จริยธรรม คุณธรรม ในการปฏิบัติงาน - PowerPoint PPT Presentation

Download
1 / 192

 • 132 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

จริยธรรม คุณธรรม ในการปฏิบัติงาน. ดร.สุทิน ลี้ปิยะชาติ ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจพอเพียงและธนาคารสมอง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รองเลขาธิการมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด. คุณธรรม. หมายถึง สภาพคุณงามความดี. จริยธรรม. หมายถึง ธรรมที่เป็นข้อประพฤติ

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

จริยธรรม คุณธรรม ในการปฏิบัติงาน

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


6991349

.


6991349


6991349


6991349

The King of the Kings

The King of the World


6991349


6991349

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


6991349

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


6991349

. .


6991349

...


6991349


6991349

...

...


6991349

...

...


6991349

...


6991349

...


6991349


6991349


6991349


6991349

///

//

( )

( )


6991349


6991349


6991349


6991349


6991349


6991349


6991349


6991349


6991349

.

.

.

.


6991349

/

-

-

-

-


6991349


6991349

/

-

-

-


6991349

- /

-


6991349

Capittal

Capittal

Labor

Labor


6991349


6991349


6991349

-

-

-

-


6991349


6991349


6991349

- (Normal Profit)

-


6991349

-

-

-


6991349

-

-


6991349

-

-

-

-

-


6991349

-

-

-

-


6991349

-

-


6991349

-

-

-


6991349

-

-

-

-

-

-


6991349

UNDP


6991349

UNDP


6991349


6991349


6991349

 • () ()/


6991349


6991349

()


6991349


6991349


6991349


6991349


6991349

WHERE ARE WE GOING


6991349


6991349

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)


6991349

...

( ) .. /


6991349


6991349

CPI 2004 Score

Hong Kong-based Political & Economic Risk Consultancy Ltd. Index 2004

Rank

Country

1

Indonesia

9.25

2

India

8.9

Vietnam

8.67

3

4

Philippines

8.33

5

China

7.33

5

Malaysia

7.33

0 = Highly clean

10 = Highly corrupt

5

THAILAND

7.33

8

South Korea

6.67

9

Taiwan

6.1

10

Hong Kong

3.6

11

Japan

3.5

12

Singapore

0.5


6991349

CPI 2005 Score

Hong Kong-based Political & Economic Risk Consultancy Ltd. Index 2005

Rank

Country

1

Indonesia

9.10

2

Philippines

8.80

3

Vietnam

8.65

India

8.63

4

5

China

7.68

6

Thailand

7.20

0 = Highly clean

10 = Highly corrupt

7

Malaysia

6.80

8

South Korea

6.50

9

Taiwan

6.15

10

Hong Kong

3.50

11

Japan

3.46

12

Singapore

0.65


6991349

Transparency International Corruption Perceptions Index 2004

CPI 2004 Score

CPI 2004 Score

Rank

Country

Rank

Country

1

Finland

9.7

39

Malaysia

5.0

2

New Zealand

9.6

47

South Korea

4.5

3

Denmark

9.5

64

THAILAND

3.6

5

Singapore

9.3

64

Mexico

3.6

6

Sweden

9.2

71

China

3.4

7

Switzerland

9.1

90

India

2.8

11

UK

8.6

102

Vietnam

2.6

16

Hong Kong

8.0

133

Indonesia

2.0

17

USA

7.5

145

Bangladesh

1.5

24

Japan

6.9

10 = Highly clean

0 = Highly corrupt

Transparency

International

35

Taiwan

5.6


6991349

Transparency International Corruption Perceptions Index 2005

CPI 2005 Score

CPI 2005 Score

Rank

Country

Rank

Country

1

Iceland

9.7

39

Malaysia

5.1

2

Finland

9.6

40

South Korea

5.0

2

New Zealand

9.6

59

THAILAND

3.8

4

Denmark

9.5

65

Mexico

3.5

5

Singapore

9.4

78

China

3.2

11

Netherlands

8.6

88

India

2.9

11

UK

8.6

107

Vietnam

2.6

15

Hong Kong

8.3

137

Indonesia

2.2

17

USA

7.6

158

Bangladesh

1.7

21

Japan

6.3

10 = Highly clean

0 = Highly corrupt

Transparency

International

32

Taiwan

5.9


6991349

The Corruption Perception Index (CPI) by TI

Thailands Rank

Coverage

(countries)

