etableringsprojekt xyzac rtk
Download
Skip this Video
Download Presentation
Etableringsprojekt XYZAC-RTK

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

Etableringsprojekt XYZAC-RTK - PowerPoint PPT Presentation


 • 111 Views
 • Uploaded on

Etableringsprojekt XYZAC-RTK. Kick-off-möte i Sollefteå 30 augusti 2007 Referenssystemfrågor. Bengt Andersson Lantmäteriverket - Geodesi [email protected] 026-63 37 36 070-343 65 25. Referenssystem för GNSS. ITRS. globalt. ETRS 89. epok 1989,0. i Europa. SWEREF 99.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Etableringsprojekt XYZAC-RTK' - selena


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
etableringsprojekt xyzac rtk
EtableringsprojektXYZAC-RTK

Kick-off-möte i Sollefteå 30 augusti 2007

Referenssystemfrågor

Bengt Andersson

Lantmäteriverket - Geodesi

[email protected]

026-63 37 36

070-343 65 25

slide2

Referenssystem för GNSS

ITRS

globalt

ETRS 89

epok 1989,0

i Europa

SWEREF 99

epok 1989,0 externt

epok 1999,5 internt

i Sverige

sweref 99
SWEREF 99
 • Bestämt genom en GPS-kampanj med 49 permanenta stationer, juli 1999
 • Antaget av EUREF som en realisering av ETRS 89, juni 2000
 • Infört som nationellt referenssystem för GPS, 2001
 • Infört som nationellt referenssystem i plan för Lantmäteriets kartor och databaser, januari 2007
 • Införande i kommunerna pågår
slide4

SWEREF 99-koordinater (1)

Geocentriska (X, Y och Z)

Geodetiska (latitud, longitud och höjd över ellipsoiden)

X = 2760272.227

Y = 855761.936

Z = 5667263.053

φ = 63° 08\' 13.97937"

λ = 17° 13\' 29.65689"

h = 400.950

slide5

SWEREF 99-koordinater (2)

 • SWEREF 99 TM nationellt
  • medelmeridian 15°
  • skalreduktionsfaktor 0.9996
  • y-tillägg 500 km
 • SWEREF 99 dd mm lokalt
  • 12 olika medelmeridianer
  • ingen skalreduktion
  • y-tillägg 150 km

N = 7002820.516

E = 612151.138

N = 7003679.343

E = 148734.322

(SWEREF 99 17 15)

slide6

Varför SWEREF 99?

 • Globalt anpassat 3-D referenssystem
 • hög noggrannhet över stora avstånd
 • direkt användbart för GPS-mätning
 • Enhetligt referenssystem
 • för datautbyte internationellt (krav från EU)
 • för datautbyte nationellt
ldre referenssystem
Äldre referenssystem

… använder en annan ellipsoid

… har sämre geometri

Bessel

GRS 80

slide8

Transformationer vid RTK-mätning

Egen referensstation

Rover

System X

SWEREF 99

SWEREF 99

System X

Nätverks-RTK

Rover

SWEREF 99

SWEREF 99

System X

slide9

Olika typer av transformationer

2D Helmert (2DH) mellan två plana system i samma projektionszon

3D Helmert (3DH) mellan två tredimensionella system

Transversal Mercator (TM) mellan ett geodetiskt och ett plant system

slide10

TM (ev. TM + 2DH eller 3DH + TM)

RT 90

x,y i nationell projek-tion (2,5 gon V)

RT 90

x,y i aktuell projektionszon

RT 90

lat, long

TM

TM

RIX 95-samband

TM

TM

SWEREF 99 TM

N,E i nationell projektion (15°)

SWEREF 99 dd mm

N,E i aktuell projektionszon

SWEREF 99

lat, long

TM (ev. TM + 2DH eller 3DH + TM)

Kommunalt/lokalt system

x,y

TM = Transversal Mercatorprojektion

2DH = 2-dimensionell Helmerttransformation

3DH = 3-dimensionell Helmerttransformation

slide14

Mätning i inhomogena system – lokal inpassning

 • Mät in några kända punkter i anslutning till mätområdet
 • Beräkna transformationsparametrar (normalt plan Helmerttransformation)
 • Transformera mätningarna

Beräkningen kan göras i GPS-utrustningen

slide15

Mätning i inhomogena system – restfelsmodell

 • Korrektionsmodell
  • Används för att räta upp data från ett lokalt till ett överordnat referenssystem
 • Deformationsmodell
  • Används för att deformera mätningar så att de ”passar in” i ett lokalt referenssystem

Interpolationen kan göras i vissa GPS-utrustningar

slide16

Framtagande av restfelsmodell

 • Iterativt förfarande:
 • Analys av RIX 95-restfel
 • Kompletteringsmätning
 • Analys av restfel
 • Ev. kompletteringsmätning
 • Upprepa steg 3-4…
 • Restfelsmodell i Triad

Grafisk redovisning av restfelsvariationer

Se PM ”Att ta fram en restfelsmodell”

slide17

Lokalt system

Korrektionsmodell

Deformationsmodell

SWEREF 99”lokal projektion”

