Bane og milj
Download
1 / 22

Bane og Miljø - PowerPoint PPT Presentation


 • 150 Views
 • Uploaded on

Bane og Miljø. - Uge 2-Konference for greenkeepere. Program. Ca. 13:15 Goldfodsyge (ABP) Ca. 13.30 Planlæg din bane (TKP) Ca. 14:00 Pause ! Ca. 14:15 Timeregistrering (ABP) Ca. 14:45 Grønne regnskaber (TKP). Planlæg din bane. - Plejeplaner og planlægning. Program. Plejeplaner

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Bane og Miljø ' - sela


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Bane og milj

Bane og Miljø

- Uge 2-Konference for greenkeepere


Program
Program

 • Ca. 13:15 Goldfodsyge (ABP)

 • Ca. 13.30 Planlæg din bane (TKP)

 • Ca. 14:00 Pause !

 • Ca. 14:15 Timeregistrering (ABP)

 • Ca. 14:45 Grønne regnskaber (TKP)


Planl g din bane

Planlæg din bane

- Plejeplaner og planlægning


Program1
Program

 • Plejeplaner

  • Hvorfor?

  • Indhold

  • Eksempler

 • Planlægning

  • Timeregistrering


Hvorfor plejeplaner
Hvorfor plejeplaner?

 • Blive enige om banens kvalitet

  • Vision, strategi og målsætninger

  • Fælles udgangspunkt (kontrakt ml. udvalg og greenkeeper)

  • Fastlægge plejeintensitet

  • Tydeliggøre prioriteringer

 • Planlægning af arbejdsdagen

  • Hvad går arbejdstiden til?

 • Dokumentation ved budget og investeringer

  • Grundlag for maskinparkens og personalets størrelse

 • Opsamle viden og evaluere af indsatsen


Drift af en golfbane
Drift af en golfbane?

 • Pleje er levende planter

 • Vedligeholdelse af materialer

  • Eks. belægninger

  • Udstyr, maskiner

 • Renholdelse

  • Fjernelse af affald


Plejeplaner hvad kan de indeholde
Plejeplaner- Hvad kan de indeholde?

 • Græspleje (Klipning, topdressing, etc.)

 • Pesticidfri pleje

 • Vanding

 • Gødskning

 • Renholdelse

 • Pleje af søer, vandløb

 • etc.


Plejeplan kvalitetsbeskrivelse for drift af gr nne omr der
Plejeplan ”Kvalitetsbeskrivelse for drift af grønne områder”

 • Forudsætning.

  • Arealerne er klart defineret og kan opdeles i elementer, hvorved mængderne fremkommer nemt og klart

  • Registrering af tilstand

  • Brugbart kortmateriale (evt. digitale luftfotos, eller det bedste I har !)


Indhold
Indhold

 • Opdel bane i elementer med ensartet drift: eks. greens, rough, fairway, vandløb osv.

 • Pr. element:

 • 1) Beskrivelse af status

 • 2) Tilstandskrav/målsætning

  • arealets udseende, arbejdsmetode ikke fastlagt

 • 3) Pleje

  • udgangspunkt i arbejdsprocessen

 • 4) evt. målemetode?


 • Arealoversigt
  Arealoversigt

  • Greens 13.000 m2

  • Forgreens 7.000 m2

  • Tee-steder 8.000 m2

  • Fairways 174.000 m2

  • Semirough 43.000 m2

  • Driving range 34.000 m2

  • Fritvoksende træer 63 stk.

  • Hæk 4.000 m2

  • Staudebede 100 m2

  • Levende hegn 10.000 m2

  • Faste belægninger 4.500 m2

  • Løse belægninger 2.000 m2

  • Vandløb 100 m2

  • Vandhul 500 m2

  • Trådhegn 1300 lbm

  • Terrænudstyr (lamper, bænke) 20 stk.

   ialt

  • Klibning af græsarealer 279.000 m2

  • Renholdelse af bevoksning 14.700 m2

  • Renholdelse af belægninger 14.500 m2

  • Renholdelse af udstyr 20 stk


  Eksempel greens
  Eksempel - greens

  1) Status og mængde

  • 13.000 m2

  • Greens er generelt stærkt vandlidende og komprimerede.

