Özel Durumlarda Diyabet Yönetimi (Gebelik, Cerrahiye Hazırlık ve Yaşlılık) - PowerPoint PPT Presentation

Zel durumlarda diyabet y netimi gebelik cerrahiye haz rl k ve ya l l k
Download
1 / 131

 • 366 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Özel Durumlarda Diyabet Yönetimi (Gebelik, Cerrahiye Hazırlık ve Yaşlılık) . Prof. Dr. Cihangir EREM KTÜ Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı. Diyabette Özel Durumlar. Gebelik Cerrahi hazırlık Seyahat (Yolculuk) İlaç etkileşimi Yaşlılık Aşı uygulamaları

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Özel Durumlarda Diyabet Yönetimi (Gebelik, Cerrahiye Hazırlık ve Yaşlılık)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Zel durumlarda diyabet y netimi gebelik cerrahiye haz rl k ve ya l l k

Özel Durumlarda Diyabet Yönetimi (Gebelik, Cerrahiye Hazırlık ve Yaşlılık)

Prof. Dr. Cihangir EREM

KTÜ Tıp Fakültesi

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

Bilim Dalı


Diyabette zel durumlar

Diyabette Özel Durumlar

 • Gebelik

 • Cerrahi hazırlık

 • Seyahat (Yolculuk)

 • İlaç etkileşimi

 • Yaşlılık

 • Aşı uygulamaları

 • Steroid kullanımı

 • Yoğun bakım hastaları


Diyabette zel durumlarda tedavi yakla m

Diyabette Özel Durumlarda Tedavi Yaklaşımı

Değişkendir

 • Hekim /kurumun

  - Bilgi düzeyi

  - Tecrübesi

 • Toplumun standartları


Diyabet ve gebelik

Diyabet ve Gebelik

 • Pregestasyonel DM (PGDM)

 • Gestasyonel DM (GDM)


Diyabetlide gebelik pregestasyonel diyabet

Diyabetlide gebelik=Pregestasyonel diyabet


Zel durumlarda diyabet y netimi gebelik cerrahiye hazirlik ve yaslilik

Gebelik diyabetojenik bir stres durumudur

İnsülin

(gebelik

öncesi

dozun

yüzdesi)

Doğum

Gebelik haftası

PGDM’da gebelik esnasında ve doğumdan sonra insülin

ihtiyacında görülen değişmeler


Zel durumlarda diyabet y netimi gebelik cerrahiye hazirlik ve yaslilik

Gebeliğin Prognozu, Diyabetin Başladığı Yaş, Diyabet Süresi ve A1cdüzeyi ile İlişkilidir.

Pregestasyonel Diyabette White sınıflaması*

GRUPKRİTER

ADiyet tek başına yeterli, diyabetin başlangıç yaşı ve süresi önemli değil

BBaşlangıç yaşı 20 ve süresi 10 yıl, komplikasyonsuz

CBaşlangıç yaşı 10-19 veya süresi 10-19 yıl,komplikasyonsuz

DBaşlangıç yaşı 10 ve süresi  20 yıl

veya Anamnezde Retinopati /HİPERTANSİYON varlığı (preeklampsi olmayan)

FAşikar proteinürili (>500 mg/gün) nefropati

RProliferatif retinopati veya vitröz kanama

R/FR ve F’nin beraber oluşu

HKlinik aterosklerotik kalp hastalığı

TAnamnezde renal transplantasyon

*P.WHITE. DIABETES CARE. 3.394.1980


Gebeli in diyabete etkileri d iyabetik komplikasyonlar a rla abilir

Gebeliğin Diyabete EtkileriDiyabetik komplikasyonlarağırlaşabilir.


Maternal metabolizman n gebeli in sonucu zerindeki etkisi pedersen freinkel hipotezi

Maternal Metabolizmanın Gebeliğin Sonucu Üzerindeki Etkisi (Pedersen/Freinkel Hipotezi)

AnneFötüsYeni doğanÇocuk

İnsülinMakrozomi

Hipoglisemi Obezite

PlazmaİnsülinIGT

Glukoz

A.Asitler

LipidlerDM

 Karışık

Besinler

P

L

A

S

E

N

T

A


Diyabet ve gebelik etkile imi

Diyabet ve Gebelik Etkileşimi

Anne:

 • Abortus

 • Vasküler sorunlar

 • Preeklampsi- Eklampsi

 • Polihidramnios

 • Sık üriner infeksiyon

 • Sezeryan doğum oranı

 • Erken doğum

 • Doğum travması

 • Diyabetik komplikasyonlarda artma ve ilerleme

Fetüs:

 • Konjenital anomali

 • Ölü doğum

 • Intrauterin gelişme geriliği/ makrozomi

 • Doğum travması

 • Neonatal dönem sorunları (RDS, KMP, hipoglisemi, hipokalsemi, hipomagnezemi, polisitemi,

  ikter, siyanoz , hiperviskozite)


Maternal hipergliseminin k sa ve uzun s reli etkileri

Maternal Hipergliseminin Kısa ve Uzun Süreli Etkileri

Gebelikte

1.TMKonjenital malformasyonlar

2.TMFötal pankreatik gelişme (2. TM’da adacık hücre hipertrofi ve hiperplazisi)

3.TMAkselere veya orantısız fötal büyüme ve

Ölü doğum riski

Neonatal dönemdeHızlanmış fötal büyüme nedeniyle doğum travması

Geçici hipoglisemi

Hipokalsemi

Geçici kardiyomiyopati

AdolesansdaObezite

IGT

İnsülin direnci ve metabolik sendrom

Erişkinlik dönemindeObezite

Tip 2 DM

Dornhorst A. Pract Diab Int

2003;20: 283-89


Zel durumlarda diyabet y netimi gebelik cerrahiye hazirlik ve yaslilik

Gestasyonun 38. haftasında doğum yapan DM’li annenin bebeği. Bebek, iri, ödematöz ve pletorik.


Pregestasyonel diyabette yakla m

Pregestasyonel Diyabette Yaklaşım

 • Ekip: Hemşire, diyabetolog/iç hast. uzmanı, obstetrisyen/perinatolog, neonatolog, diyetisyen, gerektiğinse sosyal bakım uzmanı

 • Gebelik(Konsepsiyon)Öncesi:

  Eğitim, Komplikasyonların tedavisi, Glisemi regülasyonu

 • Gebelik Dönemi:

  1- Antenatal vizitler:

  Glisemi kontrolü,

  Diyabetik ve potansiyel obstetrik komplikasyonlar,

  SMBG/CGMS

  2- Tedavi

 • Doğum esnasında

 • Doğum Sonrası(Postpartum ve Laktasyon Dönemi)


Zel durumlarda diyabet y netimi gebelik cerrahiye hazirlik ve yaslilik

Konsepsiyondan Önce Diyabetliye Öneriler

 • Doğurganlık dönemindeki tüm diyabetliler aile planlaması kapsamında ve iyi glisemik kontrolde olmalı (B düzeyi)

 • SMBG

  • Preprandial Postprandial

 • 70 –100 mg/dl2.st <120 mg/dl

 • Plazma glukozu

  • Preprandial Postprandial

 • 80 – 110 (70-120) mg/dl 2.st <135 (130) mg/dl

 • HbA1c < % 6.5-7

 • Summary of revisionsforthe2011 ClinicalPracticeRecommendations

  DiabetesCare ; 34, suppl 1 , Jan 2011


  Zel durumlarda diyabet y netimi gebelik cerrahiye hazirlik ve yaslilik

  Konsepsiyondan Önce Diyabetliye Öneriler (E düzeyi)

  • Planlı gebelik diyabet bakımını kolaylaştırır (2/3 plansız)

  • Gebelik planlandığında diyabet komplikasyonları değerlendirilmeli, varsa tedavi edilmeli

  • Konsepsiyon öncesinde

  • - Statin, ACEI, ARB, insülin haricindeki antidiyabetikler (OAD grup) ilaçlar kesilmeli (Metformin ve akarboz B, diğerleri C kategorisi)

  • - Folik asit 5 mg/gün başlanmalı (konsepsiyon öncesi en az 3 ay ve konsepsiyondan sonra en az 12 hf. süreyle). Gebeliğin 12 hf.dan itibaren gebelik boyunca ve doğum sonrası 6 hf. boyunca 0.4-1 mg/gün folik asit.

  • Eğitim. Konjenital malformasyon oranını azaltır.

