Becsl s
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 35

Becslés PowerPoint PPT Presentation


 • 98 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Becslés. Dr. Varga Beatrix egy. docens. Mintából való következtetés. Hipotézisvizsgálat Becslés : A sokaság bizonyos jellemzőinek, paraméterének közelítő megállapításával foglalkozik . Hipotézisvizsgálat : A sokaságra vonatkozó valamely állítás helyességét ellenőrzi. Becslés.

Download Presentation

Becslés

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Becslés

Dr. Varga Beatrix

egy. docens


Mintából való következtetés

Hipotézisvizsgálat

Becslés:A sokaság bizonyos jellemzőinek, paraméterének közelítő megállapításával foglalkozik.

Hipotézisvizsgálat:A sokaságra vonatkozó valamely állítás helyességét ellenőrzi.

Becslés


Becslési alapfogalmak I.

 • Parameter (Θ)

  →a sokaság valamely jellemzője

  → pl.: várható érték, arány, szórás

 • Becslőfüggvény

  Olyan függvény, mely alkalmas a sokasági paraméter értékének mintából történő meghatározására

 • Standard hiba

  A becslő függvény valamennyi lehetséges mintából számított értékeinek a szórása


Statisztikai hiba

 • Nem mintavételi hiba

  • lefedési hiba

  • feldolgozási hiba

  • nem megfelelő adatszolgáltatás

 • Mintavételi hiba

  • A sokaság minden egységéről való lemondás ára

  • Nagysága matematikai eszközökkel becsülhető


A mintavételi hiba függ

 • Az alapsokaság eloszlásától

 • Az alkalmazott mintavételi eljárástól

 • A vizsgált mutatószám fajtájától

 • A minta nagyságától


Becslési alapfogalmak II.

Pontbecslés

A becslőfüggvény mintából számított konkrét értéke

Intervallumbecslés

Adott  megbízhatósági szinthez tartozó intervallum alsó és felső határának meghatározása

Konfidencia-intervallum


Paraméter és konfidencia-intervallumok


Mintából számított bármely mutató értékei

 • mintáról mintára változnak

 • a megfelelő sokasági jellemzők körül ingadoznak

 • szóródásuk a mintanagyság növelésével csökken


Becslőfüggvény tulajdonságai

torzítatlan

ha várható értéke megegyezik a becsülni kívánt paraméterrel

aszimptotikusan torzítatlan

ha a mintanagysággal a végtelenbe tartva a torzítás eltűnik

konzisztens

a mintanagyság növelésével a becslés nagy valószínűséggel a paraméter felé tart.

hatásos

Minimális varianciájú torzítatlan becslőfüggvény


A torzítás különféle esetei


Példa a torzítás eseteire

 • Egy kisvállalkozásnak 4 alkalmazottja van, nettó átlagjövedelmük (eFt): 180, 90, 36, 30

 • Becsüljük meg az átlagjövedelmüket különböző becslőfüggvény segítségével:

  mintaátlag

  minta-medián

  terjedelemközép (maximális és minimális mintaelem átlaga)


A minták jellemzői


Két becslőfüggvény hatásossága


A konzisztencia fogalma


Becslés


Várható érték becslése


1.) sokaság eloszlása normális, ismert a sokasági szórás, mintanagyság tetszőleges

2.) sokaság eloszlása nem ismert, nem ismert a sokasági szórás, nagy minta

3.) sokaság eloszlása normális, nem ismert a sokasági szórás, n < 100


 • ahol:


A várható érték standard hibája


Ha nem tételezhető fel, hogy az x változó normális eloszlású, csak nagy minta alkalmazható

Központi határeloszlás tétel:

Független valószínűségi változók eloszlása akkor is közelítőleg normális eloszlást követ, ha a változók nem normális eloszlásúak, feltéve, hogy a minta-elemszám elég nagy.


Nagy minta:

általában: n  100

unimodális, gyengén ferde eloszlásnál:

n  30


Rétegzett minta

 • heterogén sokaság esetén, ha közel homogén rétegeket tudunk képezni

 • az egyes rétegekből egyszerű véletlen minták

 • a rétegzés javíthatja a minta reprezentativitását

 • Jelölések:

  rétegek elemszáma az alapsokaságban:

  N = N1 + N2 + N3 + ... + NH-1 + NH

  rétegek elemszáma a mintában:

  n = n1 + n2 + n3 + ... + nH-1 + nH


Várható érték becslése rétegzett mintából

ahol


Valószínűség vagy arány becslése


Szórásnégyzet, szórás becslése


Példa 1

 • A BSc hallgatók közül véletlenszerűen kiválasztottunk 15 elemű mintát.

 • π = 95 %

 • A minta adatai (nap):

  5, 8, 12, 4, 9, 11, 12, 14, 9, 7, 6, 11, 9, 8, 10

 • Készítsen becslést az átlagos tanulási időre!

 • Becsülje meg az átlagos tanulási idő szórását!


Feltétel: normál alapeloszlás

A)1) ismert, hogy az alapsokaság szórása: 2 nap

2) – nem ismerjük az alapsokaság szórását

- a mintabeli korrigált tapasztalati szórás:

s = 2.7

B) Szórás becslése


Példa2.

Egy 250 g kávét csomagoló gép működésének ellenőrzéséhez 100 elemű véletlen mintát vettek. Korábbi felmérések alapján feltételezhetjük, hogy a töltőtömeg normális eloszlást követ.


Feltételezve, hogy a töltősúly normális eloszlást követ, becsüljük meg az átlagos töltőtömeget! (π = 95 %)

Milyen minta elemszámra lenne szükség ahhoz, hogy a maximális hibát felére csökkentsük?

Milyen minta elemszámra lenne szükség ahhoz, hogy a maximális hibát 20%-kal csökkentsük, és 98%-os megbízhatóságra van szükségünk?

Feltételezve, hogy a töltősúly normális eloszlást követ, készítsünk intervallumbecslést a töltőtömeg szórására! (π = 95 %)

Mennyi kávéra van szükség naponta, ha a gép folyamatos műszakban termel, és műszakonként 12.000 csomagot tölt meg? (π = 95 %)

Egy műszakban hány olyan kávécsomag készül, melynek tömege nem éri el az előírt 250 grammot? (π = 99 %)


Köszönöm a figyelmet!


 • Login