Roncalli: meer dan een diploma!
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 67

Roncalli: meer dan een diploma! PowerPoint PPT Presentation


 • 79 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Roncalli: meer dan een diploma!. 18-09-2012. Vakleerkracht Mentor Uitschrijven van nieuwe kaarten (maximaal 2 in handen) Tempografieken (Roncalliplanner) Algemeen: ondersteunt het plannen, bemiddelt bij moeilijkheden met de studie of bij problemen met medeleerlingen of docenten.

Download Presentation

Roncalli: meer dan een diploma!

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Roncalli: meer dan een diploma!

18-09-2012


Vakleerkracht

Mentor

Uitschrijven van nieuwe kaarten

(maximaal 2 in handen)

Tempografieken (Roncalliplanner)

Algemeen: ondersteunt het plannen, bemiddelt bij moeilijkheden met de studie of bij problemen met medeleerlingen of docenten

Begeleiding


Toezicht op absenties* (samen met onderwijsassistent)

Witte en groene briefjes

Verkrijgbaar bij receptie en via website

Groene briefjes met handtekening van coördinator

Wijzigingen in sector en pakket (decaan,ouders,docent,mentor,coördinator of conrector)

Coördinator P. Wils


De school heeft regels bij te-laat-komen en afwezigheid

Verlof voor

-minder dan een dag vooraf aanvragen bij coördinator

-één dag eveneens aanvragen bij coördinator (min. 1 maand voorafgaand aan verlof)

-langer dan één dag schriftelijk aanvragen bij conrector van de afdeling ( min. 8 weken voorafgaand aan verlof)

Absentie achteraf altijd binnen twee schooldagen verklaren met een wit briefje, indien niet, contact met thuis en melding bij LPA via verzuimloket

Absentie e.d.


Verantwoordelijk voor de afdeling

Voorzitter van groepsvergaderingen; officiële brieven

Conrector L. Goossens


Kaart (laten aftekenen, niet meer dan 2 in bezit; mentor, coördinator)

Peildata (inleveren; administratie, coördinator, mentor)

Tempografieken (Roncalliplanner)

Begeleiding


Recht op begeleiding

Examenjaar is kort

Meer dan een kaart in een periode!

SE-cijfers vormen een onderdeel van het examen

SE-cijfers spelen een rol bij aanmelding vervolgonderwijs


VTL

VTL EN DAARNA ???


Kiezen

jezelf kennen

beroepen en opleidingen

vergelijken en besluiten

=

KIEZEN


Kiezen

 • Kiezen blijkt, uit recent onderzoek, vooral een emotionele beslissing

 • Ouders hebben een hele grote invloed

 • (meer dan vrienden, werkgelegenheid & school)

 • Literatuur over keuzes:

  • “De rest van je leven” Carine Vos

  • “Wie is er bang om een beroep te kiezen?” Wim Daniels

 • hoe

 • wat

  • wanneer

SECTOR

KEUZE

3VTL


STUDEREN

MBO BOL (voltijd)

HAVO

WERKEN EN STUDEREN (BBL)

Mogelijkheden

NA VTL


VTL IS GEEN EINDONDERWIJS

(kwalificatieplicht)

Werken

NA VTL


ARBEIDSMARKT

UNIV.

HBO

MBO

P

P

ATH 6

HAVO 5

ATH 5

VTL 4

HAVO 4

ATH 4

VTL 3

VBP

BRUGPERIODE

BASISSCHOOL


BEROEPSOPLEIDENDE LEERWEG (BOL=voltijd)

BEROEPSBEGELEIDENDE LEERWEG (BBL=deeltijd)

Studeren in het MBO

NA VTL


niveau 1: assistent

(geen startkwalificatie)

niveau 2: medewerker

niveau 3: zelfstandig medewerker / vakopleiding

niveau 4: middenkaderfunctionaris / gespecialiseerd beroepsbeoefenaar

(geeft toegang tot HBO)

Niveaus


Stapelen niv. (2->) 3 -> 4

Direct starten niv. 4

Niveaus

NA VTL


AGRARISCH

(WI en NA of BI)

TECHNIEK

(WI en NA)

ZORG EN WELZIJN

(BI en AK of GS of WI)

ECONOMIE

(EC en DU of FA of WI)

MBO-sectoren

NA VTL


DOOR DE LEERLING EN OUDERS

VOOR 1 MAART, OOK VOOR AUG.-KANDIDATEN!

