Invoering nieuwe examensystematiek in het beroepsonderwijs
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 22

Invoering nieuwe examensystematiek in het beroepsonderwijs PowerPoint PPT Presentation


 • 60 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Invoering nieuwe examensystematiek in het beroepsonderwijs. 1-8-2003. Achtergronden: -Inspectie negatief oordeel over kwaliteit van MBO examens - Brancheorganisaties willen 'branchepaspoorten‘ - Roc's ontevreden over exameninstellingen. Stuurgroep Examinering MBO.

Download Presentation

Invoering nieuwe examensystematiek in het beroepsonderwijs

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Invoering nieuwe examensystematiek in het beroepsonderwijs

1-8-2003


Achtergronden:-Inspectie negatief oordeelover kwaliteit van MBO examens- Brancheorganisaties willen 'branchepaspoorten‘- Roc's ontevreden over exameninstellingen


Stuurgroep Examinering MBO

 • Ontwerp nieuwe examensystematiek

 • passend bij eigentijds onderwijs

 • Advies:

 • Kwaliteitscentrum Examinering:

 • - vaststellen landelijke

 • kwaliteitsstandaarden

 • - uitvoeren externe borg kwaliteit van

 • examinering


Eén onafhankelijk KCE- Uitvoeren externe borg- landelijke standaarden- basis: zelfevaluatie roc- Betreft alle deelkwalificaties - Sanctie bij negatieve beoordeling:verlies recht op examinering

Verschillen met de huidige examensystematiek:


Werkwijze KCE:

- Oplevering standaarden in

februari 2003

-Vanaf 1 augustus 2003:

KCE voert beoordelingen uit


- Centrale vraag beoordeling:

voldoet de examinering aan de

standaarden van KCE?

- In drie jaar beoordeling van

alle kwalificaties


 • Beoordeling betreft proces en

 • producten van examinering

 • Bij gebruik van door KCE

  • gecertificeerde toets(item)bank

 • beoordeelt KCE alleen

 • het proces


  • KCE geeft op basis van de

  • beoordeling per kwalificatie een verklaring:

  • goedkeurend

  • -verlengd onderzoek

  • -afkeurend


  • De verklaring wordt gepubliceerd:

  • -Op de site van KCE

  • In het jaarverslag van de

  • onderwijsinstelling


  • 1.Examenmanagement

  • Professionaliteit, inkoop en

  • uitbesteding

  • 3. Examenproces

  • 4. Toetsproducten

  • Onderzoek, analyse, verbetering

  • en verantwoording

  Standaarden KCE


  1.0 Examenmanagement

  1.1 Examenorganisatie

  1.2 Documentatie

  1.3 Examenregeling

  1.4 Examenvoorlichting

  1.5 Commissie van Beroep

  1.6 Overige wetgeving

  1.7 Sectorspecifieke standaarden


  2.0 Professionaliteit, inkoop en

  uitbesteding

  2.1 Professionaliteit

  2.2 Contractvorming

  2.3 Inkoop


  3.0 Examenproces

  3.1 Toetsconstructie

  3.2 Toetsvaststelling

  3.3 Betrouwbaarheid afname

  3.4 Betrouwbaarheid beoordeling

  3.5 Examenresultaten

  3.6 Toetsproducten

  3.7 Diplomering en certificering


  4.0 Toetsproducten

  4.1 Dekkingsgraad

  4.2 Moeilijkheidsgraad

  4.3 Toetskwaliteit


  5.0 Onderzoek, analyse, verbetering

  en verantwoording

  5.1 Tevredenheidsonderzoek

  5.2 Interne borg

  5.3 Evaluatie

  5.4 Het bedrijfsleven

  5.5 Continue verbetering


  Wat zou volgens de

  KCE standaarden

  niet meer voor mogen komen?


  Een examencommissie die

  slechts op papier bestaat

  Toetsen met beperkte relatie tot de

  eindtermen van de deelkwalificatie

  Afname van toetsen door één persoon

  ontwikkeld en vastgesteld


  Afwijken van de OER:

  meer, minder of andere toetsen

  Herhaaldelijk gebruik van exact

  dezelfde toets

  Cesuur bijstellen zonder bemoeienis

  van de examencommissie en/of zonder

  legitieme onderbouwing


  • Afname en archivering van toetsen,

  • zonder afspraken over geheimhouding

  • Als onderwijsinstelling geen zicht hebben

  • op de bpv-beoordeling:

  • eindtermen in de bpv

  • instrumenten

  • competenties beoordelaars


  Kortom:

  er moet een duidelijk

  examenbeleid zijn


  Aanpak

  • “Zal ik u eens laten zien wat ik kan”

   • Wendela Dutman

 • “Laat je kennen”

  • Kees Corbet

 • Digitale toetsing in de bpv

  • Joop Hogerwerf

 • Project examinering en EVC

 • Henrieke van Veenendaal


 • Login