Download

TEST Skrzyżowania cz.3


Advertisement
/ 21 []
Download Presentation
Comments
scot
From:
|  
(1126) |   (0) |   (0)
Views: 30 | Added:
Rate Presentation: 0 0
Description:
TEST Skrzyżowania cz.3. Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Żywcu-Moszczanicy. mgr inż. Ludwik Olek. PYTANIE NUMER: 1 W tej sytuacji dopuszcza się:. A - zatrzymanie pojazdu na jezdni,. B - zatrzymanie pojazdu na poboczu,. C - postój pojazdu na poboczu.
TEST Skrzyżowania cz.3

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Test skrzy owania cz 3 l.jpgSlide 2

TESTSkrzyżowania cz.3

Zespół Szkół

Rolniczych i Ogólnokształcących w Żywcu-Moszczanicy

mgr inż. Ludwik Olek

Slide3 l.jpgSlide 3

PYTANIE NUMER: 1W tej sytuacji dopuszcza się:

A- zatrzymanie pojazdu na jezdni,

B-zatrzymanie pojazdu na poboczu,

C- postój pojazdu na poboczu.

Slide4 l.jpgSlide 4

PYTANIE NUMER: 2Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1 ustępuje pierwszeństwa

pojazdowi:

A- 2,

B- 3,

C- 4.

Slide5 l.jpgSlide 5

PYTANIE NUMER: 3Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:

A- przejeżdża pierwszy,

B- ma pierwszeństwo przed pojazdem 3,

C- ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2.

Slide6 l.jpgSlide 6

PYTANIE NUMER: 4Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:

A- ma pierwszeństwo przed pojazdem 2,

B- ma pierwszeństwo przed pojazdem 3,

C- przejeżdża ostatni.

Slide7 l.jpgSlide 7

PYTANIE NUMER: 5Który pojazd jest w tej sytuacji nieprawidłowo zaparkowany na drodze?

A- 1,

B- 2,

C- 3.

Slide8 l.jpgSlide 8

Wylosowano zestaw pytań numer: 15

PYTANIE NUMER: 6Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:

A- ma pierwszeństwo przed pojazdem 2,

B- ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 3,

C- przejeżdża ostatni.

Slide9 l.jpgSlide 9

PYTANIE NUMER: 7Znak ten:

A- zezwala na kontynuowanie jazdy bez

zatrzymania pojazdu,

B- zezwala na przekroczenie linii przy

zatrzymaniu,

C- wskazuje miejsce zatrzymania

pojazdu.

Slide10 l.jpgSlide 10

PYTANIE NUMER: 8W tej sytuacji zabrania się:

A- zatrzymania pojazdu na poboczu,

B- zatrzymania pojazdu na jezdni,

C- postoju pojazdu na poboczu.

Slide11 l.jpgSlide 11

PYTANIE NUMER: 9Taka postawa kierującego ruchem oznacza, że wjazd na skrzyżowanie jest:

A- zabroniony,

B- dozwolony,

C- że będzie zmiana

nadawanego sygnału.

Slide12 l.jpgSlide 12

PYTANIE NUMER: 10W tej sytuacji kierujący pojazdem 1 może wyprzedzić:

A- motocykl 2,

B- pojazd zaprzęgowy 3,

C- kolumnę pieszych 4.

Slide13 l.jpgSlide 13

Wylosowano zestaw pytań numer: 15

PYTANIE NUMER: 11Na tym

skrzyżowaniu

kierujący

pojazdem 1:

A- ma pierwszeństwo przed pojazdem 2,

B- ma pierwszeństwo przed pojazdem 3,

C- przejeżdża ostatni.

Slide14 l.jpgSlide 14

PYTANIE NUMER: 12W tej sytuacji, skręcając w lewo kierujący motorowerem powinien:

A-zachować szczególną ostrożność

B-zająć pas 2,

C-od razu wjechać na pas 1.

Slide15 l.jpgSlide 15

PYTANIE NUMER: 13W tej sytuacji skrzyżowanie może opuścić pojazd:

A-1,

B-2,

C-3.

Slide16 l.jpgSlide 16

PYTANIE NUMER: 14Znak ten zabrania przejeżdżania na sąsiedni pas ruchu:

A- z obu stron linii,

B- od strony linii przerywanej,

C- od strony linii ciągłej.

Slide17 l.jpgSlide 17

PYTANIE NUMER: 15Który pojazd jest w tej sytuacji nieprawidłowo zaparkowany na jezdni?

A- 1,

B- 2,

C- 3.

Slide18 l.jpgSlide 18

PYTANIE NUMER: 16Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:

A-ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2,

B-ma pierwszeństwo przed pojazdem 3,

C-przejeżdża ostatni.

Slide19 l.jpgSlide 19

PYTANIE NUMER: 17Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:

A-ma pierwszeństwo przed pojazdem 2,

B-ustępuje pierwszeństwa pojazdowi

uprzywilejowanemu 3,

C-ma pierwszeństwo przed pojazdem 4.

Slide20 l.jpgSlide 20

PYTANIE NUMER: 18Widząc ten sygnał kierujący pojazdem:

A-może zawrócić,

B-może skręcić w prawo po

zatrzymaniu się przed sygnalizatorem,

C-powinien czekać na sygnał zielony.

Slide21 l.jpgSlide 21

To już koniec !


Copyright © 2015 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro