De mededelingen van de kerkenraad staan op het liturgiebriefje - PowerPoint PPT Presentation

De mededelingen van de kerkenraad staan op het liturgiebriefje
Download
1 / 50

  • 71 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

De mededelingen van de kerkenraad staan op het liturgiebriefje. Ps. 147 : 1, 6, 7 | Ps. 106 : 3, 4, 22 | Mat. 14 : 1 – 12 en 11 : 2 – 6 | Ps. 43 : 1, 2, 3 | Gez. 75 : 1, 2, 5 | LB 442 | LB 288 : 1, 4, 8. Ds. Jaap Oosterhuis De dip van de Doper. Voorganger. Thema.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

De mededelingen van de kerkenraad staan op het liturgiebriefje

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


De mededelingen van de kerkenraad staan op het liturgiebriefje

De mededelingen van de kerkenraad staan op het liturgiebriefje

Ps. 147 : 1, 6, 7 | Ps. 106 : 3, 4, 22 | Mat. 14 : 1 – 12 en 11 : 2 – 6 |

Ps. 43 : 1, 2, 3 | Gez. 75 : 1, 2, 5 | LB 442 | LB 288 : 1, 4, 8


De mededelingen van de kerkenraad staan op het liturgiebriefje

Ds. Jaap Oosterhuis

De dip van de Doper

Voorganger

Thema

Ps. 147 : 1, 6, 7 | Ps. 106 : 3, 4, 22 | Mat. 14 : 1 – 12 en 11 : 2 – 6 |

Ps. 43 : 1, 2, 3 | Gez. 75 : 1, 2, 5 | LB 442 | LB 288 : 1, 4, 8


De mededelingen van de kerkenraad staan op het liturgiebriefje

Votum, groet

Wij stellen ons voor God:

“Onze hulp …”

Hij begroet ons

“Genade zij u …”

Zingen :


De mededelingen van de kerkenraad staan op het liturgiebriefje

Zingen

Ps. 147 : 1, 6, 7

Ps. 147 : 1, 6, 7 | Ps. 106 : 3, 4, 22 | Mat. 14 : 1 – 12 en 11 : 2 – 6 |

Ps. 43 : 1, 2, 3 | Gez. 75 : 1, 2, 5 | LB 442 | LB 288 : 1, 4, 8


De mededelingen van de kerkenraad staan op het liturgiebriefje

Zingen Ps. 147 : [1] 6 7

Lof zij de HEER, goed is het leven

als 's Heren lof wordt aangeheven.

Lieflijk en recht te allen tijde

is 't onze God ons lied te wijden.

Hij bouwt de stad, door Hem verkoren,

het volk in ballingschap verloren

brengt Hij er samen, heelt hun wonden,

hoezeer hun harten zijn geschonden.


De mededelingen van de kerkenraad staan op het liturgiebriefje

Zingen Ps. 147 : 1 [6] 7

De aarde hoort Gods heilig spreken.

Zijn woord snelt voort door alle streken.

De Heer spreidt sneeuw als wollen vachten,

strooit rijp als as in winternachten.

Hagel zendt Hij in barre vlagen.

Wie kan zijn bittre kou verdragen?

Hij spreekt: de zuidenwinden komen;

dan smelt het ijs: de waatren stromen.


De mededelingen van de kerkenraad staan op het liturgiebriefje

Zingen Ps. 147 : 1 6 [7]

De HEER heeft Jakob uitverkoren

om naar zijn heilig woord te horen.

Aan Israël heeft Hij ten leven

zijn rechten en zijn wet gegeven.

Zo deed Hij aan geen andre volken.

Laat ons des HEREN lof vertolken.

De kracht, de heerlijkheid, de ere

zijn Hem, die eeuwig zal regeren.


