Codan a s 1 halv r 2000
This presentation is the property of its rightful owner.
Sponsored Links
1 / 24

Codan A/S 1. halvår 2000 PowerPoint PPT Presentation


 • 76 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Codan A/S 1. halvår 2000. Presse- og analytikermøde torsdag den 3. august 2000. Agenda. Væsentlige begivenheder 1. halvår Codan-koncernens resultat Koncernoverblik Dansk skadeforsikring Svensk forsikring Dansk livs- og pensionsforsikring Litauisk forsikring Forventning til 2000

Download Presentation

Codan A/S 1. halvår 2000

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Codan a s 1 halv r 2000

Codan A/S1. halvår 2000

Presse- og analytikermøde

torsdag den 3. august 2000


Agenda

Agenda

 • Væsentlige begivenheder 1. halvår

 • Codan-koncernens resultat

  • Koncernoverblik

  • Dansk skadeforsikring

  • Svensk forsikring

  • Dansk livs- og pensionsforsikring

  • Litauisk forsikring

 • Forventning til 2000

 • Spørgsmål

Codan A/S - 1. halvår 2000


V sentlige begivenheder i 1 halv r

Væsentlige begivenheder i 1. halvår

 • Nedlæggelse af ca. 275 stillinger i Danmark

  • 200 administrative stillinger (1.700 Ü 1.500 stillinger)

  • 75 assurandører ( 400 Ü 325 stillinger)

  • Hensættelse til fratrædelsesomkostninger udgør 40 mio.kr.

 • Stormen

  • Indirekte påvirkning af halvårsresultat

  • Mulig tvist om reassurancedækning på større enkeltskade

 • Ekstraordinært tab på 210 mio.kr. i Trygg-Hansasnorske filial

Codan A/S - 1. halvår 2000


V sentlige begivenheder i 1 halv r1

Væsentlige begivenheder i 1. halvår

 • Perioden præget af store forandringer i Danmark og Sverige

  • Integration i Danmark og Sverige

  • Ny salgsorganisation i Danmark

 • Udvidelse af distributionskanaler

  • Lokale Pengeinstitutter

  • Strategiske alliancer om udnyttelse af internettet

 • Salg af 28% af aktierne i koncernens litauiske selskab

  • Realiserer mindre gevinst og ejer herefter 51% af selskabet

Codan A/S - 1. halvår 2000


Koncernoverblik 1 halv r i hovedtal

Koncernoverblik1. halvår i hovedtal

1. halvår

2000

1. halvår

1999

Året

1999

Mio.kr.

Forsikringsresultat, dansk skadeforsikring

Forsikringsresultat, svensk skadeforsikring

Forsikringsresultat, litauisk skadeforsikring

Forsikringsresultat, skadeforsikring i alt

Resultat af livsforsikring i alt

Investeringsvirksomhed

Andet

Resultat før skat, goodwill og

ekstraordinære forhold

Afskrivning af goodwill

Ekstraordinære forhold

Skat

Periodens resultat

-55

-30

-9

-94

73

355

-13

321

-94

-100

-30

97

89

10

-1

98

67

392

-22

535

-9

-

-50

476

98

-118

-16

-36

164

923

-105

946

-82

-

48

912

Codan A/S - 1. halvår 2000


Koncernoverblik kommentarer til halv rsresultatet

KoncernoverblikKommentarer til halvårsresultatet

 • Dansk forsikring

  • Utilfredsstillende resultat i skadeforsikring

   • stigning i erstatningsprocenter, specielt i erhvervsbrancher

   • omkostninger fortsat for høje

  • Resultat af livsforsikring som forventet

  • Pæn præmiefremgang i pension

  • Meget tilfredsstillende investeringsafkast

 • Svensk forsikring

  • Forsikringsresultat som forventet

  • Positiv udvikling i erstatningsprocenten på bilbrancher

  • Omkostninger fortsat påvirket af omstrukturering og udskillelse fra SEB

 • Norsk forsikring

  • Ekstraordinært tab på enkeltaftale

 • Litauisk forsikring

  • Resultat som forventet

Codan A/S - 1. halvår 2000


Koncernoverblik afkast egenkapital 1 halv r

KoncernoverblikAfkast egenkapital 1. halvår

Reguleret

egenkapital

primo

Resultat før skat

og goodwill-

afskrivninger

Afkast

egenkapital

på årsbasis

Afkast % p.a.

