Workshop ervaringen met paging alarmterminals
Download
1 / 29

WORKSHOP ERVARINGEN MET PAGING ALARMTERMINALS - PowerPoint PPT Presentation


 • 157 Views
 • Uploaded on

WORKSHOP ERVARINGEN MET PAGING ALARMTERMINALS. Brandweer Turnhout EasyCad - Deboosere. Indeling. Inleiding Organisatie brandweer Turnhout Brandweer Turnhout binnen de zone Taxandria Opbouw EasyCad Turnhout Praktijk: alarmeringen Brandweer Turnhout Zonekorpsen Zonale specialisaties

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' WORKSHOP ERVARINGEN MET PAGING ALARMTERMINALS' - scot


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Workshop ervaringen met paging alarmterminals

WORKSHOPERVARINGEN MET PAGING ALARMTERMINALS

Brandweer Turnhout

EasyCad - Deboosere


Indeling
Indeling

 • Inleiding

  • Organisatie brandweer Turnhout

  • Brandweer Turnhout binnen de zone Taxandria

 • Opbouw EasyCad Turnhout

 • Praktijk: alarmeringen

  • Brandweer Turnhout

  • Zonekorpsen

  • Zonale specialisaties

  • Versterking / bijstand

 • EasyCad Deboosere

  • Waarom?

  • Waarom niet?

  • Toekomst?

 • Vragen


Inleiding situatieschets
Inleiding - situatieschets

 • Brandweer Turnhout

  • 39 beroeps (brwm – kpl – ooff) in 3 ploegen voor permanentie 6u-22u

  • 50 vrijwilligers verdeeld over 7 ploegen voor permanentie nacht en zaterdagnammiddag (aangevuld met 2 beroeps voor dispatching)

  • 4 officieren beroeps in dagdienst

  • 6u-22u: minimumbezetting van 9 man (waarvan 1 dispatcher)

  • 22u-6u: bezetting van 7 man (waarvan 1 dispatcher)

   3 erkende ziekenwagens voor DGH

 • Ziekenwagens en niet dringende interventies: personeel in de kazerne

 • Dringende brandweerinterventies: 1ste uitruk vanuit de kazerne + 2de lijns met personeel dat thuis wordt opgeroepenInleiding situatieschets2
Inleiding - situatieschets

Zone Taxandria (volgens ontwerp KB)


Inleiding situatieschets3
Inleiding - situatieschets

Zone Taxandria

 • Brandweer Turnhout ‘coördineert’ reeds enkele jaren de alarmeringen voor de verschillende korpsen uit de (vroegere) zone.

  • Aandacht:

   • Korpsen zonder eigen oproepsysteem

    • rechtstreekse paging

    • Ploegenrotatie moet geprogrammeerd worden per korps

    • beschikbaarheden bijhouden niet mogelijk (capaciteitsprobleem)

   • Korpsen met eigen oproepsysteem: Deboosere (2x) en AEG (2x)

    • Aansturing oproepsysteem ipv rechtstreekse paging (extra schakel die kan falen)

    • Ploegenrotatie wordt lokaal geprogrammeerd

    • Beschikbaarheden lokaal bijhouden is mogelijk


Opbouw easycad turnhout
Opbouw EasyCad Turnhout

Schermen

scherm preselecties scherm invulvelden/interventiegegevens


Opbouw easycad turnhout1
Opbouw EasyCad Turnhout

Scherm preselecties


Opbouw easycad turnhout2
Opbouw EasyCad Turnhout

Scherm preselecties

 • Hoofdscherm bovenaan = Turnhout

  • Vooralarmen

  • officieren

  • Aansturing contacten (verlichting, poorten, …)

 • Scherm onderaan met tabbladen = zone Taxandria

  • Tabblad 1=Turnhout: preselecties interventietypes + zonale specialisaties

  • Tabblad 2 – 10=andere korpsen zone Taxandria: preselecties

   • Dringend

   • Niet dringend

   • Ploeg van dienst

   • OVD

   • Zonale specialisaties en bijstand


Opbouw easycad turnhout3
Opbouw EasyCad Turnhout

Scherm preselecties - zonekorpsen


Opbouw easycad turnhout4
Opbouw EasyCad Turnhout

Scherm invulvelden / interventiegegevens


Opbouw easycad turnhout5
Opbouw EasyCad Turnhout

Scherm invulvelden / interventiegegevens

 • Bovenaan: interventiegegevens (lokatie – aard – extra info – CityGis gegevens)

 • Onderaan: chronologische opvolgingslijst interventies

  • Mogelijkheid om voertuigen en statussen aan interventies te koppelen

  • Wordt niet gebruikt door brandweer Turnhout

  • Opvolging interventies gebeurt in AbiDispatch


Praktijk alarmeringen brandweer turnhout
Praktijk – alarmeringen: brandweer Turnhout

Ziekenwagen

 • Telefonische oproep vanuit HC 100 melding: ziekenwageninterventie

 • Vooralarm ziekenwagen wordt geactiveerd (terwijl dispatcher verder telefonische gegevens verwerkt)

