Funkce imunitn ho syst mu hypersenzitivita autoimunita
Download
1 / 87

Funkce imunitního systému Hypersenzitivita. Autoimunita - PowerPoint PPT Presentation


 • 203 Views
 • Uploaded on

Funkce imunitního systému Hypersenzitivita. Autoimunita. BT-BIO 23.3.2010. Alergické choroby. celosvětově řazeny mezi závažnou skupinu komplexních nemocí, v posledních 20-30 letech prudký nárůst incidence „Alergie“ - z řečtiny (allos ergeia) = změněná schopnost reakce

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Funkce imunitního systému Hypersenzitivita. Autoimunita' - sebastian-makris


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Funkce imunitn ho syst mu hypersenzitivita autoimunita

Funkce imunitního systémuHypersenzitivita. Autoimunita

BT-BIO

23.3.2010


Alergické choroby

 • celosvětově řazeny mezi závažnou skupinu komplexních nemocí, v posledních 20-30 letech prudký nárůst incidence

  „Alergie“ - z řečtiny (allos ergeia) = změněná schopnost reakce

  (von Pirquet,1906)

  „anafylaktická reakce“ - už z r. 2140 př. n. l.

  (faraon Menes po bodnutím hmyzem)

 • Astma - už v Homérově Iliadě - Hippokrates, Galén

 • Rinitis- první lékařský záznam z r. 1533


Definice z kladn ch pojm dle eaaci
Definice základních pojmů(dle EAACI)

 • Hypersenzitivita (přecitlivělost)

  - popisuje objektivní reprodukovatelné příznaky a projevy, které jsou spouštěny kontaktem s definovaným podnětem, na který normální jedinci nereagují

 • Atopie

  - sklon k tvorbě IgE protilátek jako odpovědi na expozici alergenům

  (geneticky podmíněná reaktivita vytvářet po expozici alergenu  množství IgE)

  - alergické příznaky u atopického jedince mohou být označeny jako atopické

  - pozitivní kožní prick test nebo průkaz protilátek IgE nestačí pro označení

  atopie

 • Alergie humorálními

  – je reakce přecitlivělosti (hypersenzitivity)

  navozená imunologickými mechanizmy buněčnými


Alergie
Alergie

 • Alergie zprostředkovaná protilátkami IgE

  - I. typ přecitlivělosti

  - vyjádřen u osob s atopickou reaktivitou

  - nejčastější typ alergické reakce

 • Alergie NEzprostředkovaná protilátkami IgE

  - III. typ přecitlivělosti

  - anafylaxe vyvolaná imunitními komplexy

  - sérová nemoc

 • Alergie zprostředkovaná buňkami

  - IV. typ přecitlivělosti, buněčná složka alergického zánětu

  - alergická kontaktní dermatitida

  - non-IgE asociovaná AD


Rozmanitost alergických reakcí :

je dána účastí různých efektorových mechanismů

z nichž každý navodí vznik zánětlivých změn vlastním způsobem


Rozvoj alergického onemocnění

 • Aby došlo v organismu k rozvoji alergického onemocnění, musí být splněny základní předpoklady, působící ve vzájemnésoučinnosti:

  genetická predispozice

  senzibilizace vůči alergenům

  působení nespecifických

  adjuvantních vlivů


Riziko vzniku alergie

Špičák et al. 2004Zevní faktory – příčina zvýšené prevalence v posledních desetiletích?

2 hlavní hypotézy:

1. Nové rizikové faktory – spojené se „západním“ stylem života

2. Chybění protektivních faktorů – tzv. hygienická hypotéza


INHALOVANÉ ALERGENY posledních desetiletích?

 • Patří do skupiny látek, se kterými se setkává každý jedinec1. Domácí prach - složen s prachových částic pocházející z peří, vlasů, vlny, prachu z nábytku, šupin kůže domácích zvířat a bakterií.2. Roztoči - nejčastější roztoč Dermatophagoides pteronysinus3. Plísně - vyskytují se v půdě, ovzduší, vlhkých bytech


1. posledních desetiletích?ALERGENY ROSTLINNÉHO PŮVODU

 • 1. Pyly - nejčastějším projevem alergie na pyly je senná rýma a někdy astmatické záchvaty v letním období2. Seno - odlišný alergen od pylů

 • 3. Chmel 4. Kosmetické přípravky

 • 5. Prach z bylin

 • 6. Prach z obilí

 • 7. Prach z mouky - hlavně u pekařů, mlynářů, cukrářů, kuchařů8. Prachy z bavlny - alergie na prach z bavlny se označuje jako byssinóza9. Tabák 10. Kouř z cigaret 11. Různé vůně


2. posledních desetiletích?ALERGENY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU

 • Nejvíce se uplatňují chlupy různých zvířat. Patří sem psí prach, koňský prach, kočičí prach, dále kravský prach, ovčí vlna.

