HIDROXIACIZI AROMATICI. ACIDUL SALICILIC - PowerPoint PPT Presentation

Hidroxiacizi aromatici acidul salicilic l.jpg
Download
1 / 19

 • 475 Views
 • Updated On :
 • Presentation posted in: General

HIDROXIACIZI AROMATICI. ACIDUL SALICILIC. Defini ţ ii : Hidroxiacizii sunt compu ş i organici cu func ţ iuni mixte:-COOH si –OH

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

HIDROXIACIZI AROMATICI. ACIDUL SALICILIC

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Hidroxiacizi aromatici acidul salicilic l.jpg

HIDROXIACIZI AROMATICI. ACIDUL SALICILIC


Slide2 l.jpg

Definiţii:

 • Hidroxiacizii sunt compuşi organici cu funcţiuni mixte:-COOH si –OH

 • Acidul salicilic este preparat chimic pe bază de fenol, în formă de cristale albe, întrebuinţat în medicină, în industria coloranţiilor şi al conservelor alimentare.


Caracterul acid al acidului salicilic l.jpg

Caracterul acid al aciduluisalicilic

 • Acidul salicilic este o substanţă cristalină foarte solubilăîn apă. Solubilitatea se datorează legăturilor de hidrogen care se pot stabili între grupele carboxil şi hidroxil ale moleculelor de acid salicilic în moleculele de apă.

 • Acidul salicilic dizolvat reactionează cu apa, stabilindu-se un echilibru cu schimb de protoni:


Slide5 l.jpg

 • Soluţia apoasă de acid salicilic este acidă (are pH< 7) deoarece, aşa cum se vede din echilibrul, ea conţine o concentraţie de ioni hidroniu, H3O+mai mare decât cea provenită numai din ionizarea apei.

 • Acidul salicilic este un acid slab mai puternic decât acidul benzoic şi decât acidul hidroxibenzoic.


Slide6 l.jpg

 • Datorită caracterului acid, acidul salicilic reacţionează cu soluţii apoase de bază. Din reacţie rezultă săruri care se numesc salicilaţi.


Slide7 l.jpg

 • Salicilaţii sunt substanţe ionice, uşor solubile în apă. Acidul salicilic şi salicilatul de sodiu se folosesc drept conservanţi în îndustria alimentară.


Reac ii de esterificare ale acidului salicilic l.jpg

Reacţii de esterificare ale aciduluisalicilic

 • Acidul salicilic poate participa la reacţii de esterificare, cu ambele grupe funcţionale, în funcţie de reactivii chimici şi de condiţiile de lucru:


Slide9 l.jpg

 • - în reacţii cu alcooli, în mediul acid, se esterifică grupa carboxil şi se obţine un hidroxiester


Slide10 l.jpg

 • - în reacţii cu derivaţii funcţionali ai acizilor carboxilici se esterifică grupa hidroxil şi se obţine un compus cu funcţiuni mixte carboxil –COOH şi ester


Slide11 l.jpg

 • Acidul acetil salicilic este folosit ca medicament sub denumirea de aspirină.


Fabricarea industrial a aspirinei l.jpg

Fabricareaindustrialăa aspirinei

Sinteza acidului salicilic. Industrial, prima etapăîn sinteza aspirinei este obţinerea acidului salicilic prin procedeul Kolbe-Schmitt care are la bază reacţia de carboxilare dintre ionii fenolat. C6H5-O- şi dioxid de carbon, CO2


Slide13 l.jpg

 • Sinteza aspirinei prin esterificarea acidului acetilsalicilic cu anhidridă acetică, în prezentă de acid sulfuric concentrat:


Hidroliza acidului acetilsalicilic l.jpg

Hidroliza acidului acetilsalicilic

 • Reacţia de esterificare este o reacţie de condensare. Reacţia inversă esterificări este reacţia de hidroliză.

 • Prin hidroliza acidului acetilsalicilic se obţin acidul salicilic şi acidul acetic:


Slide15 l.jpg

 • În organism, are loc hidroliza enzimatică a aspirinei. Procesul are loc sub acţiunia unei enzime.


Identificarea acidului salicilic l.jpg

Identificareaaciduluisalicilic

 • Acidul acetilsalicilic se identifică folosind ca reactiv o soluţie de FeCl3. În mediul acid se obţine o coloraţie rosu-violetă.


Bibliografie l.jpg

Bibliografie

 • C. D. Neniţescu,Chimie Organicăvol I-II, Editura didacticăşi pedagogicăBucureşti1980

 • ChimiaOrganică,James B. Hendrickscen, Donald J.Cream, George S. Hammond, EdituraştiinţificăşienciclopedicăBucureşti1976

 • Manual Chimieclasa a XI-a, Luminiţa Vlădescu, IrinelAdriana Badea, Luminiţa IrinelDoicin, EdituraART


 • Login