บทคัดย่อ การศึกษาสถานการณ์ การใช้กฎหมายสาธารณสุขของ องค์การบริหารส่วนตำบล ในเขต 4 - PowerPoint PPT Presentation

Download
1 / 7

  • 164 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

บทคัดย่อ การศึกษาสถานการณ์ การใช้กฎหมายสาธารณสุขของ องค์การบริหารส่วนตำบล ในเขต 4. ธิดารัตน์ ดำรงค์สอน เมธี ชุ่มศิริ. การศึกษาสถานการณ์การใช้กฎหมายสาธารณสุขของ องค์การบริหารส่วนตำบลในเขต 4 เป็นการศึกษาเชิงสำรวจ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

บทคัดย่อ การศึกษาสถานการณ์ การใช้กฎหมายสาธารณสุขของ องค์การบริหารส่วนตำบล ในเขต 4

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


4

4


4

4

*

.. 2535

*

4


4

4 562 549 97.69 62.11

71.04

20.95

73.54


4

59.02 38.62

25.15 24.39

22.93 22.44


4

78.51

..2535

74.5

.. 2535 26.27 24 23.29


4

4


4


  • Login