İhracatçı Eğilim Araştırması
Download
1 / 62

İhracatçı Eğilim Araştırması 4. Çeyrek Sonuçları Şubat 2011 Ekim-Aralık 2010 Gerçekleşmeleri - PowerPoint PPT Presentation


 • 86 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

İhracatçı Eğilim Araştırması 4. Çeyrek Sonuçları Şubat 2011 Ekim-Aralık 2010 Gerçekleşmeleri Ocak-Mart 2011 Beklentileri. 1. İçindekiler. İçindekiler2 Genel bilgiler3-10 Yönetici Özeti11-16 Temel bulgular17-62. 2. Genel Bilgiler. 3. Araştırmanın Amacı.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentationdownload

İhracatçı Eğilim Araştırması 4. Çeyrek Sonuçları Şubat 2011 Ekim-Aralık 2010 Gerçekleşmeleri

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Hracat e ilim ara t rmas 4 eyrek sonu lar ubat 2011 ekim aral k 2010 ger ekle meleri

İhracatçı Eğilim Araştırması

4. Çeyrek Sonuçları

Şubat 2011

Ekim-Aralık 2010 Gerçekleşmeleri

Ocak-Mart 2011 Beklentileri

1


Hracat e ilim ara t rmas 4 eyrek sonu lar ubat 2011 ekim aral k 2010 ger ekle meleri

İçindekiler

İçindekiler2

Genel bilgiler3-10

Yönetici Özeti11-16

Temel bulgular17-62

2


Hracat e ilim ara t rmas 4 eyrek sonu lar ubat 2011 ekim aral k 2010 ger ekle meleri

Genel Bilgiler

3


Hracat e ilim ara t rmas 4 eyrek sonu lar ubat 2011 ekim aral k 2010 ger ekle meleri

Araştırmanın Amacı

Araştırmanın ana amacı iç ve dış pazarlardaki ekonomik gelişmelerin ihracatçı sektörler ve firmaların üretim, ithal girdi, ihracat, iç satış, stok, enerji tüketimi, istihdam, kârlılık, girdi maliyetleri ve finansman talebi gibi alanlardaki etkisinin tespit edilmesidir.

Bu çalışma üçer aylık aralıklarla yürütülmekte ve gelişmeler izlenmektedir. Böylelikle ihracatçı sektörlerin göstermiş oldukları performans ve gelecek dönem beklentileri sürekli takip edilmektedir.

Bu kapsamda, 2008 ve 2009 yılı verilerine göre İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu Üyeleri ile en çok ihracat yapan ilk 1.000 firmaya ulaşılması hedeflenmiştir.

4


Hracat e ilim ara t rmas 4 eyrek sonu lar ubat 2011 ekim aral k 2010 ger ekle meleri

Araştırmanın Kapsamı

 • Araştırmanın 4. dönemi kapsamında aşağıdaki temel konu başlıkları irdelenmiştir:

 • Ekim-Aralık 2010 döneminde üretim, ihracat, kapasite kullanım oranı, stok durumu, girdi maliyetleri, birim ihraç fiyatı, ithal girdi kullanım oranı, hammadde birim ithalat fiyatı, genel kârlılık düzeyi, ihracatta kârlılık düzeyi gerçekleşmeleri,

 • Ocak-Mart 2011 döneminde üretim, ihracat, kapasite kullanım oranı, stok durumu, girdi maliyetleri, birim ihraç fiyatı, ithal girdi kullanım oranı, hammadde birim ithalat fiyatı, genel kârlılık düzeyi, ihracatta kârlılık düzeyi beklentileri,

 • Kullanılan enerji türlerinde Ekim-Aralık 2010 dönemi gerçekleşmeleri,

 • Ekim-Aralık 2010 döneminde üretimde kullanılan hammaddelerin orijinleri,

 • Ekim-Aralık döneminde ihracatta yeni pazarlara girebilme durumu / Ocak-Mart döneminde ilk kez girilmesi planlanan pazarlar/ülkeler,

 • Ekim-Aralık döneminde ihracatta mevcut pazarlarda yeni müşterilerden sipariş alabilme / müşteri kaybedilen pazar olup olmadığı / tamamen kaybedilen pazar olup olmadığı,

 • Ekim-Aralık 2010 cirosunun ihracat ve iç piyasa satışlarına dağılımı,

5


Hracat e ilim ara t rmas 4 eyrek sonu lar ubat 2011 ekim aral k 2010 ger ekle meleri

Araştırmanın Kapsamı (devam)

 • Ekim-Aralık döneminde dış finansman talebi / dış finansman ihtiyacının hangi kaynaklardan karşılandığı,

 • Ocak-Mart döneminde dış finansman talebi,

 • Kullanılan krediler toplamı içerisinde döviz ya da dövize endeksli kredilerin oranı,

 • Halihazırda kullanılan kredilerin kamu ve özel bankalar kırılımında dağılımı,

 • Ekim-Aralık döneminde yararlanılan devlet destekleri / Ocak-Mart döneminde yararlanılması planlanan devlet destekleri,

 • 2011 yılı Ocak-Mart döneminde kapatılması / yenilenmesi gereken kredilerin toplam krediler içerisindeki payı,

 • Ekim-Aralık döneminde çalışan sayısı / yeni istihdam edilen çalışan sayısı / çalışan sayısının geçen yılın aynı dönemine göre nasıl değiştiği,