Doorstroomformulier samen met mentor invullen

DUBBELE AANMELDING VERSTANDIG BIJ HAVOEN BIJ ENKELE MBO-RICHTINGEN (intake)

Na aanmelding volgen intake gesprekken/procedures

AANMELDING MBO

NA VTL


Profiel laten aansluiten bij vakken 4VTL

7 GEMIDDELD VOOR SCHOOLEXAMENS

BIJ HAVO ELDERS SOMS ANDERE AANVULLENDE EISEN

Havo

NA VTL


GEEN VAKKENPAKKETTEN

MAAR PROFIELEN:

 cultuur & maatschappij

 economie & maatschappij

 natuur & gezondheid

 natuur & techniek

GEEN LESUREN

MAAR STUDIELAST

 1600 uur per jaar

Tweede Fase

NA VTL


INDELING VAKKEN:

GEMEENSCHAPPELIJK

 voor iedereen verplicht

PROFIELVAKKEN

 afhankelijk van profiel

VRIJE RUIMTE

 beperkt vrije keuze

Tweede Fase

NA VTL


Doorstroming havo

 • PROFIELDEEL VTL-diploma met

 • C&M:FA of DU, (GS), AK of WI

 • E&M:WI, (GS), (EC)

 • N&G:WI, SK,BI , NA of AK

 • N&T:WI, NA, SK

NA VTL


Via decaan info over:

Uitdraai profileer (bij decaan)

Inschrijfformulier (bij administratie)

Motivatiebrief (schrijft leerling)

Alles voor 8 februari 2013 inleveren bij administratie

Havo aanmelding


Toelatingscommissie besluit:

Leerling aannemen mits geslaagd

Leerling aannemen mits geslaagd en wijziging profiel/vakken

Leerling aanhouden t/m SE definitief

Leerling aanhouden tot na afronding CE

Afwijzen leerling i.v.m. cijfers of aansluiting vakken – profiel -houding

Havo aanmelding


Vak op elke kaart:

Oriëntatie op Leren en Werken

Elke kaart een opdracht

Wordt door decaan of mentor afgetekend

Alles via de portal

www.roncallivmbo.dedecaan.net

Ouders kunnen leerling volgen

OLW


W19: plan komend schooljaar

W20: bezoek MBO avond

W21: bezoek Open dag(en)

W22: Opdracht ‘stufi’

W23: definitieve aanmelding + handtekening ouders

Jan/feb: aanmelding Havo Roncalli

OLW


UIT HET VORIGE JAAR

Keuzeweb

MBO-AVOND

OPEN DAGEN

Portal Roncallivmbo.dedecaan.net

INFOBRONNEN

NA VTL


15 NOVEMBER 2012 MBO-AVOND OP ‘T RIJKS

INFOBRONNEN

 • OPEN DAGEN TIJDENS DIT SCHOOLJAAR VOORAL IN JANUARI

NA VTL


AUGUSTUSEXAMEN

In de zomervakantie

Aansluiting vervolgonderwijs?

Hoeft geen probleem te zijn!

Wel voor 1 maart aanmelden!!


DEELT INFO UIT IN KLASSEN

SPREEKUUR VOOR IND. BEGELEIDING

VRAAGBAAK MBO

GEEFT VOORLICHTING OVER DOORSTROMING NAAR HAVO

DE DECAAN

NA VTL


ORGANISEERT SAMEN MET ANDERE DECANEN DE MBO-AVOND

OLW BIJ ELKE KAART

DE DECAAN

NA VTL


INFORMATIE:

Folders (lokaal 007)

Roncalli portal

INTERNET:

Oa. www.duo.nl

NA VTL


Open dagen

CE

CE

SCHEMATISCH

4e klas VMBO-TL

aug sept okt nov dec jan feb mrt april mei jun juli aug

diploma

MBO-avond 15 -11

aanmelding


Beperkt aantal uren in 4 VTL

Verdere info bij de stand in de kantine

Maatschappelijke stage


HET EXAMEN

 • CENTRAALEXAMEN

 • SCHOOLEXAMEN


Opgesteld door eigen docent

Beoordeeld door eigen docent

Volgens normen eigen docent

Voldoet aan landelijk programma

Schoolexamen


Landelijke opgaven

Beoordeeld door eigen docent (alleen in mei)

Volgens landelijke norm

Tweede corrector

Centraal examen


Het schoolexamen in 3 VTL

Gemiddelde

W16 t/m W18 + GPO

niet-examenvakken:

eindcijfer

examenvakken:

eerste SE-cijfer


Het Schoolexamen in 4 VTL

eerste SE-cijfer

eindcijfer 3e klas

tweede SE-cijfer

Gemiddeld SE-cijfer

derde SE-cijfer

vierde SE-cijfer


Het schoolexamen in 4 vtl

 • Toetsen

  • schriftelijk

  • mondeling

  • praktisch

 • Grote Praktische Opdracht

 • Handelingsdeel (LO, OLW)

