بسمه تعالي
Download
1 / 27

یک روش خوشه بندی کارا بر اساس پیوندها - PowerPoint PPT Presentation


 • 181 Views
 • Uploaded on

بسمه تعالي. یک روش خوشه بندی کارا بر اساس پیوندها. نام درس: مباحث پیشرفته در پایگاه داده استاد: آقای دکتر رهگذر دانشجو: ليلا سيد حسين 09/03/1388. رئوس مطالب. اهمیت موضوع ساختار SimRank ساختار SimTree الگوریتم LinkClus بررسی نتایج. اهمیت موضوع.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' یک روش خوشه بندی کارا بر اساس پیوندها' - seamus


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

بسمه تعالي

یک روش خوشه بندی کارا بر اساس پیوندها

نام درس: مباحث پیشرفته در پایگاه داده

استاد: آقای دکتر رهگذر

دانشجو: ليلا سيد حسين

09/03/1388


رئوس مطالب

 • اهمیت موضوع

 • ساختار SimRank

 • ساختار SimTree

 • الگوریتم LinkClus

 • بررسی نتایج


اهمیت موضوع

 • اشیاء داده ای در یک بانک اطلاعاتی رابطه ای از طریق پیوندهای مختلفی به یکدیگر متصل می شوند.

 • این پیوندها شامل اطلاعات معنادار مهمی هستند که نشان دهنده ارتباطات بین اشیاء می باشند.

 • بیشتر الگوریتم های خوشه بندی تنها بر اساس صفات یک شیء خاص کار می کنند در حالیکه شباهت بین اشیاء اغلب از طریق پیوندهای آنها مشخص می شود.

 • در این مقاله یک روش خوشه بندی بر پایه پیوندها ارائه می شود که در آن شباهت بین دو شیء بر پایه شباهت اشیاء مرتبط با آن دو شیء اندازه گیری می شود.Authors

Proceedings

Conferences

Tom

sigmod03

sigmod04

sigmod

Mike

sigmod05

vldb03

Cathy

vldb04

vldb

vldb05

John

aaai04

aaai

Mary

aaai05

محاسبه شباهت اشیاء بر اساس پیوندهای مستقیم

 • Tom و John شبیه نیستند

 • John و Mary شبیه هستند


Simrank

Authors

Proceedings

Tom

sigmod03

sigmod04

sigmod

Conferences

Mike

sigmod05

vldb03

Cathy

vldb04

vldb

vldb05

John

aaai04

aaai

Mary

aaai05

ساختار SimRank

 • محاسبه شباهت بین دو شیء به طور بازگشتی از متوسط شباهت بین اشیاء متصل به آن

  • Tom و John شبیه هستند

  • John و Mary شبیه نیستند


Simrank1
ساختار SimRank...

فضا: O(N2)

N: تعداد پیوندها

زمان: O(M2)

M: تعداد اشیاء داده ای


All

grocery

electronics

apparel

TV

DVD

camera

مشاهده 1: ساختار درختی

 • معمولا بین اشیاء به طور طبیعی یک ساختار درختی وجود دارد

ساختار درختی کالاها در Wal-Mart


مشاهده 2: توزیع شباهت

 • توزیع قانون قدرت بین شباهت ها

  • حجم بالایی از شباهت ها در محدوده [0.005,0.015] قرار دارد

  • 1.4% از شباهت ها بزرگتر از 0.1 هستند

 • آیا می توان ساختاری طراحی کرد که شباهت های مهم تر را ذخیره کند و شباهت های کم اهمیت تر را به صورت فشرده ذخیره سازد؟

توزیع شباهت ها بین نویسندگان DBLP


Simtree
SimTree: یک ساختار داده ای جدید

Each non-leaf node represents a group of similar lower-level nodes

Each leaf node represents an object

Similarities between siblings are stored

Canon A40 digital camera

Digital Cameras

Apparels

Sony V3 digital camera

Electronics

TVs


Simtree1
تخمین شباهت دو گره در SimTree

Similarity between two sibling nodes n1 and n2

0.2

n1

n2

n3

0.8

0.9

0.9

0.3

n4

n5

n6

0.8

1.0

0.9

n7

n8

n9

s(n7,n8)=s(n4,n5)

s(n7,n9)=s(n1,n2)


simp(n7,n9) = s(n7, n4) × s(n1, n4) × s(n1, n2) × s(n2, n6) × s(n6, n9)= 0.9 × 0.8 × 0.2 × 0.9 × 1.0= 0.1296

0.8

0.9

1.0

0.9

بهبود شباهت

Similarity between two sibling nodes n1 and n2

0.2

n1

n2

n3

0.9

0.3

n4

n5

n6

0.8

n7

n8

n9

یک برگ و پدرش ممکن است شباهت های متفاوتی با گره های دیگر داشته باشند


Linkclus
الگوریتم LinkClus

 • یک الگوریتم کارا و موثر برای خوشه بندی بر اساس پیوندها

  • ساخت SimTree های اولیه

  • بهبود SimTree ها به صورت تکراری


Simtree2

Nodes

Leaf nodes in another SimTree

1

n1

2

3

4

n2

5

مقدار دهی اولیه به SimTree ها

 • یافتن گروه هایی از گره ها که همبستگی بالایی دارند و ادغام آنها در یک سطح بالاتر

 • همبستگی یک گروه از گره های {n1,…,nk} تعدادی از برگ هایSimTree های دیگر است که به همه گره های این گروه متصل هستند.

