Hidroxiacizi aromatici acidul salicilic l.jpg
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 19

HIDROXIACIZI AROMATICI. ACIDUL SALICILIC PowerPoint PPT Presentation


 • 441 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

HIDROXIACIZI AROMATICI. ACIDUL SALICILIC. Defini ţ ii : Hidroxiacizii sunt compu ş i organici cu func ţ iuni mixte:-COOH si –OH

Download Presentation

HIDROXIACIZI AROMATICI. ACIDUL SALICILIC

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


HIDROXIACIZI AROMATICI. ACIDUL SALICILIC


Definiţii:

 • Hidroxiacizii sunt compuşi organici cu funcţiuni mixte:-COOH si –OH

 • Acidul salicilic este preparat chimic pe bază de fenol, în formă de cristale albe, întrebuinţat în medicină, în industria coloranţiilor şi al conservelor alimentare.


Caracterul acid al aciduluisalicilic

 • Acidul salicilic este o substanţă cristalină foarte solubilăîn apă. Solubilitatea se datorează legăturilor de hidrogen care se pot stabili între grupele carboxil şi hidroxil ale moleculelor de acid salicilic în moleculele de apă.

 • Acidul salicilic dizolvat reactionează cu apa, stabilindu-se un echilibru cu schimb de protoni:


 • Soluţia apoasă de acid salicilic este acidă (are pH< 7) deoarece, aşa cum se vede din echilibrul, ea conţine o concentraţie de ioni hidroniu, H3O+mai mare decât cea provenită numai din ionizarea apei.

 • Acidul salicilic este un acid slab mai puternic decât acidul benzoic şi decât acidul hidroxibenzoic.


 • Datorită caracterului acid, acidul salicilic reacţionează cu soluţii apoase de bază. Din reacţie rezultă săruri care se numesc salicilaţi.


 • Salicilaţii sunt substanţe ionice, uşor solubile în apă. Acidul salicilic şi salicilatul de sodiu se folosesc drept conservanţi în îndustria alimentară.


Reacţii de esterificare ale aciduluisalicilic

 • Acidul salicilic poate participa la reacţii de esterificare, cu ambele grupe funcţionale, în funcţie de reactivii chimici şi de condiţiile de lucru:


 • - în reacţii cu alcooli, în mediul acid, se esterifică grupa carboxil şi se obţine un hidroxiester


 • - în reacţii cu derivaţii funcţionali ai acizilor carboxilici se esterifică grupa hidroxil şi se obţine un compus cu funcţiuni mixte carboxil –COOH şi ester


 • Acidul acetil salicilic este folosit ca medicament sub denumirea de aspirină.


Fabricareaindustrialăa aspirinei

Sinteza acidului salicilic. Industrial, prima etapăîn sinteza aspirinei este obţinerea acidului salicilic prin procedeul Kolbe-Schmitt care are la bază reacţia de carboxilare dintre ionii fenolat. C6H5-O- şi dioxid de carbon, CO2


 • Sinteza aspirinei prin esterificarea acidului acetilsalicilic cu anhidridă acetică, în prezentă de acid sulfuric concentrat:


Hidroliza acidului acetilsalicilic

 • Reacţia de esterificare este o reacţie de condensare. Reacţia inversă esterificări este reacţia de hidroliză.

 • Prin hidroliza acidului acetilsalicilic se obţin acidul salicilic şi acidul acetic:


 • În organism, are loc hidroliza enzimatică a aspirinei. Procesul are loc sub acţiunia unei enzime.


Identificareaaciduluisalicilic

 • Acidul acetilsalicilic se identifică folosind ca reactiv o soluţie de FeCl3. În mediul acid se obţine o coloraţie rosu-violetă.


Bibliografie

 • C. D. Neniţescu,Chimie Organicăvol I-II, Editura didacticăşi pedagogicăBucureşti1980

 • ChimiaOrganică,James B. Hendrickscen, Donald J.Cream, George S. Hammond, EdituraştiinţificăşienciclopedicăBucureşti1976

 • Manual Chimieclasa a XI-a, Luminiţa Vlădescu, IrinelAdriana Badea, Luminiţa IrinelDoicin, EdituraART


 • Login