Gebouwkenmerken en de effecten daarvan in statistiek en casu stiek
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 30

Gebouwkenmerken en de effecten daarvan in statistiek en casuïstiek PowerPoint PPT Presentation


 • 113 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Gebouwkenmerken en de effecten daarvan in statistiek en casuïstiek. René Hagen Basis voor Brandveiligheid BVBSYMPOSIUM28 - VERSIE 14 OKTOBER. Opbouw document Basis voor brandveiligheid De onderbouwing van brandbeveiliging in gebouwen.

Download Presentation

Gebouwkenmerken en de effecten daarvan in statistiek en casuïstiek

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Gebouwkenmerken en de effecten daarvan in statistiek en casu stiek

Gebouwkenmerken en de effectendaarvan in statistiek en casuïstiek

René Hagen Basis voorBrandveiligheid

BVBSYMPOSIUM28 - VERSIE 14 OKTOBER


Gebouwkenmerken en de effecten daarvan in statistiek en casu stiek

Opbouw document

Basis voorbrandveiligheid

De onderbouwing van brandbeveiliging in gebouwen

C: Bijlagen

Bijlage A

Kenschetsgebouwen

Bijlage B

Analysemodelvluchtveiligheid

Bijlage C

Casuïstiekvan branden

Bijlage D

Literatuurlijst

A: Denkraam en aanpak brandveiligheid

Hoofdstuk 1

Denkraam brandpreventie

Hoofdstuk 2

Brandpreventie: van regelgeving naar risicogericht

Hoofdstuk 3

Risicogerichte brandpreventie (FSE)

Hoofdstuk 4

Brandbeveiligingsvoorzieningen en -maatregelen

B: Kaders voor brandveiligheid

Hoofdstuk 5

Risico’s bij brand

Hoofdstuk 6

Wettelijk kader en doelen brandpreventie

Hoofdstuk 7

Wetenschappelijke onderbouwing in historisch kader

Hoofdstuk 8

Brand en brandverloop


Gebouwkenmerken en de effecten daarvan in statistiek en casu stiek

Opbouw document

Basis voorbrandveiligheid

De onderbouwing van brandbeveiliging in gebouwen

C: Bijlagen

Bijlage A

Kenschetsgebouwen

Bijlage B

Analysemodelvluchtveiligheid

Bijlage C

Casuïstiekvan branden

Bijlage D

Literatuurlijst

A: Denkraam en aanpak brandveiligheid

Hoofdstuk 1

Denkraam brandpreventie

Hoofdstuk 2

Brandpreventie: van regelgeving naar risicogericht

Hoofdstuk 3

Risicogerichte brandpreventie (FSE)

Hoofdstuk 4

Brandbeveiligingsvoorzieningen en -maatregelen

B: Kaders voor brandveiligheid

Hoofdstuk 5

Risico’s bij brand

Hoofdstuk 6

Wettelijk kader en doelen brandpreventie

Hoofdstuk 7

Wetenschappelijke onderbouwing in historisch kader

Hoofdstuk 8

Brand en brandverloop


Gebouwkenmerken en de effecten daarvan in statistiek en casu stiek

Risicofactoren in samenhang met gebouwengroep


Gebouwkenmerken en de effecten daarvan in statistiek en casu stiek

Behandeldeonderwerpen per gebouwsoort

 • Brandoorzaken en gevolgen (statistiek en onderzoek)

 • Risico’svoorrepressiefoptreden

 • Kenschets van de gebouwen

  • aard

  • gebruik

  • populatie

  • (overige) aandachtspunten

 • Casuïstiek


Gebouwkenmerken en de effecten daarvan in statistiek en casu stiek

Groep 1: personenzelfredzaam


Gebouwkenmerken en de effecten daarvan in statistiek en casu stiek

Groep 1: personenzelfredzaam


Gebouwkenmerken en de effecten daarvan in statistiek en casu stiek

Groep 2: personenzelfredzaam

en slapen


Gebouwkenmerken en de effecten daarvan in statistiek en casu stiek

Groep 2: personenzelfredzaam

en slapen


Gebouwkenmerken en de effecten daarvan in statistiek en casu stiek

Groep 2: personenzelfredzaam

en slapen


Gebouwkenmerken en de effecten daarvan in statistiek en casu stiek

Groep 3: personennietzelfredzaam

en slapen


Gebouwkenmerken en de effecten daarvan in statistiek en casu stiek

Groep 3: personenniet-zelfredzaam

en slapen


Gebouwkenmerken en de effecten daarvan in statistiek en casu stiek

Groep 3: personenniet-zelfredzaam

en slapen


Gebouwkenmerken en de effecten daarvan in statistiek en casu stiek

Groep 4: bewonerszelfredzaam

en slapen


Gebouwkenmerken en de effecten daarvan in statistiek en casu stiek

Groep 4: bewonerszelfredzaam

en slapen


Gebouwkenmerken en de effecten daarvan in statistiek en casu stiek

Casuïstiek van 18 recenteincidenten


Gebouwkenmerken en de effecten daarvan in statistiek en casu stiek

Casuïstiek an 18 recenteincidenten


Gebouwkenmerken en de effecten daarvan in statistiek en casu stiek

Opbouwcasuïstiek


Gebouwkenmerken en de effecten daarvan in statistiek en casu stiek

Repressiefoptreden en gebouwgroepen

 • Jaarlijkskomt 1:20.000 brandweerliedenom het leven

 • In allefasen van de brandbestrijding (verkenning, redding, blussing, nablussing)

