Roncalli: meer dan een diploma! - PowerPoint PPT Presentation

Roncalli: meer dan een diploma!
Download
1 / 67

 • 94 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Roncalli: meer dan een diploma!. 18-09-2012. Vakleerkracht Mentor Uitschrijven van nieuwe kaarten (maximaal 2 in handen) Tempografieken (Roncalliplanner) Algemeen: ondersteunt het plannen, bemiddelt bij moeilijkheden met de studie of bij problemen met medeleerlingen of docenten.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Roncalli: meer dan een diploma!

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Roncalli meer dan een diploma

Roncalli: meer dan een diploma!

18-09-2012


Roncalli meer dan een diploma

Vakleerkracht

Mentor

Uitschrijven van nieuwe kaarten

(maximaal 2 in handen)

Tempografieken (Roncalliplanner)

Algemeen: ondersteunt het plannen, bemiddelt bij moeilijkheden met de studie of bij problemen met medeleerlingen of docenten

Begeleiding


Roncalli meer dan een diploma

Toezicht op absenties* (samen met onderwijsassistent)

Witte en groene briefjes

Verkrijgbaar bij receptie en via website

Groene briefjes met handtekening van coördinator

Wijzigingen in sector en pakket (decaan,ouders,docent,mentor,coördinator of conrector)

Coördinator P. Wils


Roncalli meer dan een diploma

De school heeft regels bij te-laat-komen en afwezigheid

Verlof voor

-minder dan een dag vooraf aanvragen bij coördinator

-één dag eveneens aanvragen bij coördinator (min. 1 maand voorafgaand aan verlof)

-langer dan één dag schriftelijk aanvragen bij conrector van de afdeling ( min. 8 weken voorafgaand aan verlof)

Absentie achteraf altijd binnen twee schooldagen verklaren met een wit briefje, indien niet, contact met thuis en melding bij LPA via verzuimloket

Absentie e.d.


Roncalli meer dan een diploma

Verantwoordelijk voor de afdeling

Voorzitter van groepsvergaderingen; officiële brieven

Conrector L. Goossens


Roncalli meer dan een diploma

Kaart (laten aftekenen, niet meer dan 2 in bezit; mentor, coördinator)

Peildata (inleveren; administratie, coördinator, mentor)

Tempografieken (Roncalliplanner)

Begeleiding


Roncalli meer dan een diploma

Recht op begeleiding

Examenjaar is kort

Meer dan een kaart in een periode!

SE-cijfers vormen een onderdeel van het examen

SE-cijfers spelen een rol bij aanmelding vervolgonderwijs


Roncalli meer dan een diploma

VTL

VTL EN DAARNA ???


Roncalli meer dan een diploma

Kiezen

jezelf kennen

beroepen en opleidingen

vergelijken en besluiten

=

KIEZEN


Roncalli meer dan een diploma

Kiezen

 • Kiezen blijkt, uit recent onderzoek, vooral een emotionele beslissing

 • Ouders hebben een hele grote invloed

 • (meer dan vrienden, werkgelegenheid & school)

 • Literatuur over keuzes:

  • “De rest van je leven” Carine Vos

  • “Wie is er bang om een beroep te kiezen?” Wim Daniels

 • hoe

 • wat

  • wanneer

SECTOR

KEUZE

3VTL


Roncalli meer dan een diploma

STUDEREN

MBO BOL (voltijd)

HAVO

WERKEN EN STUDEREN (BBL)

Mogelijkheden

NA VTL


Roncalli meer dan een diploma

VTL IS GEEN EINDONDERWIJS

(kwalificatieplicht)

Werken

NA VTL


Roncalli meer dan een diploma

ARBEIDSMARKT

UNIV.