  • (Eğit. alan grupta: 1-1.7 v.s Eğit. almayan grupta 1.4-10.9)

  Summary of revisionsforthe 2011 ClinicalPracticeRecommendations. DiabetesCare ; 34, suppl 1 , Jan 2011


  Pregestasyonel diyabette tedavi

  Pregestasyonel Diyabette Tedavi

  • Tedavi hedefleri

  • Plazma glukoz

  • Hipoglisemiye yol açmadan:

   • Açlık 60– 99 mg/dl

   • Postprandial 1.st 100 – 129 mg/dl

   • 02.00-06.00 60– 99 mg/dl

 • HbA1c

  • Nondiyabetik düzeylerde (< %6.5 tercihen % 6)

 • *Witznitzer and Reece. 1999

 • < 90 * *

  < 120

  < % 5

  Tıbbi

  beslenme tedavisi

  Egzersiz

  Hipoglisemiyi algılayamama sorunu olanda

  hedefler biraz daha yükseltilebilir

  İnsülin

  KitzmillerJl et al. ADA ClinicalPracticeRecommendations. DiabetesCare 2009; 32: (suppl ) S 22

  * * Jovanovic. J Maternal-fetalneonatalMed 15: 26-34, 2004


  Zel durumlarda diyabet y netimi gebelik cerrahiye hazirlik ve yaslilik

  Tip 1 ve Tip 2 Diyabetli Gebelerde Glisemik Hedefler(TEMD Klavuzu-2010-2011)

  HbA1c ≤ %6.5 (tercihen %6)


  Diyabetik gebelikte tbt ada nerileri

  Diyabetik gebelikte TBT: ADA önerileri

  • Karbonhidrat, hipoglisemi ve ketonemi yapmadan; optimal glisemi kontrolünü sağlayan dozda(>175-200 g/gün) (açlık ketozu).

  • Protein, 1.1 g/kg/gün

  • Satüre yağ payı<%10; n-6 ve n-3 YA tüketimi artırılmalı (haftada en az 2 kez okyanus balığı)

  • Tüm gebelik süresince ek mineral, eser element ve vitamin alımı gıdalarla sağlanamazsa ilaç olarak verilmeli; özellikle vejeteryen gebeye B12 ve D vit. ; folatprekonsepsiyondan itibaren 600 µg/gün

  Summary of revisions for the 2011 Clinical Practice Reccomendations

  Diabetes Care ; 34, suppl 1 , Jan 2011

  Kalori ihtiyacı; BKI, fizik aktivite , fetüsün büyüme hızı, annede hedeflenen kilo artışına göre bireyselleştirilir


  Zel durumlarda diyabet y netimi gebelik cerrahiye hazirlik ve yaslilik

  Diyabetik Gebelikte Beslenme

  Toplam günlük enerji ihtiyacını 18 pay olarak düşünürsek:

  1

  2

  sabah

  2

  1

  5

  akşam

  5

  öğle

  2


  Diyabetik g ebelikte egzersiz ada nerileri

  Diyabetik Gebelikte Egzersiz: ADA önerileri

  Summary of revisionsforthe 2010 ClinicalPracticeRecommendations

  DiabetesCare; 34, suppl 1 , Jan 2011

  • Yararı: İyilik hali ve kilo kontrolü sağlaması, fetal adipositeyi azaltması, glukoz düzeylerini iyileştirmesi

  • Öneri: Diyabetik komplikasyonlar, KVH yoksa

   30 dak/gün, orta derecede abdominal kasları etkilemeyen, sırtüstü olmayan aerobik egzersiz

  • Kontrendikasyon: Dispne, baş dönmesi, vaginal kanama, amniyon sıvısı sorunu ya da abdominal kontraksiyon olanlar


  Gebelikte

  Gebelikte

  Medical Management of pregnancy complicated by diabetes.

  2ª edition. Ed: L Javanovic. ADA1995

  • Erken dönemde glukozuri ve glukoneojenik sustrat kaybına bağlı metabolik değişiklikler (özellikle gece)

  • Gebelik orta döneminde lipid kaynaklı enerji kaynakları kısıtlanır, insülin ihtiyacı artmaya başlar

  •Geç dönemde plasental kaynaklı kontrinsüler hormonların yol açtığı insülin direnci nedeniyle insülin ihtiyacı artar

  •Postpartum 48–72 saat süreyle insulin ihtiyacı hızla azalır

  •Postpartum değişen kilo, egzersiz ve emzirme nedeniyle insülin ihtiyacı yeniden belirlenmeli.


  Pregestasyonel diyabette ns lin

  Pregestasyonel Diyabette İnsülin

  Gebelik süresi (hafta) Doz ihtiyacı(Ü/kg/gün)

  6-18 0.7

  18-26 0.8

  26-360.9

  36- 401.6

  Trimestre göre ihtiyacı olan insülin, total dozunun

  1/2’si sabah; kalan 1/2’si öğle+akşam + gece

  olacak şekilde günde 3 veya 4 kez uygulanır


  Zel durumlarda diyabet y netimi gebelik cerrahiye hazirlik ve yaslilik

  • Günlük insülin ihtiyacını

  • 18 pay olarak düşünürsek

  3 Orta

  3 Kısa

  4 Kısa

  5 Orta

  3 Kısa

  Kısa

  3pay

  Kısa

  3pay

  Kısa

  4 pay

  Orta 5 pay

  Orta 3 pay

  Gece

  Sabah

  Öğle

  Akşam

  Örnek: 0.8 Ü X 68 kg= 54 U/gün 54/18=3 (1 pay)

  Sabah: 12 Kısa etkiliÖğle: 9 U kısa Akşam: 9 U kısa Gece: 9U orta etkili

  +15 Orta etkili


  Klas k yo un ns l n d rtl enjeks yon tedav s

  KLASİK YOĞUN İNSÜLİN (DÖRTLÜ ENJEKSİYON) TEDAVİSİ

  Regüler

  Regüler

  Regüler

  NPH

  Sabah

  Sabah


  Pregestasyonel diyabette ns lin ada nerileri

  Pregestasyonel Diyabette İnsülin: ADA önerileri

  • İntensif (Bazal- bolüs) insülin / CSII uygulama

  • KH sayımı ve fizik aktiviteye göre düzenlenmeli

  • Uzun etkili analog insülinler kullanılmamalı

  • Hızlı-kısa etkililer güvenilir ve etkili: 28 çalışma [4 glulisin, 7 aspart, 17 lispro v.s regüler insülin ] sonuçlarına göre etkinlik aynı, hipo daha az

  • İnjeksiyonlar abdomen veya kalçadan

  Summary of revisionsforthe 2011 ClinicalPracticeRecommendations

  DiabetesCare ; 34, suppl 1 , Jan 2011


  Zel durumlarda diyabet y netimi gebelik cerrahiye hazirlik ve yaslilik

  Sürekli Subkütan insülin infüzyonu(CSII)

  Fizyolojik insülinemiyi taklid

  Pancreas Delivery

  Basal Rate

  Öğün bolüsleri


  S rekli subk tan i ns lin i nf zyon tedavisi scii v s bazal bol s ins lin tedavisi

  Sürekli Subkütan Insülin Infüzyon tedavisi (SCII)v.s Bazal-bolüs insülin tedavisi

  • Fetal prognoz daha iyi

  Journal de Gynecologie, 12(8):883-9, 1983

  • Güvenlive etkili

  • Diabetes Care 24(12), 2001: 2078-2082

  • Sık aralıklı insülin rejiminden farklı değil

  • Diabete Metab 12: 121-129, 1986

  • Diab Nutr metab 6: 33-37,1993


  Pregestasyonel diyabette takip

  Pregestasyonel Diyabette Takip

  • Vizitler, 32. haftaya kadar 2 haftada bir,34. hf.dan sonra her hafta

 • Kan basıncı , ağırlık: Konsepsiyondan önce ve her vizitte

 • HbA1c : Konsepsiyondan önce ve her ay

 • Böbrek fonksiyonları:

 • Göz tetkiki : Konsepsiyondan önce ve her trimester

 • Tiroid fonksiyonu :

 • SMBG * : Sıklık, insülin tedavi protokolüne göre. Günde 3-4 kez yemek öncesi ve yatarken

 • CGMS* * : Tip 1 diyabette; bazı gruplarda(özellikle hipoglisemi unawareness, gebelik) SMBG’e ilaveten izlemde yardımcı olabilir

 • * TEMD Diabetes mellitus ve komplikasyonlarının tanı, tedavi ve izlem kılavuzu, 2010

  * * ADA önerisi Diabetes Care ; 34, suppl 1 , Jan 2011


  Zel durumlarda diyabet y netimi gebelik cerrahiye hazirlik ve yaslilik

  Tip 1

  29 yaşında

  21 haftalık gebe

  HbA1c % 5

  0.7.U/kg/gün dozunda

  Bazal-bolüs ted.

  DM1

  29 years

  21 Week

  Humalog-6+4+6+(4)

  NPH-14

  HbA1c- 5%

  DTI = 34 U/day

  Zaman

  CGMS, yüksek PPG ve nokturnal hipoglisemi saptanmasında yararlıdır.


