ประเมิน Labor Room คุณภาพ - PowerPoint PPT Presentation

Labor room
Download
1 / 66

 • 211 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ประเมิน Labor Room คุณภาพ. นายแพทย์สุธิต คุณประดิษฐ์  พบ. วว. สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ(ด้านเวชกรรม สาขาสูติ-นรีเวชกรรม) กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม โรงพยาบาลลำพูน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน. แนะนำตัว ฐานะที่มา กัลยาณมิตร

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

ประเมิน Labor Room คุณภาพ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Labor room

Labor Room

. . -( -)

-


Labor room

-

-


Labor room

 • :

 • :

 • : re-check

 • : safety delivery of mother and newborn


Labor room1

Labor room

 • : Competency Teamwork

 • :

 • :

 • Process :


Process of labor room

Process of labor room

 • Labor care

 • Prevention birth asphyxia and PMR

 • Prevention and treatment PPH

 • Initiate breast feeding

 • Other : Operating room

 • : Blood bank

 • : NICU


Labor room

LAB

Rehab


Composition

COMPOSITION

 • LABOUR ROOM

 • DELIVERY ROOM

 • OPERATING ROOM

 • RECOVERY ROOM


Labor room2

LABOR ROOM

 • Assessment unit

  • Monitoring the Fetal condition

  • Monitoring the Maternal condition

  • Monitoring the Progress of Labor

 • Induction of labor

  • Designed to artificially initiate uterine contractions leading to progressive dilatation and effacement of cervix that leads to delivery of baby


Delivery room

DELIVERY ROOM

PURPOSE : To have safe delivery for both mother and baby

 • Use for normal cephalic delivery

  • NSD (normal spontaneous delivery)

  • Instrumental Delivery

   • Forceps delivery

   • Ventous delivery


Operating room

OPERATING ROOM

 • Delivery thru caesarean section


Quality of labour room

Quality of Labour room

Quality

LR


Quality of labour room1

Quality of Labour room

Quality

LR


Quality of labour room2

Quality of Labour room

Quality

LR


Labor room

1.


Labor room

1.

 • 1.1 18

 • 1.2

 • 1.3

 • ( CPG )


Labor room 1

Labor room 1


Weak point

Weak point

 • Labor room : admit plan of management


Labor room

2.


Labor room

2.

 • 2.1 /

 • 2.2

 • 2.3

 • 2.4

 • ()


Labor room 2

Labor room 2


Weak point1

Weak point

 • Plot partograph : plot

 • progression of labor


Labor room

3.


Labor room

3.

 • 3.1 laryngoscope blade 3

 • 3.2 endotracheal ( 6-7.5 2)

 • 3.3ambu bag resevior/

 • 3.4 mask /

 • 3.5

 • 3.6 finger-tip y suction

 • 3.7 suction 120 .

 • 3.8 (adrenaline, sodium bicarbonate, calcium, NSS)

 • 3.9 Stethoscope

 • 3.10 Oxygen sat


Labor room

3.

 • ( )


Labor room

4.


Labor room

4.

 • 4.1 /

 • 4.2 cardiac arrest birth asphyxia


Weak point2

Weak point

 • CPR Team


Labor room

5.


Labor room

5.

 • 5.1 30

 • 5.2 30 ()


Labor room

6.


Labor room


Labor room

6.

 • 6.1 Oxytocin 10 ( 1 )

 • 6.2 1-3 ()

 • 6.3 controlled cord Traction() Modified crede'maneuver

 • 6.4 15 2 ( CPG )

 • 6.5 (CPG)


Active management of the third stage of labor

Active management of the third stage of labor

WHO Recommendation

WHO 2007

.

. Clamp

. controlled cord traction


Procedure for active management

Procedure for Active Management

Palpate abdomen to rule out presence of another baby

Within 1 minute of birth, give oxytocin 10 IU IM

Await strong uterine contraction (2-3 minutes)

Apply controlled cord traction while applying counter traction above pubic bone

If placenta does not descend, stop traction and await next contraction

After placental delivery, rub uterine fundus gently every 15 minutes for 2 hours to ascertain it is contracted

Harshad Sanghvi, Maternal & Neonatal Health Program JHPIEGO

Source: MCPC, WHO 2002


Labor room

 • CPG


Weak point3

Weak point

 • Active management of the third stage of labor

 • PPH


Labor room

7.


Labor room

7.

 • 7. / hemacell( 10 Unit/blood group 5 Unit/blood group 30 )


8 1 3

8. 1 : 3


8 1 31

8. 1 : 3

 • 8. + : (......... .......... .........) 1:3


9 30 1

9. 30 1


9 30 11

9. 30 1

 • 9. ( 4 ()


Weak point4

Weak point

 • 4 () skin-to-skin contact


Labor room

10.


Labor room

10.

 • 10. / / Flow chart


Weak point5

Weak point


Labor room

11. /


Labor room

11. /

 • 11. rate of C/S and indication, , Low birth weight, Birth asphyxia, Hypothermia, PPH, PIH, perinatal mortality, maternal death


Weak point6

Weak point


Labor room

12


Labor room

12

 • 12. 11 (CQI) MCH Board (CPG) MCH Board


Weak point7

Weak point

 • Continuous quality improvement (CQI)


Data analysis

Data analysis

Birth asphyxia

Postpartum hemorrhage , Breast feeding !!!


Labor room

13.


Labor room

13.

 • 13. 80%


Labor room3

Labor Room


 • Login