  • Verlichting gaat aan

  • Poorten ziekenwagen gaan open

  • Signalisatiepaal op openbare weg gaat branden

 • Einde telefoongesprek

  • interventie-informatie wordt omgeroepen via PA

  • Interventiegegevens worden doorgestuurd van EasyCad naar AbiDispatch


Praktijk alarmeringen brandweer turnhout1
Praktijk – alarmeringen: brandweer Turnhout

Niet dringende brandweerinterventies


Praktijk alarmeringen brandweer turnhout2
Praktijk – alarmeringen: brandweer Turnhout

Niet dringende brandweerinterventies

 • Datastring met interventiegegevens komt binnen

   Geluidsbestand ‘aandacht datastring brandweer Turnhout’ over luidspreker van dispatching

 • HC 100 belt voor telefonische bevestiging

 • Dispatcher geeft interventie door aan onderofficier op dienst voor verdere afhandeling door de ploeg op dienst

 • Interventiegegevens worden van EasyCad naar AbiDispatch doorgestuurd voor verdere administratieve opvolging


Praktijk alarmeringen brandweer turnhout3
Praktijk – alarmeringen: brandweer Turnhout

Dringende brandweerinterventies

 • Datastring met interventiegegevens komt binnen in EasyCad

  • Geluidsbestand ‘aandacht datastring brandweer Turnhout’ over luidspreker van dispatching

  • Vooralarm ‘dringende brandweerinterventie’ over PA in de kazerne

  • verlichting brandweer worden aangestuurd

  • Poorten brandweervoertuigen gaan open

  • Signalisatiepaal openbare weg gaat branden

  • Personeel wordt thuis opgeroepen volgens beschikbaarheid

 • HC 100 belt voor telefonische bevestiging

 • Interventiegegevens worden via PA omgeroepen in de kazerne

 • (1ste voertuig vertrekt met aanwezige personeel in de kazerne)

 • Interventiegegevens worden doorgestuurd naar AbiDispatch voor verdere administratieve opvolging


Praktijk alarmeringen brandweer turnhout4
Praktijk – alarmeringen: brandweer Turnhout

Oproepen volgens beschikbaarheid

 • Personeel stelt zich telefonisch of via sms beschikbaar of niet beschikbaar

 • (ook webtoegang is mogelijk, maar wordt nog niet toegepast door brandweer Turnhout)

 • Aan elk interventietype is een standaard uitrukprocedure gekoppeld

 • Vanwege onzekerheid over beschikbaar personeel in de kazerne (ziekenwageninterventies – niet dringende interventies - …) wordt een volledige uitruk opgeroepen

 • Uit het beschikbare potentieel wordt personeel individueel opgeroepen

  • Volgens bevoegdheden (meest kritische eerst)

  • Volgens interventieteller (minste aantal interventies eerst)


Praktijk alarmeringen brandweer turnhout5
Praktijk – alarmeringen: brandweer Turnhout

Oproepen volgens beschikbaarheid – praktisch voorbeeld

 • Brand gebouw

 • Uitrukprocedure: MFAP – LW/EL – HZAP – (CW)

 • Oproepen uit het beschikbare potentieel:

  • 2 bedienaars ladderwagen / elevator

  • 2 chauffeurs / pompbedienaars

  • 3 onderofficieren

  • 8 brandweerlieden – dragers adembescherming

   Noot: opvolging beschikbaarheid door het brandweerpersoneel Turnhout is heel goed.

   Opkomst bij interventiealarm bedraagt meer dan 90 %


Praktijk alarmeringen zonekorpsen
Praktijk – alarmeringen: zonekorpsen

Zonder eigen oproepsysteem

 • Alle brandweerinterventies (dringend en niet dringend) worden vanuit HC 100 via datastring naar EasyCad Turnhout gestuurd

  • Geluidsbestand ‘aandacht datastring brandweer naam korps’over luidspreker dispatching

  • Afhankelijk van de aard interventie (dringend – niet dringend) worden de pagers van de benodigde ploegen van het korps aangestuurd

  • (controlepager van het korps op dispa Turnhout)

  • HC 100 belt voor telefonische bevestiging ontvangst datastring

  • Betrokken korps komt radiofonisch in contact (via zonale routinegroep) met dispa Turnhout voor verdere interventiegegevens

  • Vertrek en aankomst 1ste interventievoertuig worden nog gemeld aan dispa Turnhout

  • Verdere interventieopvolging gebeurt lokaal


Praktijk alarmeringen zonekorpsen1
Praktijk – alarmeringen: zonekorpsen

Zonder eigen oproepsysteem


Praktijk alarmeringen zonekorpsen2
Praktijk – alarmeringen: zonekorpsen

Met eigen oproepsysteem AEG

 • Alle brandweerinterventies (dringend en niet dringend) worden via datastring naar EasyCad Turnhout gestuurd

  • Geluidsbestand ‘aandacht datastring brandweer naam korps’over luidspreker dispatching