  Pregestasyonel diyabetlide obstetrik takip

  Pregestasyonel Diyabetlide Obstetrik Takip

  • Her vizitte obstetrik klinik değerlendirme

  •  8 ve 12. haftada US değerlendirme, 38. haftaya dek her 4-6 haftada bir tekrar

  • 32. haftada Doppler ölçümleri

  • 36. haftada (eğer vaskülopati varsa daha erken) Nonstress test (NST) başlatılmalı, haftada bir, 38. haftadan sonra hergün tekrarlanmalı

  • 32. haftada Fetal biyofizik değerlendirme ,gerekirse 38. haftadan sonra her gün

  •  32. haftadan itibaren her gün fetal hareket sayımı izlenmesi

  • 23 ve 32 haftada Fetal Ekokardiyogram

  Portuguese Consensus Report on Diabetes and Pregnancy. Ed. Carvalheiro M. SPEDM. 2ª Edition 1999.


  Pregestasyonel diyabetlide takip

  Pregestasyonel Diyabetlide Takip

  Doğum:

  –Zamanlama: 38. haftadan sonra (İyi glisemik kontrollü ve maternal/ obsetrik veya fetal komplikasyonu olmayanlarda)

  –Şekli: Vaginal (Makrosomia, fetal distress ve/veya maternal proliferatif retinopati ya da vasküler hastalık yoksa)

  –Intrapartum glisemik kontrol

  • Saatlik parmak ucu kan şekeri takibi

  • Kan glukozu 70–90 mg/dl veya  100 mg/dl

  • GIK (Glukoz+insülin+potasyum) infüzyonu (2-4 U/st) veya hızlı etkili analog insülin + % 5 Dextrose.

  TEMD Diabetes mellitus ve komplikasyonlarının tanı, tedavi ve izlem kılavuzu, 2010


  Zel durumlarda diyabet y netimi gebelik cerrahiye hazirlik ve yaslilik

  Glukoz- İnsülin-Potasyum infüzyonu(GIK)

  %10

  Dextrose 500cc

  +

  20 Ü regüler insülin

  +

  10 mEq K

  500 ml 50 gram glukoz20 Ü insülin

  10 ml1 gram glukoz0.4 Ü insülin

  100 ml/saat(10 gram glukoz,4 Ü insülin)

  İnfüzyon 5 saatte yenilenmek koşulu ile hızı,

  saatlik glisemi değerine göre ayarlanır


  D iyabet ve gebelikte yakla m do um sonras

  Diyabet ve Gebelikte YaklaşımDoğum Sonrası

  • İnsülin ihtiyacı azalır, tedavi gebelik öncesi dozlar gözönüne alınarak yeniden düzenlenir

  • Laktasyon mümkün olan en kısa zamanda başlatılır. Karbonhidrat kapsamı 50g/gün arttırılır

  Summary of revisions for the 2010 Clinical Practice Reccomendations

  Diabetes Care ; 34, suppl 1 , Jan 2011


  Laktasyon d neminde

  Laktasyon Döneminde

  • Metformin (%0.4) süte geçer, mutlak kullanılacaksa emzirme ilacın kullanımından önce veya 3 saat sonra gerçekleştirilmelidir.

  • Glyburide ve glipizide süte geçmez

  • ACEI, ARB, statin , kalsiyum kanal blokeri verilmemeli

  Summary of revisionsforthe 2010 ClinicalPracticeReccomendations

  DiabetesCare ; 34, suppl 1 , Jan 2011


  Pgdm lide uygulama ve takipte sorunlar m z

  PGDM lide Uygulama ve Takipte Sorunlarımız ?

  • Hangi diyabetliler gebe kalmamalı ?

  • PCOS ya da OAD kullanan Tip 2 diyabetli gebe kaldığında ilaçları kesilmeli mi?


  D iyabetiklerde gebelik kontrendikasyonlar

  Diyabetiklerde Gebelik Kontrendikasyonları

  Yaşı> 35 yaş ve < 20 olan diyabetikler

  Glisemi regülasyonu kötü olanlar

  Gebelik başlangıcında ketoz gelişenler

  Tedaviye yanıtsız proliferatif retinopati

  Ağır nefropati-Renal yetmezlik

  İlerlemiş iskemik kalp hast.


  Zel durumlarda diyabet y netimi gebelik cerrahiye hazirlik ve yaslilik

  Başlangıçta ve gebelik süresince benzer

  Başlangıçtaki A1c değeri- Fetal anomali ilişkisi

  OR: 1.48 (95% CI 1.11-1.97) 0.006

  İlk trimesterde OAD kullanımı, fetal anomali ile ilişkili değil

  Son A1c – perinatalmortalite ile ilişkili (MF hariç)

  OR : 1.65 (95%CI) 1.16-2.420.005

  İnsülin kullanmak ya da OAD den insüline geçmek perinatalmorbiditeyi azaltmaktadır


  Zel durumlarda diyabet y netimi gebelik cerrahiye hazirlik ve yaslilik

  FDA gebelikte ilaç kategorileri

  Metformin: B

  Glyburid: B

  B: Hayvan çalışmalarındaki olumsuz bulgulara rağmen, kontrollü çalışmalar gebe kadınlarda artmış fetal anomali riski göstermemiştir veya yeterli insan çalışması yoktur ve hayvan çalışmaları fetal risk göstermemiştir. Fetal zarar olasılığı düşük ancak mümkündür.


  Oad kullan m ve gebelik medline 1966 mart 2007

  OAD kullanımı ve Gebelik MEDLINE (1966-Mart 2007)

  • Glyburide , glipizid (az miktarda) ve metformin plasentadan geçer; teratojenik değil

  • Glyburid etkin ve güvenilir olarak bildirilse de; % 18 gebede glisemik kontrolü sağlayamamış

  • Glipizid ve TZD ler için yeterli bilgi yok

   Ann Pharmacother. 2007 Jul;41(7):1174-80. Epub 2007 May 29.


  Oad kullan m ve gebelik

  OAD Kullanımı ve Gebelik

  Metformin ve glibenclamid(glyburid) teratojenik değildir; ancak perinatalmorbiditeyi azaltmak için gebelik düşünüldüğü andan itibaren OAD(özellikle glibenclamid) kullanan diyabetlide insüline geçilmelidir.

  Diabetic Medicine. 24(3):253-258, March 2007.

  • A 10-year retrospective analysis of pregnancy outcome in pregestational Type 2 diabetes: comparison of insulin and oral glucose-lowering agents. *


  Zel durumlarda diyabet y netimi gebelik cerrahiye hazirlik ve yaslilik

  • Gebeliği sınıflandır;

  • Diyabetik, kardiyovasküler, obstetrik komplikasyonları ve tiroid fonksiyonlarını araştır.

  • Yeme alışkanlığı, aktivite ve psikososyal problem varlığını gözden geçir

  • Gerekli laboratuvar tetkiklerinden sonra gebelik prognozu için hastayı bilgilendir

  • Tedaviye hasta katılımını sağlayarak, ekibin diğer üyeleri ile tedaviyi planla


  Gestasyonel diyabetes mellitus tan m ve problemin nemi

  Gestasyonel Diyabetes MellitusTanım ve Problemin Önemi

  • İlk kez gebelikte başlayan veya tanımlanan, değişebilir ciddiyette karbohidrat intoleransı.

  • Tüm gebeliklerin % 2-7’si GDM ile komplikedir.

  • Prevalans: %1-14 (incelenen populasyon ve kullanılan tanı testleri)

  • Saptanamadığı veya uygun olarak tedavi edilmediğinde perinatal kayıp ve neonatal morbidite (hipoglisemi, hipokalsemi, polisitemi ve hiperbilirubinemi gibi) ve makrozomi riski

  • Gebeliklerin çoğunda konjenital anomali riski artmamıştır.

  • Hiperglisemi ağırlığı ile orantılı olarak doğum defekti riski 

  • GDM’li annelerde doğumdan sonra Tip 2 DM gelişme riski 


  Zel durumlarda diyabet y netimi gebelik cerrahiye hazirlik ve yaslilik

  Screening for Gestational Diabetes Mellitus in Northeastern Turkey, (Trabzon City)Erem C, Cihanyurdu N & Telatar M.Eur J Epidemiol. 2003;18:39-43


  Zel durumlarda diyabet y netimi gebelik cerrahiye hazirlik ve yaslilik

  Gestasyonel Diyabet Prevalansı

  n:59

  n: 49

  n:10

  Erem C & Telatar M. Eur J Epidemiol. 2003;18:39-43


  Zel durumlarda diyabet y netimi gebelik cerrahiye hazirlik ve yaslilik

  Gestasyonel Diyabet Prevalansı (2010-2011)

  n:182

  n: 147

  n:35

  n: 815

  Kuzu UB, Erem C, Uzmanlık Tezi


  Zel durumlarda diyabet y netimi gebelik cerrahiye hazirlik ve yaslilik

  Çalışma şeması

  815 gebe

  GCT

  GCT(-), n=633 (%77,7)

  GCT(+), n= 182 (%22,3)

  GCT(-) Risk grubu yüksek gebe n=31 (%3,8)

  OGTT

  OGTT

  GCT(-), n=27 (%3,3)

  GDM, n=4 (%0,5)

  GDM, n=35

  (%4,3)

  OGTT(-), n=147

  (%18,0)

  GDM, n=39

  (%4,8)

