Inwentaryzacja stacji rozrz dowej tarnowskie g ry
Download
1 / 30

INWENTARYZACJA STACJI ROZRZĄDOWEJ TARNOWSKIE GÓRY - PowerPoint PPT Presentation


  • 127 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

INWENTARYZACJA STACJI ROZRZĄDOWEJ TARNOWSKIE GÓRY. Zadaniem prezentacji jest przedstawienie aktualnego stanu infrastruktury, systemów informatycznych oraz procesu technologicznego na układach rozrządowych A-B-OB i C-D stacji Tarnowskie Góry.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

INWENTARYZACJA STACJI ROZRZĄDOWEJ TARNOWSKIE GÓRY

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Inwentaryzacja stacji rozrz dowej tarnowskie g ry

INWENTARYZACJA STACJI ROZRZDOWEJ TARNOWSKIE GRY


Inwentaryzacja stacji rozrz dowej tarnowskie g ry

Zadaniem prezentacji jest przedstawienie aktualnego stanu infrastruktury, systemw informatycznych oraz procesu technologicznego na ukadach rozrzdowych A-B-OB i C-D stacji Tarnowskie Gry.


Inwentaryzacja stacji rozrz dowej tarnowskie g ry

Stacja rozrzdowa odgrywaa i w dalszym cigu odgrywa znaczc rol na sieci kolejowej PKP PLK SA i jest uytkowana gwnie przez PKP Cargo S.A. w zakresie podstawowych ukadw rozrzdowych. Stacja Tarnowskie Gry jest stacj 4-ro kierunkow. Dugo stacji mierzona midzy semaforami wjazdowymi na osi poudnie pnoc wynosi 8,5 km. Oglna dugo torw stacyjnych wynosi 132 km, a stacja posiada 493 rozjazdy.


Inwentaryzacja stacji rozrz dowej tarnowskie g ry

Grupa kierunkowa B -systemy automatyki rozrzadu:- SNZ-2 sterowania 35 napdami zwrotnicowymi. Napdy eksploatowane od chwili zabudowy grki rozrzdowej.- SHN-11 elektrohydraulicznego napdu hamulcw torowych - 4 hamulce torowe odstpowe z czego 2 szt. typu ETH-11 i 2 szt. wymienione w roku 1995 na nowsz konstrukcj typ ETH-21.Hamulce ETH -11 od roku 1986 uzdatniane do eksploatacji systemem gospodarczym.- SHN-10 sterowania 32 szt. hamulcw docelowych z czego 26 szt. typu ETH-10 i 6 szt. wymienione w roku 1994 na nowszy typ ETH-20


Inwentaryzacja stacji rozrz dowej tarnowskie g ry

- SHT-1 sterowanie radarami w iloci 36 szt,- SKT-1 wolnej dugoci torw (2x 16 torw)- SHD-1 automatyczny system sterowania hamulcami docelowymi. W roku 1991 z uwagi na du ilo uszkodzonych wagonw system HAD i ZWH wyczony z eksploatacji prbnej- TOS 10 techniczny odolejacz ciekw na hamulcach docelowych w chwili obecnej uszkodzona konstrukcja betonowa czci zalanej wod i olejem Boxol przypuszczalny koszt remontu 250 tys z. W roku 1996 nastpia wymiana zoa (koks i wgiel aktywny);- TOS 11 - techniczny odolejacz ciekw na hamulcach odstpowych w chwili obecnej uszkodzona konstrukcja betonowa czci zalanej wod i olejem Boxol przypuszczalny koszt remontu 240 tys z. W roku 1994 nastpia wymiana zoa (koks i wgiel aktywny);- EAB-3 pulpit zintegrowany zabudowany na nastawni TGC23


Inwentaryzacja stacji rozrz dowej tarnowskie g ry

Grupa kierunkowo-odjazdowa D - wyposaona w nastpujce systemy automatyki rozrzdu:- SNZ-2 sterowania 36 napdami zwrotnicowymi. Napdy eksploatowane od chwili zabudowy grki rozrzdowej.- SHN-11 elektrohydraulicznego napdu hamulcw torowych - 4 hamulce torowe odstpowe. typu ETH-11 w roku 1998 i 1999 wymienione na nowsz konstrukcj typ ETH-21. - SHN-10 elektrohydraulicznego napdu hamulcw torowych - 32 szt. hamulcw docelowych typu ETH-10 . - SHT-1 radarowego sterowania pautomatycznym hamowaniem odprzgw - radary w iloci 36 szt, - SWPO wspomagania pracy operatora, wolna dugo torw (2x 16 torw)