 • Ocak-Mart döneminde yeni çalışan istihdam etme durumu

 • 2011 yılı sonuna kadar istihdam edilmesi planlanan çalışan sayısı,

 • Ekim-Aralık döneminde yapılan yurt içi / yurt dışı yatırım türleri,

6


Hracat e ilim ara t rmas 4 eyrek sonu lar ubat 2011 ekim aral k 2010 ger ekle meleri

Araştırmanın Kapsamı (devam)

 • Ocak-Mart dönemi ve 2011 yıl sonuna ilişkin piyasa tahminleri,

 • 2011 yılı sonu itibarıyla Sektörün / Türkiye - Avrupa - Dünya ekonomisinin genel durumuna ilişkin tahminler,

 • Dünya geneli emtia fiyatlarının sanayi ve tarımda Aralık’a göre, Şubat ve 2011 sonu itibarıyla nasıl bir seyir izleyeceği,

 • Sektörlerin ihracatta karşılaştıkları öncelikli sorunların / en acil ve güncel sorunun tespiti,

 • Ekim-Aralık döneminde ihracat prosedürlerinde hizmet alınan kurumlardan duyulan memnuniyet,

7


Hracat e ilim ara t rmas 4 eyrek sonu lar ubat 2011 ekim aral k 2010 ger ekle meleri

Metodolojik Bilgiler

Araştırma, CAWI (bilgisayar destekli internet görüşmesi) yöntemi ile gerçekleştirilmiştir.

Araştırmanın anakütlesini 2008 ve 2009’da İhracatçı Birlikleri yönetimlerinde ve ihracatta ilk 1.000’de yer alan firmaların yöneticileri oluşturmaktadır. 1.918 firmanın kayıtlı olduğu bir veritabanı elde edilmiştir. Analize temel oluşturmak üzere, firmalar 2009 yılı ihracat rakamlarına göre ilk 500, ikinci 500 ve diğer olmak üzere tasnif edilmiştir.

Soru formu programlanarak 5 Ocak tarihinde çalışmanın bilgi toplama süreci başlatılmıştır. Çalışma kapsamında tüm firmalara davet gönderilmiş, 527 firma daveti kabul ederek projeye katılmıştır. Söz konusu 500 firmanın 146’sı ilk 500, 140’ı ise ikinci 500’de yer almaktadır.

Dolayısıyla %95 güven düzeyinde örnekleme hatası ± 0,036 olarak hesaplanmaktadır.

Projenin bilgi toplama süreci 2 Şubat Çarşamba günü tamamlanmış, ardından veri temizliği ile son aşama olan veri analizi ve raporlama süreci ise 3- 6 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.

8


Hracat e ilim ara t rmas 4 eyrek sonu lar ubat 2011 ekim aral k 2010 ger ekle meleri

Metodolojik Bilgiler

Internet tabanlı görüşmeler için tasarlanan elektronik form

9


Hracat e ilim ara t rmas 4 eyrek sonu lar ubat 2011 ekim aral k 2010 ger ekle meleri

Görüşülen Firmaların Sektörlere Göre Dağılımı

Firmalardan en yüksek ciro elde ettikleri sektörü belirtmeleri istenmiştir.

10


Hracat e ilim ara t rmas 4 eyrek sonu lar ubat 2011 ekim aral k 2010 ger ekle meleri

Yönetici Özeti

11


Hracat e ilim ara t rmas 4 eyrek sonu lar ubat 2011 ekim aral k 2010 ger ekle meleri

Yönetici Özeti

2010 yılının son çeyrek değerlendirmelerinin yer aldığı İhracatçı Eğilim Araştırması Ocak ayı içerisinde 527 ihracatçı firmanın orta ve üst düzey yöneticilerinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. 4. çeyrek çalışması 2010 yılı içerisindeki diğer 3 çalışma ile karşılaştırıldığında en yüksek sayıda katılımın (örneklem büyüklüğü) görüldüğü dönemdir. Dönemsel katılım oranı da %27,5 olarak hesaplanmaktadır.

Yılın son çeyreği bir önceki dönemle kıyaslandığında, istatistiki açıdan anlamlı değişimler, girdi maliyetleri, birim ihraç fiyatları, hammadde birim ithalat fiyatları, ihracatta karlılık oranları ve ihracat gelirlerinde gözlemlenmektedir. Temmuz-Eylül 2010 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre ihracatlarının arttığını beyan eden firmaların oranı %53,4 iken, yılın son çeyreği karşılaştırmasında bu oran %56,9’a yükselmektedir. Kapasite kullanım oranlarındaki kısmi yükseliş de bu bulguyu destekler niteliktedir.

Bununla birlikte maliyet kalemleri olarak düşünülebilecek girdi maliyetleri bir önceki döneme kıyasla %70,7’den, %74,6’ya, hammadde birim ithalat fiyatı ise %48,3’ten, %57,5’e yükselmektedir. Ancak ihracatçıların yılın son çeyreğinde ithal girdi kullanım oranlarında düşüş gözlemlenmektedir. Çalışmanın bir diğer bölümünden elde edilen bulgularda ise ihracatçıların %65,5’i üretimde kullandıkları hammaddeleri yurt içinden temin ettiklerini beyan etmektedir. Bu bulgulardan hareketle, ithalatçı firmaların genel karlılık düzeyleri sabit kalırken, ihracatta karlılık oranlarında yükseliş tespit edilmektedir.

