קשרי הון שלטון והחקירות בשירות הציבורי
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 10

קשרי הון שלטון והחקירות בשירות הציבורי עו"ד אביה אלף לשכת המבקרים הפנימיים - יוני 2011 PowerPoint PPT Presentation


 • 68 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

קשרי הון שלטון והחקירות בשירות הציבורי עו"ד אביה אלף לשכת המבקרים הפנימיים - יוני 2011. עבירות עובדי ציבור. מדד השחיתות = שחיתות בסקטור הציבורי והפוליטי שחיתות = "ניצול לרעה של התפקיד הציבורי לצורך רווח אישי" ניו-זילנד – ציון 9.4; דירוג במקום ה - 1 גרמניה – ציון 8; דירוג במקום ה- 14

Download Presentation

קשרי הון שלטון והחקירות בשירות הציבורי עו"ד אביה אלף לשכת המבקרים הפנימיים - יוני 2011

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


2011

קשרי הון שלטון והחקירות בשירות הציבוריעו"ד אביה אלף לשכת המבקרים הפנימיים - יוני 2011


2011

עבירות עובדי ציבור

מדד השחיתות = שחיתות בסקטור הציבורי והפוליטי

שחיתות = "ניצול לרעה של התפקיד הציבורי לצורך רווח אישי"

 • ניו-זילנד – ציון 9.4; דירוג במקום ה - 1

 • גרמניה – ציון 8; דירוג במקום ה- 14

 • ארה"ב – ציון 7.5; דירוג במקום ה-19.

 • קטאר - ציון 7; דירוג במקום ה- 22

 • ישראל - ציון 6.1; דירוג במקום ה- 32

 • ירדן - ציון 5; דירוג במקום ה- 49


2011

עבירות עובדי ציבור

דה מרקר מיום 9.2.11

שחיתות שלטונית עירונית

יותר מ – 35 חקירות נגד ראשי רשויות מקומיות מכהנים. אין מדובר בתפוחים רקובים, אלא דומה כי העץ נגוע במחלה חשוכת מרפא. היקף החקירות  הפליליות נגד ראשי רשויות מכהנים, הסמויות והגלויות, מצביע  על כך כי  בפנינו תופעה חמורה של שחיתות שלטונית בתחום המוניציפאלי, שהנה בבחינת מגיפה קטלנית. המציאות הקשה  של שחיתות שלטונית מוניציפאלית, וורשה אסטרטגיה שונה מהפכנית,  של המשטרה וגורמי אכיפת החוק האחרים, במאבק בתופעה החמורה.


2011

עבירות עובדי ציבור


2011

עבירות עובדי ציבור


2011

עבירות עובדי ציבור

"הערכים המוגנים של העבירה הם אמון הציבור בעובדי הציבור, טוהר המידות של פקידי הציבור (שהוא ערך שזכה למעמד חוקתי במשפט הישראלי) ואינטרס הציבור עליו מופקד עובד הציבור (שעניינו הבטחת פעילותו התקינה של המנהל הציבורי). כל אחד מערכים אלה עומד בפני עצמו, ואין דרישה כי בכל מקרה של הפרת אמונים ייפגעו שלושת הערכים גם יחד."

(דנ"פ 1397/03 מד"י נ. שבס פ"ד נט(4), 385)

3/4


2011

עבירות עובדי ציבור - מרמה והפרת אמונים

חוק העונשין, סע' 284 – מרמה והפרת אמונים

"עובד הציבור העושה במילוי תפקידומעשה מרמה או הפרת אמוניםהפוגע בציבור, אף אם לא היה במעשה משום עבירה אילו נעשה כנגד יחיד, דינו - מאסר שלוש שנים"


2011

מרמה והפרת אמונים

מהי הפרת אמונים?

"עדיף להימנע מקביעת פירוט זה, אשר מטבע הדברים מבוסס בדרך כלל על מערכת עובדות היפותטית, שהפרשן מציב לעצמו, ואשר אינה יכולה לחזות מראש את ההתפתחויות השונות הצפונות בחיק העתיד.........

כל שניתן לעשות הוא לעמוד על העקרונות, עליהם מבוסס האיסור של החוק, תוך הדגמת הפעלתם הלכה למעשה בנסיבות מיוחדות. מטבע הדברים, אין הדגמה זו מהווה רשימה סגורה של מצבים."

(ע"פ 884/80 – מד"ינ. גרוסמן . פ"ד לו(1), 405)


2011

עבירות עובדי ציבור

הצעות נוספות לפתרון?

 • החלת דיני העונשין בצורה תכליתית בתגובה לתהליכים דינמיים (הפרטה)

 • חקיקה מונעת

 • סנקציות כלכליות במקרה של שחיתות ?

 • דיני מכרזים – מחסום בפני שחיתויות?

  תיקונים נורמטיביים

  המשך חקיקה שיפוטית

3/4


2011

תודה על ההקשבה

עו"ד אביה אלף

המחלקה הכלכלית, פרקליטות המדינה

בית מצפה, רח' הסורג 1, ירושלים

טל': 02-5693953/44

פקס':02-6467840

Mail@aviaa.justice.gov.il


 • Login