Bilişim Teknolojilerinin Okullarda Kullanımı: Bilgisayar Öğretmenlerinden Beklentiler - PowerPoint PPT Presentation

Bili im teknolojilerinin okullarda kullan m bilgisayar retmenlerinden beklentiler
Download
1 / 28

 • 239 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Bilişim Teknolojilerinin Okullarda Kullanımı: Bilgisayar Öğretmenlerinden Beklentiler. Yrd. Doç. Dr. S. Sadi SEFEROĞLU Cenk AKBIYIK Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Ankara Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Eğitim Bilimleri Enstitüsü

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Bilişim Teknolojilerinin Okullarda Kullanımı: Bilgisayar Öğretmenlerinden Beklentiler

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Bili im teknolojilerinin okullarda kullan m bilgisayar retmenlerinden beklentiler

Bilişim Teknolojilerinin Okullarda Kullanımı: Bilgisayar Öğretmenlerinden Beklentiler

Yrd. Doç. Dr. S. Sadi SEFEROĞLU Cenk AKBIYIK

Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Ankara Üniversitesi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Eğitim Bilimleri Enstitüsü

06532, Beytepe ANKARA Cebeci, ANKARA

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi

Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Konferansı

12 – 14 Mayıs 2007 – Bakü


Elmi texnologiyalar n m kt bd stifad si kompyuter m lliml rin qoyulan t l bl r

Elmi Texnologiyaların Məktəbdə İstifadəsi: Kompyuter Müəllimlərinə Qoyulan Tələblər

Yrd. Doç. Dr. S. Sadi SEFEROĞLU Cenk AKBIYIK

Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Ankara Üniversitesi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Eğitim Bilimleri Enstitüsü

06532, Beytepe ANKARA Cebeci, ANKARA

Azerbaycan Xalqının Ümummilli Lideri Hayder Aliyevin

Anadan Olmasının 84. İldönümüne Hasr Olunmuş

Muallim Hazırlama Siyaseti ve Problemleri Beynelxalq Konfransı

12 – 14 Mayıs 2007 – Bakı


Bili im teknolojilerinin okullarda kullan m bilgisayar retmenlerinden beklentiler

Giriş

 • Bilim ve teknolojide hızlı gelişmeler yaşanmakta

  • 21. yüzyıl bilgi çağı olarak da adlandırılmaktadır

  • Bilginin kapsamı, bilgiye erişim şekli ve hızı değişmekte, bilgiye erişimde yeni kanallar ortaya çıkmaktadır

  • Günümüz okullarından beklenen

   • bilgiye ulaşma ve onu etkili bir şekilde kullanma becerileriyle donatılmış, teknolojiyi kullanabilen bireyler yetiştirmeleri

  • Eğitim kurumları

   • bilgisayar teknolojilerinden yararlanma çabası içinde değişik uygulamalar yürütmektedirler

Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Konferansı - 12-14 Mayıs 2007, Bakü


Bili im teknolojilerinin okullarda kullan m bilgisayar retmenlerinden beklentiler

Giriş

 • Teknolojinin eğitimde kullanımıyla ilgili neler yapılabilir?

  • Bilgi teknolojilerinin işlevleri her geçen gün artmakta

   • öğrenme-öğretme süreçlerini etkiliyor

   • eğitimin ekonomik ve toplumsal işlevlerini etkiliyor

   • BT’nin eğitim sisteminde etkili bir şekilde kullanılabilmesinde öğretmenlerin konumu

   • Öğretmenler arasında bilgisayar öğretmenlerinin konumu

Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Konferansı - 12-14 Mayıs 2007, Bakü


Al man n amac

?

Çalışmanın Amacı

 • Amaç okul yöneticilerinin bilgisayar öğretmenlerinden beklentilerini incelemektir.

Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Konferansı - 12-14 Mayıs 2007, Bakü


Y ntem ara t rma deseni

Yöntem: Araştırma Deseni

 • Bu çalışma okul yöneticilerinin bilgisayar öğretmenlerinden beklentilerini incelemeyi amaçlayan betimsel bir çalışmadır.

Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Konferansı - 12-14 Mayıs 2007, Bakü


Y ntem veri toplama arac

Yöntem: Veri Toplama Aracı

 • Araştırmada, verilerin toplanması için bir anket kullanılmıştır.

 • Bu anketle:

  • öğretmenlerin kişisel bilgileri,

  • okul ve öğrenci bilgileri,

  • okuldaki teknoloji öğretiminin durumu,

  • yöneticilerin beklentileri ve talepleri,

  • öğretmenlerin beklentileri ve talepleri,

  • öğrencilerin beklentileri ve talepleri,

  • öğretmenlerin derslerinde BT kullanma durumları ve okulda yaşanan sorunlara ilişkin

   görüşler toplanmıştır.

Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Konferansı - 12-14 Mayıs 2007, Bakü


Y ntem al ma grubu

Yöntem: Çalışma Grubu

 • Araştırma Grubu:

  • Çalışma grubu, çoğunluğunu Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü mezunu olan 121 bilgisayar öğretmeninden oluşmaktadır.

Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Konferansı - 12-14 Mayıs 2007, Bakü


Y ntem al ma grubu 2 kat l mc larla lgili ki isel bilgiler

Yöntem: Çalışma Grubu (2)Katılımcılarla İlgili Kişisel Bilgiler

Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Konferansı - 12-14 Mayıs 2007, Bakü


Y ntem al ma grubu 3 kat l mc lar n al t klar okul t r ne g re da l mlar

Yöntem: Çalışma Grubu (3)Katılımcıların Çalıştıkları Okul Türüne Göre Dağılımları

Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Konferansı - 12-14 Mayıs 2007, Bakü


Y ntem verilerin z mlenmesi

Yöntem: Verilerin Çözümlenmesi

 • Verilerin çözümlenmesinde, yüzde ve frekans analizi yapılmıştır.

 • Bu çalışmada yalnızca yöneticilerin beklentileri bölümü ele alınacaktır.

Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Konferansı - 12-14 Mayıs 2007, Bakü


Bulgular 1

Bulgular (1)

 • Okul Bilgisayarlarına Program Kurma, Okul Bilgisayarlarını Tamir Etme:

  • Bilgisayar öğretmenlerinin

   • %21,2’sinden sık sık, %44,9’undan ise her zaman bilgisayarlara program kurmaları,

   • %22,9’undan sık sık ve %44,1’inden ise her zaman okul bilgisayarlarını tamir etmeleri beklenmektedir.

Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Konferansı - 12-14 Mayıs 2007, Bakü


Bulgular 2

Bulgular (2)

 • Kurum İçi Yerel Ağ Kurma:

  • Oldukça teknik bir konu olan yerel ağ kurulmasıyla ilgili olarak öğretmenlerin %16,1’inin sık sık ve %24,6’sını ise her zaman bu taleple karşılaştıkları görülmektedir.

   • Bu durum bilgisayar öğretmenlerinden asli görevlerinin dışında büyük beklentiler olduğunu göstermektedir.

Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Konferansı - 12-14 Mayıs 2007, Bakü


Bulgular 3

Bulgular (3)

 • Okulun Web Sayfasını Hazırlama ve Güncelleme Yapma:

  • Öğretmenlerin

   • %57’sinden okulun web sayfasını hazırlamaları

   • %57’sinden ise web sayfasını güncellemeleri beklenmektedir

    • Bu durum, okulların İnternet teknolojilerini kullanma konusundaki yaklaşımlarını göstermesi açısından memnuniyet vericidir.

Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Konferansı - 12-14 Mayıs 2007, Bakü


Bulgular okul y neticilerinin retmenlerden beklentileriyle lgili da l mlar 1

BulgularOkul Yöneticilerinin Öğretmenlerden Beklentileriyle İlgili Dağılımlar (1)

Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Konferansı - 12-14 Mayıs 2007, Bakü


Bulgular 4

Bulgular (4)

 • Resmi Belgeleri ve Öğrenci Notlarını Bilgisayar Ortamına Aktarma:

  • Öğrenci notlarını bilgisayar ortamına aktarma konusunda dengeli bir dağılım gözleniyor.

  • Resmi belgelerin yazımı konusuna gelince verilerin dağılımının “bazen (%22,1), sık sık (%19,5) ve her zaman (%24,8)” seçeneklerinde yoğunlaştığı görülmektedir.

   • Bu durum, yönetici ve öğretmenlerin yeterli düzeyde bilgisayar kullanma becerilerine sahip olmamaları ile açıklanabilir.

Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Konferansı - 12-14 Mayıs 2007, Bakü


Bulgular 5

Bulgular (5)

 • Okul Çalışanlarının Kişisel Bilgisayarlarını Tamir Etme ve Bu Bilgisayarlara Program Yükleme:

  • Katılımcıların yalnızca %26,3’ü okul çalışanlarının kişisel bilgisayarlarını tamir etme ya da bu bilgisayarlara program yükleme beklentisiyle karşılaşmadıklarını belirtmektedirler.

   • Yalnızca gönüllü olarak yapılabilecek bu işlerin bir kısım bilgisayar öğretmenlerinden beklenmesi okulların bulunduğu bölgenin teknik yetersizlikleri ile açıklanabileceği gibi yöneticilerin öğretmenlerden görevleri dışında taleplerde bulunmaları ile de açıklanabilir.

Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Konferansı - 12-14 Mayıs 2007, Bakü


Bulgular okul y neticilerinin retmenlerden beklentileriyle lgili da l mlar 2

BulgularOkul Yöneticilerinin Öğretmenlerden Beklentileriyle İlgili Dağılımlar (2)

Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Konferansı - 12-14 Mayıs 2007, Bakü


Bulgular 6

Bulgular (6)

 • Ders Materyali Hazırlama:

  • Öğretmenlerin %41.8’i kendilerinden basılı ders materyali hazırlamaları konusunda hiç talep gelmediğini belirtiyorlar.

  • Elektronik ders materyali hazırlama konusunda da benzer bir durum söz konusudur. Öğretmenlerin %43,2’si hiç talep almadığını ifade etmektedirler.

Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Konferansı - 12-14 Mayıs 2007, Bakü


Bulgular 7

Bulgular (7)

 • Hizmet İçi Eğitim Kursları Düzenleme:

  • Bilgisayar öğretmenlerinin %43’ünden hiç hizmet içi eğitim kursu talep edilmemiştir.

   • Bu ilginç durum bazı yönetici ve öğretmenlerin yeterli düzeyde bilgisayar kullanabilmeleri, bazılarının ise yeterli düzeyde bilgisayar kullanamamalarına karşın bilgisayar öğrenmeye olan isteksizliklerinin bir göstergesi olabilir.

Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Konferansı - 12-14 Mayıs 2007, Bakü


Bulgular okul y neticilerinin retmenlerden beklentileriyle lgili da l mlar 3

BulgularOkul Yöneticilerinin Öğretmenlerden Beklentileriyle İlgili Dağılımlar (3)

Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Konferansı - 12-14 Mayıs 2007, Bakü


Bulgular 8

Bulgular (8)

 • Halktan İsteklilere Kurs Verme:

  • Öğretmenlerin %59,3’ü halka kurs verme beklentisiyle hiç karşılaşmamıştır.

   • Bu durum okullarda bulunan bilgi teknolojisi odalarının ders dışında da kullanılmasını bekleyen Milli Eğitim Bakanlığı’nın beklentileriyle örtüşmemektedir.

Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Konferansı - 12-14 Mayıs 2007, Bakü


Bulgular 9

Bulgular (9)

 • İstekli Öğrencilere Üst Düzey Bilgisayar Becerilerini Öğretme ve Öğrencileri Bilgisayar Yarışmalarına Hazırlama:

  • Bilgisayar öğretmenlerinin yalnızca %10,7’si sık sık, %7,1’i ise her zaman istekli öğrencilere üst düzey bilgisayar becerilerini öğretme beklentisiyle karşılaşmaktadır.

  • Öğretmenlerin %51,8’i ise bu taleple hiç karşılaşmamıştır.

  • Öğretmenlerin %77,1’i öğrencileri bilgisayar yarışmalarına hazırlama konusunda hiçbir taleple karşılaşmamışlardır.

  • Öğretmenlerin %83,8’i ise öğrencileri TÜBİTAK yarışmalarına hazırlama konusunda hiçbir taleple karşılaşmamışlardır.

Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Konferansı - 12-14 Mayıs 2007, Bakü


Bulgular okul y neticilerinin retmenlerden beklentileriyle lgili da l mlar 4

BulgularOkul Yöneticilerinin Öğretmenlerden Beklentileriyle İlgili Dağılımlar (4)

Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Konferansı - 12-14 Mayıs 2007, Bakü


Bulgular 10

Bulgular (10)

 • İstekli Öğrencilere Üst Düzey Bilgisayar Becerilerini Öğretme ve Öğrencileri Bilgisayar Yarışmalarına Hazırlama konusunda isteksizliğin olası nedenleri:

  • bilgisayar projelerinin hazırlanmasına olan ilgisizlik

  • öğrencilerin henüz okuryazarlık becerilerini kazanamamış olmaları

  • teknik yetersizlikler

Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Konferansı - 12-14 Mayıs 2007, Bakü


Sonu lar

Sonuçlar

 • Yöneticilerin bilgisayar öğretmenlerinden beklentileri eğitim öğretim dışı etkinliklerde yoğunlaşmaktadır.

  • Örneğin bilgisayarlara program yükleme işleminin ve tamirat işleminin bilgisayar öğretmenlerinden bekleniyor olması onların birer teknik destek elemanı olarak görüldüklerinin bir göstergesi olabilir.

Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Konferansı - 12-14 Mayıs 2007, Bakü


Sonu lar 2

Sonuçlar (2)

 • Toplumsal değişme ve gelişmeleri hem başlatan hem de yönlendiren bir kurum olarak eğitim kurumları teknolojik gelişmeleri izlemek, bu teknolojileri kullanmak ve teknolojilerin kullanımını öğretmek zorundadırlar.

  • Bilgisayar öğretmenleri,

   • bilişim teknolojilerinin kullanımlarında birer eğitici,

   • bu teknolojilerin programlarla bütünleştirilmelerinde yol gösterici ve

   • birer materyal geliştirme uzmanı olarak etkin bir şekilde çevrelerine katkıda bulunabilirler.

  • Üniversitede aldıkları eğitim onları bu becerilerle donatmış durumdadır. Ancak görünen o ki görev yaptıkları kurumlarda bu potansiyel gereği gibi kullanılamamaktadır.

Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Konferansı - 12-14 Mayıs 2007, Bakü


Te ekk rler

Teşekkürler!

Yrd. Doç. Dr. Süleyman Sadi SEFEROĞLU

Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

06532, Beytepe ANKARA

e-Posta: sadi_at_hacettepe.edu.tr

Web: http://yunus.hacettepe.edu.tr/~sadi/

Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Konferansı - 12-14 Mayıs 2007, Bakü


 • Login