 • Ve vzácných případech byla zjištěna přecitlivělost na lidské lupy a prach z hmyzu.

 • Alergie na včelí jed po bodnutí.


3. DALŠÍ ALERGENY posledních desetiletích?

 • LÉKOVÁ ALERGIEV posledních letech lékových alergií značně přibývá a výskyt je úměrný stále se zvyšující spotřebě léků. Diagnostika lékové alergie je někdy velmi obtížná.

 • ALERGIE NA POTRAVINYAlergické projevy jsou vázány i na zažívací poruchy. Nejčastěji jsou alergie na mléko, kávu, kakao, brambory, pomeranč, citrón, jahody a ořechy.

 • ALERGIE NA JED BLANOKŘÍDLÉHO HMYZU


Působení nespecifických adjuvantních vlivů posledních desetiletích?

 • Nepříznivé působení znečištěného ovzduší

  - tabákový kouř

  - exhalace dieselových motorů

  - oxidy dusíku a síry

 • Nezdravý životní styl včetně bydlení

 • Nevhodná strava

 • Psychické vlivy-stres


ATOPICKÁ REAKTIVITA posledních desetiletích?– důsledek genetické dispozice a působení zevních vlivů

Krejsek et al. 2004


Vliv vn j ch prom nn ch faktor na ontogenetick vyzr v n t lymfocyt
Vliv vnějších proměnných faktorů na ontogenetické vyzrávání T-lymfocytů

Krejsek et al. 2004


K předchozímu obr.: Alergické vyzrávání T-lymfocytůTH2 dogma.

 • Jakmile jednou alergen pronikne do organismu, je zachycen sentinelovými dendritickými buňkami (DC). DC migrují do nejbližší lymfatické uzliny, zpracují alergen a vystaví informaci o něm pomocí molekul MHCII T lymfocytům.

 • Po prezentaci antigenu naivním T-lymfocytům dochází ke klonální expanzi T lymfocytů a k jejich migraci do místa zánětu.Zde aktivované TH2 buňky produkují TH2 cytokiny:

 • IL-5 umožńuje atrakci a aktivaci eozinofilů, což vede k poškození tkáňě;

 • IL-4 a IL-13 zejména aktivují B buňky a umožňují syntézu IgE. IgE se váže na FcεR1 na nespecifických buňkách imunitního systému. Pokud dojde k novému kontaktu s alergenem, navázané protilátky zachycují alergen, což vede k receptorovému cross-linking a k rychlé aktivaci žírných buněk a bazofilů. Tyto buňky jsou odpovědné za uvolnění většiny zánětlivých a toxických mediátorů, které způsobí akutní alergické symptomy.


Rn bu ky mastocyty
Žírné buňky (mastocyty) vyzrávání T-lymfocytů

 • Preformované mediátory:

  - histamin, heparin, chondroitinsulfát,

  chymáza, tryptáza, faktor

  chemotaktický pro eozinofily

 • Nově syntetizované mediátory:

  - leukotrieny, prostaglandiny, PAF

 • Cytokiny:

  - TNF-alfa (aktivace fagocytů)

  - TGF-beta (fibrotizace stěny bronchů)

  - IL-5 (stimulace tvorby eozinofilů)

  - IL-6 (mj. stimulace tvorby Ig, vč. IgE)

Špičák et al. 2004


Novotvo en medi tory rn ch bun k
Novotvořené mediátory žírných buněk vyzrávání T-lymfocytů

 • Prostaglandiny:

  - PGD2: zarudnutí, zvýšená

  permeabilita kapilár,

  bronchokonstrikce,

  aktivace eos., chemotaxe

 • Leukotrieny:

  - LTC4, LTD4, LTE4 (SRS-A):

   propustnosti cév,

  spasmus bronchů

  - LTB4: chemotaxe granulocytů

 • PAF (faktor aktivující destičky):