Inwentaryzacja stacji rozrz dowej tarnowskie g ry

- SHD -1 automatyczny system sterowania hamulcami docelowymi. System nie zosta oddany do eksploatacji z powodu uszkodze po wyadowaniach atmosferycznych. Nieczynny rejestrator zdarze. Braki kart zapasowych powoduj niemoliwo odtworzenia stanu pierwotnego.- SNZ-3 mikrokomputerowy system sterowania hamulcami odstpowymi i zwrotnicami . Po odbiorach technicznych w roku 2000 system nie zosta przekazany do eksploatacji normalnej. - TOS 10 techniczny odolejacz ciekw na hamulcach docelowych w chwili obecnej uszkodzona konstrukcja betonowa czci zalanej wod i olejem Boxol przypuszczalny koszt remontu 240 tys z. W roku 1996 nastpia wymiana zoa (koks i wgiel aktywny);- TOS 11 - techniczny odolejacz ciekw na hamulcach odstpowych w chwili obecnej uszkodzona konstrukcja betonowa czci zalanej wod i olejem Boxol przypuszczalny koszt remontu 240 tys z. W roku 1994 nastpia wymiana zoa (koks i wgiel aktywny);- EAB-3 pulpit zintegrowany zabudowany na nastawni TGD31


Inwentaryzacja stacji rozrz dowej tarnowskie g ry

Stacja Tarnowskie Gry utrzymuje rwnie:- budynki zwizane z prowadzeniem ruchu kolejowego (nastawnie, posterunki ruchu ,itp) 15 szt o kubaturze 17161 m3,- budynki zaplecza technicznego (warsztaty, magazyny, schroniska) 23 szt. o kubaturze 25149 m3,- przejcia subowe 1255 mb,- sie trakcyjna 62,7 tkm,- przepusty 7 szt.- wiadukty 5 szt.,- mosty 5 szt.- ciany oporowe 2 szt.- drogi dojazdowe 18840 m2.


Inwentaryzacja stacji rozrz dowej tarnowskie g ry

Stan infrastruktury na stacji rozrzdowej Tarnowskie Gry:Stan urzdze automatykiObecny stan hamulcw torowych na TGC 23:7 hamulcw z granicznymi wymiarami szczkhamulec H-152 zamknity z uwagi na przekroczone parametry od 27.05.2011Istnieje pilna konieczno zakupu 16 szt. szczk hamulcaObecny stan hamulcw torowych na TGD31:- 12 hamulcw docelowych z granicznymi wymiarami szczk - hamulec H-328 zamknity z uwagi na przekroczone parametry od 13.06.2011Istnieje pilna konieczno zakupu 26 szt. szczk hamulca.


Inwentaryzacja stacji rozrz dowej tarnowskie g ry

Wykorzystanie rodkw finansowych przeznaczonych na urzdzenia asr dla obydwu grek rozrzdowych AB i CD stacji Tarnowskie Gry w latach 2008, 2009, 2010, 2011.


Inwentaryzacja stacji rozrz dowej tarnowskie g ry

ROK 2008


Inwentaryzacja stacji rozrz dowej tarnowskie g ry

ROK 2009


Inwentaryzacja stacji rozrz dowej tarnowskie g ry

ROK 2010


Inwentaryzacja stacji rozrz dowej tarnowskie g ry

ROK 2011


Inwentaryzacja stacji rozrz dowej tarnowskie g ry

Harmonogram rzeczowo finasowy koniecznych wymian, remontw i modernizacji urzdze asr na grce rozrzdowej zakada w roku 2011:a) na kierunku adownym: - napraw gwn - 1 hamulca odstpowego i 4 hamulcw docelowych - ETN-5 napraw gwn rurocigu w systemie zasilania hamulcw torowych- System SKT-1 napraw gwn systemu wolnej dugoci torw- wymiany 8 napdw zwrotnicowych Biece koszty eksploatacyjne 1395 tys zKoszt napraw gwnej 884 tys zb) na kierunku prnym- naprawa gwna - 2 hamulcw odstpowych i 7 hamulcw docelowych - ETN-5 naprawa gwna rurocigu do maszynowni M3, M2 i M1 w systemie zasilania hamulcw torowych- wymiany 9 napdw zwrotnicowych Biece koszty eksploatacyjne 1395 tys zKoszt naprawy gwnej 1467 tys. z tys z


Inwentaryzacja stacji rozrz dowej tarnowskie g ry

Stan nawierzchni kolejowejW stacji Tarnowskie Gry w chwili obecnej wyczonych z eksploatacji jest:na grupie B - 7 torw z uwagi na zy stan nawierzchnina grupie OB 2 tory z uwagi na zy stan nawierzchnina grupie C 1 tor z uwagi na zy stan nawierzchni i 1 tor z powodu wyczonego rozjazdu ze wzgldu na zy stan podrozjazdnic i konieczno wymiany czcina grupie D 1 rozjazd ze wzgldu na zy stan podrozjazdnic i konieczno wymiany czci, ktry zamyka 2 tory kierunkowo - odjazdowena grupie TG i pozostaych ukadach 7 torw z uwagi na zy stan nawierzchni oraz 3 rozjazdy ze wzgldu na zy stan podrozjazdnic i konieczno wymiany czci, ktre zamykaj nastpne dwa tory linia 129 tor 3 TGE Kalety zamknity od 20.04.1999linia 130 tor 4 Kalety TGE zamknity od 08.09.2011linia 951 tory 610, 606, 781 zamknite w latach 2007, 2008.