HBO

MBO

P

P

ATH 6

HAVO 5

ATH 5

VTL 4

HAVO 4

ATH 4

VTL 3

VBP

BRUGPERIODE

BASISSCHOOL


Roncalli meer dan een diploma

BEROEPSOPLEIDENDE LEERWEG (BOL=voltijd)

BEROEPSBEGELEIDENDE LEERWEG (BBL=deeltijd)

Studeren in het MBO

NA VTL


Roncalli meer dan een diploma

niveau 1: assistent

(geen startkwalificatie)

niveau 2: medewerker

niveau 3: zelfstandig medewerker / vakopleiding

niveau 4: middenkaderfunctionaris / gespecialiseerd beroepsbeoefenaar

(geeft toegang tot HBO)

Niveaus


Roncalli meer dan een diploma

Stapelen niv. (2->) 3 -> 4

Direct starten niv. 4

Niveaus

NA VTL


Roncalli meer dan een diploma

AGRARISCH

(WI en NA of BI)

TECHNIEK

(WI en NA)

ZORG EN WELZIJN

(BI en AK of GS of WI)

ECONOMIE

(EC en DU of FA of WI)

MBO-sectoren

NA VTL


Roncalli meer dan een diploma

DOOR DE LEERLING EN OUDERS

VOOR 1 MAART, OOK VOOR AUG.-KANDIDATEN!

Doorstroomformulier samen met mentor invullen

DUBBELE AANMELDING VERSTANDIG BIJ HAVOEN BIJ ENKELE MBO-RICHTINGEN (intake)

Na aanmelding volgen intake gesprekken/procedures

AANMELDING MBO

NA VTL


Roncalli meer dan een diploma

Profiel laten aansluiten bij vakken 4VTL

7 GEMIDDELD VOOR SCHOOLEXAMENS

BIJ HAVO ELDERS SOMS ANDERE AANVULLENDE EISEN

Havo

NA VTL


Roncalli meer dan een diploma

GEEN VAKKENPAKKETTEN

MAAR PROFIELEN:

 cultuur & maatschappij

 economie & maatschappij

 natuur & gezondheid

 natuur & techniek

GEEN LESUREN

MAAR STUDIELAST

 1600 uur per jaar

Tweede Fase

NA VTL


Roncalli meer dan een diploma

INDELING VAKKEN:

GEMEENSCHAPPELIJK

 voor iedereen verplicht

PROFIELVAKKEN

 afhankelijk van profiel

VRIJE RUIMTE

 beperkt vrije keuze

Tweede Fase

NA VTL


Roncalli meer dan een diploma

Doorstroming havo

 • PROFIELDEEL VTL-diploma met

 • C&M:FA of DU, (GS), AK of WI

 • E&M:WI, (GS), (EC)

 • N&G:WI, SK,BI , NA of AK

 • N&T:WI, NA, SK

NA VTL


Roncalli meer dan een diploma

Via decaan info over:

Uitdraai profileer (bij decaan)

Inschrijfformulier (bij administratie)

Motivatiebrief (schrijft leerling)

Alles voor 8 februari 2013 inleveren bij administratie

Havo aanmelding


Roncalli meer dan een diploma

Toelatingscommissie besluit:

Leerling aannemen mits geslaagd

Leerling aannemen mits geslaagd en wijziging profiel/vakken

Leerling aanhouden t/m SE definitief

Leerling aanhouden tot na afronding CE

Afwijzen leerling i.v.m. cijfers of aansluiting vakken – profiel -houding

Havo aanmelding


Roncalli meer dan een diploma

Vak op elke kaart:

Oriëntatie op Leren en Werken

Elke kaart een opdracht

Wordt door decaan of mentor afgetekend

Alles via de portal

www.roncallivmbo.dedecaan.net

Ouders kunnen leerling volgen

OLW


Roncalli meer dan een diploma

W19: plan komend schooljaar

W20: bezoek MBO avond

W21: bezoek Open dag(en)

W22: Opdracht ‘stufi’

W23: definitieve aanmelding + handtekening ouders

Jan/feb: aanmelding Havo Roncalli

OLW


Roncalli meer dan een diploma

UIT HET VORIGE JAAR

Keuzeweb

MBO-AVOND

OPEN DAGEN

Portal Roncallivmbo.dedecaan.net

INFOBRONNEN

NA VTL


Roncalli meer dan een diploma

15 NOVEMBER 2012 MBO-AVOND OP ‘T RIJKS

INFOBRONNEN

 • OPEN DAGEN TIJDENS DIT SCHOOLJAAR VOORAL IN JANUARI

NA VTL


Roncalli meer dan een diploma

AUGUSTUSEXAMEN

In de zomervakantie

Aansluiting vervolgonderwijs?

