antena.

Ako se koriste radne košare tada sigurnosni pojas mora biti pričvršćen nezavisno od radne košare,


Safety management system ii sigurnost pri izvo enju radova na brodu

Siguran rad pri vrućoj obradi metala

Vruća obrada metala zahtjeva posebnu pažnju i treba strogo slijediti proceduru u SMS (Safety Management System). Zapovjednik mora odobriti takav rad, a posao i mogući rizici pažljivo isplanirani. Jedino posada osposobljena za taj posao može ga i izvoditi uz obvezatnu uporabu zaštitne opreme.

Treba ukloniti sve lako zapaljive materijale iz radne okoline, a alati koji se koriste moraju biti ispravni, električni kabeli bez oštećenja itd. Protupožarni aparati trebaju pripremni za korištenje, a može se angažirati dodatnog člana posade za protupožarnu zaštitu.

Zapovjednik ne bi smio odobriti vruću obradu metala u skladištima za teret ako je teret već ukrcan. Ako zbog komercijalnih razloga to zahtijevano tada treba ostaviti protupožarnu stražu toliko dugo da teret nije ugrožen.


Safety management system ii sigurnost pri izvo enju radova na brodu

Siguran rad ronilaca

Rad ronilaca mora biti odobren od zapovjednika broda i podrobno isplaniran. Za tu svrhu treba koristiti profesionalne ronioce.

Svi časnici na brodu trebaju biti informirani da su ronioci angažirani. Ronioci moraju biti u kontaktu s časnikom na dužnosti.

Na mjestima gdje je kontrola kormila, propelera, pramčanih ili krmenih potisnika jasno treba biti postavljen znak upozorenja da su ronioci oko broda. Podignuti signalnu zastavu A.


Pitanja za ponavljanje

Pitanja za ponavljanje

 • Koliki postotak nesreća na brodu je uzrokovan ljudskom pogreškom?

 • Opišite održavanje koridora i izlaza u slučaju nužde.

 • Koje opasnosti prijete u brodskim skladištima? Navedite barem tri mjere sigurnosti koje morate poduzeti priliko ulaska u skladišta i sve zatvorene prostore na brodu. Na koliko dugo Zapovijednik može odobriti ulazak u zatvorene prostore na brodu?

 • Koje opasnosti prijete u strojarnici? Zašto je bitno kontrolirati da li su uređaji za separacdju ulja iz zauljenih voda premošteni? Što su magic pipies? Što je whistle blower?

 • Navedite tri mjesta na brodu u kojima je striktno zabranjeno pušenje?

 • Koji je najčešći uzrok nesreća prilikom vježbui na brodu? Koliko često je potrebno obaviti inspekciju čamaca i splavi za spašavanje i tko je vrši?

 • Navedite neke postupke kojima se osigurava siguran rad u brodskoj kuhinji.

 • Navedite neke postupke kojima se osigurava siguran rad s vanjske strane broda?

 • Što treba osigurati prilikom radova vruće obrade metala?


 • Login