slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Základní škola Praha 5 – Košíře Plzeňská 117/39, 150 00

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Základní škola Praha 5 – Košíře Plzeňská 117/39, 150 00 - PowerPoint PPT Presentation


 • 144 Views
 • Uploaded on

Základní škola Praha 5 – Košíře Plzeňská 117/39, 150 00. www.zsplzenska.educ.cz tel.: 257 219 234. VEDENÍ ŠKOLY. Ředitelka školy: Mgr. Irena Prokopová [email protected] Zástupce ředitelky: Mgr. Magda Fuksíková Výchovný poradce: Ing. Veronika Patrasová. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Základní škola Praha 5 – Košíře Plzeňská 117/39, 150 00' - saul


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Základní škola Praha 5 – Košíře

Plzeňská 117/39, 150 00

www.zsplzenska.educ.cz

tel.: 257 219 234

slide2

VEDENÍ ŠKOLY

Ředitelka školy:

Mgr. Irena Prokopová

[email protected]

Zástupce ředitelky:Mgr. Magda Fuksíková

Výchovný poradce:Ing. Veronika Patrasová

slide3

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Kapacita školy: 200 žáků

Počet tříd: 10 z toho 1 specializovaná

pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávací program:

TVOŘIVÁ ŠKOLA PRO PRAKTICKÝ ŽIVOT

slide4

ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

Škola rodinného typu s důrazem na celkový rozvoj osobnosti ve vstřícném a podnětném prostředí bez stresu. Uplatňujeme individuální přístup k žákům. Pro žáky nadané má škola zpracovaný intenzivní vzdělávací program „Nadaný žák“ od 1. do 9. třídy.

Budujeme pozitivní mezilidské vztahy ve škole i na veřejnosti.

V rámci zavádění nového ŠVP začleňujeme do výuky ve všech ročnících práci v keramické dílně, informatiku, komunikaci v cizích jazycích, zdravý životní styl a ekologii.

slide5

HISTORIE ŠKOLY

Historie školy je dlouhá více než 100 let.

V roce 1891 byla vystavěna budova školy ve Školské ulici, dnes Pod Radnicí, která tvořila původní chlapeckou školu - dnešní 1.stupeň základní školy.

budova 1. stupně základní školy (1891 )

slide6

HISTORIE ŠKOLY

Počátkem školního roku 1914–1915 byla postavena

v ulici Plzeňská nová budova, smíšená chlapecká a dívčí měšťanská škola - dnešní 2.stupeň základní školy.

V roce 1921 byla oddělena dívčí měšťanská škola od chlapecké.

budova 2. stupně základní školy (1914)

slide8

SOUČÁSTI ŠKOLY

2 budovy ZŠ: 1. + 2. stupeň

Školní družina, jídelna, hřiště

Specializované učebny:

 • počítačové a jazykové učebny s internetovým propojením
 • učebny s interaktivní tabulí
 • keramická a výtvarná dílna
 • učebna hudební výchovy
 • školní knihovna
 • pracovna chemie a fyziky
slide9

Počítačové učebny

Knihovna

Keramická dílna

slide10

ZREKONSTRUOVANÁ ŠKOLNÍ JÍDELNA

 • Naše jídelna nabízí příjemné prostředí, zdravé a chutné jídlo.-Strávníci mají možnost volby mezi dvěma obědy.- Jídelna vaří a rozváží obědy i pro jiné základní školy v Praze 5.- Oběd zahrnuje: polévku, hlavní jídlo, ovoce (moučník, mléčné výrobky) a nápoj- Celoroční projekt ve spolupráci s MHMP „Děti, zdraví, Praha“
 • Obědy se vydávají 11,30 - 14,00 hod.

Cena oběda:

Žáci do 10 let ... 22,- Kč

Žáci do 14 let ... 24,- Kč

Žáci nad 14 let ...26,- Kč

Cizí ....................59,- Kč

slide11

VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ

 • stupeň: 1. ročník AJ + FJ
     • 2. – 5. ročník AJ + FJ konverzace - kroužek
  • 3. ročníku anglický jazyk
 • 2. stupeň: AJ + NJ
 • AJ konverzace - kroužek
 • FJ - kroužek
 • Výuka FJ zavedena od školního roku 2010/2011 v 1. třídě formou kroužku
slide12

KROUŽKY NA PRVNÍM STUPNI

turistický

vedoucí: Jana Čiháková

keramicko-estetický

vedoucí: Květa Vondráčková

vycházky za památkami

vedoucí: Jana Čiháková

PC (počítačový)

vedoucí: Alena Hasmanová

deskové hry

vedoucí: Zdeňka Řičicová

pohybová cvičení

vedoucí: Petra Kačabová

floorball

vedoucí: Jiří Beneš

předškolák v první třídě

vedoucí: Zdeňka Řičicová

angličtina hrou

vedoucí: Jiří Beneš

krou ky na druh m stupni
KROUŽKY NA DRUHÉM STUPNI

konverzace v anglickém jazyce

vedoucí: Veronika Patrasová

francouzský jazyk pro začátečníky

vedoucí: Martin Zítka

český jazyk - příprava k přijímacím zkouškám

vedoucí: Dagmar Pravdová

psaní na klávesnici

vedoucí: Lucie Borská

přírodopisný

vedoucí: Jana Cihelková

matematický

vedoucí: Petra Kuželová

klub mladých diváků

vedoucí: Petra Kuželová

sportovní hry

vedoucí: Otakar Stankuš

pohybová cvičení

vedoucí: Veronika Patrasová

pěvecký sbor

vedoucí: Lada Nohejlová

keramika a výtvarné techniky

vedoucí: Květa Vondráčková

slide14

ŠKOLNÍ AKTIVITY

 • Spolupráce s rodiči – třídní schůzky, konzultační hodiny, individuální návštěvy
 • Školská rada (zástupci jednotlivých tříd a MČ Prahy 5)
 • Spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou, logopedickou poradnou
 • Spolupráce s Centrem nadání, Mensou,Společností pro talent a nadání - v rámci programu „Nadaný žák“
 • Spolupráce s organizacemi Trigon,Sanamin, Prak, Prevcentrum,Policie ČR – zlepšení komunikace mezi žáky a nácvik bezpečného chování
 • Spolupráce se ZOO Praha, ekologickým sdružením Tereza, Toulcův dvůr, Podhoubí - v rámci ekologické výchovy
slide15

ŠKOLNÍ AKTIVITY

 • Tolerantní individuální přístup k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (děti nadané nebo s dys-poruchami)
 • Spolupráce s mateřskými školami – pravidelné akce pro budoucí prvňáčky
 • Prezentace žákovských prací před rodičovskou veřejností (Ludmilina pouť, vánoční a velikonoční trhy,Malá maturita,…)
 • Vzdělávací středisko akreditované MŠMT
 • Keramické práce – rekvalifikační kurzy
 • Keramické kroužky pro předškolní děti, školní děti i pro dospělé
 • Stravování v jídelně pro veřejnost a další školy v Praze 5
 • Získávání grantů s různým zaměřením
slide16

ŠKOLNÍ AKTIVITY

 • Účast žáků na sportovních, vědomostních a uměleckých soutěžích
 • Využívání výukových programů v Městské knihovně Prahy 5
 • Pořádání škol v přírodě a lyžařských kurzů
 • Spolupráce s mimopražskou školou v rámci projektu Nadaný žák
 • ŠD: ranní a odpolední provoz, zájmové aktivity, příprava na školu
 • Celoroční projekty na aktuální téma
 • Zapojení do projektu Magistrátu hlavního města Praha: Děti, zdraví, Praha
ad