  Kuzu UB, Erem C, Uzmanlık Tezi


  Zel durumlarda diyabet y netimi gebelik cerrahiye hazirlik ve yaslilik

  Gebelerde Yaş Gruplarına Göre GDM Prevalansı


  Zel durumlarda diyabet y netimi gebelik cerrahiye hazirlik ve yaslilik

  Sigara Kullanımına Göre GDM Prevalansı


  Zel durumlarda diyabet y netimi gebelik cerrahiye hazirlik ve yaslilik

  Gebelerde Gebelik Öncesi BKİ’ine Göre GDM Prevalansı


  Zel durumlarda diyabet y netimi gebelik cerrahiye hazirlik ve yaslilik

  Gebelikte Alınan Ağırlığa Göre GDM Prevalansı


  Zel durumlarda diyabet y netimi gebelik cerrahiye hazirlik ve yaslilik

  Gebelik Özgeçmişinde GDM öyküsüne Göre GDM Prevalansı


  Zel durumlarda diyabet y netimi gebelik cerrahiye hazirlik ve yaslilik

  Soy Geçmişinde DM öyküsüne Göre GDM Prevalansı


  Zel durumlarda diyabet y netimi gebelik cerrahiye hazirlik ve yaslilik

  Yüksek Risk Faktörlerinden En Az Bir Tanesine Sahip Olma ve Risk Faktörü Olmamasına Göre GDM Prevalansı


  Zel durumlarda diyabet y netimi gebelik cerrahiye hazirlik ve yaslilik

  Sistolik Kan Basıncına Göre GDM Prevalansı


  Zel durumlarda diyabet y netimi gebelik cerrahiye hazirlik ve yaslilik

  GDM ile Risk Faktörleri Arasındaki İlişki*

  *(OR ve % 95 güven sınırları içinde)


  Zel durumlarda diyabet y netimi gebelik cerrahiye hazirlik ve yaslilik

  GDM ile Risk Faktörleri Arasındaki İlişki*

  * (OR ve % 95 güven sınırları içinde)


  Zel durumlarda diyabet y netimi gebelik cerrahiye hazirlik ve yaslilik

  GDM ile Risk Faktörleri Arasındaki İlişki*

  * (OR ve % 95 güven sınırları içinde)


  Zel durumlarda diyabet y netimi gebelik cerrahiye hazirlik ve yaslilik

  GDM Olan ve GDM Olmayan Gebelerde Obstetrik Sonuçlar

  *( χ2= 0,77, p=0,379) **( χ2: 8,451, p=0,004) ***( χ2:=4,058, p=0,044) ****( χ2: 17.868, p<0,001)


  Zel durumlarda diyabet y netimi gebelik cerrahiye hazirlik ve yaslilik

  GDM Olan ve GDM Olmayan Gebelerde Obstetrik Ortalamalar

  Kuzu UB, Erem C, Uzmanlık Tezi


  Gestasyonel diyabetes mellitus tarama ve tan

  Gestasyonel Diyabetes MellitusTarama ve Tanı

  • Hastalar genellikle asemptomatik olup tanı için OGTT gerekir.

  • İlk prenatal vizitte GDM riski değerlendirilir.

  • Tarama testi: Gebeliğin 24-28. hf. 50 g glukoz oral

   1 saat sonra PG: >130-140 mg/dl  OGTT


  Zel durumlarda diyabet y netimi gebelik cerrahiye hazirlik ve yaslilik

  • Ön tarama testinde 1.st PG 140-180 mg/dl bulunan kadınlara GDM yönünden kesin tanı konulmak üzere 100 g glukozlu OGTT yapılmalıdır.

  • GDM kuşkusu yüksek olan kadınlarda ön tarama testi olmaksızın doğrudan 100 g glukozlu OGTT yapılabilir (Sınıf D, ortak görüşe dayalı kanıt).

  • 50 g glukozdan sonra 1.st PG ≥180 mg/dl bulunması durumunda OGTT yapılmasına gerek duyulmayabilir. Bu vakalar GDM gibi yakından takip edilmelidir (Sınıf D, ortak görüşe dayalı kanıt).

  TEMD Diyabetes Mellitus Klavuzu-2011


  100 g ogtt ile gdm nin tan s

  100 g OGTT ile GDM’nin Tanısı*

  O’Sullivan-Mahan (1964),

  Tam KanNDDG (1979), PlazmaCarpenter-Coustan (1982),

  Somogyi-NelsonOtoanalizörVenöz Plazma Glukoz

  (mg/dL)(mg/dL)Oksidaz (mg/dL)

  Açlık90105≥95

  1. Saat165190 ≥ 180

  2. Saat145165 ≥ 155

  3. Saat125145 ≥ 140

  *Test en az 8 saatlik gece açlığından sonra yapılmalıdır, açlık 14 saati geçmemeli,

  en az 3 gün süreyle kısıtlamamış diyet (150 g/gün karbohidrat) ve

  fizik aktivite yapmalıdır. Birey test sırasında oturmalı ve sigara içmemelidir.


  75 g ogtt ile gdm nin tan s iadpsg kriterleri

  75 g OGTT ile GDM’nin Tanısı* (IADPSG Kriterleri)

  Venöz Plazma Glukoz (mg/dL)

  Açlık≥ 92 (5.1 mmol/l)

  1. Saat≥ 180 (10 mmol/l)

  2. Saat≥ 153 (8.5 mmol/l)

  *Test en az 8 saatlik gece açlığından sonra yapılmalıdır, açlık 14 saati geçmemeli,

  en az 3 gün süreyle kısıtlamamış diyet (150 g/gün karbohidrat) ve

  fizik aktivite yapmalıdır. Birey test sırasında oturmalı ve sigara içmemelidir.

  Tanı için en az 1 değer sınırı aşmalıdır. IADPSG: Uluslararası Diyabetik Gebelik Çalışma Grupları Birliği

  Summary of revisionsforthe 2010 ClinicalPracticeRecommendations

  DiabetesCare; 34, suppl 1 , Jan 2011


  Zel durumlarda diyabet y netimi gebelik cerrahiye hazirlik ve yaslilik

  ADA, WHO ve IADPSG’ye Göre GDM Tanı Kriterleri-2011

  APG1.st PG2.st PG3.st PG

  ADA kriterleri*

  100 g glukoz ile OGTT≥95 180  155  140

  75 g glukoz ile OGTT≥95 180  155 -

  WHO kriterleri**

  75 g glukoz ile OGTT126-  200 -

  IADPSG kriterleri**

  75 g glukoz ile OGTT≥92 180  153 -

  *En az 2 patolojik değer tanı koydurur. IADPSG: Uluslararası Diyabetik Gebelik Çalışma Grupları Birliği

  ** En az 1 patolojik değer tanı koydurur.


  Gdm da tedavi diyet

  GDM’da Tedavi-Diyet

  ZamanÖğünFraksiyon KH oranı (günlük)

  8:00Kahvaltı2/1810

  10:30Ara1/18 5

  12:00Öğle5/1830

  15:00Ara2/1810

  17:00Akşam5/1830

  20:00Ara2/1810

  23:00Ara1/18 5

  Kcal  kg<%80 IBW40 kcal/kg/gün

  % 80-120 IBW30 kcal/kg/gün

  %120-150 IBW24 kcal/kg/gün

  > %150 IBW12-20 kcal/kg/gün


  Zel durumlarda diyabet y netimi gebelik cerrahiye hazirlik ve yaslilik

  • 2 hf.lık diyet tedavisine rağmen APG>105mg/dl ve 1. st PG>140 mg/dl ise insülin tedavisi.

  • APG: 105-120 mg/dl, 1. st PG: 120-160 ise 0.3-0.4 Ü/kg/gün, NPH tek doz gece.

  • APG>120 mg/dl ve 1. st PG>200mg/dl ise 0.7 Ü/kg/gün 2 doz karışım (Regüler+NPH) insülin.

  • Bu şekilde kontrol altına alınmayanlarda bazal-bolus insülin tedavisi


  Gdm da ns lin tedavisi

  GDM’da İnsülin Tedavisi

  Total Dozun Fraksiyonu

  ZamanNPH insülinRegüler İns.

  Sabah5/184/18

  Öğle3/18

  Akşam3/18

  Gece3/18

  Toplam insülin ihtiyacı= gebeliğin 6-18.hf: 0.7 U/kg

  18-26.hf: 0.8 U/kg

  26-36.hf: 0.9 U/kg

  36-41.hf: 1.0 U/kg


  Zel durumlarda diyabet y netimi gebelik cerrahiye hazirlik ve yaslilik

  Gestasyonel Diyabetli Gebelerde Glisemik Hedefler (TEMD Klavuzu-2010)

  Hedef (mg/dl)

  (tercihen≤120mg/dl)

  HbA1c ≤ %6.5 (tercihen ≤ %6)


  Zel durumlarda diyabet y netimi gebelik cerrahiye hazirlik ve yaslilik

  OLGU

  F.G. 29 yaşında, Ev hanımı.30.12.2010 tarihinde polikliniğimize başvurmuş.YAKINMALARI: El ve ayaklarında uyuşma, ağız kuruluğu, çok su içme, sık idrara çıkma.


