Rovaniemen ammattikorkeakoulu
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 51

Rovaniemen ammattikorkeakoulu PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Rovaniemen ammattikorkeakoulu. SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ. KOULUTUKSEN LAAJA VALIKOIMA. Nuorisokoulutus Lukion/ylioppilastutkinnon tai ammatillisen tutkinnon suorittaneille Aikuiskoulutus Ammatissa toimiville jatkokoulutukseksi, pohjakoulutusvaatimukset vaihtelevat koulutusaloittain

Download Presentation

Rovaniemen ammattikorkeakoulu

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Rovaniemen ammattikorkeakoulu


SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ


KOULUTUKSEN LAAJA VALIKOIMA

Nuorisokoulutus

Lukion/ylioppilastutkinnon tai ammatillisen tutkinnon suorittaneille

Aikuiskoulutus

Ammatissa toimiville jatkokoulutukseksi, pohjakoulutusvaatimukset

vaihtelevat koulutusaloittain

 • Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

 • AMK-tutkintoon johtava koulutus

 • Erikoistumisopinnot ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkinnon suorittaneille

 • Lisä-, täydennys- ja jatkokoulutus myös yrityksille ja yhteisöille

 • Avoin ammattikorkeakouluopetus


RAMK LYHYESTI

 • Aloitti vuonna 1996

 • Euroopan unionin pohjoisin ammattikorkeakoulu

 • 3000 opiskelijaa

 • 300 työntekijää

 • 500 valmistunutta vuosittain

 • Valmistuneet työllistyvät hyvin ja enimmäkseen Pohjois-Suomeen

 • Rovaniemen ammattikorkeakoulu on osa Lapin korkeakoulukonsernia


KOULUTUSALAT

Rovaniemen ammattikorkeakoulu edistää ihmisten ja luonnon hyvää

tulevaisuutta kehittämällä Lapin elinkeinoja ja kestävää hyvinvointia.

▪Luonnonvara- ja ympäristöala

▪Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

▪Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

▪Tekniikan ja liikenteen ala

▪Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala


VETOVOIMA 2012Nuorisoaste


VETOVOIMA 2012 Aikuiskoulutus


HAKUKELPOISUUSAMK-tutkintoon johtava koulutus

▪Lukion oppimäärä tai ylioppilastutkinto

▪International Baccalaureate, European Baccalaureate tai Reifeprüfung-tutkinto

▪Opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto

▪3-vuotinen ammatillinen perustutkinto

▪Edellä mainittuja tutkintoja vastaavat ulkomaiset opinnot

▪Näytöin suoritettu ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto


HAKUAJAT JA -OSOITTEET

Englanninkielinen koulutus

7.1. – 12.2.2013www.admissions.fi

Kevään yhteishaku:

Nuorisokoulutus

Aikuiskoulutus (AMK-tutkintoon johtava aikuiskoulutus)

Ylemmät AMK-tutkinnot

4.3. – 3.4.2013 www.amkhaku.fi

Erikoistumisopinnot

Tarkista hakuaika netistä www.ramk.fi

Valintakokeet:

Tarkista koulutusohjelmakohtaiset valintakoepäivät www.ramk.fi

netistä


MATKAILUALAN TUTKIMUS- JA KOULUTUSINSTITUUTTIMatkailu-, ravitsemis- ja talousalawww.luc.fi/matkailu

AMK-tutkinto (nuorisoaste) Aloituspaikat

Matkailu; Restonomi (AMK) 30

Hotelli- ja ravintola-ala; Restonomi (AMK)30

Degree Programme in Tourism; Bachelor of Hospitality20

Management, Restonomi (AMK)

AMK-tutkinto (aikuiskoulutus)

Matkailu; Restonomi (AMK) 25

Hotelli- ja ravintola-ala; Restonomi (AMK)20

Ylempi AMK-tutkinto

Matkailuala; Restonomi (ylempi AMK)Ei aloitusta 2013


MATKAILUN KOULUTUSOHJELMA 210 opRestonomi (AMK)

Opiskelu matkailun koulutusohjelmassa antaa sinulle kokonaisvaltaisen käsityksen pohjoisen matkailun monialaisesta toimintaympäristöstä ja sen toimijoista. Omaksut alan kansallisen ja kansainvälisen luonteen työskentelemällä kotimaisten, sekä Suomeen saapuvien ulkomaisten asiakkaiden parissa.