Hoeft geen probleem te zijn!

Wel voor 1 maart aanmelden!!


Roncalli meer dan een diploma

DEELT INFO UIT IN KLASSEN

SPREEKUUR VOOR IND. BEGELEIDING

VRAAGBAAK MBO

GEEFT VOORLICHTING OVER DOORSTROMING NAAR HAVO

DE DECAAN

NA VTL


Roncalli meer dan een diploma

ORGANISEERT SAMEN MET ANDERE DECANEN DE MBO-AVOND

OLW BIJ ELKE KAART

DE DECAAN

NA VTL


Roncalli meer dan een diploma

INFORMATIE:

Folders (lokaal 007)

Roncalli portal

INTERNET:

Oa. www.duo.nl

NA VTL


Roncalli meer dan een diploma

Open dagen

CE

CE

SCHEMATISCH

4e klas VMBO-TL

aug sept okt nov dec jan feb mrt april mei jun juli aug

diploma

MBO-avond 15 -11

aanmelding


Roncalli meer dan een diploma

Beperkt aantal uren in 4 VTL

Verdere info bij de stand in de kantine

Maatschappelijke stage


Het examen

HET EXAMEN

 • CENTRAALEXAMEN

 • SCHOOLEXAMEN


Schoolexamen

Opgesteld door eigen docent

Beoordeeld door eigen docent

Volgens normen eigen docent

Voldoet aan landelijk programma

Schoolexamen


Centraal examen

Landelijke opgaven

Beoordeeld door eigen docent (alleen in mei)

Volgens landelijke norm

Tweede corrector

Centraal examen


Het schoolexamen in 3 vtl

Het schoolexamen in 3 VTL

Gemiddelde

W16 t/m W18 + GPO

niet-examenvakken:

eindcijfer

examenvakken:

eerste SE-cijfer


Roncalli meer dan een diploma

Het Schoolexamen in 4 VTL

eerste SE-cijfer

eindcijfer 3e klas

tweede SE-cijfer

Gemiddeld SE-cijfer

derde SE-cijfer

vierde SE-cijfer


Het schoolexamen in 4 vtl

Het schoolexamen in 4 vtl

 • Toetsen

  • schriftelijk

  • mondeling

  • praktisch

 • Grote Praktische Opdracht

 • Handelingsdeel (LO, OLW)

 • Sectorwerkstuk


Toetsen se praktische opdrachten

Niet eerder dan W20

Per vak niet meer dan 4

Toetsen SE& praktische opdrachten


Handelingsdeel

Handelingsdeel

 • OLW

 • LO

 • Leesdossier

 • Kunstvakken


Grote praktische opdracht

Grote Praktische Opdracht

 • vakgebonden

 • ca. 10 uur

 • werken in duo’s

 • vaardigheden

 • proces wordt beoordeeld

 • telt mee bij één vak als extra SE


Sectorwerkstuk

Thema dat past bij de sector

20 uur

werken in duo’s

MOET VOLDOENDE ZIJN

Sectorwerkstuk


Se cijfers

SE-cijfers


Pta programma van toetsing en afsluiting

Per vak een tabel met

verdeling toetsen over kaarten

inhoud toetsen

soort toets of praktische opdracht

weging

voorwaarden deelname

PTA = Programma van toetsing en afsluiting


Roncalli meer dan een diploma

PTA


Digitaal pta

Digitaal PTA

 • SE-cijfers in te zien via Magister


Herkansing schoolexamen

Eén herkansing per vak

Herkansing telt

Twee herkansingsperiodes:

april

juni

Herkansing Schoolexamen


Huidige situatie

Huidige situatie

mei examen (1e tijdvak)

 • herexamen juni (2e tijdvak)

  • 1 vak herkansen

  • 1 of 2 vakken inhalen

 • augustus examen (3e tijdvak)

  • volledig examen augustuskandidaten

  • herkansen & inhalen 2e tijdvak

4e tijdvak ….