Mio.kr.

% ford.

Mio.kr.

% ford.

Dansk Skadeforsikring ekskl. Codan A/S

Svensk Skadeforsikring ekskl. norsk filial

Lietuvos Draudimas Skade (79%/51%-andel)

Haffina mv.

Skadeforsikring i alt

Liv og Pension Danmark

Unit Linked

Liv Norge

Lietuvos Draudimas Liv (79%/51%-andel)

Codan A/S

Total før skat og goodwillafskrivninger

Trygg-Hansa, Norge

Total efter skat og før goodwillafskrivninger

Total efter skat og goodwillafskrivninger

1.805

2.206

95

25

4.131

1.838

14

34

33

1.284

7.334

8.926

8.926

25

30

1

0

56

25

0

0

0

18

100

-5

202

8

0

205

73

-5

-1

6

152

430

-210

191

97

-1

47

2

0

48

17

-1

0

1

35

100

-0,6

18,3

17,1

0,0

9,9

7,9

-70,5

-5,1

37,8

23,6

11,7

4,3

2,2

Codan A/S - 1. halvår 2000


Koncernoverblik n gletal pr aktie

KoncernoverblikNøgletal pr. aktie

1. halvår

2000

1999

1998

1997

1996

Børskurs pr. aktie ultimo

Indre værdi pr. aktie

Børskurs/indre værdi

Egenkapitalforrentning, p.a.

Resultat pr. aktie

Udbytte pr. aktie

Antal aktier a 100 kr.

539

998

0,54

2,2%

11

-

9.042.260

561*

988

0,57*

11,5%

121

30,0*

9.042.260

722

995

0,73

9,2%

89

30,0

6.781.695

931

935

1,00

12,5%

111

22,5

6.781.695

755

846

0,89

19,5%

152

22,5

6.781.695

Codan A/S - 1. halvår 2000

Nøgletallene for 1996-1998 er korrigeret for kapitaludvidelsen i efteråret 1999

* Aktier med ret til udbytte for 1999. Kursen på aktier uden ret til udbytte for 1999 udgør 530


Dansk skadeforsikring forsikringsresultat

Dansk skadeforsikringForsikringsresultat

1. halvår

2000

1. halvår

1999

Mio.kr.

1999

Præmieindtægter, brutto

2.073

1.962

3.962

Erstatningsudgifter, brutto

-1.835

-1.345

-4.184

For egen regning:

Præmieindtægter

1.801

1.716

3.454

Forsikringsteknisk rente

150

74

220

Codan A/S - 1. halvår 2000

Erstatningsudgifter

-1.436

-1.224

-2.626

Rabatter samt andre tab og gevinster

6

9

1

Forsikringsmæssige driftsomkostninger

-616

-486

-991

Ændring i udjævningshensættelser

-

-

40

Forsikringsteknisk resultat

-95

89

98

Bruttoerstatningsprocent

88,5

68,6

105,6

Bruttoomkostningsprocent

31,6

27,1

27,5

Nettoerstatningsprocent

79,7

71,3

76,0

Nettoomkostningsprocent

34,2

28,3

28,7


Dansk skadeforsikring kommentarer til halv rsresultatet

Dansk SkadeforsikringKommentarer til halvårsresultatet

 • Utilfredsstillende forsikringsresultat

  • Nettoerstatningsprocent udgør 79,7(76,0 i 1999 og 71,3 i 1. halvår 1999)

   • Privatbrancher: 77(77 i 1999 og 74 i 1. halvår 1999)

   • Erhvervsbrancher: 85(80 i 1999 og 75 i 1. halvår 1999)

   • Marine og specialbrancher fortsat tilfredsstillende, dog ikke på samme høje niveau som tidligere

  • Nettoomkostningsprocent på 34,2

   • 40 mio. kr. i fratrædelsesomkostninger

   • Indregning af Trygg-Hansa-filial i Danmark

   • Øgede udgifter til salg

   • Mindre reassuranceprovisioner

 • Godt investeringsresultat

Codan A/S - 1. halvår 2000


Dansk skadeforsikring m l om bruttoomkostningsprocent p 25 i 2001 n r vi det

Dansk SkadeforsikringMål om bruttoomkostningsprocent på 25 i 2001 - Når vi det?

