Büttner György és munkatársai: FÖMI , Távérzékelési Központ - PowerPoint PPT Presentation

Büttner
Download
1 / 23

 • 77 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Büttner György és munkatársai: FÖMI , Távérzékelési Központ Környezetvédelmi Távérzékelési Osztály Buttner@rsc.fomi.hu Magyarországi CORINE felszínborítási adatbázisok Tartalom : CORINE felszínborítási projektek Európában és hazánkban Nemzeti felszínborítási adatbázis (CLC50)

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Büttner György és munkatársai: FÖMI , Távérzékelési Központ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


B ttner gy rgy s munkat rsai f mi t v rz kel si k zpont

Büttner György és munkatársai:

FÖMI, Távérzékelési Központ

Környezetvédelmi Távérzékelési Osztály

Buttner@rsc.fomi.hu

Magyarországi CORINE felszínborítási adatbázisok

Tartalom:

CORINE felszínborítási projektek Európában és hazánkban

Nemzeti felszínborítási adatbázis (CLC50)

CLC2000 - Magyarország

Eredmények, alkalmazások


B ttner gy rgy s munkat rsai f mi t v rz kel si k zpont

CORINE 1:100.000

CLC1990

CLC változás

CLC2000

CORINE 1:50.000 - CLC50 (1998-99)

CORINE felszínborítás adatbázisok


B ttner gy rgy s munkat rsai f mi t v rz kel si k zpont

CORINE LAND COVER

CORINE = Co-ordination of Information on the Environment

Felszínborítás: a felszín időben lassan változó

biofizikai jellemzője (változások > 1 év)

 • az EU által a 80-as években indított projekt

 • méretarány - 1 : 100 000

 • a legkisebb térképezett folt mérete: 25 ha

 • CLC1990: 28 ország (1998), 4 millió km2

Célkitűzés: kvantitatív, megbízható és össze-

hasonlítható információ biztosítása a felszín-

borítás jellemzésére

Alkalmazások: a felszínborítás alapvető adatforrás a környezeti folyamatok modellezése és a regionális tervezés számára, segítve ezzel az összehangolt európai környezeti politika kialakítását


B ttner gy rgy s munkat rsai f mi t v rz kel si k zpont

CORINE Land Cover – módszertan

Alapadatok:

Űrfotótérképek (Landsat TM)

Módszer

Vizuális fotóinterpretáció számítógépes segítséggel, segédadatok (térképek, légifotók) használatával és terepi ellenőrzéssel

Eredmény:

Digitális adatbázis, mely 44 kategóriát tartalmaz öt csoportban:

- mesterséges felszínek

- mezőgazdasági területek

- erdők és természetközeli területek

- vizenyős területek

- vizek

Ellenőrzés:központosított


B ttner gy rgy s munkat rsai f mi t v rz kel si k zpont

A CLC-100 és a CLC-50 adatbázisok összehasonlítása

Eger

1 : 100 000

1 : 50 000

 • megnövelt geometriai felbontás (25 ha –> 4 / 1 ha)

 • megnövelt tematikus felbontás (27 –> 79 osztály)

 • jobb geometriai pontosság

 • időben aktuális(abb) (1990/92 -> 1998/99)


A clc50 n menklat ra 3 erd k s term szetk zeli ter letek

A CLC50 nómenklatúra 3. Erdők és természetközeli területek

3111 Zárt, természetes lombos erdők nem vizenyős területen

3112 Zárt, természetes lombos erdők vizenyős területen

3113 Nyílt, természetes lombos erdők nem vizenyős területen

3114 Nyílt, természetes lombos erdők vizenyős területen

3115 Lombos erdő ültetvények Lombos erdő ültetvények

3121 Zárt természetes fenyőerdők

3125 Tűlevelű ültetvények

3131 Szálanként elegyes természetes erdők

3135 Csoportosan elegyes természetes erdők

3139 Elegyes ültetvények

3211 Természetes gyep fák és cserjék nélkül

3212 Természetes gyep fákkal és cserjékkel

3241 Fiatalos erdők és vágásterületek

3243 Spontán cserjésedő-erdősödő területek

3244 Csemetekertek, erdei faiskolák

3245 Károsodott erdők

3313 Folyópartok

3321 Csupasz sziklák

3331 Ritkás növényzet homokon vagy löszön

3332 Ritkás növényzet kőzetkibúvásokon

3333 Ritkás növényzet szikes területeken

3341 Leégett területek


T bb felv teli id pont

Több felvételi időpont

SPOT-4: 1998

Landsat TM: 1990

Az időbeli folyamat bemutatásával segíti az azonosítást


Clc50 r szlet

CLC50 részlet

Budapest és környéke


Clc50 alkalmaz sok

CLC50 ALKALMAZÁSOK

 • CORINE Élőhely térképezés (MTA ÖBKI, Vácrátót)

 • Tó kataszter létrehozása az EU VKI hazai bevezetéséhez (KöViM)

 • Hazai IBA (Important Bird Areas) területek elemzése (Magyar

 • Természettudományi Múzeum)

 • Agrárkörnyezetvédelmi változás indikátorok számítása (ETC-TE)

 • A standard CLC100 adatbázis felújítása (EEA, CLC2000 projekt)

 • Adatszolgáltatás KSH-nak (beépített területek, vizek)

 • ….


