Bl dningsrubbningar anna ivarsson distriktsl kare andersl v vc ako gynekologi malm lund 2013 11 14
Download
1 / 28

Normal blödning 3-7dagar var 21-35 dag (20-80 ml) - PowerPoint PPT Presentation


 • 152 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Blödningsrubbningar Anna Ivarsson Distriktsläkare Anderslöv VC AKO gynekologi Malmö/Lund 2013-11-14. Normal blödning 3-7dagar var 21-35 dag (20-80 ml) Menorragi - rikligare eller långvarigare än normalt (blöder igenom dubbla skydd). Anemi.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Normal blödning 3-7dagar var 21-35 dag (20-80 ml)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


BlödningsrubbningarAnna IvarssonDistriktsläkare Anderslöv VCAKO gynekologi Malmö/Lund2013-11-14


Normal blödning

3-7dagar var 21-35 dag (20-80 ml)

Menorragi- rikligare eller långvarigare än normalt (blöder igenom dubbla skydd). Anemi.

Metrorragi-blödning mellan menstruationerna (säger ingenting om mängden)


Menorragi-orsaker

 • Myom –förekommer hos ca 25%.

 • Kopparspiral

 • Idiopatisk

 • Koagulationsrubbning


Menorragi-behandling

 • Medikamentell:

  tranexamsyra 2-3x3-4- minskar blödningsmängd men ej antal dagar

  hormonspiral- minskar blödning med ca 90%

  P-piller-minskar blödning med ca 50%

 • Kirurgi:

  Endometriedestruktion, myomenukleation, hysterektomi


Metrorragi-orsaker

 • Hormonell svikt/påverkan (ffa vid menarche och premenopausalt+ thyroideasjukdomar)

 • Infektion

 • Cancer

 • Graviditet

 • Polyp


BortfallsblödningVid abrubt ändring hormonnivån

- Vid normal menstruation

-Tablett fri vecka vid p-pilleranvändning (eller om man glömmer tablett)

-Blödning vid ägglossning, 1-2 dagar

- Corpus Luteuminsufficiens premenopausalt, leder ofta till premenstruell spotting


Genombrottsblödning

 • Det naturligt förekommande progesteronet uteblir och endometriet fortsätter att växa och växa. Till slut går delar av endometriet i nekros och börjar blöda, andra delar fortsätter att växa till.

  Kontinuerlig blödning uppstår.


Genombrottsblödning

 • Förekommer ffa vid anovulatoriska situationer.

  Detta ses ffa vid menarche och premenopausalt. Anovulation kan också ske vid avmagring, stress, övervikt, post-infektiöst.

 • Förekommer också vid alltför långt användande av p-piller utan paus.


GenombrottsblödningBehandling

 • Framkalla bortfallsblödning, dvs tillför initialt progesteron 10-14 d, därefter seponering.

 • Vid p-pilleranvändning brukar det räcka att göra 1 v uppehåll i behandling. Vid längre uppehåll- använd kompletterande skydd.


Annan olaga blödningBlödning på ”fel tid”

Mkt vanligt i början av hormonella preventionsmetoder- p-piller, hormonspiral, depo-provera etc- kan fortsätta länge


Differentialdiagnoser

 • Premenopausalt-spotting. Corpus Luteuminsuff

 • Graviditet ffa patologisk.

 • Infektion.

 • Polyp

 • Cancer –cervix, endometrie, ovarial

 • Hormonrubbning- ex thyroidea

 • Myom

 • Koagulationsrubbning


Typpatient 1

 • Ung flicka- ca 15 år. Har nu blött sedan 4 veckor.


Typpatient 1- utredning och behandling

 • Få differentialdiagnoser

 • Graviditet och infektion måste uteslutas

 • Genombrottsblödning:

  Progesteron 1x1 i 10-14 dagar i 3 cykler. Vid kraftig blödning kan p-piller ges i dosen 1x3xVII.

 • Kontrollera Hb och järnlager.


Typpatient 2

 • Kvinna, 45 år. Rikliga oregelbundna blödningar. (menometrorragi)

 • Diff diagnoser: myom, polyper, endometriecancer, cervixcancer, infektion, graviditet.


Typpatient 2 Utredning och behandling

 • Gynundersökning obligatorisk inkl cytologi

 • Ultraljud.

 • Uteslut – infektion, graviditet

  Behandling: hormonspiral, p-piller (om normalviktig, icke-rökare, u hereditet), cykliskt gestagen.


Behandling

 • Kausal

 • Hormonspiral

 • P-piller (om normalviktig, icke-rökare, u hereditet)

 • Cykliskt gestagen.


Typpatient 3

 • 45-årig kvinna, lätt överviktig. Menstruationsintervall 3-4 v. Hoppar ibland över, ibland spotting.


Typpatient 3Differentialdiagnoser

 • PCO-S

 • Thyroidearubbning/andra hormonrubbningar beroende på stress, postinfektiöst etc.

 • Cancer

 • Infektion

 • Graviditet


Typpatient 3-utredning

 • Anamnes(!) TSH, gravtest

 • LH, FSH?-Nja

 • testosteron, SHBG?-Nja

 • Prolaktin?-Nja

 • S-AMH (anti-mylleriskt hormon)?NEJ

 • Gynundersökning inkl cyt

 • Ultraljud


Varningssignaler!

 • 1. Kontaktblödning- dvs liten blödning vid samlag, krystning, tunga lyft etc. Uteslut cervixcancer

 • 2. Ökad flytning och eller smärta- uteslut infektion- odling

 • 3. Ålder-postmenopausala skall genomgå Ultraljud och ev endometribiopsi.

 • 4. Glöm ej . En fertil kvinna är gravid tills motsatsen är bevisad!


Menstruationsförskjutning


Vid p-piller

 • Vid p-piller – fortsätt direkt på nästa karta vid kartor om 21 tabletter. Ta bort de 7 sista tabletterna vid karta om 28.

  Detta kan göras länge men ju längre man fortsätter desto större riskt för genombrottsblödning. Lämpligt vid smärtsamma menstruationer.


Om avsaknad av hormonell prevention

 • Påbörja Provera 10 mgx1/primolut-Nor 5 mgx2 /dag i 2-3 dagar innan beräknad menstruation. Blödning kommer oftast 2-5 dagar efter avslutad behandling. Längre behandling än 10 dagar avrådes då risk för genombrottsblödning är mkt stor.


Amenorré


Primär amenorré

 • 14 år utan sekundära könskarakteristika

 • 16 år med normal pubertetsutveckling

 • Utreds av gynekolog


Sekundär amenorré

 • >6mån utan menstruation (gäller även efter p-piller)

 • >12 mån efter sista p-sprutan


Utredning sekundär amenorré/oligomenorré

 • Diffdiagnoser

 • PCOS

 • Hypothalam amenorré

 • Hyperprolaktinemi

 • Prematur ovarialsvikt <40 år

 • Prover LSH, FH, prolaktin, testosteron, SHBG, TSH

 • Ultraljud


Tack för mig!!!


ad
 • Login