2011’in Milletvekili Genel Seçim yılı olması ve ikinci çeyreğin hemen başında başlayabilecek seçim kampanyalarının makroekonomik dengelere muhtemel etkileri ihracatçı firmaların gündeminde değildir. İhracatçılar 2011’in ilk çeyreğine karlılık düzeyleri açısından olumlu bakmaktadırlar. Genel karlılık düzeylerinin artacağı beklentisi içerisinde olan ihracatçıların oranı %20,5’e, ihracatta karlılık düzeylerinin artacağı beklentisi içerisinde olanların oranı ise %21,3’e yükselmektedir. Olumlu beklentilerin bir nedeni de Amerikan Doları ve Euro’nun son dönemde Türk Lirası karşısındaki değer artışı olarak da yorumlamak mümkündür.

12


Hracat e ilim ara t rmas 4 eyrek sonu lar ubat 2011 ekim aral k 2010 ger ekle meleri

Yönetici Özeti

Bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında enerji tüketimi –ve ihtiyacı- artan kapasite kullanım oranı ve üretimle doğru ortantılı biçimde yükselmektedir. Bu bağlamda en yüksek artışlar sırasıyla elektrik (%59,9), su (%43,6) ve doğalgazda (%34,6) gözlemlenmektedir. Firmaların yarıdan fazlasının üretimlerinde LPG ve fuel-oil kullanmayı tercih etmedikleri de bu dönem öne çıkan bulgular arasındadır.

İhracatın yeni pazarların katılımı ile çeşitlendirilmesi ülke ekonomisinin dış risklere – krizlere olan direncini arttıracak bir girişim olduğu genel anlamda kabul gören hedeftir. Hükümetin de bu yönde yürüttüğü politikalar bulunmaktadır. İhracatçı firmaların %31,5’i Ekim-Aralık 2010 döneminde yeni pazarlara girebildiklerini söylemektedir. Yılın ilk çeyreğinde yeni pazarlara girebildiklerini belirten firmaların oranı %41,9 iken, 2. çeyrekte %35,6, 3. çeyrekte %34,4 olarak tespit edilmektedir.

2011’in ilk çeyreğinde ilk kez girilmesi hedeflenen ülkeler sıralamasının ilk 4 ülkesi Türkiye’nin sınır komşuları olan Rusya, Irak, İran ve Suriye’dir. Hedef ülke sınırlaması yılın 3. çeyreği bulguları ile büyük benzerlikler göstermektedir. 2010’un 3. çeyreğinde 5. sırada hedeflenen A.B.D. yerini A.B. üyesi Almanya’ya bırakmaktadır. 2011’in ilk çeyreğindeki yeni pazarlara yönelik eğilim ve beklentilerin değişmeden devam edeceği %69,0’luk Ortadoğu ülkelerinin hedefleneceği beyan ile doğrulanmaktadır.

Ancak Ocak ayının son haftası ile patlak veren ve Kuzey Afrika ve Arap Yarımadası’nda bulunan 10’un üzerindeki ülkeyi etkisi altına alan ‘halk ayaklanmaları’ ihracatçı firmaların 2011 yeni pazar hedeflerini ve ihracat beklentilerini büyük ölçüde olumsuz etkileyecek boyutlara şimdiden ulaşmıştır.

İhracatçı firmaların %58,5’i Ekim-Aralık 2010 döneminde mevcut pazarlardan yeni sipariş alabildiklerini beyan etmektedir. Bu oran ihracatta ilk 500 firma kırılımında incelendiğinde %63’e yükselmektedir. Öte yandan, yılın aynı döneminde mevcut pazarlarda müşteri kaybeden firmaların oranı ise %37’dir. Bu oran ilk 500 firma nezdinde %25,3’e düşerken, ikinci 500 tasnifinde %40’a yükselmektedir.

13


Hracat e ilim ara t rmas 4 eyrek sonu lar ubat 2011 ekim aral k 2010 ger ekle meleri

Yönetici Özeti

Sonuç olarak, mutlak değerler açısından ihracatçıların 2010’un son çeyreğinde mevcut pazarlarda hizmet verdikleri müşteri sayılarını arttırdıkları söylenebilir.

Ancak, yılın ilk 3. çeyreğinde yaşanan yükseliş trendi (mevcut pazarlarda yeni müşteri siparişi) son çeyrekte yerini düşüşe bırakmıştır. İkinci 500 ihracatçı firmaların mevcut pazarlarda müşteri kaybetmeleri ise dikkat çeken bir bulgu olarak ön plana çıkmaktadır.

İhracatçı firmaların %76,1’i halihazırda kredi kullandıklarını belirtmektedir. Yılın son çeyreğinde dış finansman talebi olan firmaların oranı %33,4’tür. Bu oran ikinci 500 sıralamasındaki firmalar nezdinde %35,7’ye yükselmektedir. Öte yandan, dış finansman ihtiyacının yılın ikinci yarısı ile birlikte artış trendinde olduğu da tespit edilmektedir. (bkz. syf. 35)

Dış finansman ihtiyaçları büyük ölçüde özel bankalarca karşılanmaktadır. (%81,3) Kamu bankalarının dış finansman ihtiyacını karşılama oranı ise %29,5’la sınırlı kalmaktadır. Eximbank desteğini ise ihracatçıların %32,4’ü tercih etmektedir. Yılın ilk çeyreğinde finansman ihtiyacı olacak firmaların oranı ise %37,6 olarak tespit edilmektedir.

İhracatçı firmaların %31,3’ü sadece Türk Lirası’na endeksli kredi kullanmayı tercih ederken, %23’ü ise yalnız döviz ve dövize endeksli kredi kullanmaktadır. Dövize endeksli kredi kullanımında ikinci 500 tasnifindeki firmalar ön plana çıkarken, TL kredileri ilk 500 ihracatçı firma yöneticilerince tercih edilmektedir.

Araştırmaya katılan ihracatçı firmaların ortalama çalışan sayıları 139 olarak hesaplanmaktadır. İhracatçı firma çalışanları mavi yakalılar (110), beyaz yakalılar (25) ve ar-ge çalışanları (4) kırılımında dağılmaktadır. 2010 yılı ilk çeyrekte sektörde ortalama çalışan sayısı 160 iken, bu sayı 2. çeyrekte 132, 3. çeyrekte ise 159 olarak gerçekleşmişti.

14


Hracat e ilim ara t rmas 4 eyrek sonu lar ubat 2011 ekim aral k 2010 ger ekle meleri

Yönetici Özeti

İhracatçı firmaların %56’sı yılın son çeyreğinde yeni çalışan istihdam ettiklerini belirtmektedir. Bu oran ilk 500 sıralamasında %61,3, ikinci 500 ihracatçı firma nezdinde ise %61,4 olarak tespit edilmektedir. Yılın son çeyreğinde istihdam edilen ortalama yeni çalışan sayısı ise 11’dir. Yeni istihdam edilen çalışanların büyük bölümünü mavi yakalılar oluşturmaktadır.

Bu genel bulgu çerçevesinde 2010’un son çeyreği, bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında beyaz ve mavi yakalılarda çok az da olsa bir artış görülmektedir. Ar-ge çalışan sayıları ise büyük ölçüde aynı kalmaktadır.

Firmaların 2011’in ilk çeyreğini yeni istihdam yaratmak açısından çekimser oldukları tespit edilmektedir. Her 3 ihracatçıdan neredeyse 1’i 2011’in ilk çeyreğinde yeni çalışan istihdam edeceğini söylerken, bu dönemi aynı çalışan sayısı ile geçireceğini belirten firmaların oranı yaklaşık %46’dır. Öte yandan, ihracatçı firmalar 2011 yılı içerisinde ortalama 15 yeni çalışan istihdam etmeyi planlamaktadır. Bu da firmaların 2010’un son çeyrek verileri dikkate alındığında çalışan sayısı açısından yaklaşık %10’luk bir büyümeye işaret etmektedir.

İhracatçı firmalar yılın son çeyreğindeki yatırım hamleleri açısından da değerlendirilmiştir. Bu dönem içerisinde yurt dışında yatırım yaptığını beyan eden ihracatçı firmaların oranı %23,1, yurt içinde yatırım yapan firmaların oranı ise %54,8’dir. Yurtiçinde yatırım yapan firmalar yoğunlukla tesislerinin modernizasyonu (%35,5), kapasite arttırımı (%25,2) ve ar-ge / inovasyon ve yeni tesis kurma / satın alma (%16,3) yatırımlarına odaklanmışlardır.

Modernizasyon ve yeni tesis kurma / satın alma yatırımlarında ikinci 500 ihracatçı öne çıkarken, ilk 500 firma ar-ge / inovasyon yatırımlarına önem-öncelik vermiştir.

İhracatçı firmaların piyasa beklentileri incelendiğinde, 2011 yılı sonu itibarıyla USD / TL kuru 1,61, Euro / TL kuru ise 2,1 olarak tahmin edilmektedir. Öte yandan, Merkez Bankası’nın son dönemde aldığı bir dizi yeni karar sonucunda TL’de yaşanan değer kaybı TL’yi bugünden yılsonu değer tahminlerine taşımıştır.

15


Hracat e ilim ara t rmas 4 eyrek sonu lar ubat 2011 ekim aral k 2010 ger ekle meleri

Yönetici Özeti

Bu nedenle Merkez Bankası’nın ilerleyen aylardaki para politikalarının ihracatçıların 2011 performanslarını doğrudan etkileyeceği yorumu yapılabilir.

İhracatçıların 2011 yılı enflasyon beklentisi %7,62, büyüme beklentisi ise %8,6’dır. Dolayısı ile, 2011 yılının genelinde ülke ekonomisinin yüksek oranda büyüyeceği beklentisi içerisinde olan ihracatçılar yoğunluktadır.

Bu eğilim, çalışmanın genel ekonomik beklentiler bölümündeki bulgularla da desteklenmektedir. Faaliyet gösterilen sektörün 2011 yılı sonu itibarıyla bugünden daha iyi olacağını tahmin eden firmaların oranı %57,9’dur. Ülke ekonomisinin de büyüme trendinde olacağını öngören ihracatçıların oranı ise %56,7 olarak hesaplanmaktadır. İhracatçıların %47,8’i Avrupa ekonomisinin aynı kalacağına, %34’ü ise daralacağına yönelik düşünceleri bulunmaktadır.

16


Hracat e ilim ara t rmas 4 eyrek sonu lar ubat 2011 ekim aral k 2010 ger ekle meleri

Temel Bulgular

17


Hracat e ilim ara t rmas 4 eyrek sonu lar ubat 2011 ekim aral k 2010 ger ekle meleri

2010 Yılının Son Çeyreğindeki “Gerçekleşmeler”

S

Geçen yılın aynı dönemine göre, Ekim-Aralık 2010 dönemindeki gelişmeyi belirtiniz.

