Da li je pona anje emitera neregulisano ili pre regulisano
Download
1 / 26

Da li je ponašanje emitera neregulisano ili pre-regulisano? - PowerPoint PPT Presentation


 • 78 Views
 • Uploaded on

Da li je ponašanje emitera neregulisano ili pre-regulisano?. Beograd, 11. mart 2009. Slobodan Kremenjak advokat. Regulatorna nadle žnost Republičke radiodifuzne agencije. Zakon o radiodifuziji predviđa da je RRA nadležna, između ostalog, da:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Da li je ponašanje emitera neregulisano ili pre-regulisano?' - semah


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Da li je pona anje emitera neregulisano ili pre regulisano

Da li je ponašanje emitera neregulisano ili pre-regulisano?

Beograd, 11. mart 2009.

Slobodan Kremenjakadvokat


Regulatorna nadle nost republi ke radiodifuzne agencije
Regulatorna nadležnost Republičke radiodifuzne agencije

 • Zakon o radiodifuziji predviđa da je RRA nadležna, između ostalog, da:

  • propisuje tehničke, organizacione i programske uslove za proizvodnju i emitovanje programa, u skladu sa odredbama Zakona o radiodifuziji;

  • propisuje pravila koja su obavezujuća za emitere kojima se obezbeđuje sprovođenje radiodifuzne politike u Republici Srbiji.


T ehni k i organizacion i i programsk i uslov i proizvodnj e i emitovanj a
Tehnički, organizacioni i programski uslovi proizvodnje i emitovanja

 • Zakon o radiodifuziji predviđa (član 50), da su tehnički, organizacioni i programski uslovi za proizvodnju i emitovanje programa sastavni deo javnog konkursa za izdavanje dozvola;

 • Zakon o radiodifuziji dalje (član 53) predviđa da se na javnom konkursu za izdavanje dozvola odlukaupravo donosi, između ostalog,na osnovu ocene ispunjenosti propisanih uslova i standarda proizvodnje i emitovanja programa;


Propisivanje pravila u odnosu na sadr aj programa 1
Propisivanje pravila u odnosu na sadržaj programa (1)

 • Agencija donosi preporuke, uputstva, obavezujuća uputstva i opšta obavezujuća uputstva za emitere, radi efikasnog sprovođenja radiodifuzne politike u Republici Srbiji (član 12. ZRD);

  • preporuke- u slučaju neujednačene dozvoljene praksa emitera;

  • uputstva- u slučaju sumnje u pogledu dozvoljenosti načina na koji emiter ili grupa emitera koristi dozvolu;


Propisivanje pravila u odnosu na sadr aj programa 2
Propisivanje pravila u odnosu na sadržaj programa (2)

 • obavezujuća uputstva – ako ustanovi neujednačeno ponašanje emitera, pri čemu se određeni vidovi tog ponašanja mogu smatrati nedozvoljenim;

 • opšta obavezujuća uputstva- radi bližeg uređivanja određenih pitanja, nezavisno od postojeće prakse emitera (opšte obavezujuće uputstvo može da se odnosi na pojedino pitanje, veći broj srodnih, ili sva pitanja koja se tiču sadržaja - kodeks ponašanja emitera)


Op te obavezuju e uputstvo o pona anju emitera kodeks pona anja emitera
Opšte obavezujuće uputstvo o ponašanju emitera (Kodeks ponašanja emitera)

 • Važeći Kodeks ponašanja emitera Savet Republičke radiodifuzne agencije doneo je 26. juna 2007. godine. Kodeks je objavljen u ”Službenom glasniku RS” br. 63/2007;

 • U javnoj raspravi koja je prethodila usvajanju, Kodeksu je prigovarano da, upuštajući se u krajnje osetljivu materiju ocene objektivnosti i nepristrasnosti, zadire u oblast koja bi morala ostati predmet autonomne regulacije medijskih i novinarskih udruženja;


Pravni osnov kodeksa pona anja emitera
Pravni osnov Kodeksa ponašanja emitera)ponašanja emitera

 • RRA u uvodnom delu Kodeksa ukazuje da su osnov donošenja tog akta odredbe članova 12 stav 5, član 19 (zaštita maloletnika i poštovanje dostojanstva ličnosti), kao i član 8 (programski uslovi za proizvodnju i emitovanje programa);

 • Utisak je da Kodeks zanemaruje Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava, u skladu sa kojom svako ograničenje slobode izražavanja podrazumeva određene uslove (propisanostu zakonu, neophodnost u demokratskom društvu);


Ciljevi kodeksa pona anja emitera
Ciljevi Kodeksa ponašanja emitera)ponašanja emitera

 • stvaranje uslova za profesionalan rad emitera;

 • jasno i precizno definisanje pitanja koja se tiču sadržine programa, a koja su predmet nadzora RRA;

 • bliže preciziranje minimalnih programskih uslova za proizvodnju i emitovanje programa;

 • zaštita dece i omladine;

 • zaštita dostojanstva ličnosti;

