Tájékoztatás a látvány-csapatsport támogatást érintő változásokról
Download
1 / 31

2012. március 20. - PowerPoint PPT Presentation


 • 59 Views
 • Uploaded on

Tájékoztatás a látvány-csapatsport támogatást érintő változásokról. 2012. március 20. A látvány-csapatsport támogatásával kapcsolatos jogszabályi változások I.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' 2012. március 20. ' - scarlett-mckay


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Tájékoztatás a látvány-csapatsport támogatást érintő változásokról

2012. március 20.


A látvány-csapatsport támogatásával kapcsolatos jogszabályi változások I.

 • a sportcélú ingatlan fogalma – amelyre a támogatásból megvalósuló fejlesztés vonatkozhat – szigorúbb, közvetlenül és kizárólag a sporttevékenység céljait szolgáló módon kerül meghatározásra;

 • sávos meghatározás: az intenzitások önerőhöz viszonyított aránya fordított ahhoz képest, hogy a támogatott szervezet milyen mértékű közcélú hasznosítást vállal az infrastruktúra-fejlesztés eredményeként.

3


A látvány-csapatsport támogatásával kapcsolatos jogszabályi változások II.

 • az infrastruktúra fejlesztés támogatás eredményeként megvalósuló, vagy felújításra kerülő ingatlanban a sportcélú használat ellenértéke hivatásos sportszervezetek esetén a törvényben garantáltan meghatározott bérleti díj-minimumhoz történő kötését biztosítja;

 • a sportlétesítmények fejlesztéseinek támogatása (10M Ft feletti utófinanszírozás) már a szakszövetség letéti számlájára előzetesen lehívható;

3


A látvány-csapatsport támogatásával kapcsolatos jogszabályi változások III.

 • a hivatásos sportszervezetek sportfejlesztési programjai is támogathatóak;

 • a 2012/2013-as támogatási időszaktól kezdődően csak olyan sportszervezet jogosult a támogatás igénybevételére jogosult szervezet státuszára, amelyik a kérelem benyújtásának időpontjában legalább két éve már működik;

 • több szakosztályos egyesület kérelme esetén, a sportszervezet amatőr szakosztályai az amatőr státusz alapján is támogathatóak lesznek a 2012/2013-as támogatási időszaktól;

 • többségi állami, önkormányzati tulajdonú vállalatok is támogathatnak;

3


A látvány-csapatsport támogatásával kapcsolatos jogszabályi változások IV.

 • a személyautó beszerzése nem számolható el a támogatási jogcímek között;

 • benchmark-rendszer bevezetése;

 • szigorításra kerül a közreműködi költség címén igényelhető támogatás mértéke;

 • az elő-, és utófinanszírozott támogatások esetén elkülönítésre kerül a támogatás teljesítésének szabályozása és az adókedvezmény igénybevételének feltétele;

3


(ADATLAP) jogszabályi változások IV.

Rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

3


(ADATLAP) jogszabályi változások IV.

Kapcsolódás korábban beadott sportfejlesztési programhoz

3


(ADATLAP) jogszabályi változások IV.

Helyzetelemzés – sportlétesítmények felmérése

3


(ADATLAP) jogszabályi változások IV.

Tárgyi eszköz beszerzés

3


(ADATLAP) jogszabályi változások IV.

Létesítmény beruházás/felújítás

3


(ADATLAP) jogszabályi változások IV.

Az Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei

 • Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei tekintetében az alábbi tételek részletező táblázatainak kitöltésével bővült az adatlap:

  • Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése;

  • Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök;

  • Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja;

  • A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai;

  • MINTA:

3


Időrend I. jogszabályi változások IV.

(határidők)

 • Három fordulós ellenőrzés

  • 1. sportfejlesztési terv előzetes jóváhagyása,

  • 2. negyedéves előrehaladási jelentés,

  • 3. támogatási időszak végi/projekt végi tételes ellenőrzés.

 • 2011/2012-es támogatási időszak

 • Támogatások befogadásának kezdete: a támogatási igazolás kiállításának kézhezvételétől.

 • Támogatások befogadásának vége: támogatási időszak vége: 2011. június 30.

 • Elszámolás benyújtása: legkésőbb 2011. július 30.

 • Elszámolás elfogadása, országos sportági szakszövetség értesítése: 60nap/30napon belül (hiánypótlás: 2x15napos/1x8 napos határidővel).

3


Időrend II. jogszabályi változások IV.

(határidők)

2012/2013-as támogatási időszak

 • Benyújtási határidő: 2011. szeptember 16. - 2012. április 1.

 • Elbírálás határideje: 60 nap (hiánypótlás: 15 napos határidővel).

