Aanwezig : - PowerPoint PPT Presentation

Verslag van de eerste bijeenkomst van de VBC Reest en Wieden in het waterschapskantoor  Zomerdijk te...
Download
1 / 103

  • 102 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Verslag van de eerste bijeenkomst van de VBC Reest en Wieden in het waterschapskantoor Zomerdijk te Meppel d.d. 31 mei 2011. Aanwezig :. mw. S.A.W. Tinneveltvoorzitter. mw. P.M. Buisnotulist. de heer R. van Aalderen, Sportvisserij Nederland (gastspreker).

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Aanwezig :

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Aanwezig

Verslag van de eerste bijeenkomst van de VBC Reest en Wieden in het waterschapskantoor Zomerdijk te Meppel d.d. 31 mei 2011.


Aanwezig

Aanwezig:


Mw s a w tinnevelt voorzitter

mw. S.A.W. Tinneveltvoorzitter


Mw p m buis notulist

mw. P.M. Buisnotulist


De heer r van aalderen sportvisserij nederland gastspreker

de heer R. van Aalderen, Sportvisserij Nederland (gastspreker).


Namens het waterschap reest en wieden

Namens het waterschap Reest en Wieden:


De heer g verstoep beleidsadviseur

de heer G. Verstoepbeleidsadviseur


De heer d de vries beleidsmedewerker waterkwaliteit en aquatische ecologie

de heer D. de Vriesbeleidsmedewerker waterkwaliteit en aquatische ecologie


Namens sportvisserij oost nederland

Namens Sportvisserij Oost-Nederland:


De heer h slagter

de heer H. Slagter


Namens hsf groningen drenthe

Namens HSF Groningen-Drenthe:


Dhr a j scheper

dhr. A.J. Scheper


Namens de algemene bond van binnenvissers in nw overijssel

Namens de Algemene Bond van Binnenvissers in NW Overijssel:


Dhr j piek

dhr. J. Piek


Namens natuurmonumenten de wieden

Namens Natuurmonumenten De Wieden:


Mw r martens

mw. R. Martens


Namens staatsbosbeheer

Namens Staatsbosbeheer:


Dhr g klijnstra

dhr. G. Klijnstra


Verhinderd

Verhinderd:


Namens sportvisserij oost nederland1

Namens Sportvisserij Oost-Nederland:


Dhr e piek

dhr. E. Piek


Namens de algemene bond van binnenvissers in nw overijssel1

Namens de Algemene Bond van Binnenvissers in NW Overijssel:


Dhr s lok

dhr. S. Lok


Agenda onderwerp actie door

Agenda-onderwerpActie door


Opening en vaststellen agenda

Opening en vaststellen agenda


Aanwezig

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Vanavond zal de heer Roland van Aalderen een presentatie verzorgen over het opstellen van een visplan.


De agenda wordt behandeld als voorgesteld

De agenda wordt behandeld als voorgesteld.


Toelichting functioneren vbc en opstellen visplan

Toelichting functioneren VBC en opstellen visplan.


Aanwezig

Aan de hand van een powerpointpresentatie vertelt de heer Van Aalderen hoe vanuit het verleden tot de verplichting is gekomen om visrechthebbenden een visplan te laten opstellen en hoe een visplan wordt opgesteld. De powerpointpresentatie maakt deel uit van dit verslag.


Realiseren van visplan nen

Realiseren van visplan(nen).


Aanwezig

De heren Van Aalderen en Verstoep zullen samen een voorstel (plan van aanpak) voorbereiden voor de eerstvolgende vergadering in september 2011. Indien nodig wordt gebruik gemaakt van een schriftelijke ronde.


Gerard verstoep

Gerard Verstoep


Verslag vorige bijeenkomst 29 november 2010

Verslag vorige bijeenkomst 29 november 2010


Aanwezig

Tekstueel: bij agendapunt 5 wordt het onderwerp vismigratie bij de gemalen toegevoegd. Het verslag wordt vervolgens vastgesteld.


Mededelingen en ingekomen stukken

Mededelingen en ingekomen stukken

  • Ingekomen mail van de heer Timmerman m.b.t. oprichting VBC

  • Betrokkene is een van de kleinere particulieren en kan zich via zijn visrechten laten vertegenwoordigen door Sportvisserij Oost Nederland. Afgesproken wordt, dat de voorzitter hem dit zal voorstellen. Om alle kleinere participanten in beeld te kunnen krijgen, zal een intekenlijst worden opengesteld.

  • Relatie-ontwikkeling.

  • De heer Scheper wil bij gelegenheid de oeveratlas graag laten zien.

  • Het aalplan zal vermoedelijk eind 2013 klaar zijn.


Aanwezig

Naar aanleiding van de lopende discussie over de visrechten(grenzen) tussen de twee sportfederaties deelt de heer Slagter mee, dat overeenstemming is bereikt


Aanwezig

Aan Vereniging Steenwijk is een machtiging verleend met de voorwaarde dat de visrechten overgaan in de HSF.


Sarah tinnevelt

Sarah Tinnevelt


Gerard verstoep1

Gerard Verstoep


Organiseren van een informatie avond

Organiseren van een informatie-avond


Aanwezig

Het organiseren van een informatie-avond wordt eerst zinvol geacht als het visplan al gedeeltelijk klaar is. Planning in plan van aanpak opnemen (voorjaar 2012?). Thema: ?


Wie worden benaderd gemeenten provincies visverenigingen drents en overijssels landschap

Wie worden benaderd: gemeenten, provincies, visverenigingen, Drents en Overijssels landschap.


Aanwezig

Dit agendapunt wordt in principe geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering in september 2011 (in bijzijn van de heer E. Piek).


Gerard verstoep2

Gerard Verstoep


Rondvraag

Rondvraag


Aanwezig

De heer Verstoep vraagt welke onderwerpen er op de website van VBC Reest en Wieden mogen. Afgesproken wordt, dat de samenstelling, het convenant, links naar partnerwebsites en de notulen (vanaf heden) geplaatst worden.


Aanwezig

De heer Scheper is geinteresseerd in de migratievisie binnen het waterschap. Het uitvoeringsprogramma hiervoor is nog in de maak.


Aanwezig

De heer Klijnstra pleit voor uniforme communicatie binnen het VBC over de visstandbemonstering in de Weerribben. De heer Verstoep zal dit intern opnemen met de heer M. Jansen.


Aanwezig

De heer J. Piek vraagt naar het baggerplan. Wordt er ter voorkoming van vissterfte met een depot gewerkt? De heer Verstoep zal navraag doen bij de heer L. Rozema.


Gerard verstoep3

Gerard Verstoep


Gerard verstoep4

Gerard Verstoep


Gerard verstoep5

Gerard Verstoep


Sluiting

Sluiting


Hierna dankt de voorzitter iedereen voor zijn haar inbreng en sluit de vergadering

Hierna dankt de voorzitter iedereen voor zijn/haar inbreng en sluit de vergadering.


  • Login