euroopa liidu finantstulevik
Download
Skip this Video
Download Presentation
Euroopa Liidu finantstulevik

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Euroopa Liidu finantstulevik - PowerPoint PPT Presentation


 • 167 Views
 • Uploaded on

Euroopa Liidu finantstulevik. 5.12.2012. Mis läks valesti. Euroopa integratsiooni mootor:. Soov tagada rahu Euroopas majandusliku heaolu kasvatamisega tolliliidust majandus- ja rahaliiduni. Söe- ja teraseühendus – 1950 Euroopa Majandusühendus, Rooma leping 1957 Ühtse Euroopa Akt – 1986

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Euroopa Liidu finantstulevik' - satya


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
euroopa integratsiooni mootor
Euroopa integratsiooni mootor:

Soov tagada rahu Euroopas majandusliku heaolu kasvatamisega tolliliidust majandus- ja rahaliiduni

Söe- ja teraseühendus – 1950

Euroopa Majandusühendus, Rooma leping 1957

Ühtse Euroopa Akt – 1986

Maastrichti leping 1992

 • 1990-94 Siseturu arendamine sh kapitali vaba liikumine
 • 1994-99 Euroopa Keskpanga ja keskpankade süsteemi loomine ja majandusliku konvergentsi saavutamine
 • 1999 vahetuskursifikseerimine ja euro käiberaha
 • 2002 euro sularaha käibele tulek
majandus ja rahaliit
Majandus- ja rahaliit
 • Liikmesriikide majanduspoliitikate koordineerimine
 • Liikmesriikide eelarvepoliitikate koordineerimine
 • Ühine sõltumatu rahapoliitika
 • Ühisraha ja euroala

Liikmesriigid, komisjoni abil ning stabiilsuse ja kasvu pakti alusel

Euroopa Keskpank

lehinnati
Ülehinnati
 • Euroala kui optimaalne valuuta piirkond
 • Riikide võimet vastutustundlikku poliitikat ajada
 • Riikide kollektiivset sunnivõimet

Konvergentsikriteeriumid

 • Tugev riigi rahandus
  • Eelarve puudujääk < 3% SKPst
  • Riigivõlg < 60% SKPst või selle poole piisava kiirusega liikumas
 • Madal ja stabiilne inflatsioon: kolme madalaima keskmine +1,5%
 • Stabiilne vahetuskurss: 2 aastat vahetuskursimehhanismi ERM II liikmelisust
 • Pikaajalised intressimäärad: kolme madalaima keskmine +2%
alahinnati
Alahinnati
 • Asümmeetriliste šokkide tõsidust ja suurema kriisi riski
  • Puudus kriisimehhanism
  • Ei kasutatud võimalusi konkurentsivõime parandamiseks: EL vahendid, madalad intressimäärad
 • Finantssektori deregulatsiooni mõju riskivõtmise valmidusele
  • Riskid kuhjusid
kriis
Kriis
 • 2008 ületatakse riskitaluvus finantssektoris
  • Pankade päästmine avaliku sektori rahaga
  • Majanduse elavdamine
 • saavutatakse piir mõnedes euroala riikides
  • 2010 Kreeka ja Iirimaa
  • 2011 Portugal
  • 2012 Hispaania ja Küpros
laenuprogrammid
Laenuprogrammid
 • Kreeka I laenuprogramm 73 mld € (2010-2012)
 • Iirimaa 67,5 mld € (2010-2012)
 • Portugal 78 mld € (2011-2013)
 • Kreeka II 142,6 mld € (2012-2014)
 • Hispaania ca 45 mld €
 • Võimalik Küpros ca 15 mld €
 • Rahastajad: euroala riigid, EFSF, EFSM, IMF, bilateraalsed laenud
kriisilahenduse meetmed
Kriisilahenduse meetmed
 • Kreeka I kahepoolne laenuprogramm
 • EFSF ja EFSM (440+60 mld €)
  • EFSF lubadused Iirimaale, Portugalile ja Kreekale kokku 192 mld eurot
 • ESM 08.10.2012
  • Laenuvõime 500 mld €; koos EFSFiga 700 mld €
  • Kogukapital 700 mld, sellest sissemakstav 80 mld
ekp erakorralised stabiilsusmeetmed
EKP erakorralised stabiilsusmeetmed
 • Likviidsusabi pankadele
  • Nt 2011 IV kvartal USD likviidsusoperatsioonid
 • Riigivõlakirjade tugiostud
  • Securities Market Programme (SMP) – alates mai 2010: 211 mld €
 • Pikaajalised (3a) rahapoliitilised laenud
  • Long-term refinancing operations (LTRO) –529 mld € (dets 489€)
 • OTM
riigirahanduse koordinatsiooni tugevdamine
Riigirahanduse koordinatsiooni tugevdamine
 • Majandusjuhtimise I pakett (nn 6-pakk)
  • Stabiilsuse ja kasvu pakti tugevdamine
  • Makrotasakaalustamatuste seire
 • Majandusjuhtimise II pakett (nn 2-pakk)
  • Eelarvekavade hindamine
  • Probleemsete riikide süvendatud seire ja programmi soovitamine
 • Fiskaallepe
   • struktuurne eelarve positsioon kuni -0,5% SKPst
   • korrektsiooni mehhanism, et reageerida eelarve olukorra halvenemisele
4 presidendi raport
4 presidendi raport
 • Vaheraport 10/2012 ja lõppraport 12/2012
  • Eelarve liit
  • Pangandusliit
  • Majandusliit
  • Euroala demokraatlik kontroll
eelarve liit
Eelarve liit
 • Rakendada täielikult majandusjuhtimise raamistik
 • Euroala eelarve või eelarve võimekus
 • Euroala rahandusminister, eurokassa
 • Eurovõlakirjad, võlakustutamise fond
 • Fiskaalleppe toomine põhilepingutesse
 • ESM toomine EL õigussüsteemi
pangandusliit
Pangandusliit
 • Ühtne pangandusjärelevalve
  • Euroala+
  • Siseturgu arvestav
 • Ühtne kriisihaldus ja lahenduste rahastamine
 • Ühtne hoiuste tagamise süsteem
majandusliit
Majandusliit
 • Majanduspoliitikate koordinatsiooni laiendamine
 • Reformide kiirendamine
   • Tööturu paindlikkuse suurendamine
   • Konkurentsi piirangute kaotamine
   • Sotsiaalkindlustuse reformid
   • Riigi osaluse vähendamine
   • Maksupoliitika
mida eesti arvab
Mida Eesti arvab
 • Teha ära majandusjuhtimises juba kokkulepitu
 • Täiendav pädevuste ära andmine liikmesriigi tasandilt võib tähendada referendumit
 • ELTL art 125 ei loobu, st ei soovi euro võlakirju
 • Euroala eelarve või eelarve võimekuse loomisse suhtume skepsisega
 • Pangandusliiduga oleme nõus
 • Majandusliidus nõus reformide toetamisega, aga teeme seda juba niigi praeguste Euroopa poliitikate raames
ad