Valmistut koulutusohjelmasta matkailualan erityisosaamista vaativiin ammatillisiin ja asiantuntijatehtäviin tai yrittäjäksi. Työnimikkeitä ovat mm. asiakasvastaava, matkailuneuvoja, palvelupäällikkö, tapahtumanjärjestäjä ja yrittäjä.


HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN KOULUTUSOHJELMA 210 opRestonomi (AMK)

Opinnoissa korostuu matkailu- ja ravitsemispalveluiden monikulttuurinen ja Pohjoinen toimintaympäristö. Taidoissa ja tiedoissa painottuvat ammatillisen osaamisen ohella alueellinen verkostoituminen, liiketoimintaosaaminen sekä elämyksellinen palveluosaaminen.

Valmistut koulutusohjelmasta majoitus-, ruoka- ja ravintola- alan monipuolisiin palvelu-, esimies- ja asiantuntijatehtäviin sekä alan yrittäjäksi. Työnimikkeitä ovat mm. vuorovastaava, vuoroesimies, kokousjärjestäjä, ravintolapäällikkö, hotellipäällikkö ja yrittäjä.


DEGREE PROGRAMME IN TOURISM 210 opBachelor of Hospitality Management, Restonomi (AMK)

This unique programme focused entirely around the Tourism sector, is designed to provide students with the knowledge of modern-day entrepreneurship, including applied skills and concepts in marketing and networking.

Throughout the programme, emphasis is placed on Internet and information technologies, designed to give students the competences to take their acquired knowledge further into the information age.

By studying several languages (English/ Finnish/ French/German/ Spanish/ Swedish), students develop skills that will enable them to work more effectively in the international tourism industry. A practical training period abroad is also a vital part of this programme.


Aikuiskoulutuksena toteutettavaMATKAILUN KOULUTUSOHJELMA 210 op (3,5 v.)Restonomi (AMK)

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna ja siinä hyödynnetään aktiivisesti verkko-opiskelun mahdollisuuksia. Tämä mahdollistaa joustavan opiskelun asuinpaikasta riippumatta. Opintolukuvuoden aikana on lisäksi 2-3 muutaman päivän mittaista lähiopintojaksoa.

Valmistut matkailualan monipuolisiin palvelu-, asiantuntija-, ja esimiestehtäviin sekä alan yrittäjäksi. Opinnoissa korostuu matkailu- ja ravitsemisalan monikulttuurinen ja pohjoinen toimintaympäristö. Opintoja läpäisevänä teemana on pk-yrityksen kehittävän osaajan teema.


Aikuiskoulutuksena toteutettavaHOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN KOULUTUSOHJELMA,210 op (3,5 v.)

Koulutusohjelmasta valmistutaan hotelli- ja ravintola-alan monipuolisiin palvelu, asiantuntija- ja esimiestehtäviin sekä alan yrittäjäksi. Opinnoissa korostuu matkailu- ja ravitsemisalan monikulttuurinen ja pohjoinen toimintaympäristö.

Opinnoissa painotetaan palvelukulttuuri-, johtamis- ja kehittämisosaamista sekä liiketoimintaosaamista sekä liiketoimintaosaamista. Opintoja läpäisevänä teemana on pk-yrityksen kehittävän osaajan teema.


