Samostatn inova n e en nov ho v robku nebo n vrh nov ho technologick ho postupu
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 22

Samostatné inovační řešení nového výrobku nebo návrh nového technologického postupu PowerPoint PPT Presentation


 • 67 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Samostatné inovační řešení nového výrobku nebo návrh nového technologického postupu. KTM/PR1- 2008 – Projekt I. © Ing. Václav Klička, CSc., Ph.D. Příklad Inovační řešení výrobku . KTM/PR1- 2008 – Projekt I. Rieter CZ a.s. Ústí nad Orlicí v projektu UTB Zlín PRACUJEME CHYTŘEJI.

Download Presentation

Samostatné inovační řešení nového výrobku nebo návrh nového technologického postupu

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Samostatné inovační řešení nového výrobku nebo návrh nového technologického postupu

KTM/PR1- 2008 – Projekt I.

© Ing. Václav Klička, CSc., Ph.D.


Příklad Inovační řešení výrobku

KTM/PR1- 2008 – Projekt I.

Rieter CZ a.s. Ústí nad Orlicí

v projektu UTB Zlín

PRACUJEME CHYTŘEJI


Cíl: Projekt obhájený formou prezentace

Práce musí obsahovat: Zprávu, rozvržení,

vyhodnocení, výkresy, laboratorní testy a

jejich vyhodnocení.


Cíl: Projekt obhájený formou prezentace

 • Zpráva, rozvržení, vyhodnocení….

 • Stručně a výstižně popište celkové řešení problému a uplatněné metody a postupy navrhovaného řešení.

 • Podrobněji vysvětlete jen speciální techniky.

 • Doplňte podstatné reference.

 • Hodláte-li použít novou techniku, je nutné představit stávající výsledky s ní.

 • Popište očekávané výsledky včetně kritických míst realizace dané techniky.

 • Vysvětlete jak dále pokračovat v případě, že očekávané efekty budou negativní.


Bill Gates mnohokrát dokázal, že inovace na jedné straně a výzkum a vývojna druhé,nejsou nezbytně totéž.

Gates si myslí, že čistá inovace se přeceňuje. Raději se ohlíží po existujících řešeních, které lze vytříbit, než aby neustále znovu vynalézal kolo.“

[1] Dearlove, D.: Bill Gates a byznys. PRAGMA, Praha 1999.


Inovace, z latinského“innovare“ – obnovovat.

Z významu slova je zřejmé, že jde o novinku, novost či obnovu

v lidské činosti, myšlení, především pak ve výrobě.

[2] Švejda, P. a kol.: Základy inovačního podnikání. Asociace inovačního podnikání ČR, Praha 2002.

Inovační firmy

musí zvládnout všechny oblasti inovačních činností.

Schopnost organizovat a řídit inovační proces je odpovědnost managementu.

 • Inovační proces

 • Vedle technické stránky lze rozlišit další oblasti tvůrčí realizace (OECD, 1992)

 • vybavení nástroji a průmyslový inženýring

 • zahájení výroby a příprava výroby

 • marketing nového produktu

 • obstarání nehmotné technologie

 • obstarání hmotné technologie

 • projektování a konstruování


Inovace, která vytváří nová použití a nové trhy, by měla být orientována na nějakou jasnou a předem stanovenou aplikaci. Měla by se soustředit na konkrétní potřebu, kterou uspokojí, na konkrétní konečný výsledek, který přinese.

[3] Drucker, P.F.: Inovace a podnikavost. Management Press. Praha 1993.

 • Výrobkové inovace

 • jsou zaměřeny na:

 • nové nebo vyšší potřeby uživatele

 • nové trhy

 • odlišují se podstatně:

 • konstrukčním řešením

 • vlastnostmi a funkcemi


Všechny zdroje inovačních příležitostí by měly být podrobeny systematické analýze a systematickému studiu.

[4] Holme, I. : Agenda for Change, Nonwoven Report International 5/2008

 • Materiálové inovace

 • sledují zlepšení:

 • kvality materiálové složky výrobku

 • snazší udržovatelnosti

 • ekologické nezávadnosti

 • zvýšení:

 • atraktivnějšího vzhledu výrobku

 • snížení:

 • hmotnosti

 • zpracovatelských nákladů


Tradičně platí, že většina produktů se vyvíjí spíše v důsledků změn technologií než v důsledku změn, jejichž nositeli jsou spotřebitelé.

[5] Prahalad, C.K., Ramaswamy, V.: Budoucnost konkurence. Spoluvytváření jedinečné hodnoty se zákazníkem.

Management Press, Praha 2005

 • Technologické inovace

 • zahrnují změny:

 • výrobních technologií a postupů

 • zvýšení:

 • ekologické spolehlivosti výroby

 • celkové hospodárnosti výroby

 • snížení:

 • energetické náročnosti


Inovace bez zřetele k hodnotě mívá tendenci nechávat se unést technologií, takže často jde až za hranici toho, co jsou zákazníci schopni přijmout a co jsou ochotni zaplatit.