Dış ticaret sermaye şirketlerine üretim, kapasite kullanım oranı, stok durumu, girdi maliyetleri, ithal girdi kullanım oranı

ve hammadde birim ithalat fiyatı unsurları üzerindeki gelişme sorulmamıştır, dolayısıyla bu unsurları yanıtlayan firma

sayısı 511’dir.

Baz: 527

18


Hracat e ilim ara t rmas 4 eyrek sonu lar ubat 2011 ekim aral k 2010 ger ekle meleri

2010 Yılının Son Çeyreğindeki “Gerçekleşmeler”

Yukarıdaki tabloda; Ekim-Aralık 2010 döneminde söz konusu gerçekleşmelerde geçen yılın aynı dönemine göre artış olduğunu belirten firmaların oranı firmaların ihracat büyüklükleri kırılımında sunulmaktadır.

Dış ticaret sermaye şirketlerine üretim, kapasite kullanım oranı, stok durumu, girdi maliyetleri, ithal girdi kullanım oranı

ve hammadde birim ithalat fiyatı unsurları üzerindeki gelişme sorulmamıştır, dolayısıyla bu unsurları yanıtlayan firma

sayısı 511’dir.

19


Hracat e ilim ara t rmas 4 eyrek sonu lar ubat 2011 ekim aral k 2010 ger ekle meleri

2011 Yılının İlk Çeyreğinden “Beklentiler”

Geçen yılın aynı dönemine göre, Ocak-Mart 2011 dönemi için beklentinizi belirtiniz.

S

Dış ticaret sermaye şirketlerine üretim, kapasite kullanım oranı, stok durumu, girdi maliyetleri, ithal girdi kullanım oranı

ve hammadde birim ithalat fiyatı unsurları üzerindeki gelişme sorulmamıştır, dolayısıyla bu unsurları yanıtlayan firma

sayısı 511’dir.

Baz: 527

20


Hracat e ilim ara t rmas 4 eyrek sonu lar ubat 2011 ekim aral k 2010 ger ekle meleri

2011 Yılının İlk Çeyreğinden “Beklentiler”

Yukarıdaki tabloda; Ocak-Mart 2011 döneminde söz konusu gerçekleşmelerde geçen yılın aynı dönemine göre artışbeklentisinde olduğunu belirten firmaların oranı firmaların ihracat büyüklükleri kırılımında sunulmaktadır.

Dış ticaret sermaye şirketlerine üretim, kapasite kullanım oranı, stok durumu, girdi maliyetleri, ithal girdi kullanım oranı

ve hammadde birim ithalat fiyatı unsurları üzerindeki gelişme sorulmamıştır, dolayısıyla bu unsurları yanıtlayan firma

sayısı 511’dir.

21


Hracat e ilim ara t rmas 4 eyrek sonu lar ubat 2011 ekim aral k 2010 ger ekle meleri

2010 Yılının Son Çeyreğinde Kullanılan Enerji Türlerinde Değişim

Kullandığınız enerji türlerinde 2010 yılı Ekim-Aralık gerçekleşmelerini geçen yılın aynı dönemine göre karşılaştırınız.

S

Soru; dış ticaret sermaye şirketleri dışında tüm sektörlerde faaliyet gösteren firmalara yöneltilmiştir.

Baz: 511

22


Hracat e ilim ara t rmas 4 eyrek sonu lar ubat 2011 ekim aral k 2010 ger ekle meleri

2010 Yılının Son Çeyreğinde Kullanılan Enerji Türlerinde Değişim

Yukarıdaki grafikte; Ekim-Aralık 2010 döneminde kullanılan enerji türlerinde geçen yılın aynı dönemine göre artış olduğunu belirten firmaların oranı firmaların ihracat büyüklükleri kırılımında sunulmaktadır.

Soru, ticaret sermaye şirketleri dışında tüm sektörlerde faaliyet gösteren firmalara yöneltilmiştir.

Baz: 511

23


Hracat e ilim ara t rmas 4 eyrek sonu lar ubat 2011 ekim aral k 2010 ger ekle meleri

2010 Yılının Son Çeyreğinde Kullanılan Hammaddelerin Orijinleri

Üretimde kullanılan hammaddelerin ne kadarının yurt içinden, ne kadarının yurt dışından

temin edildiğini (orijinlerini) oransal olarak belirtir misiniz?

S

Yukarıdaki grafikte; Ekim-Aralık 2010 döneminde üretimde kullanılan hammaddelerin yurt içi ve yurt dışından temin edilme oranları firmaların ihracat büyüklükleri kırılımında sunulmaktadır. İlk 500 büyük firmada yerli girdi kullanım oranı %60 iken ilk 1000 firma içinde yer almayan diğer firmalar grubunda bu oran 10 puan daha yüksektir.

Soru, ticaret sermaye şirketleri dışında tüm sektörlerde faaliyet gösteren firmalara yöneltilmiştir.

Baz: 527

24


Hracat e ilim ara t rmas 4 eyrek sonu lar ubat 2011 ekim aral k 2010 ger ekle meleri

2010 Yılının Son Çeyreğinde İhracatta Yeni Pazarlar

Ekim-Aralık döneminde ihracatta yeni pazarlara girebildiniz mi?

S

Yılın ilk çeyreğinde ihracatta yeni pazarlara girdiğini belirten firmaların oranı %41,9 iken 2. çeyrekte %35,6; 3. çeyrekte %34,4 ve yılın son çeyreğinde ise %31,5’e gerilemiştir.

