slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
SOSIAALIHUOLLON SÄHKÖINEN DOKUMENTAATIO & SOSIAALITYÖN LUOKITUS

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Sosiaalialan tietoteknologiahanke - PowerPoint PPT Presentation


 • 202 Views
 • Uploaded on

SOSIAALIHUOLLON SÄHKÖINEN DOKUMENTAATIO & SOSIAALITYÖN LUOKITUS. Kuopio 22.11.2005 Projektipäällikkö Jarmo Kärki. Esityksen sisältö. Huomioita sosiaalihuollon dokumentaation nykytilasta Sähköisen dokumentoinnin kehittämissuuntia

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Sosiaalialan tietoteknologiahanke' - season


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

SOSIAALIHUOLLON SÄHKÖINEN DOKUMENTAATIO & SOSIAALITYÖN LUOKITUS

Kuopio 22.11.2005

Projektipäällikkö Jarmo Kärki

esityksen sis lt
Esityksen sisältö
 • Huomioita sosiaalihuollon dokumentaation nykytilasta
 • Sähköisen dokumentoinnin kehittämissuuntia
 • Asiakaskohtaisen sosiaalityön luokitus esimerkkinä dokumentoinnin rakenteisesta sisällöstä
slide3

Sosiaalihuollon sähköinen dokumentaatio:Nykykäytännön tunnuspiirteitä

 • Valtakunnallinen epäyhtenäisyys siinä,
  • mitä asiakastietoja kirjataan ja
  • miten niitä kirjataan.
 • Kirjaamisella usein epäselvä suhde ammattilaisen työprosessiin.
 • Asiakirjojen säilyttämistä koskeva ohjeistus puutteellista ja vanhentunutta.
slide4

Asiakastyön dokumentointi

”Ydintiedot”

Sähköinen kirjaaminen

Päätökset

Asiakkaan perustiedot

Suunnitelmat

Seurantatiedot

Tulosyy

DokumentointiAsiakastiedon tallentaminen säilyvään muotoon

Vapaa-muotoinen dokumentaatio

Rakenteinen dokumentaatio

Ammattilaisen muistiinpanot

Hakemukset

Manuaalinen kirjaaminen

slide5

Tarvitsemme yhtenäisen dokumentaatiorakenteen, joka tukee asiakaspalvelua ja

sosiaalialan ammattilaisen työtä sekä valtakunnallisesti yhtenäisen dokumentoinnin ohjeistuksen

slide6

Sosiaalihuollon sähköisen dokumentaation kehittäminen

Käytössä olevat dokumentaatiotavat

Nykyisten dokumentaatiotapojen selvittäminen ja arviointi

Työprosessilähtöinen ajattelu

Sosiaalialan työprosessien mallintaminen

Prosessin eri vaiheissa tarvitaan erilaisia tietoja

Tietojen määrittely palveluittain ja kunkin prosessivaiheen osalta

Sosiaalialalla asiakasprosessit ylittävät palveluiden ja sektoreiden rajoja

Organisaatioiden sisäisten ja niiden välisten tiedonsiirtotarpeiden selvittäminen

