Bài Toán Thu Gom Vận Chuyển
Download
1 / 39

Bài Toán Thu Gom Vận Chuyển Chất Thải Nguy Hại - PowerPoint PPT Presentation


 • 165 Views
 • Uploaded on

Bài Toán Thu Gom Vận Chuyển Chất Thải Nguy Hại. Hv: Nguyễn Trường GVHD: Ts.Trần Văn Hoài 25-Jan-10. Nội dung báo cáo. Giới thiệu đề tài Các đề tài liên quan Mô hình toán học Lời giải bài toán Kết quả thử nghiệm Demo Kết luận Hỏi và trả lời.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Bài Toán Thu Gom Vận Chuyển Chất Thải Nguy Hại' - savea


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Bài Toán Thu Gom Vận ChuyểnChất Thải Nguy Hại

Hv: Nguyễn Trường

GVHD: Ts.Trần Văn Hoài

25-Jan-10


Nội dung báo cáo

 • Giới thiệu đề tài

 • Các đề tài liên quan

 • Mô hình toán học

 • Lời giải bài toán

 • Kết quả thử nghiệm

 • Demo

 • Kết luận

 • Hỏi và trả lời


Gi i thi u t i 1 4 h th ng qu n l ctnh ang t n t i
Giới thiệu đề tài (1/4)Hệ thống quản lý CTNH đang tồn tài

 • Xây dựng cở sở dữ liệu về CTNH

 • Quản lý giám sát dòng CTNH

  • Chủ nguồn thải

  • Chủ vận chuyển

  • Chủ xử lí

 • Quản lí chứng từ CTNH


Giới thiệu đề tài (2/4)Bài toán thu gom vận chuyển CTNH


Giới thiệu đề tài (3/4)Bài toán thu gom vận chuyển CTNH

 • Các ràng buộc

  • Ràng buộc trên phương tiện

  • Ràng buộc trên lộ trình

  • Ràng buộc trên CTNH

  • Ràng buộc khung thời gian

 • Mục tiêu

  • Tối thiểu hóa số phương tiện sử dụng

  • Tối thiểu hóa khoảng cách và thời gian

   di chuyển của phương tiện

  • Tối thiểu hóa thời gian chờ của phương tiện


Giới thiệu đề tài (4/4)Mục tiêu và giới hạn của đề tài

 • Tìm hiểu nhu cầu bài toán thực tế, bài toán thu gom vận chuyển CTNH

 • Tìm hiểu về bài toán VRP và các vấn đề liên quan.

 • Tìm ra phương pháp giải cho bài toán thu gom vận chuyển CTNH

 • Hiện thực, thử nghiệm kết quả, demo thể hiện kết quả nghiện cứu

 • Đề ra hướng phát triển của đề tài


Nội dung báo cáo

 • Giới thiệu đề tài

 • Các đề tài liên quan

 • Mô hình toán học

 • Lời giải bài toán

 • Kết quả thử nghiệm

 • Demo

 • Kết luận

 • Hỏi và trả lời


Các đề tài liên quan (1/3)Giới thiệu bài toán VRP

 • Bài toán TSP, m-TSP

 • VRP, VRPTW

 • Vehicle Routing Problem

  with length Constraint (VRPLC)

 • Split delivery VRP

 • Pickup and delivery VRP


Các đề tài liên quan (2/3)Giới thiệu bài toán VRP

 • VRPTW quan tâm trạm xử lí trung gian và loại CTNH


Các đề tài liên quan (3/3)

 • http://www.chatthainguyhai.net/index.asp?newsid=932&PageNum=1

 • A CompositeVery-Large-ScaleNeighborhood Search Algorithm for the Vehicle Routing Problem

 • Dang Vu Tung, Anulark Pinnoi. Vehicle Routing-scheduling for waste collection in HaNoi. European Journal of Operations Research 125 (2000) 449-468

 • Buyung-In Kim, Seongbea Kim, Surya Sahoo. Waste collection vehicle routing problem with time windows. Computers & Operations Research 33 (2006) 3624-3642

 • http://neo.lcc.uma.es/radi-aeb/WebVRP/

 • https://projects.coin-or.org/FlopC


Nội dung báo cáo

 • Giới thiệu đề tài

 • Các đề tài liên quan

 • Mô hình toán học

 • Lời giải bài toán

 • Kết quả thử nghiệm

 • Demo

 • Kết luận

 • Hỏi và trả lời


Mô hình toán học của bài toán

 • G=(V,A)

 • 0 : Điểm xuất phát, 1...N: Nhà máy, N+1,...,N+M: Trạm xử lý

 • Khung thời gian:

