10 maximalizace zisku osnova p edn ky
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 18

10. Maximalizace zisku Osnova přednášky PowerPoint PPT Presentation


 • 207 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

10. Maximalizace zisku Osnova přednášky. Maximalizace zisku – řešení úlohy Vlastnosti zisku jako funkce cen Vlastnosti zisku jako funkce cen – aplikace Problémy spojené s maximalizací zisku. Jedinec a zisk. funkce užitku max Ui = f (Xi) při omezeních

Download Presentation

10. Maximalizace zisku Osnova přednášky

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


10 maximalizace zisku osnova p edn ky

10. Maximalizace ziskuOsnova přednášky

 • Maximalizace zisku – řešení úlohy

 • Vlastnosti zisku jako funkce cen

 • Vlastnosti zisku jako funkce cen – aplikace

 • Problémy spojené s maximalizací zisku


Jedinec a zisk

Jedinec a zisk

 • funkce užitku max Ui = f (Xi)

 • při omezeních

  wLi + rKi Πi (PQ - LTC)  PiXi

  Xi  0


Formulace lohy

Formulace úlohy

 • funkce zisku

  Π = P Q - (w L + r K)

 • při omezeních

  f (L, K)  Q

  Q  0, L  0, K  0


Dva postupy v po tu lohy

Dva postupy výpočtu úlohy

 • Přímý postup

  funkce zisku Π = P f (L,K) - w L - r K

  při omezeních L  0, K 0

 • Nepřímý postup

  funkce zisku Π = P Q - LTC (w,r,Q)

  při omezení Q  0


Nep m postup podm nky optima

Nepřímý postup: podmínky optima

 • Podmínka prvního stupně

  d Π / d Q = P – d LTC(w,r,Q) / d Q

  P = LMC (w,r,Q)

 • Podmínka druhého stupně

  d2 Π / d Q2 = - d LMC / d Q

  d LMC / d Q > 0


Funkce odvozen nep m m postupem

Funkce odvozené nepřímým postupem

 • Z podmínky prvního stupně lze odvodit funkci dlouhodobé nabídky výstupu firmy.

  QS = f (w, r, P)

 • Zpětným dosazením funkce nabídky do cílové funkce dostaneme funkci zisku ve tvaru:

   = f (w, r, P)


P m postup podm nky optima

Přímý postup: podmínky optima

 • Podmínky prvního řádu

  δ / δK = P [δ f (K,L) / δ K] – r δ / δL = P [δ f (K,L) / δ L] - w

  Čili: P [δ f (K,L) / δ K] = rP [δ f (K,L) / δ L] = w

 • Podmínky druhého řádu

  δ2 / δ K2 = P [δ MPK / δ K] < 0δ2 / δ L2 = P [δ MPL / δ L] < 0


Funkce odvozen p m m postupem

Funkce odvozené přímým postupem

 • Z podmínky prvního stupně lze odvodit funkce poptávek po výrobních faktorech:

  KD = f (w, r, P)LD = f (w, r, P)

 • Zpětným dosazením funkcí poptávek po vstupech do cílové funkce lze získat funkci zisku ve tvaru:

   = f (w, r, P)


Shrnut e en

Shrnutí řešení


Funkce zisku vlastnosti

Funkce zisku - vlastnosti

 • neklesá při růstu cen finální produkce

 • neroste při růstu cen výrobních faktorů

 • funkce zisku je homogenní stupně jedna

 • funkce zisku je konvexní

 • pro diferencovatelnou funkci a kladné ceny platí Hotellingova věta:

  δ  / δ P = Q- δ  / δ w = L - δ  / δ r = K

  Vlastnosti funkce zisku nezávisí na vlastnostech technologie


Vlastnosti funkce zisku aplikace maximalizuje firma zisk

Vlastnosti funkce zisku – aplikace: maximalizuje firma zisk?

 • Pokud zvýšení cen o „t“nevede k růstu zisku o stejnou veličinu „t“,

 • potom firma nemaximalizuje svůj zisk

 • Využitá vlastnost funkce zisku:funkce zisku je homogenní stupně 1 v cenách


Vlastnosti funkce zisku aplikace vyplat se nechat kol sat ceny

Vlastnosti funkce zisku – aplikace: vyplatí se nechat kolísat ceny?


Plat zlat pravidlo maximalizace zisku v dy

Platí zlaté pravidlo maximalizace zisku vždy?


Neexistuje v robn pl n pro maximalizaci zisku

Neexistuje výrobní plán pro maximalizaci zisku


Neexistuje jedin optim ln v robn pl n

Neexistuje jediný optimální výrobní plán


Konstantn v nosy z rozsahu a maximalizace zisku

Konstantní výnosy z rozsahu a maximalizace zisku


Rostouc v nosy z rozsahu a maximalizace zisku

Rostoucí výnosy z rozsahu a maximalizace zisku


Klesaj c v nosy z rozsahu a maximalizace zisku

Klesající výnosy z rozsahu a maximalizace zisku


 • Login