  – významný chemoatraktant


Biologick efekty histaminu
Biologické efekty histaminu vyzrávání T-lymfocytů

H1 receptory:

 • Bronchokonstrikce, vazodilatace

  (x vazokonstrikce v plicích)

 •  permeability cévní stěny

 •  sekrece hlenu

 • chemotaktický faktor pro eosinofily a neutrofily

  H2 receptory:

 •  sekrece HCl

  H3 receptory:

 • převážně v CNS

Špičák et al. 2004


Bazofily
Bazofily vyzrávání T-lymfocytů

 • Dlouho považovány za buňky podobné mastocytům

  - jen primárně se nacházející v krvi

 • Liší se dynamikou a spektrem produkovaných mediátorů a cytokinů

 • Základní funkce je však velmi podobná

  degranulace a uvolnění prozánětlivých mediátorů

 • Na IgE závislé uvolňování mediátorů z bazofilů je usnadněno cytokiny (zejm. IL-3)


Eozinofily vyzrávání T-lymfocytů

 • hlavním faktorem pro diferenciaci je IL-5

 • chemotaktickými faktory (z T-ly a mastocytů) jsou např.: LTB4, IL-16, eotaxin

 • uvolňují řadu

  - prozánětl. mediátorů (bazické peptidy, TNF, PG, LT, cytokinů)

  - reaktivních O2 metabolitů

  - degradujících enzymů (např. elastáza, kolagenáza…)

Eo v dýchacích cestách

Uvolnění granul

Přímé poškození tkání

Kontrakce hladkých svalů

Zvýšená permeabilita

 Eoz a Th2 do dýchacích cest

CHRONICKÝ ZÁNĚT


Epitel dýchacích cest vyzrávání T-lymfocytů

Není pasívní bariérou, uvolňuje řadu mediátorů:

Oxid dusnatý (NO), endotelin, metabolity kys. arachidonové, cytokiny, adhezívní molekuly

Oxid dusnatý (NO):

 • vysoce reaktivní látka

 • tvořen z L-argininu syntetázami (3 typy)

 • může potlačovat tvorbu Th1 cytokinů

 • Má potenciálně příznivé i nepříznivé účinky u astmatu


Loha epitelov ch bun k v alergick m z n tu
Úloha epitelových buněk vyzrávání T-lymfocytův alergickém zánětu

Krejsek et al. 2004


Autonomn nervov regulace tonu bronchi ln ho svalstva
Autonomní nervová regulace tonu bronchiálního svalstva vyzrávání T-lymfocytů

Špičák et al. 2004


Anafylaxe vyzrávání T-lymfocytů

Krejsek et al. 2004


Alergick r ma
Alergická rýma vyzrávání T-lymfocytů:

 • Je zánětlivé onemocnění nosní sliznice, jehož hlavními příznaky jsou:

 • - svědění

 • - kýchání

 • - hypersekrece a obturace nosu

 • - nosní sliznice vybavena pro rozvoj alerg. reakce:

  v sekretu – bazofily, v epitelu a subepiteliálně histiocyty

  Zjednodušeně: nos odpovídá bronchiálnímu systému bez hladké svaloviny

  Často hyperreaktivita dolních DC- bez manifestace AB - kompenzační mechanizmy ???

  Až u ½ rinitiků – AB = koncepce

  one airway – one disease


Klasifikace rýmy: vyzrávání T-lymfocytů

Původní klasifikace rýmy

Špičák et al., 2004


Vznik nosních příznaků vyzrávání T-lymfocytů

alergen + IgE

degranulace mastocytů

eozinofilní zánět

hyperaktivita nosní sliznice

nosní příznaky

alergeny

nespecifické vlivy

kýchání

svědění

hyperreakce

obturace


Atopický ekzém vyzrávání T-lymfocytů

 • Synonyma: neurodermatitis (1891), prurigo Besnier (1903), atopická dermatitis (1933), AEDS (atopic eczema dermatitis syndrome)

 • nejčasnější manifestace- 2.-6. měsíc, ale může se objevit kdykoliv

  (charakteristický vývoj klinického obrazu )

 • asi u 1/2 příznaky vymizí - ale může se později znovu objevit sama nebo v kombinaci s respiračními projevy

   dermo-respirační syndromPatogeneze ad
Patogeneze AD vyzrávání T-lymfocytů

 • Přesušená a citlivá pokožka

 • Imunopatologie

 • Autonomní nervová dysbalance

 • Poruchy metabolizmu nenasycených MK

 • Psychosomatické faktory

Špičák et al., 2004


Patogenetick mechanizmy ad
Patogenetické mechanizmy AD vyzrávání T-lymfocytů


K předchozímu obr.: vyzrávání T-lymfocytůImunopatologie atopické dermatitidy

 • Iniciace atopické dermatitidy je charakterizována TH2 imunitní odpovědi v dermis a zahrnuje TH2 buňky, atrakci eozinofilů, aktivaci B buněk a produkci IgE.

