Tvaroslov podstatn jm na
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 10

Tvarosloví – Podstatná jména PowerPoint PPT Presentation


 • 111 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Tvarosloví – Podstatná jména. Zeměpisná jména. Anotace. Materiál tvoří 10 slidů , v nichž se žák seznamuje se skloňováním zeměpisných jmen. cílová skupina: 7. roč. Autor: Mgr. Tomáš Kozák

Download Presentation

Tvarosloví – Podstatná jména

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Tvarosloví – Podstatná jména

Zeměpisná jména


Anotace

 • Materiál tvoří 10 slidů, v nichž se žák seznamuje se skloňováním zeměpisných jmen.

 • cílová skupina: 7. roč.

 • Autor: Mgr. Tomáš Kozák

 • očekávaný výstup: žák je schopen skloňovat zeměpisná jména, je nutno využívat formu prezentace k zachování interaktivity

 • použitý materiál: učebnice SPN Čj pro 7. roč. a Přehled učiva čj pro ZŠ

 • průběh: za pomoci prezentace provedeme výklad, pracujeme se žáky na cvičeních


urči rod a vzory těchto vlastních jmen


urči rod a vzory těchto vlastních jmen


zeměpisná jména

 • U zeměpisných jmen zakončených na pravopisně měkkou souhlásku může být problém zařadit je do jednotlivých rodů.

 • Většina jmen je rodu ženského(Basilej, Dobrš, Vráž)

 • K mužskému rodu se řadí jména zakončená na –ec(Liberec, Jablonec)


Urči rod a vzor


Urči rod a vzor


Utvoř příd. jméno v 1. pádě jednotného i množeného čísla


Utvoř příd. jméno v 1. pádě jednotného i množeného čísla


Zeměpisná jména

 • Některá zeměpisná jména jsou pomnožná (Krkonoše, Jeseníky, Beskydy, Benátky, Poděbrady, Vršovice). Jejich zařazení kolísá mezi mužským a ženským rodem.

 • Jména zakončená na –any(Hradčany, Moravany) jsou rodu mužského a ve 2. pádě jsou bez koncovky (z Hradčan, Moravan).

 • U jmen rodu ženského zakončených na –ice(Kamenice, Rokytnice, Pardubice, Litoměřice), je třeba vědět, zda se užívají v čísle jednotném (Kamenice, Rokytnice), nebo v množném, a jsou tedy pomnožná (Pardubice, Litoměřice). Většina těchto jmen je pomnožná, v 2. pádě mají tvar bez koncovky (podobně jako ulice).

 • Jestliže nevíme, ke kterému rodu zeměpisné jméno zařadit, nebo jestli ho neumíme skloňovat, můžeme nahlédnout do PČP nebo do SSČ

 • Někdy je nutno použít speciální příručky


 • Login