آزمون خود شناسي - PowerPoint PPT Presentation

آزمون خود شناسي
Download
1 / 18

 • 88 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

آزمون خود شناسي.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

آزمون خود شناسي

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


4324058

آزمون خود شناسي


4324058

اعتقاد ات تبتي ها به شناخت درون بسيار جالب است تا جايي كه اگر كسي زمان تولد خود را بدقت حتي به ساعت و ثانيه بداند تسلسل روح وي را در كالبد ها ي گذشته و آينده تشخيص خواهند داد.اين ؛ يكي از آزمونهاي دلاي لاما( از كاهنان برجسته آنهاست ) است براي اين آزمون زمان بگذاريداز آن لذت خواهيد برددلاي لاما توصيه ميكند كه آن را بخوانيد چرا كه برايتان مفيد است


4324058

فقط 4 سوال

پاسخها روشنگر خواهند بود

 • صادق باشيد و پاسخها را پيشتر از جواب دادن نبينيد

 • ذهن همانند چتر ميماند وقتي خوب كار ميكند كه كاملا باز شود

 • تقلب نكنيد


4324058

قبل از آغاز آزمون

يك آرزو كنيد

 • بترتيب به سوالات جواب دهيد

 • فقط 4 سوال پرسيده خواهد شد و اگر قبل از پاسخ ؛جوابها را ببينيد آزمون بخوبي شما را هدايت نخواهد كرد

 • به آرامي پيش برويد و حوصله بخرج دهيد


4324058

يكقلم و كاغذآماده كنيددر انتها به پاسخهاي داده شده نياز خواهيد داشت.اين يك پرسشنامه صادقانه است كه به شما چيزهايي درباره واقعيت درونتان خواهد گفت.به هر سوال فقط يك پاسخ بدهيداولين چيزي كه به ذهنتان خطور ميكند بهترين استبه ياد داشته باشيد هيچ كس غير از خودتان نبايد پاسخها و نتايج را ببيند.


4324058

سوال اول

حيوانات زير را بترتيب دلخواه مرتب كنيد

گاو، پلنگ، گوسفند ، اسب ، خوك


4324058

سوال دوم

درمورد هركدام كلمه ايي بنويسيد كه آنرا تشريح كند

سگ ، گربه، موش ، قهوه ، دريا


4324058

سوال سوم

درباره كسي فكر كنيد كه برايتان مهم است و شما را ميشناسد.و ميتوانيد او را به رنگي اختصاص دهيد.پاسخ خود را دوبار تكرار نكنيد .

هر رنگ را فقط به يك نفر اختصاص دهيد

زرد ، پرتقالي ،قرمز ، سفيد ، سبز


4324058

سوال چهارم

 • يك عدد بنويسيد

 • روزهفته مورد علاقه خود را بنويسيد


4324058

در انتها

مطمئن هستيد اين پاسخها صحيح هستند باز هم مرور كنيد تا مطمئن شويد

قبل از خواندن جوابها آرزوي خود را تكرار كنيد


4324058

پاسخ ها


4324058

1

 • گاو: پيشرواست

 • پلنگ : غرور و افتخار است

 • گوسفند : عشق است

 • اسب : خانواده است

 • خوك : پول است


4324058

2

 • توصيف شما از سگ شخصيت شماست

 • توصيف گربه همان توصيف شريك شماست

 • موش توصيف دشمن شماست

 • قهوه نگاه شما به ميل جنسي است

 • دريا زندگي شخصي شما را نشان ميدهد


4324058

3

 • زرد: كسي كه هرگز فراموش نميكنيد

 • نارنجي: كسي كه شما او را دوست واقعي ميدانيد

 • قرمز: كسي كه شما او را واقعا دوست داريد

 • سفيد : روح دوم شما

 • سبز :كسي كه در لحظات حساس زندگي او را بخاطر خواهيد داشت


4324058

4

 • 0-4 : زندگي شما بتدريج و آراي رشد خواهد كرد

 • 5-9 : زندگي شما برابر علاقه شما رشد خواهد كرد

 • 10-14:شما تا 3 هفته ديگر 5 واقعه غير منتظره خواهيد داشت

 • 15به بالا زندگي شما با سرعت بسياري رشد خواهد كرد و آرزوي شما محقق خواهد شد


4324058

بايد به تعداد عددي كه آرزو كرده ايد اين پيام را براي افراد بفرستيد. و آرزوي شما در پايان روزي كه دوست داشتيد برآورده ميشود

اين آنچيزي است كه دلاي لاما ميگفت هزاران سال در لحظه ايي

براي رسيدن به مفهوم جمله بالا بخوان و بيانديش


4324058

تبتي ها عقيده دارند اين پيام را نبايد بدور انداخت. آنها عقيده دارند فرشته عجايب موسوم به مانترا از دستان دارنده اين پيام پس از 96 ساعت بيرون خواهد آمد و يك موقعيت شگفت انگيز خواهيد داشت


4324058

آنها معتقدند دلاي لاما راست گوست و اگر كسي به اين موضوع اعتقاد ندارد كافي است اين پيام را به 5 نفر بدهد تا درستي آنرا درك كندچرا كه بزودي برايش يك اتفاق جالب و شگفت انگيز رخ خواهد داد


 • Login