Ylempi AMK-tutkintoMATKAILUALAN KOULUTUSOHJELMA, 90 op

Restonomi(ylempi AMK)

Ei aloitusta 2013

Matkailualan koulutusohjelma tarjoaa opiskelijan aiempaa, alempaa korkeakoulututkintoa sekä matkailualan työkokemusta täydentävän, syvällisen ymmärryksen matkailualasta.

Koulutusohjelma antaa valmiudet tietoja ja taitoja soveltamalla toimia palveluliiketoiminnan vaativissa kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä sekä vahvistaa työyhteisön kehittämisen, koordinoinnin ja johtamisen edellyttämää osaamista.


RANTAVITIKAN KAMPUSYhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

AMK-tutkinto, nuorisoaste Aloituspaikat

Liiketalous; Tradenomi 60

Innovative Business Services; Bachelor of Business 40

Administration, Tradenomi

Amk-tutkinto aikuiskoulutuksena

Liiketalous, Tradenomi25

Ylempi AMK-tutkinto

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen; 20 (aloitus tammikuussa 2013)

Tradenomi (ylempi AMK)


LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA210 opTradenomi

Koulutus painottuu sähköiseen liiketoimintaan sekä kotimaisissa että kansainvälisissä ympäristöissä. Saat valmiudet hoitaa yrityksen talouden, markkinoinnin ja johtamisen tehtäviä tietojärjestelmiä ja tietoverkkoja hyödyntäen. Opit kehittämään ja ylläpitämään yrityksen liiketoimintaan liittyviä tietojärjestelmiä. Markkinointi, talous- ja tietohallinto, johtaminen ja juridiikka ovat keskeisiä opintoja.

Ammattinimikkeesi voi olla esim. markkinointisuunnittelija, laskenta-asiantuntija, asiakkuuspäällikkö, järjestelmävastaava, yrittäjä.


INNOVATIVE BUSINESS SERVICES210 opBachelor of Business Administration, Tradenomi

Koulutuksessa painottuvat:

Asiantuntijatehtävät pohjoisessa toimintaympäristössä, projektiosaaminen, monialaisuus ja eri alojen osaamisen yhdistäminen ja monikulttuurisuus. Perustuu valmentajapedagogiikkaan, jossa opettaja on valmentaja.

Opintomodulit ovat suuria kokonaisuuksia, yritysten kanssa yhteistyössä toteutettavia projekteja, joiden sisällä opiskellaan useaa eri oppiainetta.

Ammattinimikkeitä: Asiantuntija, yrittäjä, projektipäällikkö, markkinointisuunnittelija.


Aikuiskoulutuksena toteutettavaLIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA, 210 OP (3,5v.)

Koulutusohjelman perus- ja ammattiopinnoissa kehitetään osaamista, joka sisältää juridiikan, talouden, tietojärjestelmien ja johtamisen opintoja sekä viestintä- ja yhteistyötaitoja.

Opintojen lähtökohtana on, että opintojen päätyttyä opiskelija hallitsee oman alansa tiedot ja taidot, joihin liittyy teorioiden, keskeisten käsitteiden, menetelmien ja periaatteiden ymmärtäminen ja hallitseminen siten, että hän saa erilaisten toimintaympäristöjen vaatimat valmiudet tietoja ja taitoja soveltamalla toimia erilaisissa yksityisen ja julkisen sektorin toimintaympäristöissä.


Ylempi AMK-tutkintoYRITTÄJYYS JA LIIKETOIMINTAOSAAMINEN,90 op

Aloitus tammikuussa 2013

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelman tavoitteena on kehittää liiketoiminnan suunnittelu-, kehittämis- ja johtotehtävissä tarvittavaa asiantuntijaosaamista.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joka koostuu lähiopetusjaksoista, verkko-opinnoista ja opiskelijan itsenäisestä työskentelystä.