slide7

Sosiaalihuollon asiakaspalveluprosessi

Vireillepano

Palvelun lopettaminen

Palvelun piiriin kuulumisen tarkistaminen

Palvelun arviointi

Tarpeen selvittely

Palvelun toteuttaminen

Päätös palvelun piiriinottamisesta

Tiedoksianto päätöksestä

Palvelun suunnittelu

Päätös palvelun toteuttamisesta

Palveluvoimavarojen varaus

Lähde: Kalpa&Kuusisto-Niemi, 1997

slide8

Palveluprosessin ja dokumentoinnin suhde

Palvelun piiriin

kuulumisen

tarkistaminen

Palvelun

toteuttaminen

Tarpeen

selvittely

Palvelun

suunnittelu

Palvelun

lopettaminen

Palvelun

arviointi

Päätös

Vireillepano

Palvelu-

pyynnöt

Lähete

Ilmoitus

Hakemus

Hakeutuminen

Muutoksen-

haku

Kantelut

Valitukset

Palvelu-

perusteet

Maksaja

Historiatiedot

Nykytilanteen

kuvaus

Johtopäätökset

Palvelun toteutustiedot

Muutokset

Perustelut

muutoksille

Lähtötiedot

Palautteet

Ilmoitukset

Tilastotiedot

Palvelu-

suunnitelma

Asia

Perustelu

Varmennus

Tiedoksianto

Muutoksen-

haku

Palvelun laatu

suhteessa

annettuihin

kriteereihin

Lähde: Kalpa&Kuusisto-Niemi, 1997

slide9

Esimerkki tietorakenteesta

Tieto-kokonaisuus

Palvelun toteutustiedot

Tieto-ryhmä

Palvelun paikka- ja aika

Palvelun sisältö

Jne.

Tieto-kenttä

Jne.

Palvelunantaja

Palvelun ajankohta

Ammattilaisen toimintatieto

Palvelun kohdetieto

Asiakaskohtaisen sosiaalityön luokitukset

asiakaskohtaisen sosiaality n luokitukset
Asiakaskohtaisen sosiaalityön luokitukset
 • Sosiaalityön luokitus-hanke
 • Versio 0.9
 • Luokitusten käyttämisen hyödyt
slide11

Luokitustyön lähtökohdat

 • Sosiaalityöllä on merkittävä rooli sosiaalihuollossa.
 • Suomessa ei ole valtakunnallisesti yhtenäistä, kattavaa sosiaalityön luokitusta.
 • Sosiaalityön termistö on vakiintumaton.
 • Sosiaalialan toimijoilla varauksellisuutta kvantitatiivista tiedonmuodostusta kohtaan.
slide12

Sosiaalityön luokitus -projekti

 • Selvitykset luokitustarpeesta (v.1998) ja luokittelutilannekartoitus (v. 2000).
 • Luokituksen kehittämistyö Stakesissa käynnistyi vuonna 2001.
 • Tavoitteena on julkaista Asiakaskohtaisen sosiaalityön luokitusten versio 1.0 vuoden 2005 lopussa.
slide13

Mitä luokitellaan?

 • Ammatillista, asiakaskohtaista sosiaalityötä.
 • Sosiaalityöntekijän toimenpiteitä ja tekoja: mitä sostt tekee asiakastyössään?
 • Sosiaalityön kohdetta: mitä asioita, tarpeita ja ongelmia sosiaalityöntekijä ratkoo asiakastyössään?
slide14

Luokitustyöryhmät

Aikuissosiaalityö

Puolustusvoimat

Kasvatus- ja perheneuvola ja koulu

Terveydenhuolto

YLEISLUOKITUS

Lastensuojelu

Poliisilaitos

Ohjausryhmä

Ydinryhmä

Monikulttuurinen sosiaalityö

Vanhustenhuolto

Kehitysvamma- ja vammaispalvelu

Kuntoutus ja päihdehuolto

Vankeinhoito ja kriminaalihuolto

slide15

Luokituksen tekeminen…

 • Luokitusluonnosten jatkuva julkinen kommentointi
 • Asiantuntijalausunnot v. 2004
 • Luokitustestaukset käytännön sosiaalityössä v. 2003-2005
 • v. 2003 testaus lastensuojelun sosiaalityössä: 14 testaajaa työpareittain; 2 asiakastapausta/työpari.
 • v. 2003 testaus puolustusvoimien sosiaalityössä: 3 testaajaa; aidot asiakastilanteet (10 asiakastapausta).
 • v. 2004 laajatestaus usealla sosiaalityön erityisalalla: 25 testaajaa; aidot asiakastilanteet (122 asiakastapausta).
 • v. 2005 testaus päihdehuollon sosiaalityössä: 3 testaajaa; aidot asiakastilanteet (10 asiakastapausta).
slide16

Sosiaalityön luokitus v. 0.9

 • Kaksi osaa:
  • Sosiaalityöntekijän asiakaskohtainen toimintoluokitus
  • Asiakaskohtaisen sosiaalityön kohdeluokitus
 • Hierarkkinen rakenne:
  • toimintoluokituksessa 16 pääluokkaa ja 44 tarkentavaa alaluokkaa
  • kohdeluokituksessa 14 pääluokkaa ja 57 alaluokkaa
 • Kuvauskohdat määritelty
slide17

Ihmisen ja hänen ympäristönsä välisessä suhteessa ilmenevä tarve, puute, ongelma, uhka tai voimavara.