  • Datastring wordt onverkort doorgestuurd naar AEG terminal

  • AEG terminal van het lokale korps verwittigt volgens lokale programmatie de eigen ploegen / personeelsleden

  • (controlepager van het korps op dispa Turnhout)

  • HC 100 belt voor telefonische bevestiging ontvangst datastring

  • Betrokken korps komt radiofonisch in contact (via zonale routinegroep) met dispa Turnhout voor verdere interventiegegevens

  • Vertrek en aankomst 1ste interventievoertuig worden nog gemeld aan dispa Turnhout

  • Verdere interventieopvolging gebeurt lokaal


Praktijk alarmeringen zonekorpsen3
Praktijk – alarmeringen: zonekorpsen

Met eigen oproepsysteem Deboosere

 • Alle brandweerinterventies (dringend en niet dringend) worden via datastring naar EasyCad betrokken korps gestuurd

  • EasyCad van het lokale korps verwittigt volgens lokale programmatie de eigen ploegen / personeelsleden

  • Datastring wordt onverkort doorgestuurd naar Turnhout

  • Geluidsbestand ‘aandacht datastring brandweer naam korps’over luidspreker dispatching

  • (controlepager van het korps op dispa Turnhout)

  • HC 100 belt voor telefonische bevestiging ontvangst datastring

  • Betrokken korps komt radiofonisch in contact (via zonale routinegroep) met dispa Turnhout voor verdere interventiegegevens

  • Vertrek en aankomst 1ste interventievoertuig worden nog gemeld aan dispa Turnhout

  • Verdere interventieopvolging gebeurt lokaal


Praktijk alarmeringen zonale specialisaties
Praktijk – alarmeringen: zonale specialisaties

 • Een aantal brandweerspecialisaties worden binnen onze hulpverleningszone zonaal georganiseerd:

  • Duikers

  • Gaspakken

  • Meetploegen

  • Grootwatertransport

  • Tankwagentransport

 • Deze zonale specialisaties worden nooit automatisch via datastring opgeroepen (uitzondering: dringende duikinterventie)

 • Betreft 2de lijnsuitruk die enkel op vraag van de lokale bevelvoerder van de interventie opgeroepen kan worden.


Praktijk alarmeringen zonale specialisaties1
Praktijk – alarmeringen: zonale specialisaties

 • Een aanvraag voor bijstand van een zonale specialisatie gebeurt radiofonisch via de zonale routinegroep aan dispa Turnhout

 • Dispatcher alarmeert via 1 preselectie alle korpsen die personeel of voertuigen moeten leveren

 • (in het oproepsysteem is er voor elk korps een preselectieknop voorzien, maar deze zijn allemaal aan elkaar gekoppeld zodat het uitsturen van 1 preselectie volstaat)

 • Alarmering gebeurt:

  • Rechtstreeks op de pagers (korpsen zonder oproepsysteem)

  • Via sds (naar ander oproepsysteem)

  • Via eigen aangemaakt xml bericht (naar ander oproepsysteem)

   (zelfde principe als bij HC 100: servicetype – servicename –sectorcode – interventiecode)


Praktijk alarmeringen versterking bijstand
Praktijk – alarmeringen: versterking / bijstand

 • Elk korps kan individueel nog verwittigd worden om versterking te verlenen met een bepaald voertuig (autopomp – tankwagen – ladderwagen / elevator)

 • Een aanvraag voor versterking komt steeds van de lokale bevelvoerder van de interventie en gebeurt radiofonisch via de zonale routinegroep aan dispa Turnhout

 • Dispatcher beslist (op basis van kennis van het grondgebied van de zone) welk(e) korps(en) het meest aangewezen zijn om deze versterking te verlenen

 • Hij selecteert in het ‘tabblad’ van het betrokken korps de preselectie van het gevraagde voertuig en stuurt dit uit


Easycad deboosere waarom
EasyCad Deboosere: waarom?

 • Historisch gegroeid (CommCenter)

 • Overgang CommCenter  EasyCad relatief goedkoop ( aankoop nieuw oproepsysteem)

 • Eenvoudig te programmeren

 • EasyCad werkt als programma op zich goed (CommCenter gaf veel meer problemen)

 • Mogelijkheid om zelf xml berichten aan te maken

 • De meeste door ons benodigde toepassingen zijn mogelijk


Easycad deboosere waarom niet
EasyCad Deboosere: waarom niet?

 • Er wordt veel afgeschermd (databases) zodat je regelmatig beroep moet doen op hun programmeurs

 • Aankoop is relatief goedkoop, maar problemen oplossen is duur

 • Systeem zoals in Turnhout gebruikt zit aan zijn (capaciteits)limiet


Easycad deboosere toekomst
EasyCad Deboosere: Toekomst?

 • Onzekerheid troef

 • Zonaal model voor dispatchings?

 • Werkgroep van gebruikers om Deboosere ook op de toekomst voor te bereiden, maar nog geen eensgezinde visie

 • Is Deboosere als speler op deze beperkte markt niet te klein?ad