HIDROLIK

HIDROLIK PowerPoint PPT Presentation


  • 171 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Belirli bir hizla hareket eden bir sivinin hizinda (y?n veya b?y?kl?g?nde) bir degisiklik olabilmesi i?in bir kuvvet gereklidirEtki-tepki kanununa g?re, sivi, kendine kuvvet uygulayan cisme karsi zit y?nde ve esdeger bir kuvvet (tepki kuvveti) yaratir, buna ?DINAMIK KUVVET" denir. Hidrolikte 3 Tem

Download Presentation

HIDROLIK

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1. HIDROLIK 5. HAFTA MOMENTUM VE SIVI AKISLARINDA DINAMIK KUVVETLER

2. Belirli bir hizla hareket eden bir sivinin hizinda (y÷n veya bŘyŘklŘgŘnde) bir degisiklik olabilmesi išin bir kuvvet gereklidir Etki-tepki kanununa g÷re, sivi, kendine kuvvet uygulayan cisme karsi zit y÷nde ve esdeger bir kuvvet (tepki kuvveti) yaratir, buna ôDINAMIK KUVVETö denir. Hidrolikte 3 Temel Denklem Var: SŘreklilik Denklemi: Q=A1.V1=A2.V2=Sabit Enerji denklemi: Z1+ P1/?+V12/2g=Z2+ P2/?+V22/2g=Sabit (Ideal akiskanda) Hareket denklemi: F=m.a = m. dv/dt F.dt = m.dv ( Itme = Momentum) ITME (IMPULS) VE MOMENTUM

3. Impuls-momentum prensibi: belirli bir hizla hareket eden bir cisme bir F kuvveti dt sŘre ile uygulanirsa cismin momentumu degisir Newton kanunu: F=m.a a=dv/dt F=m.dv/dt F.dt=m.dv IMPULS (ITME)-MOMENTUM PRENSIBI

4. Boru Řzerindeki bir dirsegi ele alalim (dirsegin giris ve šikis šaplari farkli olabilir) Boru išerisinde hareket eden su, dirsek kanadi Řzerine bir kuvvet uygular (hizla gelen su dirsek kanadina šarpar) Dirsek kanadi buna bir tepki kuvveti ile karsilik verir (zit y÷nde ve esdeger bŘyŘklŘkte) Dirsek kanadi boyunca her noktaya etki eden bireysel kuvvetlerin (basinšlarin) bileskesi F kuvvetidir. MOMENTUM PRENSIBININ SIVI HAREKETINE UYGULANMASI

5. Dirsek išerisinde (1 ve 2 kesitleri arasindaki) su kŘtlesini ayiralim (sivi kontrol hacmi). ▄zerine gelen kuvvetleri g÷sterelim Kontrol hacmi MN araliginda iken dt zaman araliginda MĺNĺ araligina hareket edecektir. M noktasi ds1 kadar, N noktasi ds2 kadar hareket eder.

6. DŘzenli akim oldugundan 1 ve 2 nolu kontrol kesitleri arasinda kŘtle ve hiz degismez, momentum sabittir: Momentum = m . dV (KŘtle . Hiz degisimi) m=? . H (KŘtle= ÷zgŘl kŘtle . Hacim) Giren sivinin momentumu = ăikan sivinin momentumu ?1.A1.ds1.V1= ?2.A2.ds2.V2 Giren kŘtle = ăikan kŘtle ?1.A1.ds1 = ?2.A2.ds2 SŘreklilik denklemi: Q=A.V Bu iliskilerden yararlanilarak asagidaki esitlikler elde edilir.

7. Dinamik kuvvetin x bileseni: Fx= ?.Q. ?Vx = ?.Q (V2.cos?2-V1.cos?1) Dinamik kuvvetin z bileseni: Fz= ?.Q. ?Vz = ?.Q (V2.sin?2-V1.sin?1) Dinamik kuvvet: F=v(Fx2+Fz2) Hiz: V=v(?Vx2+ ?Vz2) Cismin sivi Řzerinde yarattigi dinamik kuvvet: F= ?.Q. ?V Cismin sivi Řzerine uyguladigi dinamik kuvvet: F= ?.Q. (-?V) DINAMIK KUVVET ESITLIKLERI

8. ăesmeyi ašinca plastik borunun kivrilmasi dinamik kuvvet nedeniyle olur Išmesuyu boru hatlarinda dirsek olan yerlerde dinamik kuvvet nedeniyle borunun patlamamasi išin tespit yapisi yapilmalidir. ÍNEMI

  • Login