 • Bruttoomkostningsprocent på 31,6 i 1. halvår

 • Bruttoomkostningsprocent ekskl. fratrædelsesomkostningerpå 29,7 i 1. halvår

 • Forventet bruttoomkostningsprocent ekskl. fratrædelses-omkostninger mv. for hele året på 26,6

Codan A/S - 1. halvår 2000


Dansk skadeforsikring og codan a s investeringsvirksomhed

Dansk Skadeforsikring (og Codan A/S)Investeringsvirksomhed

Afkast år-dato

Værdi

30.06.99

Afkast

% p.a.

Bchm.

afkast

% p.a.

Netto

køb

Kursgev./

-tab

Faktisk

Mio.kr.

Obligationer mv.

Aktier inkl. assoc.

Ejendomme

Total

854

-38

0

816

-63

258

1

195

5.370

2.351

1.370

9.092

109

285

21

415

4,2

27,3

3,2

9,6

4,3

16,8

6,0

7,6

Codan A/S - 1. halvår 2000

Akkumulerede kursgevinster/-tab


Dansk skadeforsikring forretningsm ssige tiltag

Dansk SkadeforsikringForretningsmæssige tiltag

 • Reduktion af omkostninger

  • Nedlæggelse af 200 administrative stillinger

   • 140 er gennemført

  • Assurandørkorpset er reduceret med 75 i maj måned

 • Forbedring af erstatningsprocent

  • Nytegningspræmier forhøjes

  • Gennemgang af porteføljerne

   • generelle præmieforhøjelser

   • sanering / udvalgte forhøjelser

 • Fortsat udbygning af distributionskanaler

  • Lokale Pengeinstitutter

  • Strategiske alliancer om udnyttelse af internettet

Codan A/S - 1. halvår 2000


Svensk skadeforsikring forsikringsresultat

Svensk SkadeforsikringForsikringsresultat

1. halvår

2000

1. halvår

1999

Mio.kr.

1999

Præmieindtægter, brutto

2.221

318

1.985

Erstatningsudgifter, brutto

-1.867

-226

-1.665

For egen regning:

Præmieindtægter

2.234

314

1.966

Forsikringsteknisk rente

224

13

142

Codan A/S - 1. halvår 2000

Erstatningsudgifter

-1.765

-219

-1.589

Rabatter samt andre tab og gevinster

-16

-

99

Forsikringsmæssige driftsomkostninger

-707

-98

-720

Forsikringsteknisk resultat eksklusive filial i Norge

-30

10

-102

Bruttoerstatningsprocent

84,1

71,1

83,9

Bruttoomkostningsprocent

32,0

31,1

36,4

Nettoerstatningsprocent

79,0

69,7

80,8

Nettoomkostningsprocent

31,6

31,2

36,6


Svensk skadeforsikring kommentar til 1 halv r

Svensk SkadeforsikringKommentar til 1. halvår

 • Forsikringsresultat som forventet

  • Omkostninger fortsat påvirket af omstrukturering og udskillelse fra SEB

  • Erstatningsprocenten er nedadgående i bilbrancher

  • Ugunstigt forløb for hus og indbo i 1. halvår

 • Investeringsresultat på niveau med markedsudvikling

  • Portefølje under løbende omlægning

   • Aktieportefølje øget med netto 0,5 mia.kr. i 1. halvår

Codan A/S - 1. halvår 2000


Svensk skadeforsikring investeringsvirksomhed

Svensk SkadeforsikringInvesteringsvirksomhed

Værdi

Afkast år-dato

Afkast

% p.a.

DKKm

30.06.00

Faktisk

Obligationer mv.