RANTAVITIKAN KAMPUSLuonnonvara- ja ympäristöala

AMK-tutkinto, nuorisoaste Aloituspaikat

Maaseutuelinkeinot; Agrologi (AMK) 15

Metsätalous; Metsätalousinsinööri (AMK)40

Amk-tutkinto aikuiskoulutuksena

Metsätalous; Metsätalousinsinööri (AMK)Ei aloitusta 2013

Ylempi AMK-tutkinto

Alueiden käytön suunnittelu; Ei aloitusta 2013

Metsätalousinsinööri (ylempi AMK), Agrologi (ylempi AMK)


MAASEUTUELINKEINOJEN KOULUTUSOHJELMA 240 opAgrologi (AMK)

Koulutus tarjoaa sinulle monialaista maaseutuosaamista sekä kykyä toimia vaativassa kansainvälisessä toimintayöparistossa ja luonnon ääriolosuhteissa.

Opinnoissasi korostuvat ylpeys omista lähtökohdista, maatalous-, porotalous- ja maaseutuyrittäjyyteen liittyvä ammattiosaaminen, asiantuntija- ja kehittäjätaidot, luonnon kestävä käyttö ja luomutietous sekä työelämälähtöinen hankeosaaminen


METSÄTALOUDEN KOULUTUSOHJELMA 240 opMetsätalousinsinööri (AMK)

Koulutuksen avulla saat mahdollisuuden päästä vaativiin ja mielenkiintoisiin metsä- ja ympäristöalan johtamis- ja asiantuntijatehtäviin. Metsätalousinsinööri on metsäluonnon monipuolisen käytön, hoidon ja suojelun asiantuntija.

Hänen työnsä on vastuullista, itsenäistä, luonnonläheistä ja korkeatasoista tekniikkaa soveltavaa tiimi- ja asiakaspalvelutyötä.


Aikuiskoulutuksena toteutettavaMETSÄTALOUDEN KOULUTUSOHJELMA 240 op(4 v.)

Metsätalousinsinööri (AMK)

Ei aloitusta 2013

Koulutus antaa monipuoliset valmiudet työskennellä metsä- ja ympäristöalan yrityksissä ja organisaatioissa. Keskeistä opinnoissa on nykyaikaisen metsätalouden ohella luonnontuntemus ja –ymmärrys sekä pohjoisen luonnon erityispiirteiden hallinta. Opinnoissa painotetaan metsäluonnon monipuolista ja kestävää hoitoa ja käytön suunnittelua yhä haasteellisemmaksi muuttuvassa ympäristössä.


Ylempi AMK-tutkintoALUEIDEN KÄYTÖN SUUNNITTELUN KOULUTUSOHJELMA,60 op

Agrologi (ylempi AMK)

Metsätalousinsinööri (ylempi AMK)

Ei aloitusta 2013

Pohjois-SuomessaluontoonjaluonnonvaroihinperustuvatelinkeinotjamaankäyttömuodotovataluetaloudenperustajasiksiRAMKinavainosaamisalue on pohjoisenluonnonkestäväkäyttöihmisenhyvinvoinninlähteenä.

Koulutusohjelmasta valmistuvat uuden kokoavan lähestymistavan omaksuneet asiantuntijat edistävät kestävää käyttöä ja vaikuttavat siten myönteisesti koko Lapin ja sen elinkeinojen kehitykseen.


RANTAVITIKAN KAMPUSTekniikan ja liikenteen ala

AMK-tutkintoon johtavat koulutusohjelmatAloituspaikat

Maanmittaustekniikka; Insinööri (AMK)40

Rakennustekniikka; Insinööri (AMK) 55

Tietotekniikka; Insinööri (AMK) 40

Degree Programme in Information Technology;

Bachelor of Engineering, Insinööri (AMK)20

Amk-tutkinto aikuiskoulutuksena

Rakennustekniikka; Insinööri (AMK), (kaivos) 25

Maanmittaustekniikka; Insinööri (AMK) 25

Ylempi AMK-tutkinto

Teknologiaosaamisen johtaminen; Insinööri (ylempi AMK)20

Alueiden käytön suunnittelu; Insinööri (ylempi AMK) 20


MAANMITTAUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 240 opInsinööri (AMK)

Maanmittaustekniikan ammattilaisten tehtäviä ovat luotettavien karttojen ja paikkatieto-aineistojen tuottaminen, kiinteistönmuodostus, kiinteistöarviointi ja maankäytön suunnittelu.