  Zel durumlarda diyabet y netimi gebelik cerrahiye hazirlik ve yaslilik

  ÖYKÜSÜ:

  • İki hafta önce 25 haftalık gebe iken Kadın-Doğum Polikiniği’nde 50 g glukoz ile yapılan ön tarama testinin 1. saatinde kan glukoz düzeyi 201 mg/dl bulunup 28.12.2010 tarihinde polikliniğimize sevk edilmiş.

   ÖZ GEÇMİŞİ:

  • 1994 yılında evlenmiş, daha önce 2 düşük ve 2 doğum yapmış. İkinci bebeği 4.5 kg doğmuş.

  • 1 yıl önce büyük büyük nodüler guatr nedeniyle tiroidektomi ameliyatı olmuş.


  Zel durumlarda diyabet y netimi gebelik cerrahiye hazirlik ve yaslilik

  SOY GEÇMİŞİ:

  • Bir kız kardeşinde tip 2 diyabet, bir kız kardeşinde gestasyonel diyabet (GDM) öyküsü var.

   ALIŞKANLIKLAR:

  • Özellik yok.

   KULLANDIĞI İLAÇLAR:

  • Levotiron 100 µg/gün


  Zel durumlarda diyabet y netimi gebelik cerrahiye hazirlik ve yaslilik

  FİZİK MUAYENE BULGULARI:

  • Boy: 157 cm, kilo: 71.6 kg, BKİ: 29.04 kg/m2

  • KB: 130/90 mmHg, Nb: 92/dk SR

  • Boyun posterior bölgesinde akantoznigrikansmevcut.


  Zel durumlarda diyabet y netimi gebelik cerrahiye hazirlik ve yaslilik

  Soru 1: Bu hastada gestasyoneldiyabet (GDM) var mıdır?

  A. 50 g glukozlu tarama testine göre bu hasta GDM açısından şüphelidir. 100 g glukozlu test sonuçlarına göre karar verilmelidir.

  B. Bu hastada 50 g glukozdan 1 st sonraki değere göre bu hastada GDM vardır. Daha ileri teste gerek yoktur.

  C. Bu hastaya 75 g glukozlu OGTT yapılarak karar verilmelidir.

  D. Bu hastanın HbA1c düzeyi ölçülmelidir, normal bulunursa GDM yoktur.

  E. Bu hastanın aile öyküsü, reprodüktif yaşam ve fenotipik özellikleri nedeniyle pregestasyonel tip 2 diyabeti olması muhtemeldir.


  Zel durumlarda diyabet y netimi gebelik cerrahiye hazirlik ve yaslilik

  KLİNİK TAKİP:

  • Evde kan şekeri ölçümü eğitimi verildi. Günde 3 kez öğün öncesi ve 1. st tokluk kan şekeri ölçümlerini yapması istendi.

  • Beslenme eğitimine alındı, besin tüketim listesi istendi. Tıbbi beslenme programı düzenlendi.

  • İdrar kültürü, steril kaldı. Jinekoloji konsültasyonu istendi.

  • Göz dibi normal bulundu.

  • Levotiron haftada 5 gün 150 ve 2 gün 100 µg dozuna yükseltildi.

  • 1 hafta sonraki 3 günlük glisemi profili ve besin tüketim listesi değerlendirildi.


  Zel durumlarda diyabet y netimi gebelik cerrahiye hazirlik ve yaslilik

  Soru 2: Bu hastanın glisemik kontrolü için önerileriniz ne olmalıdır?

  • Öğün öncesi değerleri normaldir, beslenme programı gözden geçirilmeli, öğünlerdeki karbonhidrat miktarları azaltılmalıdır.

  • Özellikle sabah postprandiyalglisemileri yüksektir. Kahvaltıdaki karbonhidrat miktarı azaltılmalı, bir kısmı ara öğünde verilmelidir.

  • Yemeklerden hemen sonra 30’ar dakikalık yürüyüş yapması önerilmelidir.

  • Hemen insüline başlanmalıdır.

  • Bu hastanın tokluk hiperglisemilerihipotiroidisine bağlıdır. L-tiroksin dozu hızla artırılmalıdır.


  Zel durumlarda diyabet y netimi gebelik cerrahiye hazirlik ve yaslilik

  Soru 3:Bu hastanın kombine hiperlipidemisi için öneriniz nedir?

  • Hastanın hiperlipidemisihipotiroidiye bağlıdır. Uygun tiroidreplasmanından sonra yeniden değerlendirilmelidir.

  • Hastanın hiperlipidemisi gebelikten önce de mevcut olan metabolik sendrom ile ilişkilidir. Diyeti yeniden gözden geçirilmeli, ciddi bir yağ kısıtlaması yapılmalıdır.

  • Bu hastanın gebelik haftası ilerlediği için anti-lipid tedavi uygulanabilir.

  • Statin ve fibratlarkontrendikedir, niacin verilebilir.

  • Şu anda hiperlipidemiye yönelik herhangi bir önlem alınması sakıncalıdır. Tedavi doğumdan sonraya ertelenmelidir.


  Zel durumlarda diyabet y netimi gebelik cerrahiye hazirlik ve yaslilik

  İZLEM:

  • Hasta haftada bir kontrole çağırıldı.

  • 3. haftanın sonunda hastanın evde ölçtüğü kan glukoz sonuçları grafik olarak Smartprix cihazı ile değerlendirilerek patern analizleri yapıldı.

  • Benzer glisemi paternininin izlenmesi üzerine bifazik karışım insan insülin 0.2 IU/kg/gün, günde 2 doz (sabah 8 + akşam 6 IU) başlandı.


  Zel durumlarda diyabet y netimi gebelik cerrahiye hazirlik ve yaslilik

  19.01.2011


  Zel durumlarda diyabet y netimi gebelik cerrahiye hazirlik ve yaslilik

  19.01.2011


  Zel durumlarda diyabet y netimi gebelik cerrahiye hazirlik ve yaslilik

  19.01.2011


  Zel durumlarda diyabet y netimi gebelik cerrahiye hazirlik ve yaslilik

  19.01.2011


  Klinik seyir

  Klinik Seyir

  • Hasta 2 haftada bir poliklinik kontrolüne çağırıldı. Glisemi profiline göre insülin dozları ayarlandı.

  • Antenatal kontrolleri sorunsuz seyretti.

  • Gebeliğinin 35. haftasında nefes darlığı ve ayaklarında ödem şikayetleri ile başvurdu.

  • KB 160/105 mmHg ölçüldü.

  • Jinekolojide interne edildi. Anti-HT ilaç başlandı.

  • 2 Mart 2011 tarihinde 37 haftalık gebe iken GİK infuzyonu altında seksiyo yapıldı.

  • 4,1 kg bebeği doğdu.


  Bu hastaya anti ht olarak hangi ilac vermeyi tercih ederdiniz

  Bu hastaya anti-HT olarak hangi ilacı vermeyi tercih ederdiniz?

  • Kanal kanal blokeri

  • RAS blokajı yapabilecek bir antihipertansif seçilebilirdi

  • Tiazid grubu diüretik

  • Beta blokerlerden herhangi biri

  • Alfametil dopa


  Bu hastan n do um sonras nda diyabeti nas l tedavi edilmelidir

  Bu hastanın doğum sonrasında diyabeti nasıl tedavi edilmelidir?

  • Bebeğini emzirmesi teşvik edilmeli ve bu nedenle insülin kullanmaya devam etmelidir.

  • Doğumdan sonra KŞ izlemine gerek yoktur. Ancak ileride gelişebilecek tip 2 diyabet nedeniyle 3 yılda bir OGTT yapılmalıdır.

  • Hastanın günlük ortalama KŞ düzeyi 140-160 mg/dl’yi aşıyorsa Metformin başlanmalıdır.

  • Hastanın günlük ortalama KŞ düzeyi 200 mg/dl’yi aşıyorsa sulfonilüre grubu bir ilaç başlanmalıdır.

  • Seksiyo sonrasında GDM normale dönecektir. Bu nedenle yaşam tarzını düzenlemek dışında herhangi bir anti-hiperglisemik tedaviye gerek yoktur.


  Diyabette zel durumlar1

  Diyabette Özel Durumlar

  • Gebelik

  • Cerrahi hazırlık

  • Seyahat (Yolculuk)

  • İlaç etkileşimi

  • Yaşlılık

  • Aşı uygulamaları

  • Steroid kullanımı

  • Yoğun bakım hastaları


  Zel durumlarda diyabet y netimi gebelik cerrahiye hazirlik ve yaslilik

  Olgu: 61 yaşında, tip 2 diyabetli kadın hasta,- 15 yıldır diyabeti var.Diyet ve egsersiz’e uyuyor.- Metformin (2x1000 mg) + SU (Gliklazid tb 2X80 mg) tedavisi almakta- AKŞ: 130 mg/dl, TKŞ: 156 mg/dl, HbA1c düzeyi : % 6.8 - Elektif şartlarda kolesistektomi yapılacak

  Bu hastaya perioperatif nasıl bir tedavi önerirsiniz?


