genetick vy et en u d di n ch neuropati
Download
Skip this Video
Download Presentation
Genetická vyšetření u dědičných neuropatií

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Genetická vyšetření u dědičných neuropatií - PowerPoint PPT Presentation


 • 247 Views
 • Uploaded on

Genetická vyšetření u dědičných neuropatií. P. Seeman Klinika dětské neurologie, DNA laboratoř, UK 2. LF a FN Motol Praha a CMT tým UK 2. LF a FNM. CMT - dědičná choroba. Známo již od Charcota, Marie a Tootha – téměř 130 let

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Genetická vyšetření u dědičných neuropatií' - season


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
genetick vy et en u d di n ch neuropati

Genetická vyšetření u dědičných neuropatií

P. Seeman

Klinika dětské neurologie, DNA laboratoř, UK 2. LF a FN Motol Prahaa CMT tým UK 2. LF a FNM

cmt d di n choroba
CMT - dědičná choroba
 • Známo již od Charcota, Marie a Tootha – téměř 130 let
 • Genové poruchy známé až v posledních 16 letech – t.č. 38 genů a mnoho dosud neznámých
klinick projevy cmt
Klinické projevy CMT
 • Slábnutí distálních svalů, atrofie –deformity, poruchy chůze, poruchy citlivosti a další
genetika cmt
Genetika CMT
 • genetika klinická
 • genetika molekulární

CMT je nejčastějším dědičným nervosvalovým onemocněním

Neurogenetika je neurologií celé rodiny

u cmt existuj v echny typy d di nosti
U CMT existují všechny typy dědičnosti
 • AD – většina
 • GD (X-D) - vázaný na chromozom X
 • AR – relativně vzácný
 • Sporadický – nikdo v rodině nikde nemá podobné postižení –problém – může AR, ale častěji jde o novou mutaci s dominantním efektem (AD)
ke spolehliv mu ur en typu d di nosti je zcela z sadn vy et it p m p buzn neurologicky i emg
Ke spolehlivému určení typu dědičnosti je zcela zásadní vyšetřit přímě příbuzné – neurologicky i EMG
pro dna vy et en
Proč DNA vyšetření ??
 • Nejpřesnější možná diagnostika, potvrzení CMT a objasnění
 • Upřesnění klinické prognózy
 • Upřesnění genetické prognózy - hlavně u sporadických (AD nebo AR)
 • Prenatální diagnostika (poměrně vzácně)
 • Preimplantační diagnostika
 • Léčba (některé látky mohu u některého defektu pomoci a jiného uškodit)
extr mn genetick heterogenita
extrémní genetická heterogenita
 • Podobné příznaky jsou způsobeny poruchami mnoha různých genů
 • Dokonce různé poruchy stejného genu mají někdy velmi odlišné projevy
 • A dokonce jeden pacient může mít poruchu ve více „CMT genech“ současně
 • t.č. 38 známých genů, jejichž porucha vede k CMT problém pro DNA vyšetření a objasnění
dna vy et en od nej ast j ch p in k vz cn j m
DNA vyšetření(Od nejčastějších příčin k vzácnějším)

CMT1A / HNPP, Cx32,

MPZ genů

cmt nelze pomoc dna vy et en vylou it
CMT nelze pomocí DNA vyšetření vyloučit !

DNA vyšetření je k potvrzení nebo upřesnění klinické diagnosy

dna vy et en u cmt je t eba c lit
DNA vyšetření u CMT je třeba cílit!

Dotazník pro DNA vyšetření dědičných neuropatií

z sadn daje pro spr vn zac len dna vy et en
Zásadní údaje pro správné zacílení DNA vyšetření.
 • Rodokmen – spolehlivý a úplný– rodinná anamnéza
 • Věk začátku obtíží, záznam neurologického vyšetření,zvláštní příznaky
 • Typ neuropatie – typ 1 – demyelinizační typ 2 - axonální

výsledek EMG

genetick vy et en 3 kroky
Genetické vyšetření(3 kroky)
 • 1.Genetická konzultace a vysvětlení smyslu vyšetření, sestavení rodokmenu, určení možných typů dědičnosti, souhlas, odběry
 • 2.Molekulárně genetické vyšetření
 • 3.Genetická konzultace – vysvětlení a sdělení výsledků a konsekvencí – dovyšetření dalších v rodině atd
dna vy et en
DNA vyšetření
 • Diagnostika – zavedená vyšetření, hrazeno zdravotními pojišťovnami(CMT1A/HNPP, Cx32, MPZ, PMP22, GDAP1, HSP22, HSP27, RAB7 – 1 mutace, SPTLC1 – 1 mutace) – výsledek obvykle během 1-2 měsíců,vyšetření ve skupinách
 • Výzkum – vyšetření v rámci grantů – výzkum, není účtováno, výsledek déle, vyšetření ve skupinách(EGR2, SIMPLE, NEFL, PRX, MFN2)
slide18