Year

Rank

CPI

1996

3.3

39

52

1997

3.0

37

54

1998

3.0

61

85

1999

3.2

68

99

2000

3.2

68

98

10 Points

= Most Transparent

0 Point

= Most Corruption

2001

3.2

61

91

2002

3.2

64

102

2003

3.3

70

133

2004

3.6

64

145

2005

3.8

59

158


6991349

(R&D)

(Training)

(Network)

(PR)


6991349


6991349

..


6991349


6991349


6991349


6991349


6991349


6991349


6991349


6991349

...

( ) .. /


6991349


6991349

( )

.

.

.


6991349

. one stop service

.

.

.


6991349


6991349


6991349

 • /


6991349


6991349

(Core Competencies)

.

.

.

.

.


6991349

.


6991349

 • (Competency)

 • (Performance)

 • (Merit)


6991349

Knowledge Workers

R & D


6991349

(Strategic Human Resource Management)

/

(Direction/

Strategy)

(Capabilities)

(Motivation)

HR Direction / Strategy: /

HR Motivation: /

HR Capabilities: /


6991349


6991349

 • ///


6991349

 • - -


6991349


6991349


6991349

:

 • (QUICK WIN INITIATIVE)

  1.1

  1.2

  1.3

  1.4

  1.5

  1.6

  1.7

  1.8

  6-7


6991349

2.

2.1 ()

2.2 ( )

2.3 ( )

2.4 ( )


6991349

2.5 ( 360 (coaching) )

2.6 ( )

2.7 ( :

-

-

-

-

-


6991349


6991349


6991349

1993

 • 1993: U.S.-The Government Performance and Results Act (1993)

 • 1994: U.S.-Government Management and Reform Act (1994)

 • 1999: Canada-Results for Canadians

 • 2001: U.S.-The Presidents Management Agenda

 • 2001: Japan-Government Policy Evaluation Act

 • 2002: U.S. Sarbane-Oxley Act (Good Governance)

 • 2002: France-La Loi Organique Relative Aux Lois de France

 • 2002: U.S.-Program Assessment and Rating Tool

 • 2003: Thailand-Principle and Practice of Good Governance

 • 2003: Singapore Net Economic Value

 • 2004: U.K. Public Service Agreement


6991349

Tony Blair Harvard Steve Kelman


Output outcome

(Output) (Outcome)

(Output)

(Outcome)


Implementation

(Implementation)

 • -


Implementation1

(Implementation)

 • ()

 • ( )


Public service

(Public Service)

(Output) (Outcome)


6991349


6991349


6991349


6991349

/


6991349


6991349

/

..

..


6991349

/

..

--------------------------


6991349

.

.

.

.

.

.

.


6991349

.

.

.

.

.

.

.

.


6991349

/

..


6991349

( )

 • .

 • ..


6991349

. /

.

. /

. /

.

.

.


6991349

.

.

.

.

.


6991349

I AM READY

Integrity

Activeness

Morality

Relevancy

Efficiency

Accountability

Democracy

Yield


6991349

Public Service Core Values (OECD)

 • Impartiality -

 • Legality -

 • Integrity-

 • Transparency -

 • Efficiency -

 • Equality -

if reform is to help the

Federal Government

adapt to a rapidly

changing world, its

primary objectives

must be to a

government that is ;

- Citizen Centered

- Resulted Oriented

- Market Based.

 • Responsibility -

 • Justice -

George W. Bush

July 11, 2001


6991349

 • (Selflessness)

Seven

Principles

of

Public

Life

 • (Objectivity)

 • (Integrity)

 • (Accountability)

 • (Openness)

 • (Honesty)

Lord Nolans Report

1995

 • (Leadership)


6991349

-

Steven Covey U.S.A.


6991349

.. /

-

-

-


6991349

..

/


6991349

 • (///)

/

 • (Conflict of Interest)

 • (Integrity)

 • (Accountability)

 • (Openness/Transparency)


6991349

.

