12 19 ya lari arasindaki rencilere a a idaki esaslarla muamele e dilme lidir
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 24

12-19 YAŞLARI ARASINDAKI ÖĞRENCILERE AŞAĞIDAKI ESASLARLA MUAMELE E DILME LIDIR. PowerPoint PPT Presentation


  • 57 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

12-19 YAŞLARI ARASINDAKI ÖĞRENCILERE AŞAĞIDAKI ESASLARLA MUAMELE E DILME LIDIR.

Download Presentation

12-19 YAŞLARI ARASINDAKI ÖĞRENCILERE AŞAĞIDAKI ESASLARLA MUAMELE E DILME LIDIR.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


12 19 ya lari arasindaki rencilere a a idaki esaslarla muamele e dilme lidir

  • 12-19 YALARI ARASINDAKI RENCILERE AAIDAKI ESASLARLA MUAMELE EDILMELIDIR.


12 19 ya lari arasindaki rencilere a a idaki esaslarla muamele e dilme lidir

1-Eitim ve retimiyle megul olduumuz renci byme anda ise, onu tanmakla balamalsnz. Yoksa, tanmadnz veya anlayamadnz renciye retmek istediklerinizi retemeyecek ve onu arzu ettiiniz gibi yetitiremeyeceksiniz.


12 19 ya lari arasindaki rencilere a a idaki esaslarla muamele e dilme lidir

2-Kkler byklerine benzemek ister ve daima onlar taklid etmeye alrlar. Bu durum hayvanlar aleminde vardr. Bir psikoloji talebesi, haftalarca sren uzun bir almadan sonra yavru yengelere dz yrmeyi retir. Daha sonra bu yavru yengeleri, byk yengelerin yanna koyduunda, tekrar yan yrmeye baladklarn hayretle grr. Eer renci yandan kk davranlarda blunursa, buna ok ehemmiyet vermeyin. Ar taknlk grrseniz uygun ekilde izah edin.


12 19 ya lari arasindaki rencilere a a idaki esaslarla muamele e dilme lidir

3-Ona yerli yersiz sz vermeyin ve vaadlerde bulunmayn. Sznz tutamadnz anlar veya yle zannederse, size olan itimad sarslr, tesir gcnz azalr.


12 19 ya lari arasindaki rencilere a a idaki esaslarla muamele e dilme lidir

4-Yapt hatalar ve yanllardan dolay onun kt bir insan olduunu, dzelmesi mmkn olmayan, toplumun bir paraziti haline geldiini sylemeyin. Herkesin iinde onu yarglamayn. Eer yapt bir yanl toplum iinde sylenerek bakalarnn da bu hatay yapmamalarn istiyorsanz, isim vermeden ve belli etmeden hataya temas etmelisiniz. Yoksa, onu telkinlerinize kar sertletirir ve size kar cephe almasna sebebiyet verirsiniz.


12 19 ya lari arasindaki rencilere a a idaki esaslarla muamele e dilme lidir

5-Yanl davranlarn zerinde hassasiyet ve dikkatle durarak dzeltmeye aln. Ceza vermeniz gerekiyorsa once onu dinleyin ve cezada acele etmeyin. leride tamir edilemeyecek yaralar aan cezalar vermeyin. Cezann suu amamasna dikkat edin.


12 19 ya lari arasindaki rencilere a a idaki esaslarla muamele e dilme lidir

6-Onu kabiliyetlerinin stnde ilere zorlamayn ondan baaramayaca iler istemeyin. Ona gvendiinizi onu destekleyeceinizi belli edin. Bu ii baarabileceine inandnz syleyin. Aka muhalefet edecei ve red edecei yaptramayacanz ii ondan isterseniz, ona kar kredinizi kaybedersiniz.