Kiinteistötekniikkaan ja maankäytönsuunnitteluun liittyvissä töissä maanmittausinsinöörit ratkovat suuria taloudellisia arvoja sisältäviä ongelmia. Tehtävien menestyksellinen hoitaminen edellyttää neuvottelutaitoa ja sovittelukykyä.


RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 240 opInsinööri (AMK)

Rakennustekniikan insinöörit (AMK) ovat modernin tekniikan, talouden ja ympäristöalan taitajia sekä kotimaassa että ulkomailla. Koulutuksen suorittaneet voivat toimia suunnittelu- ja johtotehtävissä rakennusalalla. Opinnoissa voi suuntautua talonrakentamiseen, infrarakentamiseen tai talo- ja energiatekniikkaan.

– Talonrakentamisessa opintojen ydintä ovat talojen rakenteet ja tuotanto.

– Talo- ja energiatekniikassa opintojen ytimen muodostavat lämpö-, vesi-, ilmastointi- ja energiatekniikka.

– Infrarakentamisessa paneudutaan maa- ja ympäristörakenteisiin sekä kaivosalaan


TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 240 opInsinööri (AMK)

Koulutusohjelmanopiskelu on jaettuvuositeemoihin, jotkaovattietotekniikka-alankeskeisiätoiminta-alueita.

Suuriosaopinnoistasuoritetaanopiskelijatiimeissä. Jokaisenopintovuodenaikanatoteutetaanvuositeemanmukainenjakäytännönläheinenammattiprojekti, sekäopiskellaanteemaansoveltuviajaprojektiatukeviaammattiaineita.

Ammattitaitoaedistävänharjoittelunaikanavoitsoveltaaoppimaasikäytännöntyötehtävissä.

Opiskelunpainopisteet on suunniteltuantamaanvankkatieto/taitopohjasekäsulautetuntietotekniikanettäohjelmistotekniikanalueilta, sisältäenpeliteknologiatja ICT-palvelutuotannon.


DEGREE PROGRAMME IN INFORMATION TECHNOLOGY 240 opBachelor of Engineering, Insinööri (AMK)

Informaatiotekniikan kansainvälinen koulutusohjelma, opetuskieli englanti.

Ammattiaineissa syvennytään ohjelmistotekniikkaan. Ohjelmistotekniikka on

tärkeässä roolissa jatkuvasti kehittyvässä tietoteknisessä yhteiskunnassa.

Informaatiotekniikan insinööri voi työskennellä erilaisissa suunnittelu- toteutus-,

ylläpito- ja testaustehtävissä, kuten myös haastavissa asiantuntija- ja koulutus-

tehtävissä.

Osan opinnoista ja työharjoittelusta voit suorittaa ulkomailla yhteistyö-

verkostoamme hyödyntäen.


Aikuiskoulutuksena toteutettavaMAANMITTAUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA,240 op (4 v.)

Insinööri (AMK)

Koulutuksen tavoitteena on palvella julkishallinnon ja yksityisten maanmittausalan osaajien valtakunnallista tarvetta. Tutkinto antaa maanmittausinsinöörin pätevyyden. Koulutus antaa valmiudet toimia maasto- ja rakennusmittaukseen, geodeettiseen laskentaan, kartastotehtäviin, paikkatietoon, ympäristösuunnitteluun, kiinteistöasioihin ja kaavoitukseen liittyvissä tehtävissä.


Aikuiskoulutuksena toteutettavaRAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 240 op (4 v.)