De mededelingen van de kerkenraad staan op het liturgiebriefje

Gods tien geboden

Ps. 147 : 1, 6, 7 | Ps. 106 : 3, 4, 22 | Mat. 14 : 1 – 12 en 11 : 2 – 6 |

Ps. 43 : 1, 2, 3 | Gez. 75 : 1, 2, 5 | LB 442 | LB 288 : 1, 4, 8


De mededelingen van de kerkenraad staan op het liturgiebriefje

Zingen

Ps. 106 : 3, 4 en 22

Ps. 147 : 1, 6, 7 | Ps. 106 : 3, 4, 22 | Mat. 14 : 1 – 12 en 11 : 2 – 6 |

Ps. 43 : 1, 2, 3 | Gez. 75 : 1, 2, 5 | LB 442 | LB 288 : 1, 4, 8


De mededelingen van de kerkenraad staan op het liturgiebriefje

Zingen Ps. 106 : [3] 4 22

HEER, wij zijn zondig, wij zijn boos,

als onze vaadren goddeloos,

die in Egypte U verachtten,

en voor uw wondren doof en blind,

U bij de Schelfzee niet gedachten,

uw gunsten sloegen in de wind.


De mededelingen van de kerkenraad staan op het liturgiebriefje

Zingen Ps. 106 : 3 [4] 22

Maar Hij heeft nochtans hen bevrijd.

Hij toonde hun zijn majesteit,

om zo zijn naam te doen verhogen.

Zijn dreigen dreef de zee uiteen,

en Israël ging op het droge

als door een vlakke steppe heen.


De mededelingen van de kerkenraad staan op het liturgiebriefje

Zingen Ps. 106 : 3 4 [22]

Geprezen zij de HEER die leeft,

die Israël verkoren heeft.

Hij brengt straks heel zijn volk tezamen.

Gezegend zij zijn trouw beleid.

Zegg' al het volk nu: Amen, amen.

Loof hem in alle eeuwigheid.


De mededelingen van de kerkenraad staan op het liturgiebriefje

Bidden

Ps. 147 : 1, 6, 7 | Ps. 106 : 3, 4, 22 | Mat. 14 : 1 – 12 en 11 : 2 – 6 |

Ps. 43 : 1, 2, 3 | Gez. 75 : 1, 2, 5 | LB 442 | LB 288 : 1, 4, 8


De mededelingen van de kerkenraad staan op het liturgiebriefje

Lezen

Mat. 14 : 1 – 12 en 11 : 2 – 6

Ps. 147 : 1, 6, 7 | Ps. 106 : 3, 4, 22 | Mat. 14 : 1 – 12 en 11 : 2 – 6 |

Ps. 43 : 1, 2, 3 | Gez. 75 : 1, 2, 5 | LB 442 | LB 288 : 1, 4, 8


De mededelingen van de kerkenraad staan op het liturgiebriefje

Zingen

Ps. 43 : 1, 2 en 3

Ps. 147 : 1, 6, 7 | Ps. 106 : 3, 4, 22 | Mat. 14 : 1 – 12 en 11 : 2 – 6 |

Ps. 43 : 1, 2, 3 | Gez. 75 : 1, 2, 5 | LB 442 | LB 288 : 1, 4, 8


De mededelingen van de kerkenraad staan op het liturgiebriefje

Zingen Ps. 43 : [1] 2 3

O God, kom mijn geding beslechten,

verlos mij van wie U versmaadt,

Boosdoeners willen met mij rechten,

die niet aan trouw en waarheid hechten.

Doe mij ontkomen aan hun haat,

o HEER, mijn toeverlaat.


De mededelingen van de kerkenraad staan op het liturgiebriefje

Zingen Ps. 43 : 1 [2] 3

Zijt Gij dan niet mijn burcht gebleven,

de sterke vesting van mijn hart?

Waarom hebt Gij dan nu mijn leven

aan mijn belagers prijsgegeven?

Waarom ga ik gebukt van smart,

gekleed in somber zwart?


De mededelingen van de kerkenraad staan op het liturgiebriefje

Zingen Ps. 43 : 1 2 [3]

O Here God, kom mij bevrijden,

zend mij uw waarheid en uw licht

die naar uw heilge berg mij leiden,

waar Gij mij woning wilt bereiden.

Geef dat ik door U opgericht

kom voor uw aangezicht.


De mededelingen van de kerkenraad staan op het liturgiebriefje

Preek 1

Ps. 147 : 1, 6, 7 | Ps. 106 : 3, 4, 22 | Mat. 14 : 1 – 12 en 11 : 2 – 6 |

Ps. 43 : 1, 2, 3 | Gez. 75 : 1, 2, 5 | LB 442 | LB 288 : 1, 4, 8


Preek i

Preek I

niet alles tegelijk!


