Mechanick vln n a zvuk
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 12

Mechanické vlnění a zvuk PowerPoint PPT Presentation


 • 161 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Mechanické vlnění a zvuk. Mechanické vlnění. přenos kmitání v látkovém prostředí Šíření vlny a) příčné b) podélné Příčné vlnění - výchylka je kolmá na směr šíření vlny (kruhy na vodě) Podélné vlnění – výchylka je ve směru šíření vlny (obilí ve větru). [1]. Charakteristika vlny.

Download Presentation

Mechanické vlnění a zvuk

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Mechanick vln n a zvuk

Mechanické vlnění a zvuk


Mechanick vln n

Mechanické vlnění

 • přenos kmitání v látkovém prostředí

 • Šíření vlny a) příčné b)podélné

 • Příčné vlnění - výchylka je kolmá na směr šíření vlny (kruhy na vodě)

 • Podélné vlnění – výchylka je ve směru šíření vlny (obilí ve větru)

[1]


Charakteristika vlny

Charakteristika vlny

 • Vlnová délka (m) - λ (lambda) – vzdálenost, do které dospěje vlna za periodu T

 • Fáze vlny – vrch, důl

 • Fázová rychlost – v (m.s-1)


En vln

Šíření vln

 • Postupná vlna – šíří se prostorem (vodní hladina po vhození kamene)

 • Interference vln – setkání a spojení (zesílení nebo zeslabení dvou a více vln)

 • Stojatá vlna – interference dvou stejných vln, které postupují proti sobě a zdánlivě se zastaví (struna na kytaře)

 • Největší amplituda – kmit, nejmenší – uzel

 • Chvění – stojaté vlnění pružných těles (zdroj zvuku hudebních nástrojů)

 • Struny, desky, tyče, vzduchový sloupec u dechových nástrojů


Stojat vln n

Stojaté vlnění

Stojaté příčné vlnění. Uzly jsou vyznačeny červeně.

[2]


Akustika

AKUSTIKA

 • Zvuk – mechanické vlnění, které vnímáme sluchem

 • šíří se v hmotném prostředí (ve vakuu se zvuk nešíří !!)

 • Hluk – nepravidelný a neperiodický zvuk

 • Tón – čistě harmonický zvuk (komorní a – 440 Hz)

 • Souzvuk – harmonicky současně znějící tóny

 • Infrazvuk – pod 16Hz (zemětřesení, mořské vlny)

 • Ultrazvuk – nad 16 kHz (zvířata – netopýr, delfín, lekařství a technika)


Veli iny zvuku

Veličiny zvuku

 • Frekvence – 16Hz – 16kHz – f

 • Intenzita zvuku – I=P/S P…výkon zvukové vlny, S…obsah kolmo nastavené plochy

 • Jednotka – Watt na čtvereční metr ( W.m-1)

 • Hlasitost – logaritmická stupnice intenzity – jednotka bell (B) – podle vynálezce telefonu G.Bella – obyčejně se užívá dB (10x menší jednotka)


Mechanick vln n a zvuk

[3]


Rychlost zvuku

Rychlost zvuku

 • Rychlost –závisí na teplotě a tlaku

 • (za normálního tlaku pa – při teplotě 20°C v = 340 m.s-1( 0°C – 331m.s-1, -20°C – 319m.s-1)

 • ve vodě – 1500 m.s-1, ocel – 5000 m.s-1, sklo – 5200 m.s-1

 • Ozvěna – odraz zvuku od překážky ve vzdálenosti min. 17m

 • Dozvuk – překážka méně než 17m, odraz splývá s vyslaným zvukem ( zhoršuje akustiku sálů a hudebních studií – musí se upravovat pomocí akusticky izolačních materiálů)


Doppler v jev

Dopplerův jev

 • Christian Doppler (1803-1853) – profesor pražské techniky – roku 1842 – objevil a potvrdil u všech druhů vlnění – u pohybujícího se zdroje zvuku pozorujeme i změnu frekvence ( bližší zdroj – vyšší tón, vzdálený zdroj – nižší tón)

 • Využití – v lékařství ( vyšetření ultrazvukem), policie – měření rychlosti, astronomie -měření rychlosti pohybujících se těles (galaxií) – potvrzeno neustálé rozpínání vesmíru.

[4]

[5]


Mechanick vln n a zvuk

Použité zdroje:

SVOBODA, Emanuel aj. Přehled středoškolské fyziky. 4. upravené vydání. Praha: Prometheus, 2006. 515 s. ISBN 80-7196-307-0.

ŠTOLL, Ivan,CSc. - Fyzika (pro netechnické obory SOŠ a SOU)

Prometheus 2007, 260 s., ISBN 978-80-7196-223-6

učebnice s doložkou MŠMT čj.1 527/07-23 ze dne 2.4.2007

HAJKO, Vladimír , DANIEL-SZABO, Juraj - Základy fyziky

VEDA 1983 (Bratislava)

Použité obrázky:

[1] Příčné a podélné vlnění[online]. 2. 9. 2013. [cit. 2.9. 2013]. Dostupný na http://www.devbook.cz/images/img/fyzika/19/img2.png

[2] Stojaté vlnění [online]. 2. 9. 2013. [cit. 2.9. 2013]. Dostupný na http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8c/Standing_wave.gif/220px-Standing_wave.gif

[ 3] Zvukové hladiny[online]. 2. 9. 2013. [cit. 2.9. 2013]. Dostupný na http://www.audified.com/projekt/vavcjamu/page58/page69/files/screen-shot-2012-08-17-at-9.23.51.png

[ 4Christiann Doppler[online]. 2. 9. 2013. [cit. 2.9. 2013]. Dostupný na http://www.astro.cz/_data/images/news/2008/12/30/doppler_s.gif

[ 5] Ultrazvukové vyšetření štítné žlázy[online]. 2. 9. 2013. [cit. 2.9. 2013].Dostupný na http://img.ulekare.cz/dbpic/sono_krk-f590_290


 • Login