Baz: 527

25


Hracat e ilim ara t rmas 4 eyrek sonu lar ubat 2011 ekim aral k 2010 ger ekle meleri

2011 Yılının İlk Çeyreğinde İlk Kez Girilmesi Planlanan Ülkeler

Ocak-Mart döneminde ilk kez girmeyi planladığınız 5 hedef ülkeyi yazınız. (Çok Cevap)

S

Baz: 527

4%’ün altındaki ülkelere tabloda yer almamaktadır.

26


Hracat e ilim ara t rmas 4 eyrek sonu lar ubat 2011 ekim aral k 2010 ger ekle meleri

2011 Yılının İlk Çeyreğinde İlk Kez Girilmesi Planlanan Ülkeler

Baz: 527

27


Hracat e ilim ara t rmas 4 eyrek sonu lar ubat 2011 ekim aral k 2010 ger ekle meleri

2011 Yılının İlk Çeyreğinde İlk Kez Girilmesi Planlanan İlk 5 Ülke

BazGenel: 527; Bazİlk500:146; Bazİkinci500:140; BazDiğer:241

28


Hracat e ilim ara t rmas 4 eyrek sonu lar ubat 2011 ekim aral k 2010 ger ekle meleri

2010 Yılının Son Çeyreğinde İhracatta Mevcut Pazar Değerlendirmesi

Ekim-Aralık döneminde ihracatta; mevcut pazarlarda yeni müşterilerden sipariş alabildiniz mi?

S

Yukarıdaki grafikte; Ekim-Aralık 2010 döneminde ihracatta; mevcut pazarlarda yeni müşterilerden sipariş aldığını belirten firmaların oranı firmaların ihracat büyüklükleri kırılımında sunulmaktadır.

Baz: 527

29


Hracat e ilim ara t rmas 4 eyrek sonu lar ubat 2011 ekim aral k 2010 ger ekle meleri

2010 Yılının Son Çeyreğinde İhracatta Mevcut Pazar Değerlendirmesi

Ekim-Aralık döneminde ihracatta; müşteri kaybettiğiniz pazar oldu mu?

S

Yukarıdaki grafikte; Ekim-Aralık 2010 döneminde ihracatta; müşteri kaybettiği pazar olduğunu belirten firmaların oranı firmaların ihracat büyüklükleri kırılımında sunulmaktadır.

Baz: 527

30


Hracat e ilim ara t rmas 4 eyrek sonu lar ubat 2011 ekim aral k 2010 ger ekle meleri

2010 Yılının Son Çeyreğinde İhracatta Mevcut Pazar Değerlendirmesi

Ekim-Aralık döneminde ihracatta; tamamen kaybettiğiniz pazar oldu mu?

S

Yukarıdaki grafikte; Ekim-Aralık 2010 döneminde ihracatta; tamamen kaybettiği pazar olduğunu belirten firmaların oranı firmaların ihracat büyüklükleri kırılımında sunulmaktadır.

Baz: 527

31


Hracat e ilim ara t rmas 4 eyrek sonu lar ubat 2011 ekim aral k 2010 ger ekle meleri

2010 Yılı İhracatta Mevcut Pazar Potansiyelindeki Değişim

Mevcut Pazarlarda Yeni Müşterilerden Sipariş Alma Oranlarındaki Değişim

Mevcut Kaybedilen Pazar Oranlarındaki Değişim

32


Hracat e ilim ara t rmas 4 eyrek sonu lar ubat 2011 ekim aral k 2010 ger ekle meleri

2010 Yılının Son Çeyreğinde Cironun Pazara Göre Dağılımı

Ekim-Aralık 2010 cirosunun ne kadarı ihracat ne kadarı ise iç piyasa satışlarından elde edilmiştir?

S

Yukarıdaki grafikte; Ekim-Aralık 2010 döneminde elde edilen cironun ihracat ve iç piyasadan elde edilme oranı firmaların ihracat büyüklükleri kırılımında sunulmaktadır.

Baz: 527

33


Hracat e ilim ara t rmas 4 eyrek sonu lar ubat 2011 ekim aral k 2010 ger ekle meleri

2010 Yılının Son Çeyreğinde Dış Finansman Talebi

Ekim-Aralık döneminde, dış finansman talebiniz oldu mu?

S

Yukarıdaki grafikte; Ekim-Aralık 2010 döneminde dış finansman talebi olduğunu belirten firmaların oranı firmaların ihracat büyüklükleri kırılımında sunulmaktadır.

Baz: 527

34


Hracat e ilim ara t rmas 4 eyrek sonu lar ubat 2011 ekim aral k 2010 ger ekle meleri

2010 Yılının Dış Finansman Talebindeki Değişim

35


Hracat e ilim ara t rmas 4 eyrek sonu lar ubat 2011 ekim aral k 2010 ger ekle meleri

2010 Yılının Son Çeyreğinde Dış Finansman Kaynakları

Dış finansman ihtiyacınızı hangi kaynaklardan karşıladınız? (Çok Cevap)

S

Soru, Ekim-Aralık döneminde dış finansman talebi olduğunu belirten firmalara yöneltilmiştir.

BazGenel: 176; Bazİlk500:45; Bazİkinci500:50; BazDiğer:81

36


Hracat e ilim ara t rmas 4 eyrek sonu lar ubat 2011 ekim aral k 2010 ger ekle meleri

2011 Yılının İlk Çeyreğinde Finansman Talebi

S

Ocak-Mart döneminde, dış finansman talebiniz olacak mı?

