slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Wyszukiwanie i odzyskiwanie

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Wyszukiwanie i odzyskiwanie - PowerPoint PPT Presentation


 • 116 Views
 • Uploaded on

Wyszukiwanie i odzyskiwanie. informacji o obiectach. CORB\'a. Wstęp. W ostatnim okresie jesteśmy świadkami ogromnemu postępowi w technologiach rozproszonych systemów informatycznych a co za tym idzie rozproszenie danych. Rozproszenie systemów powoduje ich heterogeniczność, która bierze

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Wyszukiwanie i odzyskiwanie' - selene


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Wyszukiwanie i odzyskiwanie

informacji o obiectach

CORB\'a

slide2

Wstęp

W ostatnim okresie jesteśmy świadkami ogromnemu postępowi

w technologiach rozproszonych systemów informatycznych a co za

tym idzie rozproszenie danych.

Rozproszenie systemów powoduje ich heterogeniczność, która bierze

się z mnogości rozwiązań systemowych i sprzętowych.

Wyjściem z tej jakże trudnej sytuacji może być rozproszona obiektowa

technologia umożliwiająca tworzenie obiektów, które są

samodzielnymi jednostkami o sprecyzowanej funkcjonalności dzięki

czemu mogą być używane w wielu różnych aplikacjach.

Podejście obiektowe do problemu ułatwia i przyśpiesza tworzenie

aplikacji.

slide3

CORBA - wybór standardu . . .

Podejmując temat rozproszonego programowania

oczywistym wyborem był standard CORBA, gdyż zetknąłem się z

nim teoretycznie na zajęciach w PJWSTK.

OMG CORBA jest specyfikacją ułatwiającą tworzenie obiektowych

systemów rozproszonych. Podstawową jej cechą jest komunikacja

pomiędzy rozproszonymi w sieci obiektami bez ingerencji w tajniki

implementacji rozproszonych systemów.

slide4

Obiekty aplikacji

Object Request Broker

Corba Services

CORBA Facilities

Architektura CORBA

slide5

Rdzeniem systemu jest ORB. Pozwala na definiowanie obiektów i

komunikację ich w rozproszonym środowisku.

Obiekty aplikacji to te, które implementują interfejsy IDL

zdefiniowane przez twórcę aplikacji. Obiekty te komunikują się z

innymi przy pomocy ORB korzystając z usług CORBA Services i

CORBA Facilities.

CORBA Services i CORBA Facilities są obiektami standardu

CORBA i dostarczają aplikacjom rozproszonym wielu użytecznych

usług.

slide6

Motywacja . . .

Wybór tej pracy magisterskiej jest podyktowany rosnącym

zainteresowaniem rynku pracy na inżynierię oprogramowania

rozproszonego. Programowanie rozproszone ma wielką przyszłość

z uwagi na łatwość i szybkość tworzenia nowego

oprogramowania. Ta praca magisterska w dziedzinie

rozproszonych obiektów ma z mojego punktu widzenia pomóc mi

dokładnie i szczegółowo poznać to środowisko od podszewki.

slide7

Co zyskam . . .

 • Dzięki tej pracy mam zamiar :
 • podnieść kwalifikacje analityczne.
 • Nauczyć się poprawnej analizy problemu i postawionych zadań do zrealizowania.
 • Opanować tworzenie dokumentacji.
 • Zapoznać się w praktyce z tworzeniem systemów rozproszonych.
 • Opanować szacowanie czasu potrzebnego na poszczególne etapy pracy magisterskiej.
slide8

Cel pracy . . .

Celem moje pracy magisterskiej jest wytworzenie narzędzia dla osób

posługujących się technologią CORBA/IIOP. Ma ona na celu

wyszukiwania odległych obiektów oraz odzyskiwanie informacji o

obiektach.

Przyszłe wykorzystanie aplikacji może być wykorzystywane jako rodzaj HELP’u dla piszących programy w środowisku rozproszonym.

slide9

Przydatność . . .

Skorzystać z tej pracy będą mogli programiści, którzy za pomocą

tego narzędzia w łatwy sposób odnajdą konkretne obiekty w

systemie rozproszonym, dowiedzą się o ich własnościach. Będą

mogli w prosty sposób z niego skorzystać. Dzięki wykorzystaniu

pulpitu graficznego do reprezentowania wiedzy o obiektach

system będzie prosty w obsłudze i nie będzie stwarzał problemów

w jego zrozumieniu.

Jednym z moich drugorzędnych celów będzie tez optymalizacja

wyświetlanej informacji na pulpicie poszczególnych ekranów.

slide10

Potrzebna teoria . . .