 • Později jsou eozinofily a CD8+ TH2 buňky v dermis odpovědny za časné kožní léze.

 • Následné škrábání vede k indukci sekrece TNF-α and IFN-γ. Společně s poškozením kůže indukovaným uvolněním toxických zánětlivých mediátorů z eozinofilů dochází v epidermis k převaze sekrece IL-12 secretion z IDEC(„inflammatory dendritic epidermal cells“), což vede k zánětlivé reakci typu TH1.

 • Následná chronická fáze ke zánětu TH0.


Diagnostick krit ria
Diagnostická kritéria vyzrávání T-lymfocytů

 • Nejsou jednoznačné kožní nebo laboratorní parametry

 • Diagnóza je založena na tzv. velkých (atopická RA, chronický/relabující průběh, pruritus, typická morfologie) a malých kritériích (nutná přítomnost 3 hlavních a 3 vedlejších)

 • Z laboratorních nálezů: hladiny IgE, eozinofilie, ECP („eosinophil cationic protein“)


Astma bronchiale
Astma bronchiale vyzrávání T-lymfocytů

- jedno z nejběžnějších chronických onemocnění (postihujících cca 155 miliónů lidí na světě)

- značná heterogenita jak fenotypu, tak etiopatogeneze

- zvyšující se prevalence v posledních desetiletích

(kolem 10-20% u dětí a 5% u dospělých)


Definice astmatu gina 2002
Definice astmatu (GINA 2002) vyzrávání T-lymfocytů

 • je chronický zánět dýchacích cest, v jehož etiopatogenezi hraje významnou roli řada buněk (žírné buňky, eozinofily a T-lymfocyty) a jejich působků

 • zánět způsobuje průvodní zvýšení průduškové reaktivity, která vede k opakovaným epizodám pískotů při dýchání, dušnosti, tlaku na hrudníku a kašle, převážně v noci a časně nad ránem

 • tyto stavy jsou obvykle provázeny rozsáhlou, ale proměnlivou bronchiální obstrukcí, která je často reverzibilní, ať již spontánně či po terapii


Etiopatogeneze
Etiopatogeneze vyzrávání T-lymfocytů


Symptomy astmatu
Symptomy astmatu vyzrávání T-lymfocytů

Charakteristickým rysem zánětu dýchacích cest je zvýšení počtu:

- aktivovaných eozinofilů

- žírných buněk

- makrofágů

- T lymfocytů

Paralelně s chronickým zánětlivým procesem probíhají procesy reparační

strukturální i funkční změny - REMODELACE


Alergen vyzrávání T-lymfocytů

Makrofágy/

Dendritické

buňky

Mastocyty

Th2 buňky

Neutrofily

Eosinofily

Hlenová zátka

Epiteliální deskvamace

Neuroaktivace

Subepiteliální fibróza

Únik plasmy

Edém

Aktivace senzorických

zakončerní

Vasodilatatace

Angiogeneze

Cholinergní reflex

Sekrece hlenu

Hyperplasie

žlázek

Bronchokonstrikce

Hypertrofie/hyperplasie hl. sv. buněk

Patologický obraz astmatu

Leukotrieny

C4, D4 & E4

Barnes PJNov paradigma patogeneze astmatu
Nové paradigma patogeneze astmatu vyzrávání T-lymfocytů


Typy astmatu vyzrávání T-lymfocytů

Alergické astma

Nealergické astma

IgE-zprostředkované

astma

IgE-nezprostředkované

astmaPotravinov alergie
Potravinová alergie vyzrávání T-lymfocytů

Špičák et al., 2004


Prevalence a patogeneza
Prevalence a patogeneza vyzrávání T-lymfocytů

 • Prevalence je 2-3% - důležitý věk pacienta (do 3 let : 4-8%)

