jedn n zastupitelstva obce kv tnice
Download
Skip this Video
Download Presentation
Jednání Zastupitelstva obce Květnice

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Jednání Zastupitelstva obce Květnice - PowerPoint PPT Presentation


 • 79 Views
 • Uploaded on

Jednání Zastupitelstva obce Květnice. 28. 5. 2009. Pošembeří = 37 obcí = 34 946 obyvatel. Region Pošembeří …. … poskytuje informace a konzultace ke zpracování projektových žádostí o dotace z EU, ČR, Středočeského kraje, nadací a fondů … podporuje příměstský cestovní ruch

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Jednání Zastupitelstva obce Květnice' - selima


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
region po embe

Region Pošembeří …

… poskytuje informace a konzultace ke zpracování projektových žádostí o dotace

z EU,

ČR,

Středočeského kraje,

nadací a fondů

… podporuje příměstský cestovní ruch

… spolupracuje při řešení problémů a příkladů dobré praxe

… nabízí partnerství pro společné projekty

strategick pl n leader spl
Strategický plán LEADER+ (SPL)
 • V letech 2009 – 2013 přinese do regionu až 50 mil. Kč
 • Pro letošní rok se počítá s částkou přes 8,6 mil. Kč
 • O peníze mohou žádat obce a jimi zřizované organizace, neziskové organizace a podnikatelé
 • podmínkou pro čerpání přislíbených finančních prostředků je souhlasné stanovisko obecních zastupitelstev s realizací metody LEADER+
 • „Čas jsou peníze“
slide5

Kde mohou dotace z Leader+ pomoci?

 • dopravní a technická infrastruktura obcí a vzhled obcí
 • občanská vybavenost a služby
 • podpora vzdělávání
 • péče o místní památky
 • budování turistických tras a stezek
 • podpora ubytovacích a stravovacích zařízení
 • modernizace zemědělských podniků
 • zlepšování lesních cest a společenské hodnoty lesů
slide6

Například …

 • v obci Sibřina vysadili 14 nových stromů v centrální části
 • o.s. Klub Úvaly vydal publikaci o drobných kulturních památkách
 • o.s. Spolek Hradešína Farnost Hradešínskázpřístupnilikostel sv. Jiří turistůmosazením bezpečnostní mříže u vchodu
 • firma Noveta, Pivovar Český Brodpřípravuje vybudování ubytovacích kapacit a stravování; MAS provádí průzkum u potenciálních zájemců, zjišťuje ubytovací kapacity naúzemí regionu, navrhuje propagaci
 • vznik projektu na využití lesů města Č. Brod pro příměstský cestovní ruch, nové naučné stezky, vybavení novým mobiliářem aj.
 • vzdělávací projekt pro starosty v oblasti územní plánovací dokumentace. Na projekt získalo o.s. Naše Škvorecko dotaci přes 800 000 Kč (100 % nákladů)
slide9

Děkuji za pozornost

Mgr. Miloslav Oliva

Region Pošembeří o.p.s.

manager MAS

Tel. 321 612 215 - 216

GSM: 721 210 662

E-mail: [email protected]

www.posemberi.cz

slide10
Fiche opatření

bližší specifikace

1 n domov atraktivn obce pro bydlen podnik n a relaxaci
1. NÁŠDOMOV - atraktivní obce pro bydlení, podnikání a relaxaci
 • Obnova a výstavba
 • místních komunikací III. a IV. Třídy
 • dopravního značení, svodidel, příkopů, odvodňovacích zařízení, lávek pro chodce a cyklisty, konstrukčních vrstev vozovek a krajnic a doprovodné silniční vegetace
 • veřejných prostranství obce (chodníky, návsi, parky) včetně venkovního mobiliáře (lavičky, odpadkové koše, stojany na kola, zábradlí) a výsadby zeleně
 • čekáren na zastávkách MHD
 • Nákup techniky pro údržbu zeleně v souvislosti s projektem
 • Zpracování Územního plánu, včetně posouzení vlivů na udržitelný rozvoj

Například: v obci Sibřina vysadili 14 nových kaštanů na návsi

slide12

2. NÁŠ DOMOV - dobré místo pro současný i budoucí život

 • rekonstrukce, modernizace a výstavba budov, ploch a zařízení, která slouží pro místní společenské, kulturní, zájmové či sportovní organizace, spolky, církve
 • investice do služeb v oblasti zdraví a péče o děti a mládež s cílem zvýšit kvalitu zázemí pro pořádání kulturních akcí, sportovních a zájmových aktivit.