 • Sectorwerkstuk


Niet eerder dan W20

Per vak niet meer dan 4

Toetsen SE& praktische opdrachten


Handelingsdeel

 • OLW

 • LO

 • Leesdossier

 • Kunstvakken


Grote Praktische Opdracht

 • vakgebonden

 • ca. 10 uur

 • werken in duo’s

 • vaardigheden

 • proces wordt beoordeeld

 • telt mee bij één vak als extra SE


Thema dat past bij de sector

20 uur

werken in duo’s

MOET VOLDOENDE ZIJN

Sectorwerkstuk


SE-cijfers


Per vak een tabel met

verdeling toetsen over kaarten

inhoud toetsen

soort toets of praktische opdracht

weging

voorwaarden deelname

PTA = Programma van toetsing en afsluiting


PTA


Digitaal PTA

 • SE-cijfers in te zien via Magister


Eén herkansing per vak

Herkansing telt

Twee herkansingsperiodes:

april

juni

Herkansing Schoolexamen


Huidige situatie

mei examen (1e tijdvak)

 • herexamen juni (2e tijdvak)

  • 1 vak herkansen

  • 1 of 2 vakken inhalen

 • augustus examen (3e tijdvak)

  • volledig examen augustuskandidaten

  • herkansen & inhalen 2e tijdvak

4e tijdvak ….


Twee gelijkwaardige examenperiodes:

 • Mei

 • Augustus


Elke kandidaat mag één vak herkansen

Herkansing CE

Gezakte kandidaten:

om alsnog te slagen

voor een extra certificaat

 • Geslaagde kandidaten:

  • alsnog het extra vak halen

  • een cijfer verbeteren


Aanmelding

mei-examen:

uiterlijk 1 oktober

augustus-examen:

uiterlijk 1 december


Aanmeldingsformulier inleveren

Voorexamenjaar moet afgerond zijn.(W18 vol en voldoende)

Aanmelding


Deadlines

Geen streefdata!!!

Mei

Augustus

examen

examen

W18

vol

1 oktober

1 december

11januari

15maart

W20

vol


Eindcijfer

Bij de meeste vakken:

Eindcijfer = SE + CE

2

Geen CE bij

maatschappijleer

& lich. opvoeding


Wanneer geslaagd?

Alles 6 of hoger

Eén keer 5; de rest hoger

Eén keer 4 of twee keer 5

met één 7

LO & sectorwerkstuk voldoende.


1

2

3

4

5

6

6

6

5

6

6

6

6

6

6

5

6

7

5

5

6

6

5

5

6

6

6

6

6

4

6

7

6

6

7

6

3

8

8

7

9

6

6

4

4

5

7

7

Voorbeelden


Extra vak

Laten vallen kan altijd nog,

zelfs na de uitslag!

Extra vak is nooit extra risico

Wel extra werk


Examenreglement

 • Voor 1 oktober (website, evt. receptie)

 • Algemene regels:

  • uitslagbepaling

  • herkansing CE

 • Roncalli regels

  • herkansing SE


Onregelmatigheden

Cijfer 1 voor de toets SE

&

NIET HERKANSEN


Inleveren werkstukken en verslagen

 • steeds vóór 12.10 uur

 • niet op tijd > cijfer 1

 • alsnog inleveren = herkansing


Boekenlijst niet

op tijd ingeleverd:

afspraak mondeling vervalt

nieuwe afspraak telt

als herkansing

Inleveren boekenlijst


Ziekte bij schoolexamens

 • TIJDIG AFMELDEN, d.w.z.

 • ‘s morgens (laten) bellen en vermelden

  • dat er een SE is

  • voor welk vak en/of docent

Niet van te voren afmelden: cijfer 1


Bijzondere faciliteiten vóór herfstvakantieaanvraag binnen

 • DYSLEXIE: Extra tijd bij SE & CE

 • Reeds langer bekend

 • Rapport aanwezig

 • Remedial teaching

 • Korter dan 6 jaar in Nederland & andere moedertaal:

 • Extra tijd

 • Woordenboek


Oud-docent de heerJan Homs

Samenwerking met Mojogie

Nieuwe groep opstarten

Leerlingen moeten zelf aangeven dat ze belangstelling hebben

Eigen bijdrage

Examenvrees-training


Tenslotte

Extra reservedag

planning vakanties & bereikbaarheid

Diploma uitreiking


 • Login