Kr tka historia budownictwa drogowego
Download
1 / 11

Krótka historia budownictwa drogowego - PowerPoint PPT Presentation


 • 132 Views
 • Uploaded on

Krótka historia budownictwa drogowego. Najstarsza istniejąca droga brukowana Via Appia Antica. Konstrukcja dróg w cesarstwie rzymskim. Konstrukcja XVIII wiecznych dróg francuskich. Ze względu na rozmiar pasa terenu: liniowe powierzchniowe wykopy fundamentowe Ze względu na sposób wykonania

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Krótka historia budownictwa drogowego' - selina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kr tka historia budownictwa drogowego

Krótka historia budownictwa drogowego

Najstarsza istniejąca droga brukowana Via Appia Antica
Rodzaje rob t ziemnych

 • Ze względu na rozmiar pasa terenu:

 • liniowe

 • powierzchniowe

 • wykopy fundamentowe

 • Ze względu na sposób wykonania

 • ręczne

 • mechaniczne

 • Ze względu na usytuowanie względem poziomu terenu:

 • wykopy

 • nasypy

Rodzaje robót ziemnych


Podstawowe w a ciwo ci grunt w budowlanych

 • Wysadzinowość – odporność gruntów na działanie wody i mrozu

  wysadziny to zniszczenia nawierzchni spowodowane przez wodę, która przedostała się do wnętrza konstrukcji drogi i tam zamarzając spowodowała rozsadzenie konstrukcji

 • Wodoprzepuszczalność – szybkość z jaką grunt przepuszcza wodę

 • Zagęszczalność– podatność na zmniejszanie objętości

 • Nośność gruntu – zdolność do przenoszenia obciążeń

 • Podatność na stabilizację –zdolność do tworzenia trwałych związków ze spoiwami (cement, wapno, żużel)

Podstawowe właściwości gruntów budowlanych


Klasyfikacja grunt w budowlanych

 • Kategoria I – grunty sypkie, łatwe do odspajania łopatą (piasek suchy, ziemia orna bez zanieczyszczeń)

 • Kategoria II – piasek lub ziemia z niewielkimi zanieczyszczeniami korzeniami, darniną, gliną, żwirem

 • Kategoria III – grunty zanieczyszczone większymi korzeniami, żwirem, gliną, zawilgocone, trudne do odspojenia łopatą

 • Kategoria IV – grunty, przy odspajaniu których trzeba używać kilofów, łomów itp. Narzędzi np. zleżała glina, ziemia z kamieniami, gruzem.

Klasyfikacja gruntów budowlanych


Przydatno grunt w do budowy nasyp w

 • Prawie wszystkie rodzaje gruntów nadają się do budowy dróg. Dyskwalifikuje się tylko grunty nie dające się zagęścić np. piaski i żwiry równoziarniste i okrągłe, gliny nawodnione, iły, grunty z miękkich skał wapiennych.

 • Najlepszym materiałem są grunty niespoiste, różnoziarniste, przepuszczalne dla wody, niewysadzinowe,

Przydatność gruntów do budowy nasypów


Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze


Roboty przygotowawcze1

Odtworzenie w terenie położenia punktów charakterystycznych

Roboty przygotowawcze


Wyznaczanie zarysu nasypu
Wyznaczanie zarysu nasypu charakterystycznych


Wyznaczanie zarysu wykopu

s/2+m*h charakterystycznych

s/2+m*h

1:m

h

s

Wyznaczanie zarysu wykopu


ad