Insinööri (AMK)

Rakennustekniikan insinöörit (AMK) ovat modernin tekniikan, talouden ja ympäristöalan taitajia sekä kotimaassa että ulkomailla. Infrarakentamiseen suuntautuvassa aikuiskoulutuksessa painottuu kaivosala. Koulutuksen suorittaneet voivat toimia infrarakentamiskohteiden lisäksi suunnittelu- ja johtotehtävissä kaivosteollisuudessa.


Ylempi AMK-tutkintoALUEIDEN KÄYTÖN SUUNNITTELU 60 op (1,5 – 2 v.)

Insinööri (ylempi AMK)

Uusi työelämälähtöinen korkeakoulututkinto, joka antaa valmiudet vaativiin maanmittausalan kehittämis- ja johtamistehtäviin.

Sisältää mm. kiinteistölainsäädäntöä, toimitusmenettelyä, päätösten oikeudellisesti kestävää kirjaamista, oikeustapauksia, maapolitiikkaa, mittaustekniikkaa, kiinteistöjohtamista, henkilöstön, projektien ja taloushallinnon johtamista.

Toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Opiskelijoille laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma.


Ylempi AMK-tutkintoTEKNOLOGIAOSAAMISEN JOHTAMINEN 60 op (1,5 – 2 v.)

Insinööri (ylempi AMK)

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma tarjoaa työelämän asiantuntijoille välineitä johtaa tiimiään, työyksikköään tai organisaatiotaan.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joka mahdollistaa asiantuntijatehtävissä työskentelevien insinöörien jatkokouluttautumisen työn ohessa. Opiskelijoille laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma. Siihen sisältyy syventäviä ammatillisia opintoja, valinnaisia opintoja ja opinnäytetyö, joka on käytännön työelämään liittyvä ammatillinen kehittämistehtävä.


OUNASVAARAN KAMPUSSosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

AMK-tutkintoon johtavat koulutusohjelmatAloituspaikat

Fysioterapia, fysioterapeutti (AMK) 40

Hoitotyö, sairaanhoitaja (AMK) 40

Hoitotyö, terveydenhoitaja (AMK) 18

Liikunta ja vapaa-aika, liikunnanohjaaja (AMK) 40

Amk-tutkinto aikuiskoulutuksena

Hoitotyö, sairaanhoitaja (AMK) 30

Hoitotyö, terveydenhoitaja (AMK) 20 (alkaa tammikuussa 2013)

Liikunta ja vapaa-aika, liikunnanohjaaja (AMK) ei aloitusta 2013

Ylempi AMK-tutkinto

Terveyden edistämisen koulutusohjelma

Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto20

Liikunnan ylempi ammattikorkeakoulututkinto;

liikunnanohjaaja (ylempi AMK)Ei aloitusta 2013


FYSIOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA 210 opFysioterapeutti (AMK)

Fysioterapian tavoitteena on edistää ja ylläpitää ihmisen terveyttä sekä liikkumis- ja toimintakykyä.

Fysioterapeutti voi työskennellä itsenäisenä yrittäjänä tai toisen palveluksessa yksityisellä tai julkisella sektorilla tai erilaisten järjestöjen palkkaamana.

Työ on itsenäistä, mutta sisältää myös yhteistyötä muiden ammattiryhmien kanssa.


HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA

Sairaanhoitajana tai terveydenhoitajana voit toimia kotimaassa tai ulkomailla terveysalan tehtävissä, joko julkisen tai yksityisen työnantajan palveluksessa.

Saat myös perusvalmiudet yrittäjyyteen.

Terveydenhoitaja (AMK) -tutkinto perustuu sairaanhoitaja (AMK)-tutkintoon.

Terveydenhoitotyö

 • Terveydenhoitaja (AMK) 240 op

 • Hoitotyö

 • Sairaanhoitaja (AMK) 210 op


LIIKUNNAN JA VAPAA-AJAN KOULUTUSOHJELMA 210 opLiikunnanohjaaja (AMK)

Liikunnanohjaajakoulutuksesta valmistuu asiantuntijoita

liikunta-alan organisointi-, ohjaus- ja esimiestehtäviin.

