Advertisement
/ 21 []

TEST Skrzyżowania cz.3 - Presentation


Download Presentation

TEST Skrzyzowania cz.3

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime.While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript


Test skrzy owania cz 3 l.jpg

TESTSkrzyżowania cz.3

Zespół Szkół

Rolniczych i Ogólnokształcących w Żywcu-Moszczanicy

mgr inż. Ludwik Olek


Slide3 l.jpg

PYTANIE NUMER: 1W tej sytuacji dopuszcza się:

A- zatrzymanie pojazdu na jezdni,

B-zatrzymanie pojazdu na poboczu,

C- postój pojazdu na poboczu.


Slide4 l.jpg

PYTANIE NUMER: 2Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1 ustępuje pierwszeństwa

pojazdowi:

A- 2,

B- 3,

C- 4.


Slide5 l.jpg

PYTANIE NUMER: 3Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:

A- przejeżdża pierwszy,

B- ma pierwszeństwo przed pojazdem 3,

C- ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2.


Slide6 l.jpg

PYTANIE NUMER: 4Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:

A- ma pierwszeństwo przed pojazdem 2,

B- ma pierwszeństwo przed pojazdem 3,

C- przejeżdża ostatni.


Slide7 l.jpg

PYTANIE NUMER: 5Który pojazd jest w tej sytuacji nieprawidłowo zaparkowany na drodze?

A- 1,

B- 2,

C- 3.


Slide8 l.jpg

Wylosowano zestaw pytań numer: 15

PYTANIE NUMER: 6Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:

A- ma pierwszeństwo przed pojazdem 2,

B- ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 3,

C- przejeżdża ostatni.


Slide9 l.jpg

PYTANIE NUMER: 7Znak ten:

A- zezwala na kontynuowanie jazdy bez

zatrzymania pojazdu,

B- zezwala na przekroczenie linii przy

zatrzymaniu,

C- wskazuje miejsce zatrzymania

pojazdu.


Slide10 l.jpg

PYTANIE NUMER: 8W tej sytuacji zabrania się:

A- zatrzymania pojazdu na poboczu,

B- zatrzymania pojazdu na jezdni,

C- postoju pojazdu na poboczu.


Slide11 l.jpg

PYTANIE NUMER: 9Taka postawa kierującego ruchem oznacza, że wjazd na skrzyżowanie jest:

A- zabroniony,

B- dozwolony,

C- że będzie zmiana

nadawanego sygnału.


Slide12 l.jpg

PYTANIE NUMER: 10W tej sytuacji kierujący pojazdem 1 może wyprzedzić:

A- motocykl 2,

B- pojazd zaprzęgowy 3,

C- kolumnę pieszych 4.


Slide13 l.jpg

Wylosowano zestaw pytań numer: 15

PYTANIE NUMER: 11Na tym

skrzyżowaniu

kierujący

pojazdem 1:

A- ma pierwszeństwo przed pojazdem 2,

B- ma pierwszeństwo przed pojazdem 3,

C- przejeżdża ostatni.


Slide14 l.jpg

PYTANIE NUMER: 12W tej sytuacji, skręcając w lewo kierujący motorowerem powinien:

A-zachować szczególną ostrożność

B-zająć pas 2,

C-od razu wjechać na pas 1.


Slide15 l.jpg

PYTANIE NUMER: 13W tej sytuacji skrzyżowanie może opuścić pojazd:

A-1,

B-2,

C-3.


Slide16 l.jpg

PYTANIE NUMER: 14Znak ten zabrania przejeżdżania na sąsiedni pas ruchu:

A- z obu stron linii,

B- od strony linii przerywanej,

C- od strony linii ciągłej.


Slide17 l.jpg

PYTANIE NUMER: 15Który pojazd jest w tej sytuacji nieprawidłowo zaparkowany na jezdni?

A- 1,

B- 2,

C- 3.


Slide18 l.jpg

PYTANIE NUMER: 16Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:

A-ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2,

B-ma pierwszeństwo przed pojazdem 3,

C-przejeżdża ostatni.


Slide19 l.jpg

PYTANIE NUMER: 17Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:

A-ma pierwszeństwo przed pojazdem 2,

B-ustępuje pierwszeństwa pojazdowi

uprzywilejowanemu 3,

C-ma pierwszeństwo przed pojazdem 4.


Slide20 l.jpg

PYTANIE NUMER: 18Widząc ten sygnał kierujący pojazdem:

A-może zawrócić,

B-może skręcić w prawo po

zatrzymaniu się przed sygnalizatorem,

C-powinien czekać na sygnał zielony.


Slide21 l.jpg

To już koniec !