B ttner gy rgy s munkat rsai f mi t v rz kel si k zpont

CORINE Land Cover felújítás és változás térképezés

I&CLC2000 project

 • Célkitűzések:

 • CLC1990 kijavítása

 • Felújítás

 • Változások térképezése

 • Standard metaadatok

IMAGE 2000:

Ortokorrigált Landsat-7 ETM űrfelvételek(1999-2001)

CLC2000:

Jobb adatminőség, aktuális, időben konzisztens felmérés

CLC changes:

Felszínborítási változások

 • Irányítók: JRC és EEA (ETC-TE – FÖMI részvételével)

 • Minimális térképezett folt: 25 ha (CLC), 5 ha (CLC change)

 • 30 ország (néhányban nem volt CLC90)


B ttner gy rgy s munkat rsai f mi t v rz kel si k zpont

A CLC2000-HU MEGVALÓSÍTÁSA

 • Alapelvek:

 • A lehető legteljesebb geometriai és tematikus hasonlóság fenntartása a CLC-50 adatbázissal, a CLC2000 követelményeinek kielégítése mellett

 • Minden 5 ha-nál nagyobb változás térképezése

Finanszírozó: KvVM és EEA

1. Ütem (30%) elkészült: 2003. december

2. Ütem (teljes ország) elkészült: 2004. augusztus


A clc2000 hu megval s t sa

A CLC2000-HU MEGVALÓSÍTÁSA

A CLC-50(1998) generalizálása (interpretáció)

SPOT 98/99

IMAGE

2000

A CLC2000 elkészítése (interpretáció)

IMAGE90

A CLC-változás elkészítése (interpretáció)

Ajavított CLC90 elkészítése (GIS)


B ttner gy rgy s munkat rsai f mi t v rz kel si k zpont

CLC2000 eredmények

Összesen 40 542 felszínborítás poligon


B ttner gy rgy s munkat rsai f mi t v rz kel si k zpont

CLC VÁLTOZÁSOK (1990 – 2000)

Összesen 18 175 változás poligon, az ország 4,48 %-a (példa: Budapest és környéke)


Clc2000 magyarorsz g v ltoz s p lda

CLC2000-Magyarország – változás példa

Tarvágások (31x-324) - Várpalota


B ttner gy rgy s munkat rsai f mi t v rz kel si k zpont

CLC VÁLTOZÁSOK (1990 – 2000)

 • A 8 legnagyobb összterületű változás (80%):

 • lombos erdők felnövekedése (324-311)

 • lombos erdők kivágása ill. károsodása (311-324)

 • legelő / parlag felszántása, intenzifikáció (231-211)

 • szántó átalakítása / átalakulása legelővé / parlaggá, extenzifikáció (211-231)

 • erdősülés / erdősítés legelőn ill. parlag területen (231-324)

 • erdősítés szántón (211-324)

 • vegyes erdők felnövekedése (324-313)

 • fenyves erdők felnövekedése (324-312)

 • legelő / parlag erdősülése (231-324)


B ttner gy rgy s munkat rsai f mi t v rz kel si k zpont

Felszínborítás változások 1990 és 2000 között


B ttner gy rgy s munkat rsai f mi t v rz kel si k zpont

Felszínborítás változások 1990 és 2000 között


B ttner gy rgy s munkat rsai f mi t v rz kel si k zpont

Felszínborítás változások 1990 és 2000 között


B ttner gy rgy s munkat rsai f mi t v rz kel si k zpont

Felszínborítás változások 1990 és 2000 között


B ttner gy rgy s munkat rsai f mi t v rz kel si k zpont

Felszínborítás változások 1990 és 2000 között


B ttner gy rgy s munkat rsai f mi t v rz kel si k zpont

Felszínborítás változások 1990 és 2000 között


B ttner gy rgy s munkat rsai f mi t v rz kel si k zpont

CORINE felszínborítási adatbázisok terjesztése

CLC2000 és CLC változás:

Non-profit felhasználások esetében adatlap kitöltése ellenében letölthető lesz (EEA-KvVM – kidolgozás alatt)

Profit orientált felhasználások esetében: FÖMI

CLC-50 adatbázis:

FÖMI terjeszti (non-profit / profit ár)


 • Login