De mededelingen van de kerkenraad staan op het liturgiebriefje

de koning komt eraan!


De mededelingen van de kerkenraad staan op het liturgiebriefje

Ik doe niet alles tegelijk!


De mededelingen van de kerkenraad staan op het liturgiebriefje

Zingen

Gez. 75 : 1, 2 en 5

Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw

Ps. 147 : 1, 6, 7 | Ps. 106 : 3, 4, 22 | Mat. 14 : 1 – 12 en 11 : 2 – 6 |

Ps. 43 : 1, 2, 3 | Gez. 75 : 1, 2, 5 | LB 442 | LB 288 : 1, 4, 8


De mededelingen van de kerkenraad staan op het liturgiebriefje

Zingen Gez. 75 : [1] 2 5

Nu gaan de bloemen nog dood,

nu gaat de zon nog onder.

En geen mens kan zonder

water en zonder brood.

refrein

Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw,

de hemel en de aarde.

Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw,

de hemel en de aarde.


De mededelingen van de kerkenraad staan op het liturgiebriefje

Zingen Gez. 75 : 1 [2] 5

Nu ben je soms nog alleen.

Nu moet je soms nog huilen

en als je weg wilt schuilen

kun je haast nergens heen.

refrein

Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw,

de hemel en de aarde.

Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw,

de hemel en de aarde.


De mededelingen van de kerkenraad staan op het liturgiebriefje

Zingen Gez. 75 : 1 2 [5]

Daar is geen dorst of verdriet.

Daar zal God ons omgeven.

Daar is gelukkig leven

en het eindigt niet.

refrein

Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw,

de hemel en de aarde.

Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw,

de hemel en de aarde.


Preek ii

Preek II

de dip van de Doper


De mededelingen van de kerkenraad staan op het liturgiebriefje

verwachtingspatronen onder het volk kwamen niet altijd overeen met wat koning Jezus zei en deed

ook zijn trouwe volgelingen hadden hun vragen


De mededelingen van de kerkenraad staan op het liturgiebriefje

opgravingen van het paleis van Herodes


De mededelingen van de kerkenraad staan op het liturgiebriefje

Johannes in de gevangenis …

Is Jezus écht de redder van de wereld?


De mededelingen van de kerkenraad staan op het liturgiebriefje

Jezus antwoordde: ‘Zeg tegen Johannes wat jullie horen en zien: blinden kunnen weer zien en verlamden weer lopen, mensen met huidvraat worden gereinigd en doven kunnen weer horen, doden worden opgewekt en aan armen wordt het goede nieuws bekendgemaakt.


De mededelingen van de kerkenraad staan op het liturgiebriefje

De woestijn zal zich verheugen, … de wildernis zal jubelen en bloeien, … Men aanschouwt de luister van de HEER, de schoonheid van onze God. Zeg tegen het moedeloze volk: ‘Wees sterk en vrees niet, want jullie God komt met zijn wraak. … hijzelf zal jullie bevrijden.’

Dan worden blinden de ogen geopend, de oren van doven worden ontsloten. Verlamden zullen springen als herten,de mond van stommen zal jubelen: (Jesaja 35)

Wie door de HEER bevrijd zijn, keren terug. Jubelend komen zij naar Sion,

gekroond met eeuwige vreugde. Gejuich en vreugde trekken de stad binnen, gejammer en verdriet vluchten eruit weg.


De mededelingen van de kerkenraad staan op het liturgiebriefje

‘gelukkig is degene die aan mij geen aanstoot neemt’

> Gelukkig is degene die aanvaardt dat hij hier beneden nog niet volmaakt gelukkig zal worden


De mededelingen van de kerkenraad staan op het liturgiebriefje

De woestijn zal zich verheugen, de wildernis zal jubelen en bloeien

(Jes.35)


De mededelingen van de kerkenraad staan op het liturgiebriefje

Zingen

Liedboek 442

Ps. 147 : 1, 6, 7 | Ps. 106 : 3, 4, 22 | Mat. 14 : 1 – 12 en 11 : 2 – 6 |

Ps. 43 : 1, 2, 3 | Gez. 75 : 1, 2, 5 | LB 442 | LB 288 : 1, 4, 8


De mededelingen van de kerkenraad staan op het liturgiebriefje

Zingen LB. 442 : [1] 2 3 4

Jezus, ga ons voor

deze wereld door,

en U volgend op uw schreden

gaan wij moedig met U mede.

