Marknadsanalys
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 13

Marknadsanalys PowerPoint PPT Presentation


 • 166 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Marknadsanalys. En studie av Elva ab:s marknadsföringsstrategi. ELVA ProcessAutomation Holding AB.

Download Presentation

Marknadsanalys

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Marknadsanalys

Marknadsanalys

En studie av Elva ab:s marknadsföringsstrategi


Elva processautomation holding ab

ELVA ProcessAutomation Holding AB

 • ”ELVA skavaradetkomplettaalternativetinom VA ochindustriell IT förkommunerochindustri. Genomnärhet till kundenochinsiktidennesbehovlevererar ELVA kostnadseffektivalösningar med kvalitets- ochmiljöansvar.”

 • Industriell IT

 • Vatten, avloppoch process (VA)

 • Tekniskingenjörsverksamhetochentreprenad


Stp segmentering urval och positionering

STPSegmentering, urvalochpositionering


Pestel

PESTEL

 • Politik

 • Ekonomi

 • Sociokultur

 • Teknik

 • Ekologi

 • Juridik


Porter s 5 forces

Porter’s 5 forces

 • Inträdesbarriärer

 • Rivalitetsfaktorer

 • Leverantörskraft

 • Kundkraft

 • Substituthot


Marknadsmix enligt 4p

Marknadsmixenligt 4P


Marknadsanalys

SWOT


Marknadsanalys

TOWS


Ansoffs matris

Ansoffs matris


Marknadsstrategi

Marknadsstrategi

 • Expansion

 • Ökad omsättning

 • Fortsatt konkurrenskraft

 • Fortsatt kundvård

 • Öka synlighet

 • Förbättra kvalitet


Tg rdsf rslag

Åtgärdsförslag

 • Fortsattdeltagandepåbranschmässor

 • Uppgradera hemsida

 • Erbjudaexamensjobb

 • Annonseringibranschtidningar

 • Studenttävling

 • Kundevent


Uppf ljning

Uppföljning


Fr gor p det

Frågor på det?


 • Login