  Zel durumlarda diyabet y netimi gebelik cerrahiye hazirlik ve yaslilik

  Olgu :27 yaşında, tip 1 diyabetli erkek hasta,- 11 yıldır tip1 diyabeti var.- Bazal-bolüs insülin tedavi rejimi uyguluyor. - HbA1c düzeyi : %8.2 - Bir süre önce abseleşen 20 yaş dişi lokal anestezi altında çekilecek.

  Bu hastaya işlem sırasında nasıl bir tedavi önerirsiniz?


  Diyabetlide c errahi g iri im ncesi cevaplanmas gerekenler

  Diyabetlide cerrahi girişim öncesicevaplanması gerekenler:

  • Diyabetin tipi

  • Mevcut tedavisi

  • Mevcut metabolik regülasyon

  • Cerrahi müdahelenin büyüklüğü (Majör, Minör)

  • Cerrahi müdahelenin acil ya da elektif oluşu

  • Anestezinin tipi (Lokal, Genel)


  Zel durumlarda diyabet y netimi gebelik cerrahiye hazirlik ve yaslilik

  Preoperatuvar Dönem

  TÜM HASTALAR

  • Operasyon tarihi belirlenmeli

  • Anestezist, cerrah, diyabetolog işbirliği gerekli

  • Glisemi kontrolü (HbA1c, SMBG*)

  • Kardiyak, nörolojik, renal değerlendirme

  • EKG, Akc. grafisi, elektrolit tetkiki yapılmalı

  Tip 2 diyabetli hastalar

  İnsülin kullanmayan

  Tip 1 diyabetli hastalar veya

  İnsülin kullanan T2DM

  • Minör cerrahi veya

  • İyi kontrollü

  • Major cerrahi veya

  • Kötü kontrollü

  • Operasyondan

  • 2-3 gün öncehospitalizasyon

  • Metformin kesilir

  • 0.3-0.5 U/kg/gün dozunda insüline geçilir

  • Uzun etkili OAD kesilir

  • Op. günü veya 1 gün önce hospitalizasyon

  • Operasyondan 2-3 gün öncehospitalizasyon

  • Glisemik kontrol

  • sağlanmalı

  *Self monitoring blood glucose


  Zel durumlarda diyabet y netimi gebelik cerrahiye hazirlik ve yaslilik

  Operasyon Günü

  Tip 1 diyabetli hasta

  veya insülin kullanan T2DM

  Tip 2 diyabetli hasta

  (OAD kullanan)

  • Minör cerrahi

  • İyi kontrollü

  • Major cerrahi veya

  • Kötü kontrollü

  • Mümkünse sabah ilk

  • operasyon olarak alınmalı

  • Aç olmalı ve OAD almamalı

  • Verilecek sıvılar glukoz,

  • laktat ihtiva etmemeli

  • 1-2 st’te bir glukoz takip edilmeli

  • - KŞ <200 mg/dl ise girişime devam

  • - KŞ >200 mg/dl ise GIKinfüzyonuna geçilir.

  • Mümkünse sabah ilk

  • operasyon olarak alınmalı

  • Aç olmalı ve sabah insülin

  • yapılmamalı

  • i.v. insülin ve glukoz infüzyonuna

  • başlanmalı(GIK veya ayrı yol yöntemi)

  • Her saat başı glukoz takibi yapılmalı


  Ns lin inf zyonu

  İnsülin infüzyonu

  • Ayrı yol yöntemi

  • GIK yöntemi

  • (Aynı yol yöntemi)


  Ayr yol y ntemi

  Ayrı Yol Yöntemi

  1 gram glukoziçin

  0.2-0.4 Ü insülin

  verilmektedir

  %10(%5)

  Dextrose

  500 cc

  DEZAVANTAJ:

  • Elektronik cihazlar gerektirir

  • Yolların birinin işlememesi halinde ciddi hipo-hiperglisemiler gelişebilir.

  100 ml/saat(5-10 g)

  İnfüzyon seti

  50 ml izotonik NaCl+

  50 U regüler insulin (veya

  500 ml izotonik

  NaCl içinde 250 Ü)

  2-4 Ü/saat


  Glukoz potasyum ns lin gik nf zyonu

  Glukoz-Potasyum-İnsülin(GIK)İnfüzyonu

  %10(%5)

  Dextrose 500cc

  +

  15(10)Ü regüler insülin

  +

  10 mmol KCl

  (%7.5’luk 1 ampul KCl )

  100 ml/saat(10 gram glukoz,3Ü(4Ü)insülin)

  1 gram glukoz için

  0.3(0.4)Ü insülin

  verilmektedir

  * “Guidelines for Diabetes Care. European Policy Group 1998-1999” önerisi:

  GIK “% 10 dextroz 500cc+ 16 U kısa etkili insülin + 10 mmol potasyum”

  Obez ve başlangıç glisemi değeri yüksek ise 20 U; zayıf olanlarda 12 U dir.


  Zel durumlarda diyabet y netimi gebelik cerrahiye hazirlik ve yaslilik

  • GIK İnfuzyonu 100 ml/st hızındabaşlanır.

  • Kan glukozdüzeyi 1-2 st’tebirölçülür, 120-180 mg/dl

   civarındaolacakşekildeinfuzyon hızıayarlanır.

   Glisemi (mg/dl)GIK Hızı(ml/saat)

   ≥270(279)140

   270 (279)-220 ise120

   219-180 ise100

   179-120 ise80

   119-80 ise60

   <80 İnfüzyona 2 saat ara

  • İnfüzyon 5 saatte bir yenilenir

  • Elektrolit (sodyum, potasyum) takibi yapılmalıdır

  • Oral gıdaya geçildikten 30-60 dak.sonra başlangıç tedavi şemasına dönülür


  Gik solusyonundaki ns lin glukoz oran hastan n zelliklerine uygun haz rlanmal

  GIK solusyonundaki İnsülin:Glukoz Oranı Hastanın Özelliklerine Uygun Hazırlanmalı

  Durumİnsulin (U)/ (*)

  1g glukoz

  • Normal kilolu0.30 (15 U)

  • Obez0.4-0.6 (20- 30 U)

  • Karaciğer hst.0.5-0.6 (20- 30 U)

  • Major infeksiyon/Sepsis0.6-0.8(30- 40 U)

  • Steroid tedavi0.5- 0.8(20- 40 U)

  • Kardiyopulmoner sorunlar0.8-1.2 (40 - 60U)

  (*) içindekiler 500 ml % 10’luk Dextrose’a ilave edilecek insülin miktarı


  Ns lin htiyac cerrahi giri imin tipine g re de i ir

  İnsülin İhtiyacı Cerrahi Girişimin Tipine Göre Değişir

  • Çünkü: İnsülin direnci ön plandadır.

  • -Hipotermi

  • -inotrop kardiyak ilaç

  • -priming sıvı kullanımı

  • İnsülin ihtiyacı(U/st) yüksektir

  • -Preopo: 1.6 ± 0.2

  • -İnsizyon: 3.0 ± 1.0

  • -Bypass :5.0 ± 1.2

  • -Postop :12.3 ± 2.6

  • Ayrı yol ile glukoz ve insülin kullanımı

  • daha uygun

  P< 0.01

  İ

  n

  s

  ü

  l

  i

  N

  i

  h

  t

  i

  y

  a

  c

  ı

  12

  Kardiyak

  10

  8

  6

  4

  Abdominal

  2

  Husband DJ,Diabet Med 1986;3: 69-74

  (U/gram glukoz)


  Zel durumlarda diyabet y netimi gebelik cerrahiye hazirlik ve yaslilik

  Postoperatuvar Dönem

  Tip 2 diyabetli hasta

  (OAD kullanan)

  Tip 1 diyabetli hasta

  veya insülin kullanan T2DM

  • Minör cerrahi

  • İyi kontrollü

  • Major cerrahi

  • Kötü kontrollü

  • Glisemi profili

  • İlk postop. öğün ile

  • s.c. başlangıç insülin

  • tedavisi şemasına

  • dönülebilir

  • Glisemi kontrolü

  • İlk öğünle OAD’ye

  • geçilmeli

  • Glisemi takibi

  • Glisemi :

  • Stabil değilse s.c.insüline devam

  • Stabil ise

  • OAD’yegeçilebilir


  Diyabette zel durumlar2

  Diyabette Özel Durumlar

  • Gebelik

  • Cerrahi hazırlık

  • Seyahat (Yolculuk)

  • İlaç etkileşimi

  • Yaşlılık

  • Aşı uygulamaları

  • Steroid kullanımı

  • Yoğun bakım hastaları


  Zel durumlarda diyabet y netimi gebelik cerrahiye hazirlik ve yaslilik

  Olgu: 43 yaşında, tip 1 diyabetli erkek hasta,- 19 yıldır diyabeti var.- Bazal-bolüs insülin tedavi rejimi uyguluyor. - HbA1c düzeyi %7.8 - İstanbul’da yaşayan hasta Los Angeles’te bir toplantıya katılacak.