   2) Tilstandskrav/målsætning

  • Græsset skal være tæt og sammenhængende

  • Græsset skal være i vækst

  • Græsset må ikke være højere end 5-6 mm

   3) Vejledende pleje

  • Klippes 6-7 gange om ugen

  • Gødskning efter gødningsplan

  • Eftersåning

  • Verkitalskæring

   Målemetode

  • Vækst vurderes visuelt

  • Måling af græshøjde med tommelstok

  • Måling med retskede


  Eksempel terr ninventar
  Eksempel -terræninventar

  1) Status og mængde

  • 20 stk

  • Består af borde, bænke, cykelstativer og lamper

   2) Tilstandskrav/Målsætning

  • Terrænudstyr skal altid være i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.

   3) Vejledende pleje

  • Vedligeholdes i forhold til foreskrifter

   4) Målemetode

  • Visuel vurdering


  Eksempel vandhul
  Eksempel - vandhul

  1) Status og mængde

  • 500 m2

  • Vandhullet er omfattet af naturbeskyttelsesloven. Tørre ud om sommeren.

   2) Tilstandskrav/Målsætning

  • Vandhullet skal være i økologisk balance. Ingen alger og frit vandspejl. Vandhullet må ikke gro til.

   3) Vejledende pleje

  • Slåning af bredvegetation. Bredvegetation beskæres og fjernes januar/februar.

  • Rydning af træer og buske. Buske og træer mod syd fjernes

   3) Målemetode

  • Visuel vurdering

  • Visuel vurdering


  Eksempel renholdelse af bel gninger
  Eksempel – renholdelse af belægninger

  1) Status og mængde

  • 14.500 m2

  • På parkeringsplads og areal omkring indgangsparti findes ofte flasker, plastikposer og større grene

   2) Tilstandskrav/Målsætning

  • Affald må ikke forekomme

   3) Vejledende pleje

  • Affald fra belægninger fjernes dagligt

   4) Målemetode

  • Visuel vurdering


  Metodefordele
  Metodefordele

  • Opdelingen i elementer

   • Overskueligt

   • Præcis afgrænsning og formulering af plejen

  • Enkel og målbar kvalitetsbeskrivelse

  • Variationen i arealerne kan beskrives nærmere i kvalitetskravene

  • Kan tilpasses og udbygges efter behov


  Indholdsfortegnelse til en plejeplan banebeskrivelse
  Indholdsfortegnelse til en plejeplan/banebeskrivelse

  • Introduktion

  • Vision for banen

  • Ansvarsfordeling

  • Elementbeskrivelser

  • Tidsregistrering

  • 5 års plan


  Opf lgning plejeplaner
  Opfølgning - plejeplaner

  • Effekten viser sig først over tid!!

  • Overvågning (registreringer, fotos)

  • Opsamling og vurdering

  • Justering af næste års plan


  Gr nne regnskaber

  Grønne regnskaber

  -kort introduktion


  Gr nne regnskaber1
  Grønne regnskaber

  • Ikke lovpligtigt

  • Frivilligt regnskab (krav fra DGU??):

   • Giver overblik over ressourceforbruget

    • Mulighed for øget styring på miljøområdet

    • Mulighed for miljøforbedringer

    • Mulighed for besparelser

   • Udgangspunkt for dialog med myndigheder og omgivelser

   • Positivt image og øget opmærksomhed


  Gr nne regnskaber m lgruppe
  Grønne regnskaber - Målgruppe

  • Indadtil

   • Bestyrelsen

   • Udvalg

   • Medarbejdere

   • Medlemmer

  • Udadtil:

   • Naboer

   • Myndigheder

   • Interesseorganisationer

   • Samarbejdspartnere

   • Medier


  Gr nne regnskaber indhold
  Grønne regnskaber - indhold

  • Basisoplysninger

   • Navn, beliggenhed, aktivitet, ejendommens størrelse, klima, jordbundsforhold etc.

  • Ledelsens redegørelse

   • Begrundelse for valg af oplysninger, miljøpolitik, miljømål, kommentar til udvikling/resultater etc.

  • Oplysninger om miljøforhold

   • Opgørelse af forbrug (energi, vand, gødning, pesticider, affald etc.)


  Gr nne regnskaber2
  Grønne regnskaber

  • Se mere i DGUs miljøstyringshåndbog

  • Gode eksempler fra andre klubber:


  ad