[6] Tellis, G.J., Golder, P.N.: Will and Vision. McGraw Hill. New York 2002

Konkurenční faktory trhu

1. Ekonomické podmínky – cena výrobku

2. Užitná hodnota – nové vlastnosti

3. Energetická náročnost – šetrná technologie výroby

4. Ekologičnost výroby – odpady, recyklovatelnost výrobku


Cena vs. užitná hodnota

cena

(+)

A – standardní výrobek

B, C – nový specifický výrobek

D – náhrada stávajícího

výrobku

B

C

A

D

užitná hodnota

(-)

užitná hodnota

(+)

E

F

E, G – náhrada stávajícího

výrobku

F , H - ideální případ inovace

G

H

cena

(-)


Příklad – netkané textilie

100 různých aplikací od jednoho výrobce


Příklad – atraktivnost výrobku

Výšivka může být velká až 38x27cm a mít až 16 barev, používáme vysoce kvalitní vyšívací nitě FALC, MARATHON a GUNOLD. Péče o vyšívané výrobky je prakticky bezproblémová. K výšivce můžete přistoupit tak jako k materiálu na kterém je výšivka aplikovanáMateriályviskózové hedvábí:  Nejpoužívanějším materiál. Hodí se pro běžné vyšívání do trik, mikin, košil apod. Hlavní předností je perfektní vzhled, a životnost barev.polyester: Hodí se zejména pro vyšívání pracovních oděvů, kde jsou materiály extrémě namáhány při čištění, ať už chemickým nebo vyvářením. Výšivka tímto materiálem nevybledne.akryl a bavlna: Méně používané materiály. Jsou méně odolné než dva předchozí a hodí se především pro vyšívání oděvů pro běžné nošení a tam kde je nežádoucí lesk viskózových a polyesterových nití. Působí též dojmem ručního vyšití.

Jsou dostupné i materiály, které absorbují světlo a ve tmě svítí.


Příklad – atraktivnost výrobku

 • Reklamní rohožky s logem

 • Pokud jste velkou organizací a chcete působit jednotným dojmem na všech místech, umístíme vaše logo na jakoukoliv zátěžovou čistící rohožku z našeho sortimentu, což dodá profesionální vzhled každému pracovišti, obchodu nebo jinému prostoru ve vašem podniku.

  • Vysoká účinnost.

  • Je možné využít širokou řadu barev a designů.

  • Dodává profesionální vzhled.

  • Široký sortiment velikostí.

  • Jednotný vzhled v rámci celé organizace.


Příklad – nové užitné vlastnosti

Čistící a úklidové materiály

Jedná se o netkané proplétané textilie, netkané textilie kalandrované, nebo bavlněnou přízi. Jednotlivé typy se uplatňují při výrobě mycích hader a jako čisticí materiály pro údržbu strojů a zařízení.

Novinkou sortimentu je netkaná textilie MALERVLIES, pojená technologií práškování s protismykovou folií. Používá se v oboru malířských a natěračských prací, jako dočasná ochrana podlah a nábytku proti poškrábání a znečištění barvami či nátěry.


Příklad – funkcionalita výrobku

Operační pláště ACHIRA 05

Operační pláště jsou vyrobeny z PES mikrovlákna s uhlíkovým vláknem, s úpravou fluorkarbonovou. Jsou určeny pro opakované použití v provedení „standard“. Pláště představují maximální ochranua komfort pro operační tým.

Vykazují minimální prašnosti, jsou odolné vůči mechanickému poškození. Pláště jsou certifikovány dle evropské normy EN 13 795.


Příklad – funkcionalita výrobku


Já jsem vlastně jen příživník. Vstřebávám

myšlenky a uvádí je do praxe.

[7] Jacobson, G., Hillkirk, J.: American Samurai. Collier. New York 1986.

1871

1879

1914

1902

Thomas Alva Edison (1847 – 1931)


Móda, trend nebo megatrend?

[8] Potůček, M. a kol.: Manuál prognostických metod. SLON. Praha 2006.

Móda: Pojmem popisujeme zpravidla krátkodobou odchylku od uspokojování jinak stále stejných potřeb (odívání, stravování, komunikace apod.). Móda je svázaná se subjektivním chováním jedinců, které podléhá náhodným vlivům, a nápodobě.

Odchylku od způsobu uspokojování potřeb mohou vyvolat i výrazné události. Módy přicházejí a odcházejí stejně náhle, jako přišly. Jejich trvání zpravidla nepřesáhne časové rozpětí jednoho - dvou, nejvýše tří let. Prostě móda přichází i odchází rychle.

Trend: Obsahuje mnohem více předpokladů o vývoji, který není příliš vázán na subjektivní rozhodování jedinců. Trendy stojí na vývojových zákonitostech, pravidelnostech, o kterých máme dobrý důvod předpokládat, že budou ještě nějaký čas působit. Změny lze statisticky dokumentovat. To umožňuje vyslovit názor o tom, jak zapůsobí.

Megatrend: Pojem zavedl v roce 1982 americký futurolog John Naisbitt. Pojem se používá k popisu možných vývojů v globálních dimenzích a v dlouhodobém horizontu. Naisbitt například v roce 1982 popsal deset možných scénářů vývoje. V řadě případů se jeho popisy blíží poznané skutečnosti. Ovšem na tom má svůj podíl i to, že jím popisované megatrendy jsou založeny do značné šířky.


KTM/PR1- 2008 – Projekt I.

Samostatné inovační řešení nového výrobku nebo návrh nového technologického postupu

Obhajoba formou prezentace.

Individuální konzultace v průběhu tvorby projektu.


Simulace přípravy konkrétního projektu VaV podle

vlastního výběru

 • Výběr technického projektu ( max. 1str A4). Kolektiv 3 lidí 1 týden

 • Výběr a upřesnění tématu (kolokviálně) 2 týden

 • Vlastní zpracování projektu 3 -10 týden

 • Oponentury projektu 11 – 12 týden

 • Závěrečný seminář13 týden


Simulace přípravy konkrétního projektu VaV podle

vlastního výběru


 • Login