RIX 95-samband

RIX 95-samband + restfelsmodell

SWEREF 99lat/long

slide18

Nationellt sambandSWEREF 99  RT 90

 • Två olika transformationssamband:
  • Direktprojektion (TM) SWEREF 99 lat long  RT 90 2,5 gon V
  • 7-parametertransformation (3DH)SWEREF 99 cart  RT 90 cart
 • Båda sambanden ger fel i samma storleksordning (RMS ca 7 cm och max.fel ca 2 dm) men felen är fördelade på olika sätt
 • Restfelsmodell för direktprojektion finns i GTRANS 3.6
slide19

Nationellt sambandSWEREF 99  RT 90

Differenser mellan direktprojektion

och 7-parameterstransformation

slide20

x,ySWEREF 99

φ,λSWEREF 99

X,Y,ZSWEREF 99

x,yRT 90

φ,λRT 90

X,Y,ZRT 90

x,ySWEREF 99

φ,λSWEREF 99

x,yRT 90

Nationellt sambandSWEREF 99  RT 90

7-parametertransformation

Direktprojektion

slide21

Nationellt sambandSWEREF 99  RT 90

Transformation från SWEREF 99 lat/long till RT 90 lat/long kan göras med korrek-tionsmodellen SWEREF99RT90i vissa GPS-mottagare.

 • Version 2 innehåller korrektioner i ca300 000 gridpunkter
 • Invers modell saknas!
 • Värden i ca 300 000 gridpunkter
 • Verifierat i ca 8400 punkter
  • Genomsnittlig avvikelse 3 mm
  • Största avvikelse 35 mm
slide22

Lagring/redovisning av GNSS-mätningar

 • Mätningen görs i SWEREF 99, men transformeras oftast till annat system
 • För att rätt återföra mätningarna till SWEREF 99 vid ett systembyte krävs:
  • Inverstransformation, d.v.s. dokumentation av använda transformationsparametrar
 • Alternativ:
  • Lagra även SWEREF-koordinaterna
slide23

Jordyta

H

h

Geoid

N

Ellipsoid

Höjdkorrektion vid GNSS-mätning

H=h-N

slide24

SWEREF 99  RH 2000

Omvandling av höjden h över GRS 80-ellipsoiden i SWEREF 99 till höjden H över havet i RH 2000 utförs enligt formeln:

H = h - N

där N hämtas från geoidmodellen SWEN05_RH2000 (SWEN 05LR)

 • Baserad på geoidmodellen NKG 2004
 • Sambandet är framtaget m.h.a. 1178 GPS-/avvägningsobservationer
 • Innehåller landhöjningskorrektion (0.5 år)
 • Restfelskorrigerad
slide25

Ungefärlig noggrannhet SWEN05_RH2000

 • Uppskattat medelfel
  • 15-20 mm i RIX 95-områden
  • Ca 40 mm i övriga låglänta områden
  • Ca 10 cm i fjällen
slide26

SWEREF 99  RH 70

Omvandling av höjden h över GRS 80-ellipsoiden i SWEREF 99 till höjden H över havet i RH 70 utförs enligt formeln:

H = h - N

där N hämtas från geoidmodellen SWEN05_RH70 (ersätter SWEN 01L)

 • Beräknad från huvudmodellen SWEN05_RH2000 genom att utnyttja höjdsystemsskillnaden mellan RH 70 och RH 2000.
 • Innehåller landhöjningskorrektion
 • Restfelskorrigerad
 • Jämförbar noggrannhet som SWEN05_RH2000
slide27

SWEREF 99  lokalt höjdsystem

Omvandling av höjden h över GRS 80-ellipsoiden i SWEREF 99 till höjden H över havet i ett lokalt höjdsystem utförs enligt formeln:

H = h – Nlokal

där Nlokal hämtas från en lokalt anpassad geoid-modell som bör beräknas enl. följande:

Nlokal = NSWEN05_RH2000–ΔHlokal

ΔHlokal = Hlokal– HRH 2000

HRH 2000 bör bestämmas genom avvägning (anslutning av höjdnätet till RH 2000)

slide28

Översikt – transformationer m.m.

SWEREF 99

Geodetiska koordinaterφ λ , h

Transformation

Geoidmodell

Kartprojektion

RIX 95-

samband

Nationellt

samband

SWEN05_RH70

SWEN05_RH2000

Kommunalt

system

x, y

RT 90

x, y

SWEREF 99

plana koordinaterN, E

RH 70

H

RH 2000

H

slide29

Mer information

www.lantmateriet.se/rix95 – samband mellan nationella och kommunala referenssystem

 • Transformationsparametrar
 • Transformationsfiler för GTRANS

www.lantmateriet.se/refsys – om införande av de nya referenssystemen SWEREF 99 och RH 2000

 • Infoblad (f.n. 12 st.)
 • Dokument

www.lantmateriet.se/geodesi – allmän information om geodesi, referenssystem etc.

ad