Leid ons aan uw hand

naar het vaderland.


De mededelingen van de kerkenraad staan op het liturgiebriefje

Zingen LB. 442 : 1 [2] 3 4

Valt de weg ons lang,

zijn wij klein en bang,

sterk ons, Heer, om zonder klagen

achter U ons kruis te dragen.

Waar Gij voor ons tradt,

is het rechte pad.


De mededelingen van de kerkenraad staan op het liturgiebriefje

Zingen LB. 442 : 1 2 [3] 4

Krimpt ons angstig hart

onder eigen smart,

moet het met de ander lijden,

Jezus, geef ons kracht tot beide.

Wees Gij zelf het licht

dat ons troost en richt.


De mededelingen van de kerkenraad staan op het liturgiebriefje

Zingen LB. 442 : 1 2 3 [4]

In de woestenij,

Heer, blijf ons nabij

met uw troost en met uw zegen

tot aan 't eind van onze wegen.

Leid ons op uw tijd

in uw heerlijkheid.


De mededelingen van de kerkenraad staan op het liturgiebriefje

Bidden

Ps. 147 : 1, 6, 7 | Ps. 106 : 3, 4, 22 | Mat. 14 : 1 – 12 en 11 : 2 – 6 |

Ps. 43 : 1, 2, 3 | Gez. 75 : 1, 2, 5 | LB 442 | LB 288 : 1, 4, 8


De mededelingen van de kerkenraad staan op het liturgiebriefje

Collecte

Collecte:1e : Kerk2e : Werven

Ps. 147 : 1, 6, 7 | Ps. 106 : 3, 4, 22 | Mat. 14 : 1 – 12 en 11 : 2 – 6 |

Ps. 43 : 1, 2, 3 | Gez. 75 : 1, 2, 5 | LB 442 | LB 288 : 1, 4, 8


De mededelingen van de kerkenraad staan op het liturgiebriefje

Wil je reageren naar aanleiding van deze dienst of wil je nader contact? Vul een reactiekaartje in op de tafels in de hal.

Tot ziens in de Poort!


De mededelingen van de kerkenraad staan op het liturgiebriefje

Zingen

Liedboek 288 : 1, 4 en 8

Ps. 147 : 1, 6, 7 | Ps. 106 : 3, 4, 22 | Mat. 14 : 1 – 12 en 11 : 2 – 6 |

Ps. 43 : 1, 2, 3 | Gez. 75 : 1, 2, 5 | LB 442 | LB 288 : 1, 4, 8


De mededelingen van de kerkenraad staan op het liturgiebriefje

Zingen LB. 288 : [1] 4 8

Eens komt de grote zomer

waarin zich 't hart verblijdt.

God zal op aarde komen

met groene eeuwigheid.

De hemel en de aarde

wordt stralende en puur.

God zal zich openbaren

in heel zijn kreatuur.


De mededelingen van de kerkenraad staan op het liturgiebriefje

Zingen LB. 288 : 1 [4] 8

Ook ons zal God verlossen

uit alle pijn en nood,

van 't woeden van de boze,

van 't vrezen voor de dood,

van aarzelen en klagen,

verdriet en bitterheid,

van alles wat wij dragen,

van 't lijden aan de tijd.


De mededelingen van de kerkenraad staan op het liturgiebriefje

Zingen LB. 288 : 1 4 [8]

Dan zal het loflied schallen

rondom de gouden troon,

dan heffen wij daar allen

met grote vreugde aan:

lof zij en eer en sterkte

de Vader en de Zoon,

de Geest om al zijn werken

zij lof van nu voortaan.


De mededelingen van de kerkenraad staan op het liturgiebriefje

Zegen

Zegen

Zingen: Amen, amen amen!

Ps. 147 : 1, 6, 7 | Ps. 106 : 3, 4, 22 | Mat. 14 : 1 – 12 en 11 : 2 – 6 |

Ps. 43 : 1, 2, 3 | Gez. 75 : 1, 2, 5 | LB 442 | LB 288 : 1, 4, 8


  • Login