Roncalli meer dan een diploma

Twee gelijkwaardige examenperiodes:

 • Mei

 • Augustus


Herkansing ce

Elke kandidaat mag één vak herkansen

Herkansing CE

Gezakte kandidaten:

om alsnog te slagen

voor een extra certificaat

 • Geslaagde kandidaten:

  • alsnog het extra vak halen

  • een cijfer verbeteren


Aanmelding

Aanmelding

mei-examen:

uiterlijk 1 oktober

augustus-examen:

uiterlijk 1 december


Aanmelding1

Aanmeldingsformulier inleveren

Voorexamenjaar moet afgerond zijn.(W18 vol en voldoende)

Aanmelding


Deadlines

Deadlines

Geen streefdata!!!

Mei

Augustus

examen

examen

W18

vol

1 oktober

1 december

11januari

15maart

W20

vol


Eindcijfer

Eindcijfer

Bij de meeste vakken:

Eindcijfer = SE + CE

2

Geen CE bij

maatschappijleer

& lich. opvoeding


Wanneer geslaagd

Wanneer geslaagd?

Alles 6 of hoger

Eén keer 5; de rest hoger

Eén keer 4 of twee keer 5

met één 7

LO & sectorwerkstuk voldoende.


Voorbeelden

1

2

3

4

5

6

6

6

5

6

6

6

6

6

6

5

6

7

5

5

6

6

5

5

6

6

6

6

6

4

6

7

6

6

7

6

3

8

8

7

9

6

6

4

4

5

7

7

Voorbeelden


Extra vak

Extra vak

Laten vallen kan altijd nog,

zelfs na de uitslag!

Extra vak is nooit extra risico

Wel extra werk


Examenreglement

Examenreglement

 • Voor 1 oktober (website, evt. receptie)

 • Algemene regels:

  • uitslagbepaling

  • herkansing CE

 • Roncalli regels

  • herkansing SE


Onregelmatigheden

Onregelmatigheden

Cijfer 1 voor de toets SE

&

NIET HERKANSEN


Inleveren werkstukken en verslagen

Inleveren werkstukken en verslagen

 • steeds vóór 12.10 uur

 • niet op tijd > cijfer 1

 • alsnog inleveren = herkansing


Inleveren boekenlijst

Boekenlijst niet

op tijd ingeleverd:

afspraak mondeling vervalt

nieuwe afspraak telt

als herkansing

Inleveren boekenlijst


Ziekte bij schoolexamens

Ziekte bij schoolexamens

 • TIJDIG AFMELDEN, d.w.z.

 • ‘s morgens (laten) bellen en vermelden

  • dat er een SE is

  • voor welk vak en/of docent

Niet van te voren afmelden: cijfer 1


Bijzondere faciliteiten v r herfstvakantieaanvraag binnen

Bijzondere faciliteiten vóór herfstvakantieaanvraag binnen

 • DYSLEXIE: Extra tijd bij SE & CE

 • Reeds langer bekend

 • Rapport aanwezig

 • Remedial teaching

 • Korter dan 6 jaar in Nederland & andere moedertaal:

 • Extra tijd

 • Woordenboek


Examenvrees training

Oud-docent de heerJan Homs

Samenwerking met Mojogie

Nieuwe groep opstarten

Leerlingen moeten zelf aangeven dat ze belangstelling hebben

Eigen bijdrage

Examenvrees-training


Tenslotte

Tenslotte

Extra reservedag

planning vakanties & bereikbaarheid

Diploma uitreiking


 • Login