 • 72% in gebouwgroep 1 (44% bijindustriegebouwen)

 • 6% in gebouwgroep 2

 • 4% in gebouwgroep 3

 • 6% in gebouwgroep 4


Preventie versus repressie

Preventie versus repressie

 • Preventiewordt steeds meermaatwerk

 • Maarookrepressiewordt steeds meermaatwerk

  • automatischedoormelding

  • afwegingenopkomsttijden

  • voertuigbezetting

  • wijzevan inzet (kwadrantenmodel)

 • Hechten van relatielijktdaardoornogmoeilijkergeworden


Preventie versus repressie1

Mate van brandveiligheid

Mens-kenmerkenns-

Brand-kenmerken

Psychonomie

Brandfysica

Gebouw kenmerken

Bouw- en installatie-techniek

Omgevings kenmerken

Interventie kenmerken

Bedrijfshulpverlening en brandweer

Preventie versus repressie


Gebouwkenmerken en de effecten daarvan in statistiek en casu stiek

BUITEN

Defensieve buiteninzet

Doel

1. Overslag voorkomen

2. Effecten (milieu en

maatschappelijk) beperken

Offensievebuiteninzet

Doel

1. Overlevingscondities

verbeteren en veilige

betredingmogelijkmaken

2. Uitbreidingvoorkomen

3. De brand blussen

DEFENSIEF

OFFENSIEF

Offensieve binneninzet

Doel

1. Redding

2. Bestrijding rook en brand in compartiment

Defensievebinneninzet

Doel

1. Ontruiming/redding

aangrenzende (sub)

brandcompartimenten

mogelijkmaken

2. Uitbreidingvoorkomen,

brand binnen (sub)

brandcompartiment

BINNEN

KWADRANTENMODEL


Gebouwkenmerken en de effecten daarvan in statistiek en casu stiek

BUITEN

DEFENSIEF

KWADRANTENMODEL

Defensieve buiteninzet

Doel

1.Overslag voorkomen

2.Effecten (milieu en maatschappelijk) beperken

Toelichting

. Brandweerpersoneel wordt ingezet buiten het gebouw, buiten de valschaduw

. Inzet is niet meer gericht op het brandende gebouw

Criteria

. Constructie zodanig dat gebouw kan instorten

. Schadebeperking aan gebouw is niet mogelijk

Voorbeelden gebouwtypen

Elk gebouwtype

Buiten

Defensief

Offensief

Binnen


Gebouwkenmerken en de effecten daarvan in statistiek en casu stiek

BUITEN

OFFENSIEF

KWADRANTENMODEL

Offensieve buiteninzet

Doel

1.Overlevingscondities verbeteren en veilige betreding mogelijk maken

2.Uitbreiding voorkomen

3.De brand blussen

Toelichting

Criteria

Voorbeelden gebouwtypen

Hoofdzakelijk bij bedrijfspanden, gebouwen zonder compartimentering en geschakelde gebouwen

Buiten

Defensief

Offensief

Binnen


Gebouwkenmerken en de effecten daarvan in statistiek en casu stiek

DEFENSIEF

BINNEN

KWADRANTENMODEL

Defensieve binneninzet

Doel

1.Ontruiming/redding aangrenzende (sub) brandcompartimenten mogelijk maken

2.Uitbreiding voorkomen, brand binnen (sub) brandcompartiment

Toelichting

Brandweerpersoneel wordt ingezet in het gebouw, in een naastgelegen (sub) brandcompartiment

Buiten

Defensief

Offensief

Binnen


Gebouwkenmerken en de effecten daarvan in statistiek en casu stiek

DEFENSIEF

BINNEN

KWADRANTENMODEL

Defensieve binneninzet

Criteria

Sub)brandcompartiment kan (nog) niet veilig worden betreden vanwege brand- en/of rookontwikkeling

Aangrenzende (sub)brandcompartiment moet veilig betreden kunnen worden

In een gebouw bestaande uit meer dan één (sub)brandcompartiment

Voorbeelden gebouwtypen

Hoofdzakelijk cellengebouwen, gezondheidszorggebouwen, bijeenkomstgebouwen, hotels en hoogbouw

Buiten

Defensief

Offensief

Binnen


Gebouwkenmerken en de effecten daarvan in statistiek en casu stiek

OFFENSIEF

BINNEN

KWADRANTENMODEL

Offensieve binneninzet

Doel

1.Redding

2.Bestrijding rook en brand in compartiment

Toelichting

Brandweerpersoneel wordt ingezet in het gebouw, binnen het brandcompartiment

Criteria

Brand- en rookverspreiding moet zodanig zijn dat het betreden van het brandcompartiment nog een aanvaardbaar risico is

Voorbeelden gebouwtypen

Hoofdzakelijk bij brand in woningen

Buiten

Defensief

Offensief

Binnen


Cascademodel

Figuur .., Cascademodel

Cascademodel


Gebouwkenmerken en de effecten daarvan in statistiek en casu stiek

Wetenschappelijkeonderbouwing in historischkader

 • Wetenschappelijkeonderbouwing

  • brandwerendheid

  • vuurbelasting

  • compartimentering

  • constructieveveiligheid

  • veiligeontvluchting


Gebouwkenmerken en de effecten daarvan in statistiek en casu stiek

DANK


 • Login