Liikunnanohjaajan (AMK) tehtävänä on ihmisten terveyden ja toimintakyvyn edistäminen, liikunnalliseen elämäntapaan innostaminen ja elämysten tuottaminen tai kilpa- ja huippu-urheilun kehittäminen.

Koulutukseen kuuluvissa valinnaisissa ammattiopinnoissa voi suuntautua hyvinvointivalmennukseen ja liikuntaterapiaan tai urheiluvalmennukseen


Aikuiskoulutuksena toteutettavaHOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA

Sairaanhoitajana tai terveydenhoitajana voit toimia kotimaassa tai ulkomailla terveysalan tehtävissä, joko julkisen tai yksityisen työnantajan palveluksessa.

Saat myös perusvalmiudet yrittäjyyteen.

Terveydenhoitaja (AMK) -tutkinto perustuu sairaanhoitaja (AMK)-tutkintoon.

Terveydenhoitotyö

 • Terveydenhoitaja (AMK) 240 op

 • Aloitus tammikuussa 2013

 • Hoitotyö

 • Sairaanhoitaja (AMK) 210 op


Aikuiskoulutuksena toteutettavaLIIKUNNAN JA VAPAA-AJAN KOULUTUSOHJELMA 210 op,Liikunnanohjaaja (AMK)

Ei aloitusta 2013

Liikunnanohjaajakoulutuksesta valmistuu asiantuntijoita liikunta-alan organisointi-, ohjaus- ja esimiestehtäviin.

Liikunnanohjaajan (AMK) tehtävänä on ihmisten terveyden ja toimintakyvyn edistäminen, liikunnalliseen elämäntapaan innostaminen ja elämysten tuottaminen tai kilpa- ja huippu-urheilun kehittäminen.

Koulutukseen kuuluvissa valinnaisissa ammattiopinnoissa voi suuntautua hyvinvointivalmennukseen ja liikuntaterapiaan tai urheiluvalmennukseen


Ylempi AMK-tutkintoTERVEYDEN EDISTÄMINEN 90 op (1,5 – 2 v.)

Fysioterapeutti (ylempi AMK), Jalkaterapeutti (ylempi AMK),

Kuntoutuksen ohjaaja (ylempi AMK), Sairaanhoitaja (ylempi AMK),

Terveydenhoitaja (ylempi AMK)

Terveyden edistämisen ylempi ammattikorkeakoulututkinto syventää työelämässä tarvittavaa terveysliikunnan innovaatio-osaamista ja terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen johtamis-, tutkimus- ja kehittämisosaamista.

Koulutus toteutetaan terveys-, kuntoutus- ja liikunta-alan moniammatillisina opintoina. Opiskelun voi toteuttaa työn ohessa 1,5 – 2 vuoden aikana henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti.


KANSAINVÄLINEN RAMK

RAMKin opiskelijana sinulla on mahdollisuus suorittaa osa tutkinnostasi

ulkomailla opiskelu- ja/tai harjoitteluvaihdossa. Kaikkia vaihtoon lähteviä

opiskelijoita tuetaan apurahoilla.

RAMKissa voit opiskella vieraalla kielellä kansainvälisten opiskelijoiden

seurassa. Tarjolla on runsaasti kansainvälistymistä tukevia opintojaksoja,

kieliopintoja, projekteja, kansainvälisten vierailijoiden luentoja yms.

Vuonna 2009 RAMKissa opiskeli yli 300 kansainvälistä opiskelijaa

noin 50:stä eri maasta.

Opiskelusi aikana sinulla on mahdollisuus toimia kansainvälisten

opiskelijoiden tuutorina ja osallistua kansainväliseen

ystäväperhetoimintaan.

Lisätietoja: www.ramk.fi/opiskelijoille/kansainvälinen toiminta.


KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT

Kieli- ja viestintätaidot ovat osa ammattikorkeakoulusta valmistuneen

ammatillista osaamista. Opinnot valmentavat kansainvälistyvän työelämän

viestintätilanteisiin.

Opiskelijoilla on mahdollisuus useiden kielten opiskeluun. Kieliopintojen

laajuus vaihtelee koulutusohjelmittain. Kaikille yhteisiä opintoja ovat

englanti, ruotsi ja viestintä. Lisäksi vapaasti valittavina opintoina on tarjolla

mm. espanja, italia, norja, ranska, saame, venäjä ja viittomakieli.


AVOIN KORKEAKOULUOPETUS

Avoimessa ammattikorkeakoulussa voit opiskella AMK-tutkintoon

ja ylempään AMK-tutkintoon kuuluvia opintoja.

Opinnot tarjoavat mahdollisuuden:

-tutustua opiskeluun ammattikorkeakoulussa

-suorittaa opintoja ennen tutkinto-opiskelijaksi hakeutumista (vrt. polkuopinnot)

-kehittää ammattitaitoa sekä työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja

Opetusta järjestetään päivisin, iltaisin, viikonloppuisin sekä verkko-opintoina.

Avoimessa suoritettuja opintoja voi hyödyntää hakeutuessa AMK- tutkintokoulutukseen. Avoimessa suoritetut opinnot voidaan hyväksilukea ammattikorkeakouluun tutkinto-opiskelijaksi pääsyn jälkeen RAMKin tutkintosäännön mukaisesti.

Avoimen ammattikorkeakoulun opintotarjonta ja lisätietoa opiskelusta

osoitteista www.ramk.fi/avoinamk ja www.maakuntakorkeakoulu.fi.


OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN

Rovaniemen ammattikorkeakoulussa on käytössä osaamisperustainen opiskelija-

arviointi.

Arviointiin kuuluu suoritettujen opintojen arviointi ja aiemmin tai muualla hankitun

osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen /hyväksilukeminen.

Opiskelijalle voidaan hyväksyä osaksi tutkintoa muussa kotimaisessa tai

ulkomaisessa korkeakoulussa suoritettuja vastaavia opintoja tai muulla tavoin

hankittua osaamista.

Osaamisen tunnistaminen, tunnustaminen/ hyväksilukeminen toteutetaan AHOT-

prosessin kautta.

Lähtökohtana on, että tutkinnon ja opetussuunnitelman vaatimukset täyttyvät.


OPISKELUSTA TYÖELÄMÄÄNUra- ja rekrytointipalvelut

Ura- ja rekrytointipalvelut tukevat opiskelijoiden työelämäyhteyksien kehittymistä harjoittelun, projektiopintojen ja opinnäytetöiden avulla.

Opiskeluaikaiset työelämäyhteydet parantavat työllistymistä valmistumisen jälkeen. Yli viidennes valmistuvista työllistyy yrityksiin, joihin he ovat tehneet harjoitteluaan, projektiopintojaan tai opinnäytetyönsä.

Opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden työnhaussa ja uraohjauksessa auttaa valtakunnallinen ammattikorkeakoulujen yhteinen työnvälitys- ja tietopalvelu www.jobstep.net.


TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN

RAMKista valmistuneiden työllistyminen

(% vastanneista)

Lapin lääniin sijoittuneet

2005 2006 2007 2008

2005 2006 2007 2008


RAMK 1 V. SIJOITTUMISSEURANTA VUOSINA 2008 JA 2009

Valmistuneet

09122011/AT


TYÖMARKKINATILANNE

Vuosi valmistumisesta, 2008 ja 2009 valmistuneet

5 vuotta valmistumisesta, 2003 ja 2005 valmistuneet

09122011/AT


AMMATTINIMIKKEITÄEsimerkkejä valmistuneiden ammattinimikkeistä


 • Login