(Understanding)

. (Internalize)

.

(Commitment as way of life)


6991349

:

.

.

.


6991349

 • (Role Model)


6991349


6991349

..


6991349

( )

.

.

.


6991349

Office of the Civil Service Commission

The Civil Service Training Institute

 • ... ..

  • ...

2006, Ethics Promotion and Information Center


6991349

.. ( )

.. ( .. )


6991349

.. ( )

.. ( .. )


6991349

Office of the Civil Service Commission

The Civil Service Training Institute

:

:

:

2006, Ethics Promotion and Information Center


6991349

..

/


6991349

Office of the Civil Service Commission

The Civil Service Training Institute

.

.

.

2006, Ethics Promotion and Information Center


6991349

Office of the Civil Service Commission

The Civil Service Training Institute

:

:

:

2006, Ethics Promotion and Information Center


6991349

Office of the Civil Service Commission

The Civil Service Training Institute

.

. ..

2006, Ethics Promotion and Information Center


6991349

Office of the Civil Service Commission

The Civil Service Training Institute

2006, Ethics Promotion and Information Center


6991349

Office of the Civil Service Commission

The Civil Service Training Institute

 • /

2006 Ethics Promotion and Information Center


6991349

Office of the Civil Service Commission

The Civil Service Training Institute

 • () /

2006 Ethics Promotion and Information Center


6991349

Office of the Civil Service Commission

The Civil Service Training Institute

 • /

2006 Ethics Promotion and Information Center


6991349

Office of the Civil Service Commission

The Civil Service Training Institute

()

 • // ///

 • //

2006 Ethics Promotion and Information Center


6991349

Office of the Civil Service Commission

The Civil Service Training Institute

 • /

2006 Ethics Promotion and Information Center


6991349

Office of the Civil Service Commission

The Civil Service Training Institute

 • ...

2006 Ethics Promotion and Information Center


6991349

Office of the Civil Service Commission

The Civil Service Training Institute

 • / ( )

 • /

2006 Ethics Promotion and Information Center


6991349


6991349

.. ...

. :

.

. ,

. ,

.


6991349

*

*


6991349

= x

(+

+

)


6991349


6991349

*

*


6991349

 • *

 • -


 • 6991349

  • ...............................

   -


  6991349

  *

  *

  *

  *


  6991349

  *

  *

  *


  6991349

  *

  *

  *

  *

  * ...

  *

  *


  6991349

  =


  6991349

  (Conflict of Interest)

  CONFLICT OF

  INTEREST


  6991349

  ()

  //

  • (Accepting Benefits)

  • (Self-Dealing)

  • (Contracts)

  • (Post-Employment)


  6991349

  ()

  • (Outside

  • Employment or Moonlighting)

  • (Inside Information)

  • (Using Employers

  • Property for Private Usage)

  • (Pork-barrelling)

  .

  ,


  6991349


  6991349

  (1)

  -

  -

  -

  -


  6991349

  (2)

  -

  -

  -

  -


  6991349

  (3)

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -


  6991349

  (4)

  -

  -

  -


  6991349

  (1)

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -


  6991349

  (2)

  -

  -

  -

  -


  6991349

  101

  102

  103

  104

  105

  106


  6991349

  201

  202

  203

  204


  6991349

  301

  302

  303

  304

  305

  306

  307


  6991349

  401

  501

  601

  701


  6991349

  1.

  -

  - (Operational Plan)


  6991349

  2.

  - (Standards of Performance)

  -

  3.

  -


  6991349

  4.

  -

  5.

  -

  6.

  -

  -


  6991349

  7.

  -

  -

  8.

  -

  -

  9.

  -

  -


  6991349

  10.

  -

  11.

  -

  -


  6991349

  *

  *

  *

  *

  *

  *


  6991349

  *

  *

  *

  *

  *

  *


  6991349

  *

  *

  *

  *

  * ...

  *

  *


  6991349

  • *

  • *

  • *

  • *


  6991349

  .

  .

  .

  .

  .


  6991349

  .

  .

  .

  .

  .


  6991349


  6991349


  6991349


  6991349

  .

  .

  .


  6991349


 • Login