Pacient CMT - DNA

HMSN

HMN

HSN

typ I

typ II

HSP22

HSP27

CMT1A/HNPP

diagnostika

RAB7(exon 4)

SPTLC1(exon 5)

Cx32

Cx32

GDAP1

MPZ

MPZ

PMP22

SIMPLE

MFN2

výzkum

NEFL

PRX

LMNA

EGR2

objasnitelnost na dna rovni
Objasnitelnost na DNA úrovni
 • V praxi objasňujeme cca 40 % ze zaslaných a vyšetřených vzorků
 • U správně a přesně diagnostikovaných (opravdu CMT) pacientů až 75- 80 %
 • Vyšší objasnitelnost u typu 1 a u familiárních případů
 • Zvyšování počtu vyšetřených genů od 3.-4. příčiny nevede z odpovídajícímu zvýšení objasněnosti
slide20

Po vyloučení nejčastějších 3-4 typů (CMT1A, CMTX, MPZ event. MFN2) je další pravděpodobnost objasnění obvykle již velmi nízká – pod 5 % (1-2 %)

Další zvyšování počtu vyšetřených genů už nevede k významnějšímu zvýšení objasněnosti / záchytu mutací

roz en mo nost p m ho genov ho vy et en dal ch forem cmt v posledn ch letech
Rozšíření možností přímého genového vyšetření dalších forem CMTv posledních letech
 • Možnosti pro vyšetření axonálních forem CMT(MPZ , NEFL, GDAP1, MFN2)
 • Možnosti pro vyšetření recesívních forem CMT(GDAP1, KIAA1985, MTMR2, PRX, LMNA)
 • Možnosti vyšetření HMN (GARS, Dynactin I, DNM2, HSP22, HSP27)
 • Možnosti vyšetření HSN(RAB 7, SPTLC1, HSN2, NTRK I)

Aktuálně na : http://molgen-www.uia.ac.be/CMTMutations/

vy et iteln geny v dna laborato i
vyšetřitelné geny v DNA laboratoři
 • CMT1A duplikace/HNPP delece ( chromosom 17p)
 • Cx32 – GJB1 – CMTX
 • MPZ – P0 gen – HMSN III, CMT2, CMT1B
 • PMP22 – HNPP, HMSN I, CHN
 • SIMPLE – CMT1C
 • EGR2 – HMSN I, CHN
 • GDAP1 – AR-CMT2
 • MFN2 – CMT2A
 • HSP22 – dHMN II
 • HSP27 – dHMN II
 • PRX – CMT4F
 • RAB7 – CMT2B
 • SPTLC1-HSN1
 • CCFDN gen
nov objevy vy et iteln ch gen jdou rychleji ne je na e schopnost tolik gen vy et ovat
Nové objevy vyšetřitelných genů jdou rychleji než je naše schopnost tolik genů vyšetřovat
 • Nutnost cílené diagnostiky (bez zbytečných a nesprávně indikovaných vyšetření)
 • Nutnost nových technologií (vyšetření mnoha genů současně)
 • Nutnost mezinárodní spolupráce a dělby práce
vazebn anal zy k ur en polohy genov poruchy p padn objevu nov ho genu
Vazebné analýzy k určení polohy genové poruchy případně objevu nového genu.

AD CMT2 rodina, CMT1A, MPZ vyloučeny

velk rodiny s nezn mou mutac mo nost pro vazebnou anal zu a mo n objev nov ch kandid tn ch gen
Velké rodiny s neznámou mutací možnost pro vazebnou analýzu a možný objev nových kandidátních genů

HSP 22 gen na 12q24 (dHMNII) – Nature Genetics 2004

slide26

Děkuji za pomoc všem nejbližším spolupracovníkům

R. Mazanec

O. Horáček

A. Kobesová

P. Smetana

L. Baránková

E. Mikešová

J. Haberlová

V. Beneš III.

I. Sakmaryová

ad