slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Novus Opinion Allmänheten om vinster i välfärden 21 maj 2010 David Ahlin

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 38

Novus Opinion Allmänheten om vinster i välfärden 21 maj 2010 David Ahlin - PowerPoint PPT Presentation


 • 108 Views
 • Uploaded on

Novus Opinion Allmänheten om vinster i välfärden 21 maj 2010 David Ahlin. Allmänheten om vinster i välfärden. Undersökningen har genomförts av Novus Opinion på uppdrag av Vårdföretagarna Intervjuerna har genomförts inom ramen för Novus Opinion allmänhetspanel 18 - 20 maj 2010.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Novus Opinion Allmänheten om vinster i välfärden 21 maj 2010 David Ahlin ' - september-harrington


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Novus Opinion

Allmänheten om vinster i välfärden

21 maj 2010

David Ahlin

allm nheten om vinster i v lf rden
Allmänheten om vinster i välfärden
 • Undersökningen har genomförts av Novus Opinion på uppdrag av Vårdföretagarna
 • Intervjuerna har genomförts inom ramen för Novus Opinion allmänhetspanel 18 - 20 maj 2010.
  • Målgrupp för undersökningen är allmänheten 18 år och äldre
  • Totalt omfattar undersökningen 1000 intervjuer.
  • David Ahlin, opinionsanalytiker på Novus, har ansvarat för undersökningen.
  • Se sista sidan i rapporten för metodkommentar.
slide3
Tycker du att det är bra eller dåligt att det finns privata utförare av skattefinansierade välfärdstjänster som vård, skola och omsorg?
majoritet tycker det r bra med privata utf rare
Majoritet tycker det är bra med privata utförare

Tycker du att det är bra eller dåligt att det finns privata utförare av skattefinansierade välfärdstjänster som vård, skola och omsorg?

4 av 10 mp v ljare tycker det r bra med privata utf rare
4 av 10 Mp-väljare tycker det är bra med privata utförare

Tycker du att det är bra eller dåligt att det finns privata utförare av skattefinansierade välfärdstjänster som vård, skola och omsorg?

ldre mer positiva till privata utf rare
Äldre mer positiva till privata utförare

Tycker du att det är bra eller dåligt att det finns privata utförare av skattefinansierade välfärdstjänster som vård, skola och omsorg?

slide7

Anser du att det ska vara tillåtet för företag som utför skattefinansierad verksamhet inom skola, vård och äldreomsorg att gå med vinst – förutsatt att de uppfyller de gemensamma kvalitetskraven?

majoritet f r vinst inom v lf rden
Majoritet för vinst inom välfärden

Anser du att det ska vara tillåtet för företag som utför skattefinansierad verksamhet inom skola, vård och äldreomsorg att gå med vinst – förutsatt att de uppfyller de gemensamma kvalitetskraven?

var fj rde s v ljare s ger ja till vinst
Var fjärde S-väljare säger ja till vinst

Anser du att det ska vara tillåtet för företag som utför skattefinansierad verksamhet inom skola, vård och äldreomsorg att gå med vinst – förutsatt att de uppfyller de gemensamma kvalitetskraven?

ldre s ger oftare ja till vinst
Äldre säger oftare ja till vinst

Anser du att det ska vara tillåtet för företag som utför skattefinansierad verksamhet inom skola, vård och äldreomsorg att gå med vinst – förutsatt att de uppfyller de gemensamma kvalitetskraven?

hur viktigt eller oviktigt r det f r dig att kunna v lja utf rare inom v rd skola och omsorg
Hur viktigt eller oviktigt är det för dig att kunna välja utförare inom vård, skola och omsorg?
7 av 10 tycker det r viktigt att kunna v lja
7 av 10 tycker det är viktigt att kunna välja

Hur viktigt eller oviktigt är det för dig att kunna välja utförare inom vård, skola och omsorg?

valfrihet viktigare f r alliansv ljarna
Valfrihet viktigare för alliansväljarna

Hur viktigt eller oviktigt är det för dig att kunna välja utförare inom vård, skola och omsorg?

valfrihet s rskilt viktigt f r ldre
Valfrihet särskilt viktigt för äldre

Hur viktigt eller oviktigt är det för dig att kunna välja utförare inom vård, skola och omsorg?

slide15
Hur viktig är frågan om valfrihet inom vård, skola och omsorg för dig när du ska välja parti i riksdagsvalet i höst?
valfrihet i v lf rden viktig valfr ga i stockholm
Valfrihet i välfärden viktig valfråga i Stockholm

Hur viktig är frågan om valfrihet inom vård, skola och omsorg för dig när du ska välja parti i riksdagsvalet i höst?

valfrihet viktigare f r borgerliga v ljare
Valfrihet viktigare för borgerliga väljare