  • Bu hastaya seyahat sırasında nasıl bir tedavi önerirsiniz?


  Zel durumlarda diyabet y netimi gebelik cerrahiye hazirlik ve yaslilik

  Olgu 24 yaşında, tip 1 diyabetli erkek hasta,- 16 yıldır diyabeti var.- Bazal-bolüs insülin tedavi rejimi uyguluyor. - HbA1c düzeyi %6.8 - Hasta Finlandiya’da yaşarken yazın 10 günlük bir tatil için Alanya’ya gelmiş.

  • Bu hasta Alanya’da iken insülin dozlarında bir değişiklik yapmayı düşünür müsünüz?


  Diyabetli olmak seyahat etmeye engel de ildir ancak

  Diyabetli Olmak Seyahat Etmeye Engel Değildir Ancak !

  • Diyabet tanıtım kartı

  • Seyahat çantası (yedek ilaç, enjektör, kalem, insülin için soğutucu, glukometre, yeterince lanset ve strip, pil)

  • Yeterli şekersiz sıvı ve su, gerektiğinde kullanacağı kesme şeker, meyve suyu, bisküvi veya glukoz tabletleri

  • Uçak yolculuğunda uçuş ekibi haberdar edilmeli

  • Tedavi dozları için eğitilmeli

  • Yolculuk boyunca 3-4 saatte bir glukoz ölçülmeli; glisemi 120-180 mg/dl düzeyinde tutulacak şekilde tedaviye devam edilmelidir.


  Tip 1 diyabetlide ve ns lin kullanan tip 2 diyabetlide seyahat s ras nda glisemi ayar n n sa lanmas

  • Batıya uçuşlarda

  • gün uzayacağından;

  • Uçuş öncesi: Normal doz uygulanır,

  • Uçuşta: Süre >8 st ise

  • 6 saatte bir kan şekeri

  • ölçümüne göre

  • ek regüler insülin yapılır,

  • -Varışta: Sonraki doz,

  • yeni lokal zamanda planlanmış

  • saate uygun olarak aynen yapılır.

  Tip 1 Diyabetlide ve İnsülin Kullanan Tip 2 Diyabetlide Seyahat Sırasında Glisemi Ayarının Sağlanması

  • Doğuya uçuşlarda

  • gün kısalacağından;

   • Uçuş öncesi:

   • Normal doz azaltılarak uygulanır,

   • Uçuşta: 6 saatte bir

   • glukoz ölçülür, gerekirse

   • ek regüler insülin yapılabilir,

   • Varışta: Sonraki doz,

   • yeni lokal zamanda

   • planlanmış saate uygun

   • olarak aynen yapılır.

  • Genelikle kuzeyden güneye (veya tersine)

  • gidildiğinde saat farkı olmayacağından;

   • Öğün ve insülin injeksiyon

   • zamanlarında değişiklik olmaz.


  Ns lin kullan m a ya n tip 2 diyabetlide seyahat s ras nda glisemi ayar n n sa lanmas

  İnsülin Kullanmayan Tip 2 DiyabetlideSeyahat Sırasında Glisemi Ayarının Sağlanması

  • Uzun süren seyahatlerde

   kısa etkili oral antidiyabetik ilaçlar (örneğin glinidinler)

   önerilmelidir.


  Diyabette zel durumlar3

  Diyabette Özel Durumlar

  • Gebelik

  • Cerrahi hazırlık

  • Seyahat (Yolculuk)

  • İlaç etkileşimi

  • Yaşlılık

  • Aşı uygulamaları

  • Steroid kullanımı

  • Yoğun bakım hastaları


  Ns lin le etkile ime giren di er la lar

  İnsülin İle Etkileşime Giren Diğer İlaçlar

  Hipoglisemik etkiyi artırarak

  glisemiyi düşürenler:

  Hipoglisemik etkiyi azaltarak

  glisemiyi artıranlar

  DİKKAT

  HİPOGLİSEMİ !!!!!

  DİKKAT

  HİPERGLİSEMİ !!!!!

  • Kalsitonin

  • Kortikosteroidler

  • Lityum karbonat

  • Morfin sulfat

  • Niasin

  • Nikotin

  • Oral kontraseptifler

  • Ostrojen

  • Siklofosfamid

  • Somatotropin

  • Terbutalin

  • Tiaziddiüretik

  • Tiroid hormonu

  • Lityum karbonat

  • MAO inhibitörleri

  • Mebendazol

  • OAD

  • Pentamidin

  • Piridoksin

  • Propoksifen

  • Salisilat

  • Somatostatinanalogu(Octreotid)

  • Sulfinpirazon

  • Tetrasiklin

  ACEI

  Alkol

  Anabolik steroidler

  Beta blokerler

  Disopramid

  Fenilbütazon

  Guanetidin

  Kalsiyum

  Klofibrat

  Klonidin

  Klorokin

  Asetozolamid

  Anti HIV

  Albuterol

  Asparaginaz

  Danazol

  Dekstrotiroksin

  Diazoksit

  Diltiazem

  Diüretikler

  Dobutamin

  Epinefrin

  Etakrinik asit

  Fenitoin

  İsoniazid

  TEMD D.iyabet Kılavuzu, 2010


  Diyabette zel durumlar4

  Diyabette Özel Durumlar

  • Gebelik

  • Cerrahi hazırlık

  • Seyahat (Yolculuk)

  • İlaç etkileşimi

  • Yaşlılık

  • Aşılama

  • Steroid kullanımı

  • Yoğun bakım hastaları


  Ya l larda d iyabet n eden nemlidir

  Yaşlılarda Diyabet Neden Önemlidir?

  • Prevalans 65 yaş üzerinde daha yüksektir(%10-30).

  • Hastane yatışlarının neden olduğu harcamaların %60’ını oluşturur

  • Hastane yataklarının 1/12’sini işgal eder.

  • Non-diyabetiklere göre 2 kat uzun yatarlar.


  Her d ekat in g lukoz ntolerans 6 13 mg dl a rtmaktad r

  Her Dekat İçin Glukoz İntoleransı 6-13 mg/dl Artmaktadır.

  • Hücreye glukoz girişi ve utilizasyonu azalmıştır.

  • (İskelet kasında insüline bağımlı glukoz girişi ve vazodilatasyon azaldığından)

  • İnsülin sekresyonu azalmıştır

  • Diğerleri

   - Obezite

   - Fiziksel inaktivite

   - KH alımı azalmış

   - Diyabetojenik ilaçlar(thiazid , glukokortikoid)


  Ya l da d iyabet f arkl b a lang l o labilir

  Yaşlıda Diyabet Farklı Başlangıçlı Olabilir

  • Asemptomatik

  • Klasik osmotik semptomlar(DKA, NKHH)

  • Silik belirtiler: depresyon, apati, mental konfüzyon

  • Geriatrik sendromlar: kas güçsüzlüğü, görme azalması, kognitif bozukluk, üriner inkontinens, açıklanamaz kilo kaybı, unutkanlık

  • Mevcut hastalığın iyileşmesinde gecikme (infeksiyon, yara iyileşmesi, CVA)


  Ya l d iyabetlide g enellikle

  Yaşlı Diyabetlide Genellikle:

  • Diyabeteeşlikedenbaşkahastalıksık

  • Yaşabağlıfizyolojikfonksiyonlar (KC ve böbrek fonksiyonları)azalır

  • Hipoglisemiyeeğilimfazla

  • Yaşaspesifikkomplikasyonlar

  • Akutmetabolikdekompansasyonmortalitesifazla

  • Çoğundamedikaltakipyetersiz

  • Tedavivebakımdabakıcı/ eşlerebağımlılık


  Ya l larda d iyabet k ontrol z ordur nk

  Yaşlılarda Diyabet Kontrolü Zordur. Çünkü:

  • Duyu kayıpları (görme/koku/tat)

  • Besin hazırlama ve tüketimindeki zorluklar

   (tremor/artrit/diş problemleri/Gİ fonk. ve absorbsiyon değişikleri)

  • Açlık ve susuzluk tanımlama değişiklikleri

  • Böbrek/KC fonksiyonlarında bozukluklar

  • Akut enfeksiyonlar

  • Neoplazma

  • Azalmış fiziksel aktivite ve mobilite

  • İlaçlar (K tutucuları dışındaki diüretikler/glukokortikoidler)

  • Alkol

  • Nöropsikiyatrik problemler (depresyon/kognitif bozulma/demans)

  • Sosyal faktörler (yetersiz eğitim/kötü beslenme alışkanlıkları/yalnız yaşam/yoksulluk


  Hiperglisemiye yol a an ila lar n kullan m ya l da daha s kt r

  Hiperglisemiye yol açan ilaçların kullanımı yaşlıda daha sıktır

  • Diüretikler

  • Glukokortikoidler

  • Östrojenler

  • Nikotinik asid

  • Fenotiyazinler

  • Fenitoin

  • Sempatomimetikler

  • Lityum

  • GH

  • İzoniyazid

  • Glukoz içeren ilaçlar


  Ya l d iyabetliye y akla m

  Yaşlı Diyabetliye Yaklaşım

  • Fonksiyonel kapasite ve kognitif fonksiyonları değerlendirmeli

  • Vasküler risk değerlendirmesi yapmalı

  • Metabolik hedefler belirlenmeli

  • Diyabete bağlı sakatlıklara uygun önlemler planlamalı

  • Uygun bakım ve takip koşulları sağlanmalı


  Ada ya l ya neriler e d zeyi

  ADA Yaşlıya Öneriler (E düzeyi)

  • Fonksiyon ve kognitif kapasitesi bozulmamış olanlarda diyabet bakım hedefleri daha genç erişkinlerdeki gibidir

  • Kognitif fonks. iyi olmayanlarda hedef hipoglisemi riski yaratmadan, fakat komplikasyonlara yol açmayan, bireyselleştirilmiş tedavi önerilir.