Například: obec Přišimasy poskytla prostory a další vybavení pro vznik mateřského centra přímo v budově Obecního úřadu. Jiné příklady jsou v obcích Hradešín, Doubravčice, Tuklaty, Český Brod apod.

3 n vrat ke ko en m cestou na ich p edk
3. NÁVRAT KE KOŘENŮM - cestou našich předků
 • zpracování studií obnovy a ochrany kulturních i přírodních památek
 • podpora výdajů na vypracování programů regenerace památkově významných území regionu
 • pořízení soupisů a map kulturního dědictví venkova
 • stavební obnova, revitalizace, rekonstrukce, modernizace, statického zabezpečení, restaurování a celkové zhodnocení kulturních památek, budov, ploch, památkových zón, kulturních prvků vesnic včetně historických parků, zahrad, alejí, dřevin
 • tvorba pěších a cyklistických tras, hippostezek včetně směrových cedulí, značek a odpočinkových míst

Například: o.s. Klub Úvaly vydal publikaci o drobných kulturních památkách; o.s. Spolek Hradešína Farnost Hradešínskázpřístupnilikostel sv. Jiří turistůmosazením bezpečnostní mříže u vchodu

4 p m stsk turistick ruch i za humny je hezky
4. Příměstský turistický ruch - i za humny je hezky
 • rekonstrukce, modernizace, rozšíření a nová výstavba stávajících malokapacitních ubytovacích a stravovacích zařízení, půjčoven sportovního vybavení, včetně zázemí pro sportovní vyžití v areálech
 • zkvalitňování vnějšího a vnitřního zázemí stravovacích a ubytovacích zařízeni - parkoviště, zpevněné plochy, místa pro karavany, stany, příjezdové plochy, připojení k infrastruktuře, nákup vybavení
 • hřiště, koupaliště, jízdárny

Například: firma Noveta, Pivovar Český Brodpřípravuje projekt na vybudování ubytovacích kapacit a stravování; MAS provádí průzkum u potenciálních zájemců, zjišťuje ubytovací kapacity naúzemí regionu, navrhuje propagaci

5 zem d lci d le it sou st na eho regionu
5. Zemědělci - důležitá součást našeho regionu
 • podpora projektů zemědělských staveb a technologií včetně manipulačních ploch
 • využití zpracování biomasy pro vlastní spotřebu
 • rozvoj nových odbytišť pro zemědělské produkty, podpora marketingu a konkurenceschopnosti zemědělských podniků a zvyšování kvality výrobků

Například: spolupráce se sadaři z regionu a odbytového družstva Ovounie při projektech jarní KOL-větrání a podzimní Slavnosti plodů.

6 les m sto pro v echny
6. Les - místo pro všechny
 • výstavba a údržba lesních cest včetně souvisejících objektů
 • výstavba a oprava meliorací a vodních nádrží v lesích
 • podpora opatření na ochranu půdy
 • výstavba a opravy objektů a zařízení sloužících lesnímu hospodářství
 • podpora rekreační funkce lesa a usměrńování návštěvnosti území, zajištění bezpečnosti návštěvníků a údržba lesního hospodářství

Například:vznik projektu na využití lesů města Č. Brod pro příměstský cestovní ruch, nové naučné stezky, vybavení novým mobiliářem aj.

7 vzd l v n nap generacemi i regionem
7. Vzdělávání napříč generacemi i regionem
 • vzdělávací kurzy pro žadatele o dotace
 • nákup vzdělávacích kurzů a s tím spojené služby
 • vzdělávání fyzických a právnických osob se zájmem o zahájení nebo rozšíření podnikání,
 • vzdělávání rozhodovacích orgánů obce s návazností na komunitní plánování
 • vzdělávaní zástupců obcí vzhledem k územnímu plánování, strategii rozvoje s ohledem na trvale udržitelný rozvoj

Například: na základě vlastního šetření inicioval Region Pošembeří vzdělávací projekt na zkvalitnění vědomostí a starostů v oblasti územní plánovací dokumentace. Na projekt získalo o.s. Naše Škvorecko dotaci přes 800 000 Kč (100 % nákladů)

ad