Yukarıdaki grafikte; Ocak-Mart 2011döneminde dış finansman talebi olacağını belirten firmaların oranı firmaların ihracat büyüklükleri kırılımında sunulmaktadır.

Baz: 527

37


Hracat e ilim ara t rmas 4 eyrek sonu lar ubat 2011 ekim aral k 2010 ger ekle meleri

Kullanılan Kredilerin Toplamı İçerisinde Döviz ya da Dövize Endeksli Kredilerin Oranı

Kullandığınız kredilerin toplamı içerisinde döviz ya da dövize endeksli kredilerin oranı nedir?

S

38


Hracat e ilim ara t rmas 4 eyrek sonu lar ubat 2011 ekim aral k 2010 ger ekle meleri

Kredi Kullanımı

Halihazırda kredi kullanıyor musunuz?

S

Yukarıdaki grafikte; halihazırda kredi kullandığını belirten firmaların oranı, firmaların ihracat büyüklükleri kırılımında sunulmaktadır.

Baz: 527

39


Hracat e ilim ara t rmas 4 eyrek sonu lar ubat 2011 ekim aral k 2010 ger ekle meleri

Kullanılan Kredilerin Banka Türüne Göre Dağılımı

Halihazırda kullanmakta olduğunuz kredileri oransal olarak kamu/özel bankalar kırılımında dağıtır mısınız?

S

Yukarıdaki grafikte; halihazırda kullanılmakta olan kredilerin banka türüne göre dağılımı firmaların ihracat büyüklükleri kırılımında sunulmaktadır. Soru, halihazırda kredi kullandığını belirten firmalara yöneltilmiştir.

BazGenel: 401; Bazİlk500:103; Bazİkinci500:111; BazDiğer:187

40


Hracat e ilim ara t rmas 4 eyrek sonu lar ubat 2011 ekim aral k 2010 ger ekle meleri

Devlet Desteklerinden Yararlanma Durumu

41


Hracat e ilim ara t rmas 4 eyrek sonu lar ubat 2011 ekim aral k 2010 ger ekle meleri

2010 Yılının Son Çeyreğinde Yararlanılan Devlet Destekleri

Yukarıdaki tabloda; Ekim-Aralık döneminde yararlanılan devlet desteklerinin oranı firmaların ihracat büyüklükleri kırılımında incelenmektedir.

42


Hracat e ilim ara t rmas 4 eyrek sonu lar ubat 2011 ekim aral k 2010 ger ekle meleri

2011 Yılının İlk Çeyreğinde Yararlanılması Planlanan Devlet Destekleri

Yukarıdaki tabloda; Ocak-Mart döneminde yararlanılması planlanan devlet desteklerinin oranı firmaların ihracat büyüklükleri kırılımında incelenmektedir.

43


Hracat e ilim ara t rmas 4 eyrek sonu lar ubat 2011 ekim aral k 2010 ger ekle meleri

2011 Yılının İlk Çeyreğinde Kapatılması/Yenilenmesi Gereken Kredilerin Toplam Krediler İçerisindeki Payı

44


Hracat e ilim ara t rmas 4 eyrek sonu lar ubat 2011 ekim aral k 2010 ger ekle meleri

2011 Yılının İlk Çeyreğinde Kapatılması Gereken Kredilerin Toplam Krediler İçerisindeki Payı

45


Hracat e ilim ara t rmas 4 eyrek sonu lar ubat 2011 ekim aral k 2010 ger ekle meleri

2011 Yılının İlk Çeyreğinde Yenilenmesi Gereken Kredilerin Toplam Krediler İçerisindeki Payı

46


Hracat e ilim ara t rmas 4 eyrek sonu lar ubat 2011 ekim aral k 2010 ger ekle meleri

2010 Yılının Son Çeyreğinden İstihdam Verileri

Ekim-Aralık döneminde, firmanızda toplam kaç çalışan istihdam ettiniz?

S

Dönemlere Göre Ortalama Personel Sayısındaki Değişim

Firma büyüklüğüne bağlı olarak çalışan sayısındaki değişkenlik nedeniyle ortalama olarak medyan kullanılmıştır.

2010 yılı 1. çeyrekte sektörde ortalama çalışan sayısı 160 iken 2. çeyrekte 132, 3. çeyrekte 159 ve son çeyrekte ise 139 olarak hesaplanmaktadır. Yandaki grafikte dönemlere göre ortalama çalışan sayısındaki değişim incelenmektedir.

47


Hracat e ilim ara t rmas 4 eyrek sonu lar ubat 2011 ekim aral k 2010 ger ekle meleri

2010 Yılının Son Çeyreğinden İstihdam Verileri

Ekim-Aralık döneminde, yeni çalışan istihdam ettiniz mi? Bu dönemde kaç yeni çalışan istihdam ettiniz?

S

Dönemde İstihdam Edilen

Ortalama Yeni

Çalışan Sayısı

11

Yukarıdaki grafikte; dönemde yeni çalışan istihdam ettiğini belirten firmaların oranı yer almaktadır.

Baz: 527

48


Hracat e ilim ara t rmas 4 eyrek sonu lar ubat 2011 ekim aral k 2010 ger ekle meleri

2010 Yılının Son Çeyreğinden İstihdam Değerlendirmesi

Ekim-Aralık döneminde çalışan sayınız, geçen yıla göre nasıl değişti?

