SHODN  ZOBRAZEN

SHODN ZOBRAZEN PowerPoint PPT Presentation


  • 124 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

ZOBRAZEN? V ROVINE. Zobrazen? Z v rovine je predpis, kter? ka?d?mu bodu X roviny prirazuje pr?ve jeden bod X? roviny. bod X oznacujeme jako vzor bodu X?bod X? oznacujeme jako obraz bodu X v zobrazen? Z. z?pis:Z: X ? X?. SHODN? ZOBRAZEN? V ROVINE. Shodn? zobrazen? (shodnost) v rovine je ka?d? zobr

Download Presentation

SHODN ZOBRAZEN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1. SHODNÁ ZOBRAZENÍ

2. ZOBRAZENÍ V ROVINE

3. SHODNÉ ZOBRAZENÍ V ROVINE

4. SAMODRUŽNOST V ZOBRAZENÍ

5. 1. IDENTITA

6. 2. STREDOVÁ SOUMERNOST

8. Samodružnost stredové soumernosti

9. 3. OSOVÁ SOUMERNOST

11. Samodružnost osové soumernosti

12. Orientovaná úsecka je úsecka u níž je urceno, který její krajní bod je pocátecní a který koncový (urcujeme poradím v oznacení) or. úsecka AB – pocátecní bod A, koncový bod B její délka je rovna délce úsecky, která ji urcuje orientace úsecky je oznacována jako její smer smer a délka orientované úsecky urcují další ze shodných zobrazení - posunutí

13. 4. POSUNUTÍ (translace)

15. Samodružnost posunutí

16. Orientovaný úhel je úhel u nehož je urceno, které jeho rameno je pocátecní a které koncové (urcujeme poradím v oznacení) or. úhel AVB – pocátecní rameno VA, koncové ramenoVB poloprímky VA a VB mohou vytváret dva orientované úhly: AVB nebo BVA

17. Základní velikost orientovaného úhlu velikost v tzv. kladném smyslu – proti smeru hod. rucicek velikost v tzv. záporném smyslu – po smeru hod. rucicek základní velikost orientovaného úhlu AVB je velikost toho úhlu, který vytvorí poloprímka VA otocením do poloprímky VB kolem bodu V v kladném smyslu je to císlo od 0° do 360° vcetne

18. 5. OTOCENÍ (rotace)

19. Samodružnost otocení

20. Úkol pro ctenáre Je dán ctverec ABCD, se stranou a = 3 cm. V jedné konstrukci sestrojte jeho obraz: ve stredové soumernosti se stredem C v osové soumernosti podle prímky AB v posunutí urceném orientovanou úseckou CA v otocení se stredem A a ? = 90°

  • Login