 • Potravinové alergeny: vejce, mléko, ryby, burské ořechy, pšenice…

  (krajové diference) – zkřížená reaktivita

 • Patogeneze: selhání tolerance – příčina rozvoje senzibilizace

  (klíčové období do 1 roku – prvé setkání s Ag potravy)


Klinick projevy
Klinické projevy: vyzrávání T-lymfocytů

 • Gastrointestinální projevy

 • Orální alergické syndrom – u pacientů přecitlivělých na pyly

  (patofyziologicy zkřížená alergie)

 • Eozinofilní gastroenteropatie

 • Kožní projevy,

 • Respirační projevy

 • Anafylaxe


Alergie na l ky a latex
Alergie na léky a latex vyzrávání T-lymfocytů

Léková alergieNealergická lék. hypers.

IgE modulovaná nemodulovaná IgE

 • Aktivace komplementu

 • (lok. anestetika, RTG látky)

 • Neimunologicky modulované

 • nežádoucí účinky

 • (aspirinová intolerance- blokáda

 • COX)


Epidemiologie
Epidemiologie vyzrávání T-lymfocytů

Rizikové faktory pro vznik lékové alergie

Časté reakce: ASA, NSAiDs, lokální anestetika, RTG látky, ..

Latex – zdravotníci, spina bifida, opakované operace

(zkřížená reakce s řadou potravin = latex – fruit syndrom)


Alergie na jed blanokřídlého hmyzu - vyzrávání T-lymfocytůtaxonomie


 • U nás – včela, vosa vyzrávání T-lymfocytů

 • Hlavní alergeny: fosfolipáza A2, hyaluronidáza, kyselá fosfatáza, mellitin …

 • Patogeneze reakce na jed:

  toxická reakce

  IgE-modulovaná IgE nemodulovaná

  Th: - lokální ošetření

  - podání adrenalinu (EPI-PEN)

  - specifická alergenová imunoterapie


Autoimunita a autoimunitní nemoci vyzrávání T-lymfocytů

Autoimunita

 • získaná imunitní reaktivita proti vlastním antigenům („self“ antigeny)

  Autoimunitní choroby

 • autoimunitní odpovědˇ, která vede k poškození tkání (funkční a morfologické změny)


Autoimunita vyzrávání T-lymfocytů

Krejsek et al., 2004


K p edchoz mu obr zku
K předchozímu obrázku: vyzrávání T-lymfocytů

 • Th1/Th2 paradigm develops into Th1/Th2/Th3/Tr1 paradigm and more. T cells are classified into CD4+ T cells and CD8+ T cells by their surface markers, and these cells are further classified into Th1 cells, Th2 cells, Tc1 cells, and Tc2 cells by their cytokine profile. The Th1 cells and Tc1 cells are involved in cellular immunity, and the Th2 and Tc2 cells are involved in humoral immunity. Recently, other cell types are reported Th3 cells, which produced TGF-β, Tr1 cells, which produce IL-10, and CD4+CD25+ regulatory T cells regulate overstimulation of type 1 immunity or type 2 immunity. NK cells also classified into NK1 and NK2 cells by their cytokine profile. Other cell types, NK3, NKr1, and regulatory NK cells have been reported recently

Saito et al., 2007


Tolerance vlastního (self tolerance) vyzrávání T-lymfocytů

 • je specifická ztráta imunitní odpovědi na vlastní antigeny

  3 hlavní mechanizmy:

  a) Klonální selekce - eliminace autoreaktivních buněk

  b) Klonální anergie – funkční neodpovídavost lymfocytů indukovaná rozpoznáním antigenu na nezralé APC

  c) Suprese - funkční inhibice autoreaktivních buněk regulačními T lymfocyty

  centrální tolerance x periferní tolerancePozitivn a negativn selekce t lymfocyt v thymu
Pozitivní a negativní selekce odpovědiT-lymfocytů v thymu

Krejsek et al., 2004


Mechanizmy naru en imunologick tolerance
Mechanizmy narušení imunologické tolerance odpovědi

 • Genetická predispozice

 • Nerovnováha mezi regulačními T-lymfocyty

 • Apoptóza

 • Změna vlastního antigenu navázáním jiné molekuly

 • Zkřížená reaktivita protilátky proti dvěma antigenům, z nichž jeden je cizorodý a druhý vlastní