S

Baz: 527

49


Hracat e ilim ara t rmas 4 eyrek sonu lar ubat 2011 ekim aral k 2010 ger ekle meleri

2010 Yılının Son Çeyreğinden İstihdam Değerlendirmesi

Yukarıdaki tabloda; Ekim-Aralık döneminde çalışan sayısının geçen yılın aynı döneminde göre arttığını belirten firmaların oranı firmaların ihracat büyüklükleri kırılımında incelenmektedir.

50


Hracat e ilim ara t rmas 4 eyrek sonu lar ubat 2011 ekim aral k 2010 ger ekle meleri

2011 Yılının İlk Çeyreğinden İstihdam Değerlendirmesi

Ocak-Mart döneminde, yeni çalışan istihdam edecek misiniz?

S

Baz: 527

51


Hracat e ilim ara t rmas 4 eyrek sonu lar ubat 2011 ekim aral k 2010 ger ekle meleri

2011 Yılının İlk Çeyreğinden İstihdam Değerlendirmesi

Yukarıdaki tabloda; Ocak-Mart döneminde yeni çalışan istihdam edeceğini belirten firmaların oranı firmaların ihracat büyüklükleri kırılımında incelenmektedir.

52


Hracat e ilim ara t rmas 4 eyrek sonu lar ubat 2011 ekim aral k 2010 ger ekle meleri

2011 Yılının İlk Çeyreğinden İstihdam Değerlendirmesi

2011 yılı sonuna kadar kaç yeni çalışan istihdam etmeyi planlıyorsunuz?

S

2011 Yılında İstihdam Edilmesi

Planlanan

Ortalama Yeni Çalışan Sayısı

15 (Baz:256)

Yukarıdaki grafikte; 2011 yılı içerisinde yeni çalışan istihdam etmeyi planladığını belirten firmaların oranı firmaların ihracat büyüklükleri kırılımında sunulmaktadır.

Firma büyüklüğüne göre değerlendirildiğinde; ilk 500 ve ikinci 500’de yer alan firmaların yıl içerisinde ortalama 20;’şer ve diğer segmentte yer alan firmaların ise 10 yeni çalışan istihdam etmeyi planladıkları tespit edilmektedir.

Baz: 527

53


Hracat e ilim ara t rmas 4 eyrek sonu lar ubat 2011 ekim aral k 2010 ger ekle meleri

2010 Yılının Son Çeyreğinde Gerçekleştirilen Yatırımlar

Ekim-Aralık döneminde yaptığınız yurt içi ve yurt dışı yatırımın türlerini belirtiniz (Çok Cevap)

S

Baz: 527

54


Hracat e ilim ara t rmas 4 eyrek sonu lar ubat 2011 ekim aral k 2010 ger ekle meleri

2010 Yılının Son Çeyreğinde Gerçekleştirilen Yatırımlar

Yukarıdaki tabloda; Ekim-Aralık döneminde söz konusu yurt içi/ yurt dışı yatırımları gerçekleştiren firmaların oranı ihracat büyüklükleri kırılımında incelenmektedir.

55


Hracat e ilim ara t rmas 4 eyrek sonu lar ubat 2011 ekim aral k 2010 ger ekle meleri

Piyasa Beklentileri

56


Hracat e ilim ara t rmas 4 eyrek sonu lar ubat 2011 ekim aral k 2010 ger ekle meleri

2011 Yılı Genel Ekonomik Beklentileri

2011 yılı sonu itibariyle genel durumuna ilişkin tahmininiz nedir?

S

Baz: 527

57


Hracat e ilim ara t rmas 4 eyrek sonu lar ubat 2011 ekim aral k 2010 ger ekle meleri

2011 Yılı Genel Ekonomik Beklentileri

2011 yılı sonu itibariyle genel durumuna ilişkin tahmininiz nedir?

S

Yukarıdaki grafikte; sektör, Türkiye/ Avrupa ve Dünya ekonomisine ilişkin olumlu beklenti içerisinde olan firmaların oranı firmaların ihracat büyüklükleri kırılımında sunulmaktadır.

Baz: 527

58


Hracat e ilim ara t rmas 4 eyrek sonu lar ubat 2011 ekim aral k 2010 ger ekle meleri

2011 Yılı Emtia Fiyatları Beklentisi

Dünya geneli emtia fiyatları Aralık ayına göre nasıl bir seyir izler? Beklentilerinizi sanayi ve tarım olmak üzere belirtiniz.

S

SANAYİ

TARIM

Baz: 527

59


Hracat e ilim ara t rmas 4 eyrek sonu lar ubat 2011 ekim aral k 2010 ger ekle meleri

2011 Yılı Emtia Fiyatları Beklentisi

Dünya geneli emtia fiyatları Aralık ayına göre nasıl bir seyir izler? Beklentilerinizi sanayi ve tarım olmak üzere belirtiniz.

S

60


Hracat e ilim ara t rmas 4 eyrek sonu lar ubat 2011 ekim aral k 2010 ger ekle meleri

İhracat Sektörünün Öncelikli Sorunları

Aşağıdakilerden hangileri sektörünüzün öncelikli sorunlarıdır? (Çok Cevap)

S

Baz: 527

61


Hracat e ilim ara t rmas 4 eyrek sonu lar ubat 2011 ekim aral k 2010 ger ekle meleri

2010 Yılının Son Çeyreğinde Hizmet Alınan Kurum ve Kuruluşlardan Duyulan Memnuniyet

Ortalama Memnuniyet

3,6

Baz: 527

62


ad
 • Login