 • Támogatási igazolás kiállításának határideje: 8 nap (hiánypótlás: 8 napos határidővel).

 • Támogatások befogadásának kezdete: a támogatási igazolás kiállításának kézhezvételétől.

 • Támogatások befogadásának vége: támogatási időszak vége: 2013. június 30.

 • Elszámolás benyújtása: legkésőbb 2013. július 30.

 • Elszámolás elfogadása, országos sportági szakszövetség értesítése: 60nap/30napon belül (hiánypótlás: 2x15napos/1x8 napos határidővel)

3


Elszámolás és záró pénzügyi jelentés jogszabályi változások IV.

 • 1. Az elszámolási időszak lezárását követő 30 napon belül (vagyis július 30-ig) záró jelentést kell benyújtani

  • A felmerült költségekről (számlák, számviteli bizonylatok, a kiadásokat alátámasztó dokumentumok mellékelésével).

  • Az ehhez igénybe vett támogatás mértékéről (pénzügyi teljesítés bizonylatolása).

  • A fel nem használt támogatás rendelkezésre állásáról.

 • 2. 20 millió Ft feletti támogatás esetén a zárójelentést könyvvizsgálóval is hitelesíttetni kell. A könyvvizsgálónak a felvett támogatás mértékéig vagyoni felelősséget kell vállalni, amelyet érvényes felelősségbiztosítással kell fedezni (max. 500 millió Ft-ig).

 • 3. A jogosulatlanul felvett támogatás adók módjára behajtható, illetve a sportszervezet súlyos szankciókkal sújtható.

3


Az elszámolási dokumentáció tartalma jogszabályi változások IV.

 • Szakmai beszámoló

 • Pénzügyi elszámolás

  • Összesített elszámolási táblázat (R. 1. sz. melléklet);

  • Könyvvizsgáló által hitelesítendő adatok (R. 2. sz. melléklet);

  • Számviteli bizonylatok (záradékolva, fénymásolva, hitelesítve);

  • Számviteli bizonylatokat alátámasztó dokumentumok (elszámolási útmutatóban kiadásonként részletezve);

  • Könyvvizsgáló felelősségbiztosítási kötvénye;

  • Bankszámlatörténet.

3


A fel nem használt támogatás jogszabályi változások IV.

 • A támogatott szervezet köteles bankszámláján tartani és ezt igazolni, az ellenőrző szervezet felhívására a Magyar Állam részére a sportpolitikáért felelős miniszter által megnevezett közzétett számlára meg kell fizetni;

 • => csak az utánpótlás-nevelés központi költségvetési támogatására fordítható.

 • Amennyiben a fel nem használt támogatás a jóváhagyott sportfejlesztési program 20 %-át meghaladja, a 20%-on felüli részt a jegybanki alapkamat terheli.

 • A sportfejlesztési program meghosszabbítására vonatkozó kérelmet lehet előterjeszteni a jóváhagyó szervezetnél (a jóváhagyott programmal tartalmában egyező felhasználás).

 • Országos sportági szakszövetség a támogatás értékének 20 %-át, kamatozó tartalékként a támogatási időszakot követően is felhasználhatja a sportfejlesztési programjával azonos célra.

3


A TAO számokban jogszabályi változások IV.

Tények, adatok, térképekA központi költségvetés 2011. évi közvetlen adóbevétel kiesése

 • 31 Mrd Ft támogatási igazolás

 • (30.401.344.667.- Ft.)

 • 24 Mrd Ft kifizetés a cégek oldaláról

 • ECOSTAT számítása alapján: 10,3 Mrd Ft közvetlen adóbevétel (szja, járulék, Áfa)

Összes adóbevétel kiesés: 13,7 Mrd Ft


A társasági adóból származó támogatások megoszlása megyénként a 2011/2012-es támogatási időszakban


A társasági adóból származó támogatások megoszlása kistérségenként a 2011/2012-es támogatási időszakban


A társasági adóból származó támogatások megoszlása településenként a 2011/2012-es támogatási időszakban


A társasági adóból származó támogatások megoszlása településenként a 2011/2012-es támogatási időszakban Csongrád megyében a 2011/2012-es támogatási időszakban


A társasági adóból származó támogatások megoszlása településenként a 2011/2012-es támogatási időszakban összeghatár szerint a 2011/2012-es támogatási időszakban


A LEGKISEBBEK településenként a 2011/2012-es támogatási időszakban


A LEGNAGYOBBAK településenként a 2011/2012-es támogatási időszakban


A hazai fogadtatás településenként a 2011/2012-es támogatási időszakban - elismerés


KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! településenként a 2011/2012-es támogatási időszakban

BARDÓCZY GÁBOR

Nemzeti Sport Intézet


ad