 • zaštita autorskih i srodnih prava;


Uputstva sadr ana u kodeksu pona anja emitera 1
Uputstva sadržana u ponašanja emitera)Kodeksu ponašanja emitera (1)

 • Kodeksu ponašanja emitera sadrži trinaest različitih uputstava:

  • Uputstvo koje se odnosi na opšte obaveze emitera;

  • Uputstvo koje se tiče opštih programskih standarda u informativnom programu i programu političkih aktuelnosti;

  • Uputstvo koje se odnosi na zaštitu dece i omladine;

  • Uputstvo koje se odnosi na prikazivanje poroka, kriminala i uznemiravajućih pojava;


Uputstva sadr ana u kodeksu pona anja emitera 2
Uputstva sadržana u ponašanja emitera)Kodeksu ponašanja emitera (2)

 • Uputstvo koje se odnosi na praćenje istrage, sadržaj zapisnika izdvojenih u krivično-sudskom postupku i zaštitu identiteta službenih lica koja vode istragu;

 • Uputstvo koje se odnosi na tretman religije i verske programe;

 • Uputstvo koje se odnosi na prikazivanje programa koji se odnose na okultizam, paranormalne pojave i magiju;

 • Uputstvo koje se odnosi na prikazivanje pornografije, seksa i golotinje;

 • Uputstvo koje se odnosi na zaštitu privatnosti;


Uputstva sadr ana u kodeksu pona anja emitera 3
Uputstva sadržana u ponašanja emitera)Kodeksu ponašanja emitera (3)

 • Uputstvo koje se odnosi na upotrebu jezika u programima radija i televizije;

 • Uputstvo koje se odnosi na audio i vizuelni aspekt sadržaja programa;

 • Uputstvo koje se odnosi na praćenje izbora i referenduma;

 • Uputstvo koje se odnosi na autorska i srodna prava, reklame, sponzorstva i plaćene termine.


Povrede kodeksa kao osnov za izricanje mera
Povrede Kodeksa kao ponašanja emitera)osnov za izricanje mera

 • RRA može emiteru izreći opomenu, upozorenje, kao i meru privremenog ili trajnog oduzimanja dozvole.

 • Ove mere mogu se izreći zbog povreda obaveza utvrđenih Zakonom o radiodifuziji ili povredom obaveza utvrđenih aktom RRA donetim na osnovu Zakonao radiodifuziji (uključujući i Kodeks ponašanja emitera).


Op te obaveze emitera
Opšte obaveze emitera ponašanja emitera)

 • poštovanje uslova iz dozvole;

 • obaveza identifikacije (propisana Zakonom o javnom informisanju, predviđena prekršajna odgovornost);

 • kvote obavezne produkcije (drugačiji obračun ukupnog godišnjeg vremena emitovanog programa);

 • zabrana partijske pripadnosti;


Op ti programski standard i u informativnom i programu aktuelnosti
Opšti programski standard ponašanja emitera)i u informativnom i programu aktuelnosti

 • pridržavanje konkur-sne dokumentacije;

 • objektivnost;

 • nepristrasnost;

 • blagovremenost;

 • tačnost;

 • sloboda objavljivanja komentara;

 • zabrana

diskriminacije;

 • pravilo druge strane;

 • obaveza prenošenja saopštenja hitne prirode;

 • obaveza posebnog najavljivanja scena nasilja i katastrofe;

 • obaveza objavljivanja ispravke i odgovora;


Za tita dece i omladine
Zaštita dece i omladine ponašanja emitera)

 • emitovanje određenih sadržaja samo u doba kada deca i omladina ne bi trebalo da prate programe;

 • posebne najave ili označavanje programa koji mogu ugrožavati decu i omladinu;

 • prikazivanje dece i omladine samo uz dozvolu roditelja ili staratelja;

 • zaštita maloletnika žrtava ili počinilaca nasilja ili krivičnog dela;

 • sinhronizacija programa za decu predškolskog uzrasta


Prikazivanje poroka kriminala i uznemiravaju ih pojava
Prikazivanje poroka, kriminala i uznemiravajućih pojava ponašanja emitera)

 • Ne smeju se emitovati materijali koji opravdavaju ili podstiču nasilje, opasno ili antidruštveno ponašanje;

 • Narkomanija, pušenje, alkohol i kockanje ne smeju se prikazivati u pozitivnom kontekstu;

 • Emiteri imaju obavezu da izbegavaju prikazivanje brutalnih, nasilnih i uznemirujućih scena ukoliko to nije u javnom interesu;

 • Zabranjeno je prikazivanje samoubistva ili drugih oblika samopovređivanja;


Pra enje istrage nedopu teni dokazi identitet lica koja vode istragu
Praćenje istrage, nedopušteni dokazi, identitet lica koja vode istragu

 • Emiteri ne smeju ni na koji način ometati istragu tokom njenog trajanja;

 • Zabranjeno je izveštavati o dokazima na kojima se ne može zasnivati sudska odluka;

 • Zabranjeno je emitovati emisije kojima se namerno prejudicira ishod sudskog procesa;

 • Nije dozvoljeno bez izričitog odobrenja objavljivati identitet službenih i ostalih lica koja vode istragu ili su sa njom povezani, ukoliko ta imena nisu već zvanično objavljena.