12 19 ya lari arasindaki rencilere a a idaki esaslarla muamele e dilme lidir

7-Gayret ve almalarn vn. Kyaslama yapn. Takdire ayan kimseleri nazara vererek, Sen de onun gibi olabilirsin, hatta ondan daha ileri gideceine inanyorum, sende kabiliyet var gibi ifadelerle onu daha mkemmele ynlendirin.


8 ondan ya n n zerinde fazla fazla olgunluk beklemeyin

8-Ondan yann zerinde, fazla fazla olgunluk beklemeyin.


12 19 ya lari arasindaki rencilere a a idaki esaslarla muamele e dilme lidir

9-Btn kaide ve gzel eyleri birden retmeye kalkmayn. Tedricilie yani safha safha ilerletmeye ihtimam gsterin. Yeni doan bebee ekmek yedirilmeyip once st iirildiini unutmayn.


12 19 ya lari arasindaki rencilere a a idaki esaslarla muamele e dilme lidir

10-Her ne olursa olsun onu keye sktrmayn onu belli bir yne sevkederken, drt bir tarafn sarp, yalana snmasna meydan vermeyin. Mutlaka bir k brakn ve iki ta arasnda brakp ezilmesine sebep olmayn. Sknca kolayca yalana bavuran silik bir ahsiyet haline getirmeyin.


12 19 ya lari arasindaki rencilere a a idaki esaslarla muamele e dilme lidir

11-Sizi ok fazla bunaltt zaman, soukkanllnz ve suknetinizi kaybetmeyin.12-Kzmanz hakl dahi olsa, hakllnz ispat iin onu aalamayn, hele bunu arkadalar arasnda hi yapmayn.


12 19 ya lari arasindaki rencilere a a idaki esaslarla muamele e dilme lidir

13- Anlattklarmz hereyin tesinde bizim bizzat inanp benimsediimiz, hazmedip, hayatmzda tatbik ettiimiz hakikatler olmasna dikkat etmeliyiz. Anlattmz gerei iimize sindirememisek, sadece lafazanlk ve buam buram sunilik unutmamalyz. Yol gsterici, tpk, yediklerini hazmederek st haline getiren koyunun, yavrusuna bu z gday takdim etmesi gibi gerekleri zletirerek, rencinin anlayabilecei basitlikte anlatmaldr. Bildii bir yn kark malumat, tavsiye ve senteze tabi tutmadan anlatmamaldr.


12 19 ya lari arasindaki rencilere a a idaki esaslarla muamele e dilme lidir

14-Anlatlacaklara daima maddi ve manevi hazrlk yaplmaldr. lahi mesajlar, Sz Sultannn beyanlar, byk zatlara ait gemiten ve gnmzden somut olaylar, akli rnekler, bunlar karsnda bize den vazifeler anlatlrken, manevi tesirin Onun elinde olduu unutulmamaldr.


12 19 ya lari arasindaki rencilere a a idaki esaslarla muamele e dilme lidir

15-Eittiiniz renciye verdiiniz t ve tavsiyeler neticesiz kalyor ve kulak ard ediliyorsa, ona olan dikkat ve ihtimamnz arttrn. Ona kymet verdiinizi, onun da sz dinlenir bir ahs olduunu ona belli edin. Onu karnza alp byk bir ahs gibi muamele edin. Bir eye karar verirken onun da fikrini aln. Yanl dnyorsa, yanl olduunu sylemeyip, bir de yle bir husus var , dediin gibi yaparsak yle mahsurlar olmaz m? diyerek alacanz karara onu da itirak ettirerek kendi kararym gibi benimsettirin. ahsiyete deer verme psikolojide olduu kadar ruhi tedavide de bir temeldir.


12 19 ya lari arasindaki rencilere a a idaki esaslarla muamele e dilme lidir

16- Size hrmet gstermesine meydan verin, fakat bunu kalben ciddi ekilde arzulamayn. Yannda fazla mtevazi olmayn. Sizin eitici ve rnek bir byk, kendisinin de yetimeye ihtiyac olan bir rak olduunu bilmelidir. Usta olmay hedeflemeyen bir ran, tak olamayacan bilmelidir.