Hur viktig är frågan om valfrihet inom vård, skola och omsorg för dig när du ska välja parti i riksdagsvalet i höst?

valfrihet inom v rd och omsorg r en s rskilt viktig valfr ga f r ldre
Valfrihet inom vård och omsorg är en särskilt viktig valfråga för äldre

Hur viktig är frågan om valfrihet inom vård, skola och omsorg för dig när du ska välja parti i riksdagsvalet i höst?

slide20

Nedan jämförs olika verksamheter som både kan bedrivas i privat och offentlig regi. Oavsett om det är privat eller offentligt handlar det här om verksamhet som betalas gemensamt via skattsedeln. Ange för vart och ett av områdena var du tror att kvaliteten är bäst. Använd skalan 1 till 7 där 1 betyder att kvaliteten är bäst i den offentligt drivna verksamheten och 7 betyder att kvaliteten är bäst i den privat drivna verksamheten. 4 betyder att kvaliteten är lika bra/lika dålig/ingen skillnad.

FÖRSKOLAN

slide21

Nedan jämförs olika verksamheter som både kan bedrivas i privat och offentlig regi. Oavsett om det är privat eller offentligt handlar det här om verksamhet som betalas gemensamt via skattsedeln. Ange för vart och ett av områdena var du tror att kvaliteten är bäst. Använd skalan 1 till 7 där 1 betyder att kvaliteten är bäst i den offentligt drivna verksamheten och 7 betyder att kvaliteten är bäst i den privat drivna verksamheten. 4 betyder att kvaliteten är lika bra/lika dålig/ingen skillnad.

SKOLAN

slide22

Nedan jämförs olika verksamheter som både kan bedrivas i privat och offentlig regi. Oavsett om det är privat eller offentligt handlar det här om verksamhet som betalas gemensamt via skattsedeln. Ange för vart och ett av områdena var du tror att kvaliteten är bäst. Använd skalan 1 till 7 där 1 betyder att kvaliteten är bäst i den offentligt drivna verksamheten och 7 betyder att kvaliteten är bäst i den privat drivna verksamheten. 4 betyder att kvaliteten är lika bra/lika dålig/ingen skillnad.

SJUKVÅRDEN

slide25

Om privata vårdinrättningar förbjuds att gå med vinst kommer mycket av den vård som bedrivs där att försvinna

slide26

Kvaliteten i vården kommer att försämras om privata vårdföretag inte får gå med vinst

slide28

Om företag som utför tjänster inom skola, vård och omsorg får växa kan det leda till fler jobb och ökad tillväxt i Sverige

slide29

Om friskolorna tar ut FÖR höga vinster kommer kvaliteten att försämras och då kommer eleverna hellre att gå i andra skolor

slide30

Om vårdföretagen tar ut FÖR höga vinster kommer kvaliteten att försämras och då kommer vårdtagare att söka sig till andra vårdinrättningar

slide31

Det är fel att företag som ägnar sig åt skola, vård och omsorg får dela ut vinst till sina ägare

skolan
Skolan

Vilket parti har du störst förtroende för när det gäller..?

Bas: Har bolån

barnomsorgen
Barnomsorgen

Vilket parti har du störst förtroende för när det gäller..?

Bas: Har bolån

sjukv rden
Sjukvården

Vilket parti har du störst förtroende för när det gäller..?

Bas: Har bolån

ldreomsorgen
Äldreomsorgen

Vilket parti har du störst förtroende för när det gäller..?

Bas: Har bolån

valfrihetsfr gor
Valfrihetsfrågor

Vilket parti har du störst förtroende för när det gäller..?

Bas: Har bolån

metodbeskrivning
Metodbeskrivning
 • Undersökningen är genomförd via intervjuer med ett urval respondenter inom Novus allmänhetspanel. För varje undersökning dras ett urval från panelen som till sin sammansättning motsvarar befolkningen när det gäller fördelning på kön, ålder och region i Sverige.
 • Novus Webbpanel består idag av c:a 25 000 respondenter, spridda över hela landet. Rekryteringen sker framförallt via slumpmässiga telefonintervjuer men även genom riktade personliga inbjudningar till underrepresenterade målgrupper. Panelkvalitet och urvalshantering är hjärtat i vår verksamhet. Detta innebär att vi arbetar med processer, urvalshantering, panelvård, och s.k. ”paneleffekten”.
 • Före framtagningen av tabeller genomförs en efterstratifiering eller vägning. Den utjämnar variationer i urval och svarsbenägenhet. I efterstratifieringen tas hänsyn till bortfall på kön, ålder, region och partisympati.
 • I alla urvalsundersökningar är resultaten att betrakta som närmevärden. Tillförlitligheten i resultaten bestäms av frågeformuleringar, urvalets egenskaper och intervjuform.
ad