Tretman religije i verski programi
Tretman religije i verski programi vode istragu

 • Zabranjeno je verska shvatanja i učenja priznatih crkava i verskih zajednica tretirati diskriminatorski i uvredljivo;

 • Emiterima se zabranjuje da se u verskim programima bave prozelitizmom;

 • Zabrana maskiranja političkih sadržaja formom verskog programa;

 • Emiteri moraju da prave jasnu razliku između priznatih crkvi i verskih zajednica, s jedne, i sekti, s druge strane;


Okultizam paranormalne pojave i magija
Okultizam, paranormalne pojave i magija vode istragu

 • Zabranjuje se emitovanje programa zasnovanih na okultizmu, paranormalnim pojavama i magiji, u kojima se manipuliše ljudskim slabostima, lakovernošću, neobaveštenošću i neznanjem;

 • Proricanje sudbine, tumačenje horoskopa i slični sadržaji mogu se emitovati pod uslovom da to nije jedini sadržaj emisije, i bez dodatnog naplaćivanja telefonskih poziva, SMS poruka i drugih vidova komercijalizacije.


Prikazivanje pornografije seksa i golotinje
Prikazivanje pornografije, seksa i golotinje vode istragu

 • scene seksa, kao i eksplicitni razgovori o seksu na radiju, mogu se emitovati samo od 24 do 06 h;

 • pornografija je zabranjena u nekodiranoj radiodifuziji;

 • erotski program je dozvoljeno emitovati od 24 do 06 h, osim na javnom servisu;

 • nage osobe se ne smeju prikazivati pre 21 čas, osim ukoliko su u pitanju edukativne potrebe ili postoji jako uredničko ili umetničko opravdanje;


Za tita privatnosti
Zaštita privatnosti vode istragu

 • Zabranjena je svaka povreda privatnosti, odnosno prikazivanja pojedinaca bez njihove dozvole;

 • Emiteri su dužni da zaštite identitet žrtava katastrofa, nasilja, nesreća i žrtava i počinilaca krivičnih dela;

 • Emiteri ne smeju otkrivati boravište pojedinca i porodice bez naročitograzloga ili pristanka;

 • Zaštita osoba sa posebnim potrebama;

 • Zabrana emitovanja materijala pribavljenih nezakonitim sredstvima


Upotreba jezika
Upotreba jezika vode istragu

 • Obaveza proizvodnje i emitovanja programa na standardnom književnom srpskom jeziku;

 • Emiteri su dužni da suzbijaju ekstremizam i uvrede u svojim programima, kako u ponašanju voditelja programa, tako i u izražavanju gostiju;

 • Emiter je obavezan da se stara o gramatičkoj ispravnosti i čistoti jezika u emitovanim programima;


Audio i vizuelni aspekt sadr aja programa
Audio i vizuelni aspekt sadržaja programa vode istragu

 • Dužnost neizazivanja gađenja, odvratnosti i sličnih ekstremno negativnih emocija;

 • Dužnost izbegavanja nepristojnog oblačenja (pojavljivanje u programu sa pretežno obnaženim delovima tela ili erotskom konotacijom);

 • Televizijske stanice imaju obavezu da se staraju da voditeljke i voditelji, spikeri i novinari budu obučeni u skladu sa zahtevima programa u kojima se pojavljuju.


Pra enje izbora i referenduma
Praćenje izbora i referenduma vode istragu

 • Emiteri specijalizovanih programa ne smeju se baviti izborima (osim reklamnih spotova);

 • Emiteri su dužni da obezbede načelnu ravnopravnost u obaveštavanju o svim listama;

 • Zabrana diskriminacije učesnika kampanje i prikrivene propagande;

 • Obaveza preciznog objavljivanja istraživanja javnog mnenja;

 • Obaveza poštovanja izborne tišine;

 • Obavezno označavanje plaćenih termina;


Autorska i srodna prava reklame sponzorstva i pla en i termin i
Autorska i srodna prava, reklame, sponzorstva i plaćen vode istragui termini

 • Dužnost poštovanja propisa koji se odnose na autorska i srodna prava i zaštitu intelektualne svojine;

 • U odnosu na reklame i sponzorstva , ovo uputstvo praktično prepisuje čitav niz pravila iz zakona o oaglašavanju (zabrana uticaja sponzora na uređivačku politiku, zabrana sponzorisanja informativnih programa, zabrana prikrivenog oglašavanja).


Da li je pona anje emitera neregulisano ili pre regulisano1

Da li je ponašanje emitera neregulisano ili pre-regulisano? vode istragu

Beograd, 11. mart 2009.

Slobodan Kremenjakadvokat


ad