8.813

317

7,2

Udlån og likvider

1.821

24

2,9

Aktier

1.037

14

3,5

Ejendomme

47

1

4,9

Total

11.718

356

6,3

Codan A/S - 1. halvår 2000


Svensk skadeforsikring forretningsm ssige tiltag

Svensk SkadeforsikringForretningsmæssige tiltag

 • Reduktion af omkostninger

  • Synergi mellem Holmia og Trygg-Hansa

  • Reduktion i IT-omkostninger (outsourcing i samarbejde med Codan)

 • Forbedring af erstatningsprocent

  • Præmieforhøjelser i bilbrancher

  • Sanering af erhvervsportefølje

  • Øget fokus på salg i lønsomme brancher (syge/ulykke og øvrige erhverv)

 • 1. juli 2000 er salg til det samlede erhvervsmarked påbegyndt

Codan A/S - 1. halvår 2000


Svensk skadeforsikring udvikling i bilbrancher

Svensk SkadeforsikringUdvikling i bilbrancher

2. kvartal

2000

1. kvartal

2000

4. kvartal

1999

Erstatningsprocent

Privatbil

Erhvervsbil

Motor

86,8

85,4

86,4

87,2

97,1

89,8

94,4

98,4

95,4

Codan A/S - 1. halvår 2000


Dansk livs og pensionsforsikring kommentarer til halv rsresultatet

Dansk livs- og pensionsforsikringKommentarer til halvårsresultatet

 • Præmievækst i firmapensionsordninger på 33%

 • Kontorenten er hævet 6,0% pr. 1. juli.Udgør 4,5% i 1. halvår

 • Godt afkast af investeringsaktiver på 10,7%

 • Yderligere styrkelse af bonusudjævningshensættelser

  • På trods af nedsættelse af opgørelsesrente

Codan A/S - 1. halvår 2000


Dansk livs og pensionsforsikring pr mieudvikling ekskl unit linked

Dansk livs- og pensionsforsikringPræmieudvikling (ekskl. Unit-Linked)

1. halvår

2000

1. halvår

1999

Mio.kr.

1999

Løbende præmier livsforsikring

336

306

1.334

Løbende præmier pensionsforsikring

597

457

1.052

Engangsindskud, livsforsikring

30

50

68

Engangsindskud, pensionsforsikring

69

43

81

Bruttopræmier i alt

1.032

836

2.535

Codan A/S - 1. halvår 2000

Resultat efter skat, traditionel livsforsikring

73

71

138


Dansk livs og pensionsforsikring investeringsvirksomhed

Dansk livs- og pensionsforsikringInvesteringsvirksomhed

Afkast år-dato

Værdi

30.06.99

Afkast

% p.a.

Bchm.

afkast

% p.a.

Netto

køb

Kursgev./

-tab

Faktisk

Mio.kr.

Obligationer mv.

Indeksobligationer

Aktier inkl. assoc.

Ejendomme

Total

2.238

-40

-1.730

5

474

-571

54

2.048

-2

1.530

32.826

2.345

17.475

4.302

56.948

451

84

2.295

94

2.924

2,9

7,3

28,2

4,4

10,7

2,4

6,6

15,2

6,0

6,8

Codan A/S - 1. halvår 2000

Akkumulerede kursgevinster/-tab


Litauisk forsikring

Litauisk forsikring

 • Årlig præmieindtægt udgør ca. 250 i skadeforsikring og 125 i livsforsikring

 • Beskeden vækst i 1. halvår 2000 som følge af øget konkurrence og eftervirkning af Ruslandskrisen

 • Lovpligtig ansvarsforsikring for biler forventes vedtaget næste år. Effekt på præmievolumen i år 2002

 • Resultat af forsikringsvirksomhed forløber som forventet

Codan A/S - 1. halvår 2000


Forventning til 2000

Forventning til 2000

 • Skadeforsikring

  • Dansk skade: Combined ratio ikke under 105

  • Svensk skade: Combined ratio i niveauet 110

  • Norge: Påvirket af ekstraordinære forhold, forventer 0 resultat i 2. halvår

  • Litauen: Uændrede forventninger. Tilfredsstillende overskud

  • Skadeforsikring i alt: Væsentlig forbedring i.f.t. 1. halvår

 • Livsforsikring

  • Resultat på niveau med 1. halvår

 • Koncern

  • Resultat før afskrivning af goodwill, kursreguleringer og skati niveauet 100-200 mio.kr.

  • Goodwill for året i niveauet 190 mio.kr.

  • Kursreguleringer pr. 30. juni 2000 udgør 392 mio.kr.

Codan A/S - 1. halvår 2000


Codan a s 1 halv r 2000

?

?

?

?

?

?

Codan A/S - 1. halvår 2000

?

?

?

Presse- og analytikermøde

torsdag den 3. august 2000


 • Login