 • Ważną rolę w pisaniu tej pracy będą solidne podstawy
 • teoretyczne, które zdobywam poprzez WWW.
 • Teoria moja będzie wspierana o wiedzę z książek, które zamówił
 • mój zakład pracy. Tytuły, do których będę miał dostęp to:
 • CORBA 3 Fundamentals and Programming 2nd Ed. Pana
 • Siegel J.
 • Client/Server Programming With Java and CORBA, 2nd Ed.
 • Panów Orfali R., D. Harkey
 • Zagadnienia standardu CORBA będę poznawał też podczs
 • wdrażania nowego systemu billingowego w zakładzie pracy w
 • czym chcę czynnie brać udział.
slide11

implementacja . . .

Głównym trzonem pracy będzie produkt JavaORB, w którym

zaimplementowany jest standard CORBA 2.3.1( wersja standardu

może się zmienić na wyższą gdyż trudno przewidzieć kiedy pojawi

się nowa wersja i w jakie dodatkowe cechy będzie standard

wyposażony a chciałbym aby przy obronie praca była jak

najbardziej nowoczesna ) . Produkt ten zawiera całkowity standard

CORBA i jest zaimplementowany w języku Java (co ułatwi

zrozumienie mechanizmów CORBY oraz ułatwi pisanie pracy,

gdyż ta będzie implementowana też w języku JAVA) i co

ciekawsze jest darmowy dla komercyjnych i nie komercyjnych

produktów.

slide12

Pakiet JavaORB zawiera najważniejsze cechy CORB’y tj.:

 • serwis kolekcji - dostarcza w prosty sposób zarządzanie grupami
 • obiektów.
 • Serwis wyjątków - zapewnia obsłużenie wyjątków pojawiających się
 • w komunikacji pomiędzy obiektami CORB’y. Obiekty mogą
 • wymieniać między sobą wyjątki poprzez specjalny kanał wyjątków.
 • Serwis nazwowy - jest bazą danych przechowującą referencje do
 • obiektów. Każda taka referencja jest skojarzona z pewną
 • abstrakcyjną nazwą nadaną przez użytkownika. Struktura takiej bazy
 • danych jest strukturą drzewiastą. Przechowującą strukturę obiektów.
slide13

Persistent State Service - serwis dostarczający prostych metod do

 • stworzenia trwałych (persitance) aplikacji opartych o CORBA.
 • Property Service - umozliwia łatwo rozbudować obiekt w czasie
 • jego działania.
 • Security Service - zabezpiecza dostęp do obiektów CORBA.
 • Dostarcza sposoby autentykacji osób w stosunku do obiektów.
 • Trading Service - baza danych umożliwiająca klientom
 • wyszukanie informacji o usługach jakie są dostarczane przez dany
 • obiekt przy specyfikacji złożonych wymagań. Udzielone
 • informacje przez ten serwis klient może wybrać konkretnego
 • dostawcę usługi.
slide14

Transaction service - udostępnia usługi zarządzania kontrolą

 • procesów, dając stabilny system odwracania transakcji
 • obiektowych.
slide15

Aplikacja będzie zasilana danymi z sieci internet jak i sieci LAN.

Do optymalizacji przy wyszukiwaniu obiektów użyję małej

relacyjnej bazy opartej o plik ACCESSa, który też będzie służył

jako słownik przy prezentacji graficznej aplikacji na ekranie.

Do zaimplementowania całego systemu jako języka

programowania posłużę się językiem Java.

slide16

Kompilator Flicj IDL– kompilator języka IDL. Zawiera

zaawansowane mechanizmy optymalizacji. Wiedzę o tym

kompilatorze zaczerpnąłem ze stron WWW o tematyce

rozproszonych obiektów. Jest to darmowy kompilator i ogólnie

dostępny poprzez WWW.

slide17

Merytoryka planu pracy . . .

 • Analiza problemu pod względem założeń do realizacji przez system.
 • Analiza i wybranie odpowiednich narzędzi do wykonania pracy,
 • narzędzi spełniające wymagania szybkość działania systemu,
 • łatwość implementacji.
 • Rozpoznanie cech i właściwości(w miarę możliwości) narzędzi o
 • ile jakieś ich funkcje są nam nieznane.
 • Implementacja systemu.
 • Opis systemu wraz z opisem technicznym.
 • Testowanie
slide18

harmonogram pracy . . .

Czas poświęcony na dogłębne zrozumienie problemu – 2 tygodnie.

Koncepcja sformułowania założeń do pracy oraz koncepcja

rozwiązania zadania – 1 miesiąc.

Tworzenie oprogramowania – 2,5 do 3 miesięcy.

Testowanie oprogramowania – 1 tydzień.

Opis teoretyczny - od 1 do 2 tygodni.

Opis zastosowanych metod i rozwiązań – 1 tydzień.

Opis implementacji – 1 tydzień.

slide19

Zagrożenia . . .

- niewiele czasu zrealizowanie aplikacji.

- kłopoty z dostępem do sali projektowej z klientem systemu

Windows NT.

- kłopoty z tworzeniem kopii zapasowych systemu na uczelni po

wprowadzeniu zmian do systemu.