 • Polyklonální aktivace B-lymfocytů

 • Zpřístupnění „sekvestrovaného“ vlastního antigenu


Zkřížená reaktivita Pt u revmatické horečky po infekci Streptokokem A proti Ag srdeční svaloviny


Autoimunitní choroby Streptokokem A proti Ag srdeční svaloviny

Lze rozdělit na 2 velké skupiny:

a) orgánově-specifické:

 • imunitní odpovědˇje namířena proti cílovému Ag jednoho orgánu (žlázy) - manifestace potíží je obvykle omezena na tento orgán

 • buňky cílového orgánu mohou být poškozeny

  * přímo humorálním nebo buňkami zprostředkovaným mechanizmem

  * protilátky mohou stimulovat nebo blokovat normální funkci

  b) systémové (orgánově-nespecifické)


Revmatoidní artritida - patogeneze Streptokokem A proti Ag srdeční svaloviny

 • Běžné onemocnění (1% populace), ženy 40-60 let (Ž/M 3:1)

 • Hlavním terčem imunopatologické reaktivity – synoviální membrána (hyperplastická, vaskularizovaná a infiltrovaná zánětlivými buňkami

 • Genetická predispozice (HLA DRB)

Krejsek et al., 2004


Revmatoidn artritida patogeneze
Revmatoidní artritida - patogeneze Streptokokem A proti Ag srdeční svaloviny

Krejsek et al., 2004


Ankylozující spondylitida (Bechtěrevova nemoc) Streptokokem A proti Ag srdeční svaloviny

 • Postihuje zejména muže

 • Postižena páteřů, intervertebrální, kostovertebrální a sakroiliakální klouby, příp. kořenové klouby (rizomelická forma) a klouby periferní (periferní forma)

 • Těsná asociace s HLA-B27

 • Pestrý obraz: usury, dekalcifikace, syndesmofyty, ankylóza (ztuhnutí v kyfózním postavení), entézy

 • Mimokloubní projevy: uveitis (iritis), perikarditis, uretritis, restrikční porucha plic

Folsch et al., 2003


Nespecifick st evn z n ty
Nespecifické střevní záněty Streptokokem A proti Ag srdeční svaloviny

 • Zahrnují 2 klinicko-patologické jednotky

  Crohnova nemoc vs. Ulcerózní kolitida

 • Odlišují se:

  - klinickými projevy

  - průběhem onemocnění

  - odpovědí na léčbu

  - prognózou

 • Prevalence je nejvyšší v bílém etniku (vazba na některé homogenní etnika, např. židovské)

 • Typicky v zemích s nejvyšší životní úrovní


Celiakie (glutenová enteropatie Streptokokem A proti Ag srdeční svaloviny)

- závažné zánětlivé onemocnění tenkého střeva s vilózní atrofií a malabsorpcí

- způsobeno přecitlivělostí na zásobní proteiny obilných zrn (gluten=lepek či jeho frakci gliadin)

Indukce celiakální sprue


Celiakie (glutenová enteropatie Streptokokem A proti Ag srdeční svaloviny)

-

Etiopatogeneze:

2 faktory

 • přítomnost glutenu

 • genetická predispozice

  (vztah k HLA-DQ2 a DQ8)

  - zejména u bělochů, vzácně u černochů, nikdy u Asiatů

Indukce celiakální sprue


Choroby asociované s celiakální sprue Streptokokem A proti Ag srdeční svaloviny


Systémový lupus erythematodes (SLE) Streptokokem A proti Ag srdeční svaloviny

Krejsek et al., 2004


Symptomy sle
Symptomy SLE Streptokokem A proti Ag srdeční svaloviny

Variabilní příznaky:

 • Erytém (depozice imunokomplexů v kůži v oblasti dermoepidermálního spojení) – na tváři „motýlovitý exantém“

 • Postižení ledvin (glomerulonefritis)

 • Nervový systém (psychotické události, křeče)

 • Pleuritis, perikarditis

 • Hematologické abnormality (anémie, leukopenie, trombocytopenie…)

  Dg: Pt proti dsDNA, antigenu Sm, ribonukleoproteinu (antiRNP)

  Antifosfolipidové Pt (např. proti kardiolipinu – tzv. lupus antikoagulant)