  • Diğer KV risk faktörleri düzeltilmeli

  • Diyabet komplikasyonları araştırılmalı

  Summary of revisionsforthe 2010 ClinicalPracticeRecommendations

  DiabetesCare ; 34, suppl 1 , Jan 2011


  Ya l d iyabetlide t edavi h edefleri

  Yaşlı Diyabetlide Tedavi Hedefleri

  • Kanbasıncı (mmHg)

  • Daha düşük daha iyi

  • UKPDS: 140/80

   HOT:Diyastolik 83

   SHEP: Sistolik 150

   Syst-Eur: Sistolik 160

  • LIFE: 140/90

  • ALLHAT: 140/90

  • Lipid düzeyleri(mg/dl)

  • Lipid düşürücü tedavinin etkinliğini gösteren kanıtlar artmakta

  • LIPID, CARE, 4S, VA-HIT

  • LDL-Kol:< 100 mg/dl

   HDL-K>40(E), 50(K)mg/dl

   TG < 150 mg/dl

   PROSPER

   LDL-K 40 mg/dl azalma

   Major vasküler olayları

   %15-25 azaltır

  Glisemi düzeyi

  • Spesifik çalışma yok

   UKPDS:

   HbA1c<%7

   AKŞ< 126 mg/dl

  Aspirin kullanımı

  ATS : yüksek riskli kişilerde 75- 325 mg/gün kullanımı

  major KV olayları % 25 azaltır

  HOT: 75 mg/gün kullanımı major KV olayları % 15, MI % 36 azaltır


  Ya l d iyabetlide e sas h edef

  Tıbbi:

  Hiperglisemik semptomların ortadan kaldırılması

  İstenmeyen kilo kayıplarının önlenmesi

  Hipoglisemi/ ilaç yan etkileri gözlenmemeli

  Vasküler komplikasyonlar taranmalı, önlenmeli

  Erken dönemde kognitif bozukluk ve depresyon saptanmalı

  Olası yaşam süresi beklentisi başarılmalı

  Hasta :

  Genel iyilik hali ve iyi yaşam kalitesi tesis edilmesini,

  Yaşam biçimi değişikliklerine adaptasyon açısından yeterli bilgi ve beceri sahibi olmak,

  Diyabetle başetmede, kendi kendine bakımda yüreklendirilmekister

  Yaşlı Diyabetlide Esas Hedef


  Ya l d iyabetlide s k g lisemi k ontrol y n nden k ontr e ndikasyonlar

  Yaşlı Diyabetlide Sıkı Glisemi Kontrolü Yönünden Kontrendikasyonlar

  • Demans

  • KBY

  • Siroz

  • Aktif alkolizm

  • Otonom nöropati

  • Sosyalizasyonla kombine fiziksel yetersizlik ve besin kısıtlaması


  Ya l d iyabetlide t edavi ns lin

  Yaşlı Diyabetlide Tedavi(İnsülin)

  • En önemli dezavantajı hipoglisemidir. UKPDS çalışmasında ciddi hipoglisemi riski %2’nin altındadır…

  • İnsülin analogları daha az hipoglisemi riski taşırlar.

  • İnsülin kalemleri doğru doz uygulamada yaşlılara yardımcıdır…


  Ya l diyabetlide tedavi s ulfonil reler

  Yaşlı diyabetlide tedavi(Sulfonilüreler)

  • Yaşlı diyabetiklerde diyete eklenen ilk seçeneklerdendir…

  • Gliklazid, glipizid ve glimepirid tercih edilir.

  • Gençlere verilen dozun yarısı ile başlanır.

  • En önemli olumsuz etkisi hipoglisemidir..


  Ya l d iyabetlide t edavi m eglitinidler

  Yaşlı Diyabetlide Tedavi(Meglitinidler)

  • Repaglinide ve Nateglinide insülin salınmasında kısa ve hızlı etkiye sahiptirler.

  • Hipoglisemi riski sulfonilüre gurubuna göre belirgin olarak düşüktür…


  Ya l d iyabetlide t edavi metformin

  Yaşlı Diyabetlide Tedavi(Metformin)

  • Doğru endikasyonda güvenli ve yararlı

  • Ancak yaşlı diyabetiklerin %40-50 sinde kullanılması uygundur.

  • Kontrendikasyonlar:

   • Böbrek yetmezliği, KC veya kalp yetmezliği, periferik arter hast., radyoopak madde kulllanımı, akut infeksiyon

   • Renal fonksiyonu azalmış hastalarda (CrCl  ve serum Cr erkeklerde ≥1.5 mg/dl ve kadınlarda ≥1.4 ise) kontrendikedir (Laktik asidoz riski !!!).

   • 80 yaş üzerinde metformin kullanılmamalıdır.

  • Hipoglisemi yapmaz, kilo aldırmaz ve ucuzdur..

  • B12 malabsorbsiyonuna neden olabilir.


  Ya l d iyabetlide t edavi akarboz

  Yaşlı Diyabetlide Tedavi(Akarboz)

  • GİS yan etkileri kullanımını kısıtlar…

  • Etkinliği ve hipoglisemi riski düşüktür…

  • Subakut barsak tıkanmalarında ve inflamatuvar barsak hastalığında kontrendikedir…

  • Düşük dozdan başlanmalı ve doz yavaş yavaş artırılmalıdır.


  Ya l d iyabetlide t edavi tiyazolidinedionlar

  Yaşlı Diyabetlide Tedavi(Tiyazolidinedionlar)

  • Hipoglisemi yapmaz…

  • Yan etkileri: Kilo artışı, ödem, anemi..

  • Kontrendikasyonlar: Kalp yetmezliği, osteoporoz


  Ya l d iyabetlide t edavi nkretin bazl tedaviler

  Yaşlı Diyabetlide Tedavi(İnkretin bazlı tedaviler)

  • 65 yaş üzerinde dökümante edilmiş veriler yetersiz


  Diyabette zel durumlar5

  Diyabette Özel Durumlar

  • Gebelik

  • Cerrahi hazırlık

  • Seyahat (Yolculuk)

  • İlaç etkileşimi

  • Yaşlılık

  • Aşı uygulamaları

  • Steroid kullanımı

  • Yoğun bakım hastaları


  Nfluenza a lamas

  Ne zaman?

  Her yıl, Eylül ayı başında.

  Kime?

  6 aylıktan itibaren tüm diyabetlilere

  Yaşı>64, huzurevinde yaşayan, kardiyopulmoner sorunları olan diyabetliye

  Nasıl? Ne kadar?

  IM doz, split ya da tüm virüslere karşı;

  Yaşı<9, hiç aşılanmamış olanlara birer ay ara ile 2 doz

  Kontrendikasyon?

  Yumurtaya anafilatik hipersensitivitesi olanlar

  Yan etkisi:Enjeksiyon bölgesinde kızarıklık, nadiren Guillain-Barre S.

  Ne zaman?

  - Ömür boyunca en az 1 kez

  - Yaşı>65, nefrotik sendrom, kronik renal yetersizlik ya da organ transplant olan diyabetliye; 5 yılda bir tekrar

  - Endemik bölgelere seyahat edecek diyabetlilere, gidilecek bölgeye göre gerekli aşılamanın yapılması

  Kime?

  Diyabet, Kardiyovasküler, pulmoner ve renal sorunu olan , yaşı>65 olan bireyler

  Nasıl? Ne kadar?

  IM, %85-90 Streptokok pnömoni serotipini kapsayan 23 pürifiye kapsül polisakkaridi kapsayan aşı

  Yan etkisi:Enjeksiyon bölgesinde kızarıklık(<48 saat)

  Pnömokokaşılaması

  İnfluenza aşılaması

  Advisory Committee on Immunizations Practises(ACIP)MMWR 46(No:RR-9): 1-25, 1997


  Zel durumlarda diyabet y netimi gebelik cerrahiye hazirlik ve yaslilik

  Sabrınız İçin

  Teşekkürler


 • Login