Strategia Jyrängön alueen varhaiskasvatus - PowerPoint PPT Presentation

Strategia jyr ng n alueen varhaiskasvatus
Download
1 / 12

 • 85 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Strategia Jyrängön alueen varhaiskasvatus. Heinolan kaupungin strategia KV 21.6.2010 § 88. TOIMINTA-AJATUS Itsenäinen ja yhteistyötä tekevä Heinola tarjoaa asukkailleen hyvän elämän edellytykset, laadukkaat palvelut ja elinkeinoelämälle hyvät toimintaedellytykset. ARVOT

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Strategia Jyrängön alueen varhaiskasvatus

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Strategia jyr ng n alueen varhaiskasvatus

Strategia Jyrängön alueen varhaiskasvatus


Heinolan kaupungin strategia kv 21 6 2010 88

Heinolan kaupungin strategiaKV 21.6.2010 § 88

 • TOIMINTA-AJATUS

 • Itsenäinen ja yhteistyötä tekevä Heinola tarjoaa asukkailleen

 • hyvän elämän edellytykset, laadukkaat palvelut ja

 • elinkeinoelämälle hyvät toimintaedellytykset.

 • ARVOT

 • Asukastyytyväisyys

 • Ennakoiva kehittäminen

 • Tuloksellisuus

 • Suvaitsevaisuus

 • VISIO 2020

 • Heinola on yritysystävällinen ja hyvien palvelujen kaupunki

 • vesistöjen äärellä metropolin vaikutusalueella.


Varhaiskasvatuspalveluiden strategiatulkinta

Varhaiskasvatuspalveluiden strategiatulkinta

 • Perustehtävä ja organisaatio

 • Toiminta-ajatus

 • Arvot ja arvokehikko

 • Visio

 • Tuloskortit: strateginen suunnittelu neljästä näkökulmasta:

  Asiakas, prosessit ja rakenteet, henkilöstö sekä talous


Jyr ng n alueen varhaiskasvatuspalveluiden perusteht v

Jyrängön alueen varhaiskasvatuspalveluiden perustehtävä

Jyrängön alueen varhaiskasvatuspalveluiden tehtävänä on osallistua kokonaisuuteen, johon sisältyy:

Päiväkotitoiminta

Esiopetus

Perhepäivähoito

Perhekeskustoiminta

Kerhotoiminta

Varhaiserityiskasvatus

Varhaiskasvatuspalveluiden asiakaskunta muodostuu 0 – 7 vuotiaista lapsista ja heidän perheistään.

Varhaiskasvatuspalveluiden perustehtävänä on edistää lasten tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista yhteistyössä vanhempien kanssa.


Jyr ng n alueen varhaiskasvatuspalveluiden toiminta ajatus

Jyrängön alueenvarhaiskasvatuspalveluiden toiminta-ajatus

Tarjoamme syliä ja huolenpitoa elämänkunnioituksen hengessä, turvallisessa ympäristössä

leikkiä ja leipää unohtamatta.


Jyr ng n alueen arvot

Jyrängön alueen arvot

 • TURVALLISUUS

 • fyysisen, sosiaalisen ja henkisen ympäristön turvallisuus

 • OIKEUDENMUKAISUUS

 • tasa-arvo, rehellisyys, tasapuolisuus, yhdenvertaisuus, luottamus, laillisuus, lasten kuuleminen, osallistaminen

 • SUVAITSEVAISUUS

 • kunnioitus, arvostus, tasa-arvo, joustavuus, ymmärtäminen, monikulttuurisuus, yhteistyöhalukkuus, empaattisuus, aikuisuus ja ammatillisuus, kohteliaisuus, yhteisöllisyys, asiakaslähtöisyys, yksilöllinen huomioiminen

 • SITOUTUNEISUUS

 • pitkäjänteisyys, suunnitelmallisuus, taloudellisuus, johdonmukaisuus, sitoutuminen yhteisiin päätöksiin ja sopimuksiin, yhteistyö, laatu

 • LUOVUUS

 • aktiivisuus, erilaisten toimintavaihtoehtojen hakeminen, haasteiden ennakkoluuloton kohtaaminen, innovatiivisuus, kehittäminen, myönteisyys, huumori, ekologisuus


Jyr ng n alueen varhaiskasvatuspalveluiden visio

Jyrängön alueen varhaiskasvatuspalveluiden visio

 • Turvalliset, lapsen ja

 • perheen tarpeita vastaavat varhaiskasvatuspalvelut niveltyvät saumattomasti perusopetukseen.


Varhaiskasvatuspalveluiden organisaatiokaavio

Varhaiskasvatuspalveluidenorganisaatiokaavio

SIVISTYSTOIMI

SIVISTYSTOIMEN-

JOHTAJA

Keskitetyt toimistopalvelut

Varhaiserityiskasvatus

Perhekeskustoiminta

Yksityinen päivähoito

Vs. tulosaluejohtaja

PÄIVÄHOIDON JOHTAJA

JYRÄNGÖN

VARHAISKASVATUS-

PALVELUT

KIRKONKYLÄN

JA LUSIN

VARHAISKASVA-TUSPALVELUT

SINILÄHTEEN, MYLLYOJAN JA

VIERUMÄEN

VARHAISKASVATUS-PALVELUT

NIEMELÄTALON

VARHAISKASVATUS- PALVELUT

TOMMOLA - TALON

VARHAISKASVATUS- PALVELUT

RULLAN

VARHAISKASVATUS- PALVELUT

Elämänkaaritalo

Jyrängön päiväkoti

Jyrängön

kotiperhepäivähoito

Kettukallion päiväkoti

Kirkonkylän koulun

esiopetusryhmä

Satulinnan päiväkotiryhmä

Lusin koulun esiopetusryhmä

ja koululaisten iltapäivätoiminta

Kirkonkylän kotiperhepäivähoito

Kurpanharjun päiväkoti

Myllyojan koulun esiopetusryhmä

Koululaisten iltapäivätoiminta

Myllyojan ryhmäperhepäiväkoti

Alueiden kotiperhepäivähoito

Niemelätalon päiväkoti

Taidepainotteiset kerhot

Alueiden kotiperhepäivähoito

Tommola – talon päiväkoti

Perhekeskus

Tommolan kotiperhepäivähoito

Rullan vuoropäiväkoti

Rainion päiväkoti


1 jyr ng n alueen varhaiskasvatuspalveluiden asiakasn k kulma palvelukyky ja vaikuttavuus

1. Jyrängön alueen varhaiskasvatuspalveluiden asiakasnäkökulma (palvelukyky ja vaikuttavuus)


Strategia jyr ng n alueen varhaiskasvatus

2. Jyrängön alueen varhaiskasvatuspalveluiden prosessit ja rakenteet(resurssien suuntaaminen, organisaation toimivuus ja suorituskyky)


3 jyr ng n alueen varhaiskasvatuksen henkil st

3. Jyrängön alueen varhaiskasvatuksen henkilöstö


4 j yr ng n alueen varhaiskasvatuksen talous

4. Jyrängön alueen varhaiskasvatuksen talous


 • Login