12 19 ya lari arasindaki rencilere a a idaki esaslarla muamele e dilme lidir

17-Sizi olduunuzdan daha iyi grebilir, daha yksek mertebelerde tasavvur edebilir. Kendinizi eriilmez gstermeye almayn. Bu davran bozukluu, ok kimselerin eksik taraflarn rtbas etmek iin mracaat ettikleri bir yoldur. Gemite yaptnz hatalardan ona bahsetmeyiniz. Mazinizdeki kara lekeleri bilmesi, eksiklik ve yanllarnz renip grmesi, onu ykar ve sizden faydalanamaz. Sizin hatalarnz zihnini megul eder .


12 19 ya lari arasindaki rencilere a a idaki esaslarla muamele e dilme lidir

18-Muhatabnzn, grme duyma ve tasavvur etme atmosferinde belirenlerin, temiz ve msbet olmasna dikkat edin. Yannda hibir zaman batl tasvir etmeyin. Batl tasvir, safi zihinleri alt st ederek, sislendirir. Kt eyleri, genel ve teferruata girmeden maksadnz anlatacak kadar ak fakat zihninizi kirletmeyecek kadar da kapal anlatp, gein. Gazeteye fuuiyata ait bir fotoraf basp bu fiilin ne kadar kt olduu yazlsa, tamir deil, tahribat yapaca aikardr.


12 19 ya lari arasindaki rencilere a a idaki esaslarla muamele e dilme lidir

19-Ondan inanl, samimi temiz, iffetli olmasn bekliyorsak ilk nce bu vasflar eitimci olarak biz zerimizde toplamalyz. Eitimin en gzeli kal dili dediimiz szmz yannda hareket ve hayatmzla, yani hal lisan ile rnek olmaktr.


12 19 ya lari arasindaki rencilere a a idaki esaslarla muamele e dilme lidir

20-Bulunduu yerde eyeler krp-dkme, datma gibi durumlarda, onu azarlama ve kk drmekten ziyade, ona yardm etme, temizleme ve dzeltmesini kolaylatrma, kt birey yaptn bildirme metodunu takip etmelidir. Bu ona yle bir durumda nasl davranlacan retir ve kalbi de krlmam


12 19 ya lari arasindaki rencilere a a idaki esaslarla muamele e dilme lidir

21-Onlarn gznde bymek ve rnek bir insane olmak istiyorsanz, (ki bu onlar yetimesi iin mhimdir) hayatlarna ve elencelerine ortak olun. Bunu yaparken, onunla aranzdaki retmen renci mesafesini koruyun. znt ve aclarn paylama yolunu sein.


12 19 ya lari arasindaki rencilere a a idaki esaslarla muamele e dilme lidir

22-Herhangibir eitim messesinde, vazifeliler arasnda fikir beraberlii ve uyumesas olmaldr. Eer anlamazlk ve ihtilafa derlerse, bunu rencilere sezdirmemekonlarn yannda tartmamak ve ihtilafa dmemek lazmdr. Byle bir tavr, onlarmasum dimalarnda izler brakr ve siz eitimcilere olan itimatlar sarslr. Blnmelere sebep olduunuz gibi renciye blnmeyi retmi olursunuz. Eitici durumundakiler, birbirlerine azami olarak deer vermeli , hizmette kusur etmemelidirler . Bu davran onlara tesir edecek ve da kar mnasebetlerini seviyeli klacaktr.


12 19 ya lari arasindaki rencilere a a idaki esaslarla muamele e dilme lidir

23-Eitim yuvasnn emniyet ve huzur verici olmas, oluturulan karlkl his alveriiyle olur. Bykler sevecek ve efkat edecekler, kkler de hrmet ve itaatte kusur etmeyecekler


  • Login