 • Thời gian phục vụ:

 • Nhu cầu thu gom:

 • Khoảng cách:

 • Thời gian:

 • Tập phương tiện: K

 • Các biến: , , ,


Hàm mục tiêu

Các ràng buộc

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Mô hình toán học của bài toán


,

Mô hình toán họcCác ràng buộc


Mô hình toán họcCác ràng buộc


Giới thiệu đề tài

Các đề tài liên quan

Mô hình toán học

Lời giải bài toán

Kết quả thử nghiệm

Demo

Kết luận

Hỏi và trả lời

Nội dung báo cáo


Lời giải bài toánCấu trúc lời giải

Bài toán VRP

Bài toán thu gom vận chuyển CTNH


Cấu trúc một lộ trình con bình thường

Cấu trúc lộ trình con cuối cùng

Lời giải bài toánCấu trúc lời giải


Lời giải bài toánXây dựng lời giải khả thi ban đầu

 • Sử dụng giải thuật Solomo mở rộng

  Để chèn các nhà máy vào lộ trình con

 • Khởi tọa lộ trình con

  [REF, nhà máy đầu tiên, DEPOT]

 • Giá trị hàm F1 nhỏ nhất


Lời giải bài toánGiải thuật Solomo mở rộng


Lời giải bài toánGiải thuật chèn trạm xử lý


Lời giải bài toánCơ chế sinh lời giải lân cận

Composite Cylic Exchange


Lời giải bài toánGiải thuật leo đồi


Lời giải bài toánGiải thuật tìm kiếm Tabu


Giải thuật mô phỏng luyện kim

Lời giải bài toánGiải thuật mô phỏng luyện kim


Lời giải bài toánGiải thuật mô phỏng luyện kim


Lời giải bài toánKĩ thuật phân cụm (clustering)


Lời giải bài toánKĩ thuật phân cụm (clustering)


Cải tiến lời giải trên từng lộ trình con

Cải tiến lời giải trên các lộ trình con của các lộ trình chính

Lời giải bài toánCác tiến trên lộ trình riêng


Kết quả thực nghiệm

Có ràng buộc CTNH

Không ràng buộc CTNH


Kết quả thực nghiệm

Thử nghiệm với các cách chia cụm khác nhau

So sánh với phương pháp không chia cụm

Số phương tiện

Hàm chi phí


K t qu th c nghi m
Kết quả thực nghiệm

Giải thuật luyện kim qua các lần mô phỏng


Lời giải ban đầu => tìm kiếm + sinh lời giải lân cận => tìm kiếm + sinh lời giải lân cận trên các lộ trình riêng lẽ

Kết quả thực nghiệm


Kết quả thực nghiệm lân cận => tìm kiếm + sinh lời giải lân cận trên các lộ trình riêng lẽ

Tối ưu toàn cục trên các cụm để giảm tính cục bộ


Chương trình Demo lân cận => tìm kiếm + sinh lời giải lân cận trên các lộ trình riêng lẽ

Hiển thị các điểm dừng

Hiển thị các lộ trình


Hiểu nhu cầu bài toán thu gom vận chuyển CTNH lân cận => tìm kiếm + sinh lời giải lân cận trên các lộ trình riêng lẽ

Hình thành dạng bài toán VRPTW mới, xây dựng mô hình toán học

Tìm hiểu các giải thuật tìm kiếm HC, TABU, SA cơ chế sinh lời giải lân cận 2-Interchage, 3 -Interchange, hiện thực áp dụng cho bài toán đề tài.Sử dụng

phương pháp chia cụm, tối ưu trên từng lộ trình riêng để cải tiến lời giải

Thể hiện kết quả thực nghiệm và đưa ra lựa chọn

Hiện thực các giải thuật và chương trình demo đơn giản

Đề ra hướng phát triển của đề tài

Kết luận


Nâng cao tính thực tế của đề tài lân cận => tìm kiếm + sinh lời giải lân cận trên các lộ trình riêng lẽ

Tìm hiểu sâu về mô hình toán học bằng cách kết hợp các phương pháp chính xác và gần đúng

Tìm hiểu các giải thuật sinh lời giải lân cận tối ưu hơn

Tìm hiểu các giải thuật song song để rút ngắn thời gian giải, đáp ứng cho các cấu trúc sinh lời giải lân cận phức tạp

Hướng phát triển của đề tài


Hỏi và trả lời lân cận => tìm kiếm + sinh lời giải lân cận trên các lộ trình riêng lẽ


THANK YOU! lân cận => tìm kiếm + sinh lời giải lân cận trên các lộ trình riêng lẽ

Viettel Corp. Proprietary and Confidential.


ad