Bytový trh v ČR 2007 - PowerPoint PPT Presentation

Bytov trh v r 2007
Download
1 / 15

 • 54 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Bytový trh v ČR 2007. Jiří Pácal, Central Europe Holding a .s., ARTN. Nájemní bydlení v datech. odhadem se podíl veškerého nájemního bydlení zmenšil z 29% na cca 25%. Problémy nájemního bydlení v ČR. Zastaralá podoba občanského zákoníku

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Bytový trh v ČR 2007

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Bytov trh v r 2007

Bytový trh v ČR 2007

Jiří Pácal, Central Europe Holding a .s., ARTN


N jemn bydlen v datech

Nájemní bydlení v datech

 • odhadem se podíl veškerého nájemního bydlení zmenšil z 29% na cca 25%


Probl my n jemn ho bydlen v r

Problémy nájemního bydlení v ČR

 • Zastaralá podoba občanského zákoníku

 • Nedokončená deregulace nájmů – zákon 107/2006 Sb. a změny obč. zákoníku nejsou bez obtíží; zvyšování nájmů nezpůsobilo zatím na trhu vůbec nic

 • Bytová nekoncepce obcí i politických stran


Vybran probl my pron jmu

Vybrané problémy pronájmu

 • Nízké výnosy z pronájmů, dále klesají

 • Problémy s výběrem nájemného; předáváním písemností

 • Úmrtí nájemce – doba pro vyřízení dědictví

 • Špatná vymahatelnost vlastnického práva

 • Neznámé : nájmy po r. 2010, nový občanský zákoník ?

 • Vztah vlastník X nájemce není symbiózou


Bytov v stavba a ceny byt

Bytová výstavba a ceny bytů

„ Běžná hodnocení“ :

 • Bytová výstavba je vysoká ( bytová lavina apod.)

 • Ceny bytů rostou několik let o desítky % ročně, hlavně v Praze; letos se přidaly regiony ( hl. Morava a sever. Čechy)

 • Hodnocení může být i jiné


Bytov v stavba

Bytová výstavba


Byty v dokon en ch stavb ch 2004 2006 kraje

Byty v dokončených stavbách 2004 – 2006, kraje


Stavebn innost v praze

Stavební činnost v Praze

 • V Praze výjimečně převažuje výstavba BD nad RD

 • ročně se zde postaví cca 50% z celkové výstavby bytů do vlastnictví v ČR

 • od r. 1994 do konce 2006 se postavilo v Praze 50.860 nových b.j. (z toho asi 10tis. komun.); málo se modernizuje ( do 14tis. b.j.)

 • Praha má cca 230.000 bytů ve vlastnictví; celkem je zde cca 550 tis. b.j. ( ročně se nepostaví ani 1% z BF)


V stavba ve vybran ch m stech 98 06

Výstavba ve vybraných městech 98-06

Nejvíce Pro zajímavost

Praha41.948Hostivice1.381

Brno10.941Šp. Mlýn 400

Plzeň 3.147Most 371

Ostrava 2.883Troubky 254

Liberec 2.764Kolín 639

Olomouc 2.575Kladno 583

Č. Budějovice 2.468Fr. Místek 592

Jihlava 2.127Čeladná 237

Pardubice, HK 2.010Poděbrady 440

Ml. Boleslav 1.300 většina býv. okr. měst 200 – 400 b.j.

K. Vary 1.204

z toho cca 40% jsou RD; dále komunální a družstevní výstavba. Bytové domy ke komerčním účelům se staví málo, v mnoha regionech do 15%, Praha až 80%.


Jak ve v stavb d le

Jak ve výstavbě dále

 • Je nezbytné urychlit modernizaci zestárlého bytového fondu

 • Obnova bytového fondu – rušení nekvalitních budov a výstavba nových

 • Početně máme bytů dost, ale kvalita a skladba nedostačují


Ceny byt v praze a r

Ceny bytů v Praze a ČR

 • Mnoho subjektů hodnotí několik let ceny bytů jako boom, trhání rekordů apod.

 • ČNB se bojí nestability

 • Musíme se bát bubliny a jejího splasknutí?

  Ne

 • V Praze ceny neletí tak, jak se píše; většinou se jen opakují již známé ceny s nálepkou boomu (Praha) – ceny : panel 3+1 za 2,7 mil.; centrum za 5,6 mil. , ø 35 tis.Kč/m2; nové a kvalitní za 80 tis. Kč/m2

 • Takové ceny jsou zde již několik let


Ceny byt v praze a r1

Ceny bytů v Praze a ČR

 • Okolo vstupu do EU se psalo obdobně a nakonec se nedělo nic; ČSÚ dokonce v indexech ukazoval pokles

 • Nové byty v Praze rostou mírně u novostaveb; starší byty po vstupu do EU poklesly a následně se vracely s mírným navýšením

 • V regionech rostou ceny rychleji relativně; určitě ne nezdravě

 • Dohání předchozí zaspání

 • Někde i trh stagnuje či klesá, ale jde jen o časově omezenou záležitost;


Ceny byt v praze a r2

Ceny bytů v Praze a ČR

 • Je nutné si uvědomit, že byty ve vlastnictví máme od r. 1994. Byty se na trh mimo Prahu dostávají převody z družstev, privatizací obecního či podnikového fondu, tedy z malých čísel; nové se staví relativně málo

 • Mimo Prahu, případně Brno, jsou ceny bytů stále poměrně nízko, výjimečně nad 30 tis. Kč/m2 ; je zde velmi málo transakcí


Ceny byt v praze a r3

Ceny bytů v Praze a ČR

 • Pro další vývoj cen bude důležité dokončení deregulace nájmů; „renesance“ výnosů na bytovém trhu; cena a množství peněz; vývoj reálných mezd

 • Od cizinců si mnoho neslibujme; jezdí k nám za turistikou ne bydlet

 • U bytů ve vlastnictví úroveň fungování Společenství vlastníků;

  do Parlamentu jde nový zákon o vlastnictví bytů


Bytov trh v r 2007

Mnoho úspěchů nejen

v realitách

Jiří Pácal, Central Europe Holding a.s.


 • Login