Download
1 / 20

Popis a použití výukového materiálu - PowerPoint PPT Presentation


 • 86 Views
 • Uploaded on

výklad nového učiva a následné procvičování – doplňovačka vyhledávání informací žák vysvětlí pojem křesťanství vysvětlí význam křesťanství pro sjednocovací proces chápe roli křesťanství v životě středověkého člověka. Popis a použití výukového materiálu. Raněstředověká Evropa. křesťanství.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Popis a použití výukového materiálu' - sasson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Popis a pou it v ukov ho materi lu

výklad nového učiva a následné procvičování – doplňovačka

vyhledávání informací

žák vysvětlí pojem křesťanství

vysvětlí význam křesťanství pro sjednocovací proces

chápe roli křesťanství v životě středověkého člověka

Popis a použití výukového materiálu


Ran st edov k evropa

Raněstředověká doplňovačka Evropa

křesťanství


Obr. 1 doplňovačka

Křesťanství

náboženství,které vzniklo v Římské říši

křesťané byli nejprve pronásledováni

roku313císař Constantinus povolil křesťanství - vydal Edikt milánský

roku380se stalo jediným státem uznávaným náboženstvím, šířilo se


Rozšíření křesťanství doplňovačka

(tmavé: do r. 300, zelené: do r. 600, žluté: do r. 800)

Obr. 2


Obr. 3 doplňovačka

Symboly křesťanství

Obr. 4

Obr. 5


víra v jednoho Boha doplňovačka

blaženost po smrti

obřady se konaly ve zvláštních

stavbách => kostel, kaple

Řím - centrum křesťanství

- sídlo papeže

Ikona Ježíše Krista z 6. století

Obr. 6


Centrum Říma doplňovačka

Obr. 7


Organizace k es ansk c rkve

papež -Řím doplňovačka

arcibiskup - arcidiecéze

biskup - diecéze

farář - farnost

Organizace křesťanské církve


vznik klášterů = doplňovačkacentra křesťanství

a vzdělanosti

Obr. 8

Strahovský klášter,

knihovna


Řím – papež doplňovačka- nadřazen panovníkovi

- při bohoslužbách latina

Konstantinopolis – patriarcha - podřazen byzantskému císaři

- při bohoslužbách řečtina, slovanský jazyk

1054 –církev se rozdělila na západní a východní


Obr. 10 doplňovačka

Obr. 9


Bible Jan doplňovačkaaze Šelmberka, rok 1440

Obr. 11


Kdy a kde vzniklo křesťanství? doplňovačka

Co víš o prvních křesťanech?

Co se stalo v roce 313?

Co je to bible?

Kdo je papež, kde sídlil?

Kdo je patriarcha, kde sídlil?

Vylušti doplňovačku, vysvětli slovo z tajenky.


1 doplňovačka

2

3

4

5

6

 • křesťanský symbol

 • 2. místa církevních obřadů

 • 3. správce farnosti

 • velké státy

 • křesťanská pravidla správného života

 • 6. bůh


Řešení doplňovačka

 • křesťanský symbol

 • 2. místa církevních obřadů

 • 3. správce farnosti

 • velké státy

 • křesťanská pravidla správného života

 • 6. bůh


Úkol pro dobrovolníky: doplňovačka

Zjistěte více o životě v klášterech.


Obrazov materi l
Obrazový materiál doplňovačka

Obr. 1 The Good Shepherd, Catacomb of Domitilla (200 CE).jpg. [online]. 1697 [2012-09-10]. Dostupný na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:The_Good_Shepherd,_Catacomb_of_Domitilla_%28200_CE%29.jpg>

Obr. 2 AGUR. Mapspreadofxity.jpg. [online]. 2008 [2012-09-10]. Dostupný na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Mapspreadofxity.jpg>

Obr. 3 VASSIL. Reims-Portail Nord 4.jpg. [online]. 2007 [2012-09-10]. Dostupný na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Reims-Portail_Nord_4.jpg>

Obr. 4 Christian cross.svg. [online]. [2012-09-10]. Dostupný na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Christian_cross.svg>

Obr. 5 RAUL654. Gutenberg Bible.jpg. [online]. 1697 [2012-09-10]. Dostupný na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Gutenberg_Bible.jpg#file>

Obr. 6Spas vsederzhitel sinay.jpg. [online]. 6. století [2012-09-10]. Dostupný na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Spas_vsederzhitel_sinay.jpg>


Obr. 7 LEDR, P. doplňovačkaPohled na řím.JPG. [online]. 2006 [2012-09-10]. Dostupný na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Pohled_na_%C5%99%C3%ADm.JPG>

Obr. 8 ROYAN, J. Strahov Library, Prague - 7515.jpg. [online]. 2008 [2012-09-10]. Dostupný na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Strahov_Library,_Prague_-_7515.jpg?uselang=cs>

Obr. 9 YELKROKOYADE. Atlas Al Sufi.JPG. [online]. 2009 [2012-09-10]. Dostupný na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Atlas_Al_Sufi.JPG?uselang=cs>

Obr. 10 YELKROKOYADE. Liber pontificalis - Albert de Sternberg.jpg. [online]. 2009 [2012-09-10]. Dostupný na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Liber_pontificalis_-_Albert_de_Sternberg.jpg?uselang=cs>

Obr. 11 YELKROKOYADE. Bible Jan de Selmberk.jpg. [online]. 2009 [2012-09-10]. Dostupný na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bible_Jan_de_Selmberk.jpg?uselang=cs>


Použitá literatura doplňovačka

ČECHURA, J.; DUDÁK, V.; NEŠKUDLA, B.; RYANTOVÁ, M., Dějepis pro 7. ročník základní školy a 2. ročník osmiletého gymnázia. 2. vydání. Praha : SNP – pedagogické nakladatelství, akciová společnost, 2004. 136 s. ISBN 80-7235-275-X.


ad