SIVILARIN KALDIRMA KUVVETİ - PowerPoint PPT Presentation

SIVILARIN
Download
1 / 19

 • 265 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

SIVILARIN KALDIRMA KUVVETİ. ARCHIMEDES PRENSİBİ. Büyük ya da küçük, ağır ya da hafif birçok cisim suda yüzmektedir. Örneğin: tonlarca ağırlığı olan gemiler suda yüzerken, küçük bir taş parçası suda batmaktadır.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

SIVILARIN KALDIRMA KUVVETİ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Sivilarin kaldirma kuvvet

SIVILARIN

KALDIRMA

KUVVETİ

ARCHIMEDES PRENSİBİ


Sivilarin kaldirma kuvvet

 • Büyük ya da küçük, ağır ya da hafif birçok cisim suda yüzmektedir.

 • Örneğin: tonlarca ağırlığı olan gemiler suda yüzerken, küçük bir taş parçası suda batmaktadır.

 • Kutuplarda bulunan tonlarca ağırlıktaki buz dağları (aysbergler) okyanus üzerinde yüzmektedir.

 • Cisimlerin su içerisindeki farklı hareket etmelerinin temel sebebi öz kütlelerinin farklı oluşudur.

 • Öz kütleleri büyük olan cisimler batarken, küçük olan cisimler yüzer.


Sivilarin kaldirma kuvvet

 • Örneğin: bir demirin özkütlesi suyunkinden büyük olduğu için batar.

 • Bir tahta parçasının öz kütlesi suyunkinden küçük olduğu için yüzer.


Sivilarin kaldirma kuvvet

 • Yüzen cisimlerin bir kısmı sıvıya batarken bir kısmı sıvı dışında kalır.

 • Yüzmekte olan VC hacimli bir cismin, sıvı içine batan hacmine Vb diyelim.

Cismin öz kütlesi (dc)

Vb . dsıvı = Vc dc

Bağlantısı ile bulunur.

 • Cismin batan hacmi (Vb) ne kadar büyük olursa cismin öz kütlesi, sıvınınkine o kadar yakın olur.


Sivilarin kaldirma kuvvet

SORU

Şekildeki cismin ¾ ü su dışında kalacak şekilde yüzmektedir. Suyun yoğunluğunu 1 g/cm3 olduğuna göre göre cismin yoğunluğu kaç g/cm3 tür?

A) 0,25

B) 0,5

C) 0,75

D) 1

DOĞRUCEVAP “A”


Sivilarin kaldirma kuvvet

SORU

Öz kütlesi 2,5 g/cm3 olan 3 eşit bölmeden oluşan cisim, 7,5 g/cm3 öz kütleli sıvıda nasıl dengede kalır?

DOĞRUCEVAP“C”


Sivilarin kaldirma kuvvet

NOT:

Yarı hacmi sıvıya batan cisimlerin özkütlesi,

sıvının özkütlesinin

yarısı kadardır.


Sivilarin kaldirma kuvvet

 • Öz kütlesi, sıvınınkine eşit olan cisimler ise askıda kalır. Cisim hangi noktaya bırakılırsa, orada hareketsiz durur. Cismin tüm hacmi sıvı içindedir.


C s mler n kari im ndek konumlari

CİSİMLERİN KARIŞIM İÇİNDEKİ KONUMLARI

Yoğunlukları farklı sıvılarda dengede duran bir cisim, bu sıvılarla yapılan karışıma bırakıldığında sıvı içindeki konumu değişir.

Homojen bir küre K ve L sıvılarında şekildeki gibi dengede kalıyor ise:


Sivilarin kaldirma kuvvet

 • Yani sıvılardan K sıvısı daha yoğundur.

 • K ve L sıvıları karıştırıldığında K sıvısının öz kütlesi azalırken, L nin özkütlesi artar.

 • K nin öz kütlesi azaldığından cisim sıvıya daha çok batar.

 • L sıvısının öz kütlesi arttığından cisim sıvıya daha az batar.

 • Sonuç olarak, cisim sıvılardaki konumları arasında, yeni konumda dengeye gelmelidir.

 • Cisim karışımdaki konumu aşağıdaki gibi olur.


Sivilarin kaldirma kuvvet

SORU

X ve Y homojen küreleri su içerisinde şekildeki gibi dengededir.

Buna göre, cisimlerin hangi nicelikleri aynıdır?

 • Kütleleri

 • Öz kütleleri

 • Hacimleri

 • Ağırlıkları

DOĞRUCEVAP“B”


Sivilarin kaldirma kuvvet

 • Sıvı içerisindeki hareket eden ya da duran bütün cisimlere kaldırma kuvveti etki eder. Kaldırma kuvvetinin büyüklüğü cismin hareketini belirler.

 • Kaldırma kuvvetinin yönü, daima yukarı doğrudur.

 • Cisim ister yüzsün, ister batsın, isterse askıda kalsın kaldırma kuvveti daima yukarı yöndedir. Kaldırma kuvveti “Fk “ ile gösterilir.


Sivilarin kaldirma kuvvet

NOT:

Cisim yüzerken ya da

askıda kalırken kaldırma

kuvveti cismin ağırlığına

eşittir.

Cisim sıvının dibine batıyor ise,

kaldırma kuvveti cismin

ağırlığından küçüktür.


Sivilarin kaldirma kuvvet

SORU

Ağırlıkları eşit dört cisim su içinde aşağıdaki gibi dengede kaldıklarına göre, hangi cisme etki eden kaldırma kuvveti en küçüktür?

DOĞRU CEVAP“D”


Sivilarin kaldirma kuvvet

 • Sıvı içerisine daldırılan cisimler kaldırma kuvveti kadar hafiflerdir.

 • Dinamometreye asılı demir bir kütle, sıvı içerisine batırıldığında hafifler ve dinamometrede okunan değer azalır.

 • Yani, F1 > F2 dir.

 • Kaldırma kuvvetinin büyüklüğü ayrıca sıvının özağırlığı ile cismin sıvıya batan çarpımı kadardır.FK = Vb . PSIVIFK = Vb . dsıvıı . g

 • Kaldırma kuvvetinin birimi kuvvet birimi olan Newton’dur.


Sivilarin kaldirma kuvvet

SORU

Şekil-1 de cisim dengede tutulurken dinamometrenin gösterdiği değer 100 N dur. Cisim su içerisine tamamen batırıldığında dinamometrenin gösterdiği değer 60 N oluyor.

Buna göre, cisme su içinde etki eden kaldırma kuvveti kaç N dur?

DOĞRU CEVAP“C”

 • 4

 • 30

 • 40

 • 160


Sivilarin kaldirma kuvvet

NOT:

Taşıma kabına bırakılan

cisimler yüzer ya da

askıda kalırsa kabın

toplam kütlesi

değişmez. Çünkü taşan

sıvının kütlesi,

cismin kütlesine

eşittir.


Sivilarin kaldirma kuvvet

NOT:

Cisim dibe batıyor ise

kabın toplam kütlesi

artar.


Sivilarin kaldirma kuvvet

SORU

Su dolu taşırma kabına öz kütlesi 2 g/cm3 olan cisim bırakılıyor.

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

(dsu = 1 g/cm3)

 • Cisim dibe batar.

 • Kaptan su taşar.

 • Taşan su hacmi, cismin hacmine eşittir.

 • Kabın toplam kütlesi değişmez.

DOĞRUCEVAP

“D”


 • Login