The tightness of {n1, n2} is 3


Transactions

{n1}

{n1, n2}

{n2}

{n1, n2}

{n1, n2}

1

n1

g1

{n2, n3, n4}

2

{n4}

3

n2

{n3, n4}

4

{n3, n4}

5

n3

6

g2

7

n4

8

9

یافتن گروه های همبسته با استفاده از کاوش الگوهای تکراری

همبستگی یک گروه برابر با Support یک الگوی تکراری است

 • شروع از برگ ها در سطح اول

 • یافتن گروه هایی از گره های مشابه که باهم هم پوشانی ندارند با کاوش الگوهای تکراری در هر سطح l


بروز کردن شباهت های بین گره ها

 • محاسبه شباهت بین فرزندان و والدین

 • بروزرسانی شباهت ها

 • بروز رسانی ساختار درخت


Average similarity between n7 and all nodes except n4’s descendents

S(n7,n4) =

Average similarity between n4 and those nodes

0.2

n1

n2

n3

0.8

0.9

0.9

0.3

n4

n5

n6

0.8

1.0

0.9

n7

n8

n9

محاسبه شباهت بین فرزندان و والدین


0 descendents

ST2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

z

ST1

c

d

e

sim(na,nb) =

average similarity between and

10

f

g

h

k

13

11

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

14

a

b

12

بروز کردن شباهت های بین گره ها

 • شباهت های اولیه معمولا نمی تواند همه ارتباطات بین اشیاء را در برگیرد.

 • به صورت تکراری شباهت ها را بروز رسانی می کنیم

  • شباهت بین دوگره متوسط شباهت اشیاء متصل به آن است


تعریف descendents

 • Simweight : این ساختار داده ای برای نشان دادن شباهت و وزن یک پیوند بکار می رود.

 • آن را به صورت زوج <s,w> تعریف می کنیم که s شباهت پیوند و w وزن آن است.

 • دو عمگر ضرب و جمع برای این ساختار داده ای به صورت زیرتعریف می شود:

<s1,w1>+<s2,w2>=<(s1.w1+s2.w2)/(w1+w2) , w1+w2>

<s1,w1>×<s2,w2>=<s1.s2 ,w1.w2>


b:(0.95,2) descendents

a:(0.9,3)

0.2

ST2

4

5

0.8

0.9

0.9

1.0

1.0

10

11

12

13

14

a:(1,1)

b:(1,1)

b:(1,1)

a:(1,1)

a:(1,1)

ST1

a

b

بروز کردن شباهت های بین گره ها


b:(0.95,2) descendents

a:(0.9,3)

0.2

ST2

4

5

0.9

0.8

0.9

1.0

1.0

10

11

12

13

14

ST1

a

b

بروز کردن شباهت های بین گره ها ...

= <0.9,3> x <0.2,1> x <0.95,2> = <0.171,6>


بروز کردن شباهت های بین گره ها ... descendents

 • همه زوج گره های ni و nj که sibling هم هستند و یکی از آنها به na و دیگری به nb متصل است را در ST2می یابیم

 • شباهت و وزن بین na و nb را با در نظر گرفتن این زوج پیدا می کنیم و نتایج را جمع می زنیم

 • همه برگ های ni از ST2 که هم به na و هم به nb متصل هستند را می یابیم و به ازای آنها مقدار زیر را بدست می آوریم

 • جمع مقادیر بدست آمده شباهت دو گره na و nb است


Simtree3

0.9 descendents

n1

n2

n3

0.8

n4

n5

n6

n7

n7

n8

n9

سازمان دهی مجدد SimTree

 • همه زوج گره های ni و nj که sibling هم هستند و یکی از آنها به na و دیگری به nb متصل است را در ST2می یابیم

 • شباهت و وزن بین na و nb را با در نظر گرفتن این زوج پیدا می کنیم و نتایج را جمع می زنیم

 • همه برگ های ni از ST2 که هم به na و هم به nb متصل هستند را می یابیم و به ازای آنها مقدار زیر را بدست می آوریم

 • جمع مقادیر بدست آمده شباهت دو گره na و nb است


پیچیدگی الگوریتم (برای دو نوع شیء داده ای)

M: تعداد اشیاء داده ای

N: تعداد پیوندهامنابع داده های واقعی

 • Xiaoxin Yin, Jiawei Han, Philip S. Yu;LinkClus: Efficient Clustering via Heterogeneous Semantic Links; VLDB;2006; ACM 1595933859

 • Glen Jeh, Jennifer Widom;SimRank: A Measure of Structural-Context Similarity; KDD, 2002


پرسش و پاسخ داده های واقعی


ad