  Falešná pozitivita při průkazu spec. protilátek proti Treponemě, Boreliím

  Klasifikační schémata pro diagnostiku


Myastenia gravis Streptokokem A proti Ag srdeční svaloviny

 • Prototyp autoimunitní choroby zprostředkované

  protilátkami vážícími se na Acetylcholinové receptory jako antagonisté

 • to brání přenosu signálů přes nervosvalovou ploténku


Myastenia gravis - příznaky Streptokokem A proti Ag srdeční svaloviny

 • často ve spojitosti s hyperplazií thymu nebo thymomem

 • autoprotilátky proti acetylcholinovému receptoru

 • častá asociace s jinými autoPt a autoimunitními nemocemi

  Příznaky:

 • Ochablost svalů při poruše nervosvalového převodu (v klidu normální, při opakované činnosti slábnou), často nejprve proximálně (hlava, hrudník)

 • několik podjednotek (Eatonův-Lambertův sy)

  Th: látky blokující cholinesterázu, thymektomie, imunosuprese


Sclerosis multiplex patogenetick mechanizmy
Sclerosis multiplex – patogenetické mechanizmy Streptokokem A proti Ag srdeční svaloviny

Krejsek et al., 2004


Krejsek et al., 2004 Streptokokem A proti Ag srdeční svaloviny


Perniciózní anémie Streptokokem A proti Ag srdeční svaloviny(m. Addison-Biermer)

Patogeneze:

- nedostatek vnitřního faktoru, bez kterého se nevstřebává vitamín B12 přivedený potravou

následek:poruchy syntézy DNA zejména v buňkách s rychlou obměnou (kostní dřeň, sliznice GIT…)

Pt proti parietálním buňkám

žaludeční sliznice

 • proto atrofie žaludeční sliznice a

 • achlorhydrie

Folsch et al., 2003


Goodpasterův syndrom Streptokokem A proti Ag srdeční svaloviny

 • Relat. vzácný, postihuje především mladší muže

 • často navazuje na virovou infekci

 • vznikají autoPt proti bazální membráně (typ IV kolagenu)

 • váží se na membrány ledvin. glomerulů a plicních alveolů

 • aktivace komplementu - přímé celulární poškození

  Klinický obraz:

  - anémie (hypochromní mikrocytární - ztráty Fe hemoragiemi)

  - krvácení do plic s dušností

  - rychle progredující glomerulonefritis

  Th: kortikoidy, plazmaferéza


Patogeneze thyreopatií Streptokokem A proti Ag srdeční svaloviny

Folsch et al., 2003


Gravesova-Basedowova choroba Streptokokem A proti Ag srdeční svaloviny

- jedna z nejčastějších forem hypertyreózy (asi 70%)

- ženy jsou postiženy asi 5x častěji

- etiologie: autoimunitní s tvorbou abnormálních

protilátek

trvalá hypersekrece tyreoidálních hormonů


Klinický obraz: Streptokokem A proti Ag srdeční svaloviny

 • dán nadbytkem tyreoidálních hormonů + autoimunitním poškozením dalších orgánů

 • klasicky: struma, tachykardie, exoftalmus

 • hypermetabolický syntrom:

  K (kůže) - teplá, opocená (u neurotiků studená). Vlasy

  řídké, vypadávají, nehty se štěpí

  L (labor)- celková výkonost:  únavnost, svalové atrofie

  M (metabol. projevy) - úbytek váhy, zrychlená střevní

  motilita, zhoršená resorpce z GIT

  N (nervové a psychické příznaky) - jemný třes, nespavost, neklid,

  nervozita, myšlenkový trysk,

  O (oběhové p) - tachykardie,  MV  hypercirkulační syndrom

  P (protruze) - příznaky endokrinní orbitopatie


Hashimotova thyroiditis Streptokokem A proti Ag srdeční svaloviny

autoimunitní onemocnění postihující převážně ženy

- prokázána vazba na HLA (HLA-DR5, DR-3)

 • podkladem:

 • lymfocytární infiltrace štítné žlázy

 • Pt proti thyreoidálním Ag (thyreoglobulin, thyroideální peroxidáza), senzitizace lymfocytů

  - příznaky: struma, poruchy funkce (euthyreoidismus, hyper- , hypo-)

  Th: náhrada hormonů při hypothyreoidismu


D kuji v m za pozornost
Děkuji vám za pozornost Streptokokem A proti Ag srdeční svaloviny


ad