Sosiaalityöntekijän työskentely, toimenpiteet ja toimintamuodot ihmisen ja hänen ympäristönsä väliseen suhteeseen vaikuttamiseksi.

Kuvaus sellaisista asiakkaan elämäntilanteeseen kuuluvista asioista ja ilmiöistä, joihin sosiaalityö suuntautuu.

Kuvaus sosiaalityöntekijän toiminnoista eli sosiaalityöntekijän tekemästä työstä, jolla pyritään vaikuttamaan asiakkaan elämäntilanteeseen.

ASIAKASKOHTAISEN SOSIAALITYÖN KOHDE

SOSIAALITYÖNTEKIJÄN ASIAKASKOHTAISET TOIMINNOT

ASIAKASKOHTAISEN SOSIAALITYÖN LUOKITUKSET

slide18

Sosiaalityöntekijän toimintoluokitus v0.9

T1 Tilanne- & väliarvion tekeminen

T2 Suunnitelman tekeminen & tarkistaminen

T3 Teemakeskustelu

T4 Tukikeskustelu

T5 Verkoston & ryhmän hyödyntäminen

T6 Palveluiden & tukitoimien käyttäminen

T7 Taloudellisten etuuksien hyödyntäminen

T8 Yleinen ohjaus & neuvonta

T9 Sovittelu & oikeudellisen sopimuksen tekeminen

T10 Asiakkaan edun valvominen

T11 Teemallinen toiminta

T12 Psykoterapia

T13 Kriisityöskentely

T14 Arviointi, tutkiminen ja kehittäminen

T15 Asiakassuhteen päättäminen

T16 Muu asiakaskohtainen sosiaalityö

slide19

Sosiaalityön kohdeluokitus v0.9

K1 Elämänhallinta

K2 Ihmissuhteet

K3 Asuminen

K4 Toimeentulo

K5 Työ ja sitä vastaava toiminta

K6 Koulunkäynti ja opiskelu

K7 Vapaa-ajan toiminta

K8 Terveys

K9 Päihteiden käyttö ja riippuvuudet

K10 Väkivalta

K11 Lapsen tarpeisiin vastaaminen

K12 Lapsen toiminta

K13 Oikeusturva

K15 Muu asia

slide20

Tarkentava arviointitieto

 • Luokitusten kuvauskohteiden yhteyteen on mahdollista lisätä tarkoituksenmukaista arviointitietoa.

Esimerkiksi voidaan arvioida työn kohteena olleen asian luonne/vaikeusaste (asteikolla 0-5), joka kirjataan valitun kohdeluokan yhteyteen:

K6 2 ja K1111 3

slide21

Mahdollisia tietoaineistoja

Kun luokitukset ovat osana sosiaalityön asiakastietojärjestelmää ja sosiaalityöntekijä kirjaa asiakastapaamisensa järjestelmällisesti, syntyy vertailukelpoista tietoaineistoa:

 • eritasoisiin tiedontarpeisiin: asiakas, toimisto, asuinalue, kunta, seutukunta jne.
 • määrällistä dataa esim. ongelmista ja työvaiheista.
 • laadullista dataa esim. ongelmien vaikeusasteista.
 • johon on mahdollisuus liittää erilaisia indikaattoreita, esim. kustannuksista tai työn ajallisesta kestosta.
slide24

Luokituksilla tuotettavan tiedon hyödyntämistapoja (testaajat 2004)

 • oman työn kuvaaminen ja seuranta: selkeyttää itselle, päättäjille ja kansalaisille, mitä sosiaalityössä tehdään.
 • oman työn kehittäminen ja arviointi
 • tilastoaineistoa asiakastyöstä tutkimuksiin
 • sosiaalityön koulutus ja ammatillisen identiteetin vahvistaminen
lis tietoa
Lisätietoa
 • Sosiaalialan tietoteknologiahankkeen kotisivutwww.tikesos.fi
 • Sosiaalityön luokitus –hankkeen kotisivut www.stakes.fi/oske/luokitukset/sosiaalityo
 • [email protected] 040 – 545 4954