Zakres wykonanych napraw infrastruktury w latach 2008 2011w ise tarnowskie g ry

Zakres wykonanych napraw infrastruktury w latach 2008 2011w ISE Tarnowskie Gry:


Inwentaryzacja stacji rozrz dowej tarnowskie g ry

Wykaz zapotrzebowania na materiay nawierzchniowe dla grki rozrzdowej po badaniach diagnostycznych w biecym roku:

Porwnujc potrzeby na rok biecy z moliwociami zaplanowanymi na rok 2011 wida skal najpilniejszych potrzeb.


Inwentaryzacja stacji rozrz dowej tarnowskie g ry

W roku 2008 otrzymano dodatkowo na nawierzchni 700 tys. z . rodki te zostay wykorzystane na:usugi dotyczce napraw nawierzchni 193,7 tys. zzakup materiaw nawierzchniowych 498,7 tys. zw roku 2009 nie otrzymano dodatkowych rodkw na grk rozrzdow. Prace zostay wykonane ze rodkw wasnych.w roku 2010 otrzymano dodatkowo na nawierzchni 350 tys. z. rodki te zostay wykorzystane na: - wymian podkadw 750 szt - wymian szyn 330 mb - wymian podrozjazdnic 899,9 mbW roku 2011 przewiduje si napraw na kwot 1 623 992 z ktra spowodujewymiana podkadw, podrozjazdnic i czci podana w tabeli w poprzednim slajdziePodbicie 12 szt. rozjazdwPodbicie 10 kmtPrace zostan wykonane systemem zleconym.


Inwentaryzacja stacji rozrz dowej tarnowskie g ry

Naprawy infrastruktury kolejowej dokonywane s poprzez naprawy biece tj. wymiana czci rozjazdowych, podkadw, podrozjazdnic, szyn. Ostatnie rozjazdy w stacji Tarnowskie Gry wymieniono w 2003 roku czego efektem jest, e cay ciar utrzymania przejezdnoci ponoszony jest przez naprawy biece, ktre wykonywane s przez ISE jak i firmy zewntrzne z rodkw wasnych lub przydzielonych dodatkowych funduszy.


Inwentaryzacja stacji rozrz dowej tarnowskie g ry

Od roku 2007 obowizuje rozkad jazdy oparty cile na regulaminie przydzielania tras pocigw i korzystania z przydzielonych tras przez koncesjonowanych przewonikw w ramach aktualnego rozkadu jazdy. Przewiduje on sie pocigw staych oraz pocigi uruchamiane na podstawie indywidualnych rozkadw jazdy. Jest to cile przestrzegane i powoduje due problemy przy nadmiarze brutta w stacji. Powodem tego jest czas reakcji na wnioski o indywidualny rozkad jazdy. Skutkiem tego jest przetrzymywanie wagonw w stacji z powodu braku moliwoci odwozu oraz wyduenie redniego postoju.


Inwentaryzacja stacji rozrz dowej tarnowskie g ry

W roku 2011 na stacji zestawia si:na ukadzie A-B-OB. 24 grup relacyjnych oraz 6 grupy technologiczne na ukadzie C D 19 grup relacyjnych i 7 grup technologicznych.W latach 2008 2011 wielko pracy rozrzdowej przedstawiona jest w poniszej tabeli:


Inwentaryzacja stacji rozrz dowej tarnowskie g ry

W roku 2009 ISE Tarnowskie Gry przeprowadzi analiz potrzebnej infrastruktury pod ktem jej wykorzystania na stacji rozrzdowej. Na podstawie przeprowadzonych oblicze zauwaa si zwikszone czasy postoju od przybycia do rozrzdu oraz czasy od zestawiania do odjazdu. Zawyone czasy postoju zwizane s:- z ograniczeniem iloci zespow obrbkowych w stosunku do procesu technologicznego do 1 zespou spisowego 1 zespou rewidentw- ograniczeniami iloci lokomotyw na grce rozrzdowej.- zwikszonej iloci w skadach wagonw oznaczonych Z, Zp, X co wymaga pracy przy dwch lokomotywach.Duy czas od zestawienia do odjazdu jest spowodowany zwikszon prac manewrow oraz du inercj zjazdu lokomotyw na wycignity na grup OB czy grup D skad pocigu. Dlatego czas postoju pocigw na grupie OB lub D jest nieporwnywalny z czasem obrbki skadu przez zesp obrbkowy


