Marknadsanalys
Download
1 / 13

Marknadsanalys - PowerPoint PPT Presentation


 • 186 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Marknadsanalys. En studie av Elva ab:s marknadsföringsstrategi. ELVA ProcessAutomation Holding AB.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Marknadsanalys

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Marknadsanalys

En studie av Elva ab:s marknadsföringsstrategi


ELVA ProcessAutomation Holding AB

 • ”ELVA skavaradetkomplettaalternativetinom VA ochindustriell IT förkommunerochindustri. Genomnärhet till kundenochinsiktidennesbehovlevererar ELVA kostnadseffektivalösningar med kvalitets- ochmiljöansvar.”

 • Industriell IT

 • Vatten, avloppoch process (VA)

 • Tekniskingenjörsverksamhetochentreprenad


STPSegmentering, urvalochpositionering


PESTEL

 • Politik

 • Ekonomi

 • Sociokultur

 • Teknik

 • Ekologi

 • Juridik


Porter’s 5 forces

 • Inträdesbarriärer

 • Rivalitetsfaktorer

 • Leverantörskraft

 • Kundkraft

 • Substituthot


Marknadsmixenligt 4P


SWOT


TOWS


Ansoffs matris


Marknadsstrategi

 • Expansion

 • Ökad omsättning

 • Fortsatt konkurrenskraft

 • Fortsatt kundvård

 • Öka synlighet

 • Förbättra kvalitet


Åtgärdsförslag

 • Fortsattdeltagandepåbranschmässor

 • Uppgradera hemsida

 • Erbjudaexamensjobb

 • Annonseringibranschtidningar

 • Studenttävling

 • Kundevent


Uppföljning


Frågor på det?


 • Login