Inwentaryzacja stacji rozrz dowej tarnowskie g ry

Struktura zestawienia pocigw bardzo si zmienia od czasu powstawania stacji. W kadym praktycznie skadzie znajduje si bardzo duo wagonw z oznaczeniami ZP i Z oraz wagony zaadowane blachami, ksztatownikami, ktre maj due tendencje do przesuwania si przy dojedaniu do stojcego skadu. Dua ilo tych wagonw powoduje wyduanie czasu rozrzdu, a na grupie kierunkowej dodatkowego rozrzdu zwizanego z dostawianiem ich do skadu.


Inwentaryzacja stacji rozrz dowej tarnowskie g ry

Na grupie B zamknitych jest 7 torw kierunkowych, z czego tory te wykorzystywane s w inny sposb, tj. do odstawianie wagonw uszkodzonych , z przesunitymi adunkami czy oczekujcymi na waenie, oczekujcych na dyspozycje zgodnie z potrzebami klientw. Grupa odjazdowa OB przy zamknitych dwch torach i obecnym rozkadzie jazdy jest w stanie pracowa pomimo wyduonych czasw postojw na tej grupie. Na grupie D zamknite s 2 tory kierunkowo-odjazdowe. Nie ma moliwoci przy zachodzcym w tej chwili koniecznoci wybierania wagonw pod klientw ograniczenia infrastruktury, a ponadto koniecznym jest oddanie do eksploatacji zamknitych dwch torw.


Inwentaryzacja stacji rozrz dowej tarnowskie g ry

Na grupie D trudna sytuacja z wolnoci torw wynika gwnie z koniecznoci grupowania na poszczeglnych torach, prcz zaoonych relacji wagonw zgodnych z planem zestawiania, wagonw wedug nastpujcych potrzeb:- naprawy biece (okresowo nawet 2 tory)- naprawy rewizyjne- naprawy gwne- wagony przeznaczone do kasacji- wagony uszkodzone przeznaczone do napraw gwarancyjnych oczekujcych na komisj- Ea- Ea RIV- Ea RIV maedrzwi- Ea RIV CD- Falns (seria 663)- Fals (seria 665,666) Oprcz tych utrudnie wystpuj okresowe nadmiary brutta rnych relacji oraz nadmiary wglarek oczekujcych na dyspozycje wyjazdu.


Inwentaryzacja stacji rozrz dowej tarnowskie g ry

Zmiany systemu pracy, ktre zaszy w latach 2008-2011 spowodowane s:- ograniczeniem iloci odwozw do jednego w dobie w wikszoci relacji,- istotnym wzrostem potoku zwrotnego pomidzy ukadami- niezmienna liczba relacji na stacji- znacznym wzrostem liczby odprzgw z ograniczeniami w rozrzdzie- brakiem rezerwy torowej dla nadmiarw iloci wagonw.Powoduje to zwikszenie pracy manewrowej. W zwizku z czym pomimo spadku iloci wagonw rozrzdzanych w stosunku do zaoe procesu technologicznego nakad pracy jest niewspmiernie wyszy ni bezporednio po uruchomieniu zmodernizowanych ukadw rozrzdowych.


Inwentaryzacja stacji rozrz dowej tarnowskie g ry

WNIOSKIZnaczny udzia przewozw towarowych na sieci PKP w systemie rozproszonym zosta skoncentrowany na 3 wybranych stacjach rozrzdowych. W celu efektywnego wykorzystania potencjau stacji rozrzdowej Tarnowskie Gry niezbdne s dziaania o charakterze technicznym i organizacyjnym midzy innymi: 1. Niezbdne jest utrzymanie stacji rozrzdowej Tarnowskie Gry na dwch ukadach rozrzdowych, gdy stacja ta nadal odgrywa wan rol w istniejcej organizacji przewozw pojedynczych wagonw i grup wagonowych na sieci PKP. PKP Cargo utrzymuje nadal du ilo grup relacyjnych i relacji technologicznych.2. Przeprowadzenie rewitalizacji i modernizacji stacji Tarnowskie Gry, ktra uwzgldni zarwno kompleksow napraw nawierzchni drogowej, urzdze automatyki, zapewni popraw stanu technicznego budynkw i urzdze energetycznych. Obecny stan tej infrastruktury z uwagi na brak wymaganych rodkw finansowych nie zapewnia sprawnej i bezawaryjnej pracy. 3. Modyfikacja systemw informatycznych w ramach modernizacji stacji celem wdroenia automatyki rozrzdu oraz system kontroli pracy urzdze. Jednoczenie naleaoby wdroy system komputerowy wspomagajcy prac stacji.


ad
  • Login